Råd om medisinbruk

 • Brannsår

  Brannsår er ei skade i huda som følge av kontakt med sterk varme, f.eks. frå varmt vatn, ei varmekjelde eller sterk sol. Kjemikaliar eller straum kan også gi brannskade i huda.

 • Flass / tørr hovudbotn

  Flass blir kjenneteikna ved kløe og avskaling av hudflak frå hovudbotnen. Flaka varierer i størrelse, alt frå eit knappenålshovud til større skorper/flassbelegg, tørre eller feite.

 • Gode råd i barseltiden

  Det er mykje ein treng til eit nyfødt barn og mor etter fødselen, og det er eit hav av produkt å velje mellom. Vi har derfor laga ei hugseliste over kva de treng frå apoteket.

 • Brennkoppar

  Brennkoppar er ein overflatisk bakterieinfeksjon i huda, vanlegvis forårsaka av stafylokokkar og streptokokkar.

Aktuelt

 • 02.02.2018
  Visste du at kosthaldet er ein viktig del av kreftbehandlinga?

  Det er viktig å ete godt før, under og etter kreftbehandlinga. Det kan hjelpe til at du føler deg betre samtidig som du opprettheld styrke og energi og dermed blir betre rusta til å tole behandlinga.

 • 20.12.2017
  Medisinstart: Gratis legemiddelrettleiing på sjukehusapoteket

  På sjukehusapoteket kan du snart bestille ei ny teneste kalla Medisinstart, eller oppstartsrettleiing. Dette er for deg som skal starte med blodtrykksenkande, blodfortynnande eller koIesterolsenkande medisin. Både lege og pasienten sjølv ka...

 • 18.12.2017
  Opningstider i jula

 • 29.11.2017
  Vi har fornøgde kundar

  I september vart det gjennomført ei kundeundersøkelse i Sjukehusapoteka Vest. Målet var å få tilbakemeldingar om korleis kundane våre opplever arbeidet vårt og kva vi kan bli betre på.