Velkomen til Sjukehusapoteka Vest

Råd om medisinbruk

 • Brannsår

  Brannsår er ei skade i huda som følge av kontakt med sterk varme, f.eks. frå varmt vatn, ei varmekjelde eller sterk sol. Kjemikaliar eller straum kan også gi brannskade i huda.

 • Flass / tørr hovudbotn

  Flass blir kjenneteikna ved kløe og avskaling av hudflak frå hovudbotnen. Flaka varierer i størrelse, alt frå eit knappenålshovud til større skorper/flassbelegg, tørre eller feite.

 • Gode råd i barseltiden

  Det er mykje ein treng til eit nyfødt barn og mor etter fødselen, og det er eit hav av produkt å velje mellom. Vi har derfor laga ei hugseliste over kva de treng frå apoteket.

 • Brennkoppar

  Brennkoppar er ein overflatisk bakterieinfeksjon i huda, vanlegvis forårsaka av stafylokokkar og streptokokkar.

Aktuelt

 • 27.03.2020
  Forsking, utvikling og innovasjon for å møte framtida

  Spesialisthelsetenesta sine behov for kontinuerlig kvalitetsforbetring og betra ressursutnytting peikar ut retning for ny fagplan for forskings-, utviklings og innovasjonsarbeidet i Sjukehusapoteka Vest (SAV). Føretaket skal vektlegge medve...

 • 24.03.2020
  Takk!

  Vi har fått overveldande respons på utlysinga etter ekstrapersonell for å bekjempe det pågåande utbrotet av koronautbrotet. Vi jobbar no med å gå igjennom lista over kandidatar.

 • 18.03.2020
  Er du i karantene – få hjelp fra andre til å hente medisinen din fra apoteket

  Dersom du er i hjemmekarantene, gjør det du kan for å unngå å smitte andre. Be noen du kjenner dra i ditt sted eller vurder om det kan vente til du ikke lenger er i karantene.

 • 15.03.2020
  Avgrensingar med omsyn til utlevering av legemidlar

  Sjukehusapoteka Vest må følgje Statens legemiddelverk sine reglar for avgrensinga på tre månaders forbruk for legemidler på blå resept.

Sjekk om denne nettsiden driver lovlig