Velkomen til Sjukehusapoteka Vest

Råd om medisinbruk

 • Brannsår

  Brannsår er ei skade i huda som følge av kontakt med sterk varme, f.eks. frå varmt vatn, ei varmekjelde eller sterk sol. Kjemikaliar eller straum kan også gi brannskade i huda.

 • Flass / tørr hovudbotn

  Flass blir kjenneteikna ved kløe og avskaling av hudflak frå hovudbotnen. Flaka varierer i størrelse, alt frå eit knappenålshovud til større skorper/flassbelegg, tørre eller feite.

 • Gode råd i barseltiden

  Det er mykje ein treng til eit nyfødt barn og mor etter fødselen, og det er eit hav av produkt å velje mellom. Vi har derfor laga ei hugseliste over kva de treng frå apoteket.

 • Brennkoppar

  Brennkoppar er ein overflatisk bakterieinfeksjon i huda, vanlegvis forårsaka av stafylokokkar og streptokokkar.

Aktuelt

 • 06.12.2019
  Samarbeid om legemiddelberedskap for norske sjukehus

  Frå 1. januar 2020 etablerer de fire sjukehusapotekføretaka i Norge eit tettare samarbeid om beredskap. Føremål med dette er å samordne aktivitet, styrke oppfølging av og kompetanse om beredskap på legemiddelområdet i spesialisthelsetenesta.

 • 06.11.2019
  Skal arbeide for lågare legemiddelkostnad for sjukehusa

  Kvart år nyttar sjukehusa i Helse Vest store summer på innkjøp av legemidlar. Som ny-tilsett legemiddeløkonomisk rådgjevar har Steinar Vik ein sentral rolle i arbeidet med å redusere pengebruk på legemiddelområdet i Helse Vest.

 • 04.10.2019
  Gi tid

  Visste du at å gi litt av tiden din kan bety uendelig mye for andre?

 • 02.07.2019
  Produksjonsstøttesystem for legemiddel i Helse Vest er valt!

  Føretaket JAC/WellSky er valt som leverandør av nytt produksjonsstøttesystem til Helse Vest og Sjukehusapoteka Vest (SAV) etter anbodstevling. Systemet skal støtte opp saumlaus rekvirering av legemiddel som apoteket skal tilverke frå sjukeh...

Sjekk om denne nettsiden driver lovlig