Råd om medisinbruk

 • Brannsår

  Brannsår er ei skade i huda som følge av kontakt med sterk varme, f.eks. frå varmt vatn, ei varmekjelde eller sterk sol. Kjemikaliar eller straum kan også gi brannskade i huda.

 • Flass / tørr hovudbotn

  Flass blir kjenneteikna ved kløe og avskaling av hudflak frå hovudbotnen. Flaka varierer i størrelse, alt frå eit knappenålshovud til større skorper/flassbelegg, tørre eller feite.

 • Gode råd i barseltiden

  Det er mykje ein treng til eit nyfødt barn og mor etter fødselen, og det er eit hav av produkt å velje mellom. Vi har derfor laga ei hugseliste over kva de treng frå apoteket.

 • Brennkoppar

  Brennkoppar er ein overflatisk bakterieinfeksjon i huda, vanlegvis forårsaka av stafylokokkar og streptokokkar.

Aktuelt

 • 24.05.2019
  Apoteket avlastar spesialsjukepleiarane

  For å få meir tid til dei pasientnære oppgåvene må Intensivavdelingen og Nyfødtavdelingen ved Stavanger universitetssykehus tenke nytt. Nå testar dei ut om apotekpersonell kan utføre arbeidsoppgåver for å avlaste spesialsjukepleiarane.

 • 02.05.2019
  Kortare liggjetid og lågare dødstal når retningslinene blir følgde

  I ein ny studie har Jannicke Slettli Wathne og medforfattarar sett på antibiotikabehandlinga som er gjeve til 1750 pasientar innlagde i sjukehus. Resultata viser at pasientar som fekk behandling som følger dei nasjonale retningslinjene kom...

 • 12.04.2019
  Skal jobbe smartare og sikre auka pasientmedverknad

  Vi må jobbe både smartare og betre, seier Jon Bolstad, adm.dir i Sjukehusapoteka Vest (SAV). Styringsdokumentet for 2019 beskriv mål og rammar som SAV skal levere på. Det gir føringar for måten føretaket jobbar på.

 • 08.04.2019
  Kva hud-type har du?

  Det er alltid viktig å verne seg for sola. Nokon blir lett solbrend mens andre kan tole sola litt betre.

Sjekk om denne nettsiden driver lovlig