Råd om medisinbruk

 • Brannsår

  Brannsår er ei skade i huda som følge av kontakt med sterk varme, f.eks. frå varmt vatn, ei varmekjelde eller sterk sol. Kjemikaliar eller straum kan også gi brannskade i huda.

 • Flass / tørr hovudbotn

  Flass blir kjenneteikna ved kløe og avskaling av hudflak frå hovudbotnen. Flaka varierer i størrelse, alt frå eit knappenålshovud til større skorper/flassbelegg, tørre eller feite.

 • Gode råd i barseltiden

  Det er mykje ein treng til eit nyfødt barn og mor etter fødselen, og det er eit hav av produkt å velje mellom. Vi har derfor laga ei hugseliste over kva de treng frå apoteket.

 • Brennkoppar

  Brennkoppar er ein overflatisk bakterieinfeksjon i huda, vanlegvis forårsaka av stafylokokkar og streptokokkar.

Aktuelt

 • 04.10.2019
  Gi tid

  Visste du at å gi litt av tiden din kan bety uendelig mye for andre?

 • 02.07.2019
  Produksjonsstøttesystem for legemiddel i Helse Vest er valt!

  Føretaket JAC/WellSky er valt som leverandør av nytt produksjonsstøttesystem til Helse Vest og Sjukehusapoteka Vest (SAV) etter anbodstevling. Systemet skal støtte opp saumlaus rekvirering av legemiddel som apoteket skal tilverke frå sjukeh...

 • 24.05.2019
  Apoteket avlastar spesialsjukepleiarane

  For å få meir tid til dei pasientnære oppgåvene må Intensivavdelingen og Nyfødtavdelingen ved Stavanger universitetssykehus tenke nytt. Nå testar dei ut om apotekpersonell kan utføre arbeidsoppgåver for å avlaste spesialsjukepleiarane.

 • 02.05.2019
  Kortare liggjetid og lågare dødstal når retningslinene blir følgde

  I ein ny studie har Jannicke Slettli Wathne og medforfattarar sett på antibiotikabehandlinga som er gjeve til 1750 pasientar innlagde i sjukehus. Resultata viser at pasientar som fekk behandling som følger dei nasjonale retningslinjene kom...

Sjekk om denne nettsiden driver lovlig