Velkomen til Sjukehusapoteka Vest

Råd om medisinbruk

 • Brannsår

  Brannsår er ei skade i huda som følge av kontakt med sterk varme, f.eks. frå varmt vatn, ei varmekjelde eller sterk sol. Kjemikaliar eller straum kan også gi brannskade i huda.

 • Flass / tørr hovudbotn

  Flass blir kjenneteikna ved kløe og avskaling av hudflak frå hovudbotnen. Flaka varierer i størrelse, alt frå eit knappenålshovud til større skorper/flassbelegg, tørre eller feite.

 • Gode råd i barseltiden

  Det er mykje ein treng til eit nyfødt barn og mor etter fødselen, og det er eit hav av produkt å velje mellom. Vi har derfor laga ei hugseliste over kva de treng frå apoteket.

 • Brennkoppar

  Brennkoppar er ein overflatisk bakterieinfeksjon i huda, vanlegvis forårsaka av stafylokokkar og streptokokkar.

Aktuelt

 • 19.06.2020
  No kan du handle reseptfrie apotekvarer i Vipps

  I Vippsbutikken til Sjukehusapoteket i Stavanger finn du no eit utval av våre reseptfrie apotekvarer.

 • 08.05.2020
  Betre behandling til fleire pasientar ved gode innkjøp av legemiddel

  Helseføretaka har gjennom dei siste åra fått finansieringsansvar for fleire legemiddel til heimebehandling av pasientar. Auka kapasitet og profesjonalitet i Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemiddel har gitt stor vekst i talet på innkjøpsavtal...

 • 06.05.2020
  BRY.DEG2020

  2020 vil bli stående som det året der samfunnet vårt ble rammet av Covid-19. Tiltak som mange av oss aldri hadde opplevd har blitt satt i verk for å beskytte oss. Plutselig – fra den ene dagen til den neste - har hele hverdagen blitt forandret.

 • 27.03.2020
  Forsking, utvikling og innovasjon for å møte framtida

  Spesialisthelsetenesta sine behov for kontinuerlig kvalitetsforbetring og betra ressursutnytting peikar ut retning for ny fagplan for forskings-, utviklings og innovasjonsarbeidet i Sjukehusapoteka Vest (SAV). Føretaket skal vektlegge medve...

Sjekk om denne nettsiden driver lovlig