Aktuelt

24.03.2017

Pilotprosjektet har minska feilmedisinering av eldre

Ein tredel av pasientane på sjukeheim brukar medisinar dei ikkje skulle brukt. Pilotprosjektet i Nordfjord har ført til færre feil, og meir kunnskap hos dei tilsette.
09.03.2017

Spanande stilling hos Sjukehusapoteket i Førde

Lyst til å prøve deg som leiar i eit profesjonelt farmasøytisk og medisinsk miljø?
25.11.2016

Nytt og større apotek i Stavanger

Torsdag 1. desember opna Sjukehusapoteket i Stavanger eit heilt nytt og større apotek på Stavanger universitetssjukehus!
24.11.2016

Friskmelding av produksjonsrom på Sjukehusapoteket i Stavanger

Produksjonsrommet for intravenøse ernæringsløysingar (TPN) opna for normal produksjon frå 22.november.
20.10.2016

Velkommen til nytt apotek i Bergen

Den 1.november opna Sjukehusapoteket i Bergen eit heilt nytt og større apotek på Haukeland universitetssjukehus!
18.10.2016

Snart opnar eit nytt og større apotek i Bergen

Sjukehusapoteket i Bergen bygger i desse dagane om lokala i apotekutsalet på Haukeland universitetssjukehus. Den 1. november blir det opna eit nytt og større apotekutsal for pasientar, pårørande, tilsette og andre kundar.
03.10.2016

Vi er gode på service

I august 2016 gjennomførde Sjukehusapoteka Vest ei brukarundersøking i alle sjukehusapoteka sine. 99 prosent av dei som deltok i undersøkinga svarte at servicen dei fekk var svært bra eller bra då dei besøkte sjukehusapoteket sitt.
28.09.2016

Vi har fått nye nettsider!

I dag lanserte vi heilt ferske nettsider for Sjukehusapoteka Vest! Saman med dei andre føretaka i Helse Vest er vi no den tredje helseregionen som får eit nytt nettsted. 
26.09.2016

Husk å sjekke brysta

Vi i Sjukehusapoteka Vest retter òg fokuset mot brystkreft i oktober. Brystkreft er den hyppigaste kreftforma hos kvinner og rammer 3000 kvinner kvart år.
05.09.2016

Gjer det enkelt for pasientane å få medisinen sin

Sidan lanseringen i april har mange nytta seg av Sjukehusapoteket Vest sin nettbaserte løysning for å bestille klargjering av reseptmedisin.
31.08.2016

Stengd produksjonsrom ved Sjukehusapoteket i Stavanger

Sjukehusapoteka Vest har dei siste to månadene hatt utfordringar med vekst av bakteriar i eit laboratorium som blir brukt til produksjon av intravenøse ernæringsløysningar ved Sjukehusapoteket i Stavanger. Det blir jobba målretta for å iden...
24.08.2016

No slepp du å vente på medisinane dine

Ved å bestille klargjering slepp du å trekkje kølapp og får du enkelt med deg dei medisinane du treng for vidare behandling.
24.08.2016

Hugs å rydde i medisinskapet

Undersøkingar viser at svært mange av oss sjeldan ryddar opp i medisinane våre. Dette kan ha uheldige konsekvensar.
Sjå alle artiklane
Se flere nyheter()