Mediesenter

Informasjon om Korona

For informasjon om Korona og statusoppdateringer, se Informasjonssiden om korona.

Mediakontakt

Kommunikasjonsavdelinga kan bidra med informasjon og kan vise deg til rett person i helseføretaket.

Styret og administrerande direktør har det overordna ansvaret for all kommunikasjon. Det er styreleiar eller administrerande direktør som gir myndighet og som uttaler seg til media om overordna saker som gjeld helseføretaket.
Kommunikasjonsavdelinga v/ kommunikasjonsleiar har ansvar for utvikling av retningslinjer, samt rådgiving og støtte til leiinga, avdelingane og fagmiljøa. Avdelinga kan gje informasjon og vise deg til rett person i helseføretaket.

Førespurnader frå media rettast til:

Bernt Flekke
Kommunikasjons og-marknadsdirektør

bernt.flekke@sav.no/ mobil 975 49 831

Jon Bolstad
Administrerande direktør 
jon.bolstad@sav.no / mobil 932 43 152

Pressebilde 1 (Jon Bolstad)
Pressebilde 2 (Jon Bolstad)

Offentleg postjournal

Postjournalar legges ut kvar veke. Dersom du ynskjer innsyn i dokumentar kan du kontakte oss på post@sav.no.

Her finn du dei siste postjournalane

Styredokument

Styredokument er tilgjengeleg i PDF-format. Eldre dokument blir oppbevarte hos Sjukehusapoteka Vest HF og​​​ blir utlevert på førespurnad til postmottak@sjukehusapoteka-vest.no​​

Styremøter og styredokumenter

Rapportar

Våre årsrapportar kan lastast ned i PDF-format.

Årsrapportar

Profil og logo

Informasjon og retningslinjar for logo og bruk av bilder finn du i 
Nasjonalt profilprogram for helseføretaka.

Logoar som kan lastast ned: 

JPG PNG PMS EPS CMYK EPS Negativ EPS
Fann du det du leita etter?