Råd om medisinbruk

 • Brannsår

  Brannsår er ei skade i huda som følge av kontakt med sterk varme, f.eks. frå varmt vatn, ei varmekjelde eller sterk sol. Kjemikaliar eller straum kan også gi brannskade i huda.

 • Flass / tørr hovudbotn

  Flass blir kjenneteikna ved kløe og avskaling av hudflak frå hovudbotnen. Flaka varierer i størrelse, alt frå eit knappenålshovud til større skorper/flassbelegg, tørre eller feite.

 • Gode råd i barseltiden

  Det er mykje ein treng til eit nyfødt barn og mor etter fødselen, og det er eit hav av produkt å velje mellom. Vi har derfor laga ei hugseliste over kva de treng frå apoteket.

 • Brennkoppar

  Brennkoppar er ein overflatisk bakterieinfeksjon i huda, vanlegvis forårsaka av stafylokokkar og streptokokkar.

Aktuelt

 • 12.11.2018
  Medisinane ligg klar når pasienten kjem

  - Bestillingssystemet er veldig enkelt! Pasientane slepp å vente og medisinane ligg klar når dei kjem på sjukehusapoteket, seier Charlotte Sørdal.

 • 26.10.2018
  Gode erfaringar med Medisinstart ved Sjukehusapoteket i Førde!

  Sjukehusapoteket i Førde har gjennomført mange medisinstartsamtalar og allereie hausta nyttige erfaringar. Sjukehusfarmasøyt og sertifisert tenestefarmasøyt Maja Duric har gjennomført fleire slike samtalar sidan tenesta blei innført i mai.

 • 26.06.2018
  Ny strategi for Sjukehusapoteka Vest er vedtatt

  SAV sin strategiplan ble vedtatt på styremøte 31. mai 2018. Strategien tegner et bilde av hvordan vi skal møte utviklingstrekkene i helsetjenesten og hvilke områder vi skal satse på. Nå begynner det spennende arbeidet med å utarbeide fagpla...

 • 15.05.2018
  Kva er solvettreglane?

  Ta vare på huda di i sola og hugs solkrem!

EU-logo_medisinsalg180.jpg