Råd om medisinbruk

 • Brannsår

  Brannsår er ei skade i huda som følge av kontakt med sterk varme, f.eks. frå varmt vatn, ei varmekjelde eller sterk sol. Kjemikaliar eller straum kan også gi brannskade i huda.

 • Flass / tørr hovudbotn

  Flass blir kjenneteikna ved kløe og avskaling av hudflak frå hovudbotnen. Flaka varierer i størrelse, alt frå eit knappenålshovud til større skorper/flassbelegg, tørre eller feite.

 • Gode råd i barseltiden

  Det er mykje ein treng til eit nyfødt barn og mor etter fødselen, og det er eit hav av produkt å velje mellom. Vi har derfor laga ei hugseliste over kva de treng frå apoteket.

 • Brennkoppar

  Brennkoppar er ein overflatisk bakterieinfeksjon i huda, vanlegvis forårsaka av stafylokokkar og streptokokkar.

Aktuelt

 • 08.01.2019
  Personvernendringer i e-resept

  Fra 1. januar 2019 trer forskriftsendringer for pasientens legemiddelliste i kraft. Endringen er et viktig steg mot tryggere legemiddelbehandling. Helsepersonell som behandler deg har nå enklere tilgang til å se dine legemidler.

 • 10.12.2018
  Kvifor snakkar vi om legemiddelmangel?

  Verdsmarknaden for legemiddel er i endring og mangel på legemiddel har blitt eit globalt problem.

 • 16.11.2018
  Fører til riktigare bruk av antibiotika i sjukehusa

  - Vi ser at innsikt i eigen føreskriving av antibiotika fører til riktigare bruk, seier Jannicke Slettli Wathne. Saman med legar og andre farmasøytar i Vest har ho forska på korleis antibiotika blir føreskrive i sjukehus. I haust blei den f...

 • 12.11.2018
  Medisinane ligg klar når pasienten kjem

  - Bestillingssystemet er veldig enkelt! Pasientane slepp å vente og medisinane ligg klar når dei kjem på sjukehusapoteket, seier Charlotte Sørdal.

EU-logo_medisinsalg180.jpg