Styremøter og styredokumenter

Du finn styredokument frå 2014 og fram til dagens dato ved å velge frå menyen. Eldre dokument blir oppbevarte hos Sjukehusapoteka Vest HF og blir utlevert på førespurnad til postmottak@sjukehusapoteka-vest.no.

​Styredokumenter

2023

Styremøte 1​​5.03.2023

Open del av styremøte er tilgjengeleg på denne Teams-lenkja. ​Ekstraordinært styrem​​øte 22.02.2023

Den 22. februar blei det kalt inn til eit ekstraordinært styremøte. Møtet gjekk føre seg digitalt. 

Den opne delen av styremøtet kunne deltakarane følgje her. ​


20​​22​

​Styremøte 08.12.2022​


​Styremøte 17.11.2022

​​

Styremøte 29.09.2022

​Styremøte​ 08.06.2022​


Styremøte​ 17.03.2022


20​21

​Styremøte 09.12.2021​


Styremøte 30.09.2021

Styremøte 10.06.2021

Styremøte 17.03.2021

​2020

Styremøte 10.12.2020

Styremøte 29.09.2020

Styremøte 18.06.2020

Styremøte 12.03.2020

2019

Styremøte 12.12.2019

Styremøte 01.10.2019

Styremøte 13.06.2019

Styremøte 21.03.2019

2018

Styremøte 12.12.2018

Styremøte 03.10.2018

Styremøte 31.05.2018

Sak 01518 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2018-05-31/Sak 01518 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfSak 01518 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfpdf169504
Sak 01618 Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF 22.03.2018.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2018-05-31/Sak 01618 Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF 22.03.2018.pdfSak 01618 Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF 22.03.2018.pdfpdf235874
Sak 01718 AD si orientering.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2018-05-31/Sak 01718 AD si orientering.pdfSak 01718 AD si orientering.pdfpdf130567
Sak 01718 AD si orientering O-2 Oversikt over aktuelle høyringar per april 2018.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2018-05-31/Sak 01718 AD si orientering O-2 Oversikt over aktuelle høyringar per april 2018.pdfSak 01718 AD si orientering O-2 Oversikt over aktuelle høyringar per april 2018.pdfpdf167800
Sak 01718 AD sin orientering O-1 Søknad katapult livsvitenskap.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2018-05-31/Sak 01718 AD sin orientering O-1 Søknad katapult livsvitenskap.pdfSak 01718 AD sin orientering O-1 Søknad katapult livsvitenskap.pdfpdf283365
Sak 01818 Styrande dokument for styret i Sjukehusapoteka Vest_ årleg gjennomgang.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2018-05-31/Sak 01818 Styrande dokument for styret i Sjukehusapoteka Vest_ årleg gjennomgang.pdfSak 01818 Styrande dokument for styret i Sjukehusapoteka Vest_ årleg gjennomgang.pdfpdf203273
Sak 01818 Vedlegg 1 - Vedtekter for Sjukehusapoteka Vest HF_til foretaksmøte.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2018-05-31/Sak 01818 Vedlegg 1 - Vedtekter for Sjukehusapoteka Vest HF_til foretaksmøte.pdfSak 01818 Vedlegg 1 - Vedtekter for Sjukehusapoteka Vest HF_til foretaksmøte.pdfpdf31739
Sak 01818 Vedlegg 10 - Konsept for internkontroll i Helse Vest.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2018-05-31/Sak 01818 Vedlegg 10 - Konsept for internkontroll i Helse Vest.pdfSak 01818 Vedlegg 10 - Konsept for internkontroll i Helse Vest.pdfpdf801573
Sak 01818 Vedlegg 11 - Retningslinjer_risikostyring_HelseVest.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2018-05-31/Sak 01818 Vedlegg 11 - Retningslinjer_risikostyring_HelseVest.pdfSak 01818 Vedlegg 11 - Retningslinjer_risikostyring_HelseVest.pdfpdf241577
Sak 01818 Vedlegg 2 - Styrearbeid i helseføretak.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2018-05-31/Sak 01818 Vedlegg 2 - Styrearbeid i helseføretak.pdfSak 01818 Vedlegg 2 - Styrearbeid i helseføretak.pdfpdf4136736
Sak 01818 Vedlegg 3 - Retningsliner lønn og godtgjørelser til ledende ansatte.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2018-05-31/Sak 01818 Vedlegg 3 - Retningsliner lønn og godtgjørelser til ledende ansatte.pdfSak 01818 Vedlegg 3 - Retningsliner lønn og godtgjørelser til ledende ansatte.pdfpdf2312903
Sak 01818 Vedlegg 4 - Styreinstruks Sjukehusapoteka Vest HF.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2018-05-31/Sak 01818 Vedlegg 4 - Styreinstruks Sjukehusapoteka Vest HF.pdfSak 01818 Vedlegg 4 - Styreinstruks Sjukehusapoteka Vest HF.pdfpdf81580
Sak 01818 Vedlegg 5 - Instruks for administrerande direktør i Sjukehusapoteka Vest HF.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2018-05-31/Sak 01818 Vedlegg 5 - Instruks for administrerande direktør i Sjukehusapoteka Vest HF.pdfSak 01818 Vedlegg 5 - Instruks for administrerande direktør i Sjukehusapoteka Vest HF.pdfpdf41612
Sak 01818 Vedlegg 6 - SAV Styringsmodell.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2018-05-31/Sak 01818 Vedlegg 6 - SAV Styringsmodell.pdfSak 01818 Vedlegg 6 - SAV Styringsmodell.pdfpdf206170
Sak 01818 Vedlegg 7 - Styrande dokument til fullmaktsmatrise.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2018-05-31/Sak 01818 Vedlegg 7 - Styrande dokument til fullmaktsmatrise.pdfSak 01818 Vedlegg 7 - Styrande dokument til fullmaktsmatrise.pdfpdf68095
Sak 01818 Vedlegg 8 - Fullmaktsmatrise.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2018-05-31/Sak 01818 Vedlegg 8 - Fullmaktsmatrise.pdfSak 01818 Vedlegg 8 - Fullmaktsmatrise.pdfpdf32028
Sak 01818 Vedlegg 9 - Etiske retningslinjer for føretaksgruppa Helse Vest.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2018-05-31/Sak 01818 Vedlegg 9 - Etiske retningslinjer for føretaksgruppa Helse Vest.pdfSak 01818 Vedlegg 9 - Etiske retningslinjer for føretaksgruppa Helse Vest.pdfpdf9886873
Sak 01918 Risikovurdering 1. tertial 2018.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2018-05-31/Sak 01918 Risikovurdering 1. tertial 2018.pdfSak 01918 Risikovurdering 1. tertial 2018.pdfpdf164156
Sak 01918 Vedlegg 1 - Risikomatrise 1. tertial 2018.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2018-05-31/Sak 01918 Vedlegg 1 - Risikomatrise 1. tertial 2018.pdfSak 01918 Vedlegg 1 - Risikomatrise 1. tertial 2018.pdfpdf167945
Sak 02018 SAV Strategiplan 2018-23 Vedlegg 2 Strategisk kompetanseplanlegging.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2018-05-31/Sak 02018 SAV Strategiplan 2018-23 Vedlegg 2 Strategisk kompetanseplanlegging.pdfSak 02018 SAV Strategiplan 2018-23 Vedlegg 2 Strategisk kompetanseplanlegging.pdfpdf464062
Sak 02018 SAV Strategiplan 2018-23 Vedlegg 4 Høyringssvar fra Helse Stavanger.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2018-05-31/Sak 02018 SAV Strategiplan 2018-23 Vedlegg 4 Høyringssvar fra Helse Stavanger.pdfSak 02018 SAV Strategiplan 2018-23 Vedlegg 4 Høyringssvar fra Helse Stavanger.pdfpdf568866
Sak 02018 SAV Strategiplan 2018-23 Vedlegg 5 Høyringssvar fra Helse Førde.PDFhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2018-05-31/Sak 02018 SAV Strategiplan 2018-23 Vedlegg 5 Høyringssvar fra Helse Førde.PDFSak 02018 SAV Strategiplan 2018-23 Vedlegg 5 Høyringssvar fra Helse Førde.PDFpdf66907
Sak 02018 Strategiplan SAV 2018-23 Vedlegg 3 Høyringssvar fra Helse Bergen HF.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2018-05-31/Sak 02018 Strategiplan SAV 2018-23 Vedlegg 3 Høyringssvar fra Helse Bergen HF.pdfSak 02018 Strategiplan SAV 2018-23 Vedlegg 3 Høyringssvar fra Helse Bergen HF.pdfpdf329876
Sak 02018 Strategiplan for Sjukehusapoteka Vest 2018-2023 - styresak.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2018-05-31/Sak 02018 Strategiplan for Sjukehusapoteka Vest 2018-2023 - styresak.pdfSak 02018 Strategiplan for Sjukehusapoteka Vest 2018-2023 - styresak.pdfpdf282579
Sak 02018 Vedlegg 1 SAV Strategiplan 2018 - 2023.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2018-05-31/Sak 02018 Vedlegg 1 SAV Strategiplan 2018 - 2023.pdfSak 02018 Vedlegg 1 SAV Strategiplan 2018 - 2023.pdfpdf730521
Sak 02118 Leiinga sin årlege gjennomgang av informasjonsikkerhet i Sjukehusapoteka Vest.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2018-05-31/Sak 02118 Leiinga sin årlege gjennomgang av informasjonsikkerhet i Sjukehusapoteka Vest.pdfSak 02118 Leiinga sin årlege gjennomgang av informasjonsikkerhet i Sjukehusapoteka Vest.pdfpdf369715
Sak 02218 Informasjonstryggleik i Helse Vest.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2018-05-31/Sak 02218 Informasjonstryggleik i Helse Vest.pdfSak 02218 Informasjonstryggleik i Helse Vest.pdfpdf252269

Styremøte 22.03.2018

Sak 00118 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2018-03-22/Sak 00118 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfSak 00118 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfpdf188179
Sak 00218 Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF 13.12.2017.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2018-03-22/Sak 00218 Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF 13.12.2017.pdfSak 00218 Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF 13.12.2017.pdfpdf237558
Sak 00318-0 AD si orientering.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2018-03-22/Sak 00318-0 AD si orientering.pdfSak 00318-0 AD si orientering.pdfpdf129144
Sak 00318-1 AD si orientering O-1 Årsrapport internrevisjon SAV 2017.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2018-03-22/Sak 00318-1 AD si orientering O-1 Årsrapport internrevisjon SAV 2017.pdfSak 00318-1 AD si orientering O-1 Årsrapport internrevisjon SAV 2017.pdfpdf223806
Sak 00318-2 AD si orientering O-2 Plan internrevisjon SAV 2018.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2018-03-22/Sak 00318-2 AD si orientering O-2 Plan internrevisjon SAV 2018.pdfSak 00318-2 AD si orientering O-2 Plan internrevisjon SAV 2018.pdfpdf161286
Sak 00318-3 AD si orientering O-3 resultat Forbedring.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2018-03-22/Sak 00318-3 AD si orientering O-3 resultat Forbedring.pdfSak 00318-3 AD si orientering O-3 resultat Forbedring.pdfpdf130666
Sak 00318-4 AD si orientering O-4 Varsling kritikkverdige forhold.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2018-03-22/Sak 00318-4 AD si orientering O-4 Varsling kritikkverdige forhold.pdfSak 00318-4 AD si orientering O-4 Varsling kritikkverdige forhold.pdfpdf127714
Sak 00318-5 AD si orientering O-5 Kunderundersøking.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2018-03-22/Sak 00318-5 AD si orientering O-5 Kunderundersøking.pdfSak 00318-5 AD si orientering O-5 Kunderundersøking.pdfpdf156758
Sak 00318-6 AD si orientering O-6 Oversikt over aktuelle høyringar per februar 2018.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2018-03-22/Sak 00318-6 AD si orientering O-6 Oversikt over aktuelle høyringar per februar 2018.pdfSak 00318-6 AD si orientering O-6 Oversikt over aktuelle høyringar per februar 2018.pdfpdf164130
Sak 00418-0 Årsrekneskap for Sjukehusapoteka Vest HF 2017.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2018-03-22/Sak 00418-0 Årsrekneskap for Sjukehusapoteka Vest HF 2017.pdfSak 00418-0 Årsrekneskap for Sjukehusapoteka Vest HF 2017.pdfpdf154013
Sak 00418-1 Vedlegg_Årsrekneskap for Sjukehusapoteka Vest HF 2017.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2018-03-22/Sak 00418-1 Vedlegg_Årsrekneskap for Sjukehusapoteka Vest HF 2017.pdfSak 00418-1 Vedlegg_Årsrekneskap for Sjukehusapoteka Vest HF 2017.pdfpdf267709
Sak 00518-0 Årsmelding for Sjukehusapoteka Vest HF 2017.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2018-03-22/Sak 00518-0 Årsmelding for Sjukehusapoteka Vest HF 2017.pdfSak 00518-0 Årsmelding for Sjukehusapoteka Vest HF 2017.pdfpdf153236
Sak 00518-1 Vedlegg_Årsmelding for Sjukehusapoteka Vest HF 2017.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2018-03-22/Sak 00518-1 Vedlegg_Årsmelding for Sjukehusapoteka Vest HF 2017.pdfSak 00518-1 Vedlegg_Årsmelding for Sjukehusapoteka Vest HF 2017.pdfpdf175934
Sak 00618-0 Styringsdokument 2018.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2018-03-22/Sak 00618-0 Styringsdokument 2018.pdfSak 00618-0 Styringsdokument 2018.pdfpdf178898
Sak 00618-1 Styringsdokument 2018 Vedlegg 1.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2018-03-22/Sak 00618-1 Styringsdokument 2018 Vedlegg 1.pdfSak 00618-1 Styringsdokument 2018 Vedlegg 1.pdfpdf328214
Sak 00618-2 Styringsdokument 2018 Vedlegg 2 Oversikt over regionale planar (2018).pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2018-03-22/Sak 00618-2 Styringsdokument 2018 Vedlegg 2 Oversikt over regionale planar (2018).pdfSak 00618-2 Styringsdokument 2018 Vedlegg 2 Oversikt over regionale planar (2018).pdfpdf99698
Sak 00718-0 Risikostyringsmål 2018.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2018-03-22/Sak 00718-0 Risikostyringsmål 2018.pdfSak 00718-0 Risikostyringsmål 2018.pdfpdf166240
Sak 00718-1 Vedlegg 1 Risikostyringsmål SAV 2018 Brev fra HV.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2018-03-22/Sak 00718-1 Vedlegg 1 Risikostyringsmål SAV 2018 Brev fra HV.pdfSak 00718-1 Vedlegg 1 Risikostyringsmål SAV 2018 Brev fra HV.pdfpdf1156171
Sak 00718-2 Vedlegg 2 Risikostyringsmål 2017 og 2018.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2018-03-22/Sak 00718-2 Vedlegg 2 Risikostyringsmål 2017 og 2018.pdfSak 00718-2 Vedlegg 2 Risikostyringsmål 2017 og 2018.pdfpdf153638
Sak 00818-0 Strategiplan for Sjukehusapoteka Vest 2018 - 2023 - høyring.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2018-03-22/Sak 00818-0 Strategiplan for Sjukehusapoteka Vest 2018 - 2023 - høyring.pdfSak 00818-0 Strategiplan for Sjukehusapoteka Vest 2018 - 2023 - høyring.pdfpdf474367
Sak 00818-1 Vedlegg_Strategiplan for SAV 2018-2023_høyringsutkast.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2018-03-22/Sak 00818-1 Vedlegg_Strategiplan for SAV 2018-2023_høyringsutkast.pdfSak 00818-1 Vedlegg_Strategiplan for SAV 2018-2023_høyringsutkast.pdfpdf922267
Sak 00918-0 Fagplanar SAV2018.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2018-03-22/Sak 00918-0 Fagplanar SAV2018.pdfSak 00918-0 Fagplanar SAV2018.pdfpdf222232
Sak 01018-0 Revidert årsplan for styret 2018 saksførelegg.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2018-03-22/Sak 01018-0 Revidert årsplan for styret 2018 saksførelegg.pdfSak 01018-0 Revidert årsplan for styret 2018 saksførelegg.pdfpdf137612
Sak 01018-1 Revidert årsplan for styret 2018 vedlegg 1.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2018-03-22/Sak 01018-1 Revidert årsplan for styret 2018 vedlegg 1.pdfSak 01018-1 Revidert årsplan for styret 2018 vedlegg 1.pdfpdf103774
Sak 01118-0 Skriv og meldingar.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2018-03-22/Sak 01118-0 Skriv og meldingar.pdfSak 01118-0 Skriv og meldingar.pdfpdf119885
Sak 01118-1 Skriv og meldingar Vedlegg 1 Årlig melding 2017 Regionalt brukarutval.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2018-03-22/Sak 01118-1 Skriv og meldingar Vedlegg 1 Årlig melding 2017 Regionalt brukarutval.pdfSak 01118-1 Skriv og meldingar Vedlegg 1 Årlig melding 2017 Regionalt brukarutval.pdfpdf1431760
Sak 01118-2 Skriv og meldingar Vedlegg 2 Artikklel frå Tidskrift DNL.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2018-03-22/Sak 01118-2 Skriv og meldingar Vedlegg 2 Artikklel frå Tidskrift DNL.pdfSak 01118-2 Skriv og meldingar Vedlegg 2 Artikklel frå Tidskrift DNL.pdfpdf61735
Sak 01118-3 Skriv og meldingar Vedlegg 3 Årsmelding FAMU 2017.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2018-03-22/Sak 01118-3 Skriv og meldingar Vedlegg 3 Årsmelding FAMU 2017.pdfSak 01118-3 Skriv og meldingar Vedlegg 3 Årsmelding FAMU 2017.pdfpdf197103
Sak 01118-4 Skriv og meldingar Vedlegg 4 Styringsmål AD 2018.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2018-03-22/Sak 01118-4 Skriv og meldingar Vedlegg 4 Styringsmål AD 2018.pdfSak 01118-4 Skriv og meldingar Vedlegg 4 Styringsmål AD 2018.pdfpdf158381

2017

Styremøte 13.12.2017

Sak 05017 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-12-13/Sak 05017 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfSak 05017 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfpdf152199
Sak 05117 Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF 03.10.2017.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-12-13/Sak 05117 Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF 03.10.2017.pdfSak 05117 Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF 03.10.2017.pdfpdf203620
Sak 05217 AD si orientering.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-12-13/Sak 05217 AD si orientering.pdfSak 05217 AD si orientering.pdfpdf124462
Sak 05217 O-1 Kundeundersøking i Publikumsavdelingane.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-12-13/Sak 05217 O-1 Kundeundersøking i Publikumsavdelingane.pdfSak 05217 O-1 Kundeundersøking i Publikumsavdelingane.pdfpdf138538
Sak 05217 O-2 SAV 2035 Nasjonal bemanningsmodell.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-12-13/Sak 05217 O-2 SAV 2035 Nasjonal bemanningsmodell.pdfSak 05217 O-2 SAV 2035 Nasjonal bemanningsmodell.pdfpdf128449
Sak 05217 O-3 Notat Samarbeidsavtale SAV.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-12-13/Sak 05217 O-3 Notat Samarbeidsavtale SAV.pdfSak 05217 O-3 Notat Samarbeidsavtale SAV.pdfpdf174004
Sak 05217 O-5 nr 1 Revisjon Ytre miljø.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-12-13/Sak 05217 O-5 nr 1 Revisjon Ytre miljø.pdfSak 05217 O-5 nr 1 Revisjon Ytre miljø.pdfpdf127137
Sak 05217 O-5 nr 2 Vedlegg Sertifikat SAV resertifisering 2017.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-12-13/Sak 05217 O-5 nr 2 Vedlegg Sertifikat SAV resertifisering 2017.pdfSak 05217 O-5 nr 2 Vedlegg Sertifikat SAV resertifisering 2017.pdfpdf201180
Sak 05217 O-7 Notat Eindose i Helse Vest.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-12-13/Sak 05217 O-7 Notat Eindose i Helse Vest.pdfSak 05217 O-7 Notat Eindose i Helse Vest.pdfpdf179624
Sak 05217 O-8 Oversikt over aktuelle høyringar per september 2017.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-12-13/Sak 05217 O-8 Oversikt over aktuelle høyringar per september 2017.pdfSak 05217 O-8 Oversikt over aktuelle høyringar per september 2017.pdfpdf170079
Sak 05317 Vedlegg _Årleg melding 2017 Sjukehusapoteka Vest.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-12-13/Sak 05317 Vedlegg _Årleg melding 2017 Sjukehusapoteka Vest.pdfSak 05317 Vedlegg _Årleg melding 2017 Sjukehusapoteka Vest.pdfpdf307533
Sak 05317 Årleg melding for Sjukehusapoteka Vest 2017.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-12-13/Sak 05317 Årleg melding for Sjukehusapoteka Vest 2017.pdfSak 05317 Årleg melding for Sjukehusapoteka Vest 2017.pdfpdf145981
Sak 05417 Bierverv i Sjukehusapoteka Vest.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-12-13/Sak 05417 Bierverv i Sjukehusapoteka Vest.pdfSak 05417 Bierverv i Sjukehusapoteka Vest.pdfpdf258198
Sak 05417 Vedlegg 2 SAV reglar om Bierverv.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-12-13/Sak 05417 Vedlegg 2 SAV reglar om Bierverv.pdfSak 05417 Vedlegg 2 SAV reglar om Bierverv.pdfpdf99376

Styremøte 03.10.2017

Framside styremøte offentleg.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-10-03/Framside styremøte offentleg.pdfFramside styremøte offentleg.pdfpdf119561
Sak 04317 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-10-03/Sak 04317 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfSak 04317 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfpdf151713
Sak 04417 Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF 13.09.2017.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-10-03/Sak 04417 Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF 13.09.2017.pdfSak 04417 Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF 13.09.2017.pdfpdf197810
Sak 04517 AD si orientering.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-10-03/Sak 04517 AD si orientering.pdfSak 04517 AD si orientering.pdfpdf118998
sak 04517 - O 1a Høyringsfråsegn.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-10-03/sak 04517 - O 1a Høyringsfråsegn.pdfsak 04517 - O 1a Høyringsfråsegn.pdfpdf738848
Sak 04517 O 4 Klinisk farmasi - Evalueringsrapport Midt-Norge 2013.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-10-03/Sak 04517 O 4 Klinisk farmasi - Evalueringsrapport Midt-Norge 2013.pdfSak 04517 O 4 Klinisk farmasi - Evalueringsrapport Midt-Norge 2013.pdfpdf793897
Sak 04517 O-1 Oversikt over aktuelle høyringar per september 2017.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-10-03/Sak 04517 O-1 Oversikt over aktuelle høyringar per september 2017.pdfSak 04517 O-1 Oversikt over aktuelle høyringar per september 2017.pdfpdf168508
Sak 04617 Risikovurdering 2. tertial 2017.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-10-03/Sak 04617 Risikovurdering 2. tertial 2017.pdfSak 04617 Risikovurdering 2. tertial 2017.pdfpdf148318
Sak 04617 Vedlegg 1 - Risikomatrise 2. tertial 2017.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-10-03/Sak 04617 Vedlegg 1 - Risikomatrise 2. tertial 2017.pdfSak 04617 Vedlegg 1 - Risikomatrise 2. tertial 2017.pdfpdf200033
Sak 04717 Prinsippavklaring - Legemiddellogistikk.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-10-03/Sak 04717 Prinsippavklaring - Legemiddellogistikk.pdfSak 04717 Prinsippavklaring - Legemiddellogistikk.pdfpdf49502
Sak 04717 Vedlegg 1 Sluttrapport - Legemiddelforsyning Ullandhaug 2023.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-10-03/Sak 04717 Vedlegg 1 Sluttrapport - Legemiddelforsyning Ullandhaug 2023.pdfSak 04717 Vedlegg 1 Sluttrapport - Legemiddelforsyning Ullandhaug 2023.pdfpdf2213393

Styremøte 13.09.2017

Sak 04017 Strategisprosess Sjukehusapoteka Vest.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-09-13/Sak 04017 Strategisprosess Sjukehusapoteka Vest.pdfSak 04017 Strategisprosess Sjukehusapoteka Vest.pdfpdf171234
Sak 04017 Vedlegg 1 Strategiprosess Sjukehusapoteka Vest arbeidsplan.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-09-13/Sak 04017 Vedlegg 1 Strategiprosess Sjukehusapoteka Vest arbeidsplan.pdfSak 04017 Vedlegg 1 Strategiprosess Sjukehusapoteka Vest arbeidsplan.pdfpdf261077
Framside styremøte offentleg.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-09-13/Framside styremøte offentleg.pdfFramside styremøte offentleg.pdfpdf120404
Sak 03517 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-09-13/Sak 03517 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfSak 03517 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfpdf151692
Sak 03617 Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF 01.06.2017.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-09-13/Sak 03617 Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF 01.06.2017.pdfSak 03617 Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF 01.06.2017.pdfpdf227835
Sak 03717 O-3 Oversikt over aktuelle høyringar per august 2017.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-09-13/Sak 03717 O-3 Oversikt over aktuelle høyringar per august 2017.pdfSak 03717 O-3 Oversikt over aktuelle høyringar per august 2017.pdfpdf166384
Sak 03717 O-3 Vedlegg 1 Høyringssvar Endring i Arbeidsmiljøforskrtiftene Stoffkartotek.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-09-13/Sak 03717 O-3 Vedlegg 1 Høyringssvar Endring i Arbeidsmiljøforskrtiftene Stoffkartotek.pdfSak 03717 O-3 Vedlegg 1 Høyringssvar Endring i Arbeidsmiljøforskrtiftene Stoffkartotek.pdfpdf133245
Sak 03717 O-3 Vedlegg 2 Høyringssvar legemidler med risikominimeringstiltak ved utlevering fra apotek.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-09-13/Sak 03717 O-3 Vedlegg 2 Høyringssvar legemidler med risikominimeringstiltak ved utlevering fra apotek.pdfSak 03717 O-3 Vedlegg 2 Høyringssvar legemidler med risikominimeringstiltak ved utlevering fra apotek.pdfpdf121117
Sak 03717 O-3 Vedlegg 3 Høyringssvar Endringer i legemiddelforskriften og blåreseptforskriften.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-09-13/Sak 03717 O-3 Vedlegg 3 Høyringssvar Endringer i legemiddelforskriften og blåreseptforskriften.pdfSak 03717 O-3 Vedlegg 3 Høyringssvar Endringer i legemiddelforskriften og blåreseptforskriften.pdfpdf365291
Sak 03717 O-4 G2015 Prolongering.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-09-13/Sak 03717 O-4 G2015 Prolongering.pdfSak 03717 O-4 G2015 Prolongering.pdfpdf962679
Sak 03717 O-6 Notat Status IKT prosjekt.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-09-13/Sak 03717 O-6 Notat Status IKT prosjekt.pdfSak 03717 O-6 Notat Status IKT prosjekt.pdfpdf204357
Sak 03717 O-7 Notat Styresaker til oppfølging.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-09-13/Sak 03717 O-7 Notat Styresaker til oppfølging.pdfSak 03717 O-7 Notat Styresaker til oppfølging.pdfpdf142528
Sak 03817 Revidert årsplan for styret 2017.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-09-13/Sak 03817 Revidert årsplan for styret 2017.pdfSak 03817 Revidert årsplan for styret 2017.pdfpdf128933
Sak 03817 Vedlegg 1 Revidert årsplan for styret 2017.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-09-13/Sak 03817 Vedlegg 1 Revidert årsplan for styret 2017.pdfSak 03817 Vedlegg 1 Revidert årsplan for styret 2017.pdfpdf104453
Sak 03917 Årsplan for styret 2018.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-09-13/Sak 03917 Årsplan for styret 2018.pdfSak 03917 Årsplan for styret 2018.pdfpdf129184
Sak 03917A Årsplan for styret 2018 Vedlegg 1.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-09-13/Sak 03917A Årsplan for styret 2018 Vedlegg 1.pdfSak 03917A Årsplan for styret 2018 Vedlegg 1.pdfpdf101151

Styremøte 01.06.2017

Sak 02617 Vedlegg 5 - Instruks for administrerande direktør i Sjukehusapoteka Vest HF.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-06-01/Sak 02617 Vedlegg 5 - Instruks for administrerande direktør i Sjukehusapoteka Vest HF.pdfSak 02617 Vedlegg 5 - Instruks for administrerande direktør i Sjukehusapoteka Vest HF.pdfpdf41612
Sak 02617 Vedlegg 6 - SAV Styringsmodell.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-06-01/Sak 02617 Vedlegg 6 - SAV Styringsmodell.pdfSak 02617 Vedlegg 6 - SAV Styringsmodell.pdfpdf206170
Sak 02617 Vedlegg 7 - Styrande dokument til fullmaktsmatrise.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-06-01/Sak 02617 Vedlegg 7 - Styrande dokument til fullmaktsmatrise.pdfSak 02617 Vedlegg 7 - Styrande dokument til fullmaktsmatrise.pdfpdf68095
Sak 02617 Vedlegg 8 - Fullmaktsmatrise.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-06-01/Sak 02617 Vedlegg 8 - Fullmaktsmatrise.pdfSak 02617 Vedlegg 8 - Fullmaktsmatrise.pdfpdf32028
Sak 02617 Vedlegg 9 - Etiske retningslinjer for føretaksgruppa Helse Vest.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-06-01/Sak 02617 Vedlegg 9 - Etiske retningslinjer for føretaksgruppa Helse Vest.pdfSak 02617 Vedlegg 9 - Etiske retningslinjer for føretaksgruppa Helse Vest.pdfpdf9886873
Sak 02717 Risikovurdering 1. tertial 2017.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-06-01/Sak 02717 Risikovurdering 1. tertial 2017.pdfSak 02717 Risikovurdering 1. tertial 2017.pdfpdf151431
Sak 02717 Vedlegg 1 - Risikomatrise 1. tertial 2017.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-06-01/Sak 02717 Vedlegg 1 - Risikomatrise 1. tertial 2017.pdfSak 02717 Vedlegg 1 - Risikomatrise 1. tertial 2017.pdfpdf185541
Sak 02817 SAV sin aktivitet på læring og meistring.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-06-01/Sak 02817 SAV sin aktivitet på læring og meistring.pdfSak 02817 SAV sin aktivitet på læring og meistring.pdfpdf176807
Sak 02917 Forsking i SAV.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-06-01/Sak 02917 Forsking i SAV.pdfSak 02917 Forsking i SAV.pdfpdf224899
Sak 03117 Strategisprosess Sjukehusapoteka Vest.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-06-01/Sak 03117 Strategisprosess Sjukehusapoteka Vest.pdfSak 03117 Strategisprosess Sjukehusapoteka Vest.pdfpdf149159
Sak 03117 Vedlegg 1 SAV Strategiplan 2018-2022 Arbeidsplan.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-06-01/Sak 03117 Vedlegg 1 SAV Strategiplan 2018-2022 Arbeidsplan.pdfSak 03117 Vedlegg 1 SAV Strategiplan 2018-2022 Arbeidsplan.pdfpdf257644
Sak 02217 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-06-01/Sak 02217 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfSak 02217 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfpdf152880
Sak 02317 Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF 28.03.2017.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-06-01/Sak 02317 Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF 28.03.2017.pdfSak 02317 Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF 28.03.2017.pdfpdf216521
Sak 02417 Protokoll frå ekstraordinært styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF 22.05.2017.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-06-01/Sak 02417 Protokoll frå ekstraordinært styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF 22.05.2017.pdfSak 02417 Protokoll frå ekstraordinært styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF 22.05.2017.pdfpdf169655
Sak 02517 O-3 Oversikt over aktuelle høyringar per mai 2017.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-06-01/Sak 02517 O-3 Oversikt over aktuelle høyringar per mai 2017.pdfSak 02517 O-3 Oversikt over aktuelle høyringar per mai 2017.pdfpdf154501
Sak 02517 O-8 Notat Styresaker til oppfølging.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-06-01/Sak 02517 O-8 Notat Styresaker til oppfølging.pdfSak 02517 O-8 Notat Styresaker til oppfølging.pdfpdf161436
Sak 02617 Styrande dokument for styret i Sjukehusapoteka Vest_ årleg gjennomgang.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-06-01/Sak 02617 Styrande dokument for styret i Sjukehusapoteka Vest_ årleg gjennomgang.pdfSak 02617 Styrande dokument for styret i Sjukehusapoteka Vest_ årleg gjennomgang.pdfpdf189060
Sak 02617 Vedlegg 1 - Vedtekter for Sjukehusapoteka Vest HF_til foretaksmøte.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-06-01/Sak 02617 Vedlegg 1 - Vedtekter for Sjukehusapoteka Vest HF_til foretaksmøte.pdfSak 02617 Vedlegg 1 - Vedtekter for Sjukehusapoteka Vest HF_til foretaksmøte.pdfpdf32025
Sak 02617 Vedlegg 10 - Konsept for internkontroll i Helse Vest.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-06-01/Sak 02617 Vedlegg 10 - Konsept for internkontroll i Helse Vest.pdfSak 02617 Vedlegg 10 - Konsept for internkontroll i Helse Vest.pdfpdf801573
Sak 02617 Vedlegg 11 - Retningslinjer_risikostyring_HelseVest.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-06-01/Sak 02617 Vedlegg 11 - Retningslinjer_risikostyring_HelseVest.pdfSak 02617 Vedlegg 11 - Retningslinjer_risikostyring_HelseVest.pdfpdf241577
Sak 02617 Vedlegg 2 - Styrearbeid i helseføretak.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-06-01/Sak 02617 Vedlegg 2 - Styrearbeid i helseføretak.pdfSak 02617 Vedlegg 2 - Styrearbeid i helseføretak.pdfpdf4136736
Sak 02617 Vedlegg 3 - Retningsliner lønn og godtgjørelser til ledende ansatte.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-06-01/Sak 02617 Vedlegg 3 - Retningsliner lønn og godtgjørelser til ledende ansatte.pdfSak 02617 Vedlegg 3 - Retningsliner lønn og godtgjørelser til ledende ansatte.pdfpdf2312903
Sak 02617 Vedlegg 4 - Styreinstruks Sjukehusapoteka Vest HF.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-06-01/Sak 02617 Vedlegg 4 - Styreinstruks Sjukehusapoteka Vest HF.pdfSak 02617 Vedlegg 4 - Styreinstruks Sjukehusapoteka Vest HF.pdfpdf80216

Styremøte 29.03.2017

Sak 01317 Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF 01.03.2017.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-03-29/Sak 01317 Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF 01.03.2017.pdfSak 01317 Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF 01.03.2017.pdfpdf232141
Sak 01417 O-3 Oversikt over aktuelle høyringar per mars 2017.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-03-29/Sak 01417 O-3 Oversikt over aktuelle høyringar per mars 2017.pdfSak 01417 O-3 Oversikt over aktuelle høyringar per mars 2017.pdfpdf151637
Sak 01417 O-6 Notat Styresaker til oppfølging.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-03-29/Sak 01417 O-6 Notat Styresaker til oppfølging.pdfSak 01417 O-6 Notat Styresaker til oppfølging.pdfpdf157956
Sak 01517 Årsmelding og årsrekneskap for Sjukehusapoteka Vest HF 2016.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-03-29/Sak 01517 Årsmelding og årsrekneskap for Sjukehusapoteka Vest HF 2016.pdfSak 01517 Årsmelding og årsrekneskap for Sjukehusapoteka Vest HF 2016.pdfpdf139586
Sak 01517 Vedlegg 1 Årsmelding for Sjukehusapoteka Vest HF 2016.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-03-29/Sak 01517 Vedlegg 1 Årsmelding for Sjukehusapoteka Vest HF 2016.pdfSak 01517 Vedlegg 1 Årsmelding for Sjukehusapoteka Vest HF 2016.pdfpdf172713
Sak 01517 Vedlegg 2 Årsrekneskap for Sjukehusapoteka Vest HF 2016.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-03-29/Sak 01517 Vedlegg 2 Årsrekneskap for Sjukehusapoteka Vest HF 2016.pdfSak 01517 Vedlegg 2 Årsrekneskap for Sjukehusapoteka Vest HF 2016.pdfpdf331573
Sak 01617 Høyringsuttale Helse 2035.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-03-29/Sak 01617 Høyringsuttale Helse 2035.pdfSak 01617 Høyringsuttale Helse 2035.pdfpdf153174
Sak 01617 Vedlegg 1 Helse 2035 brev om høyring.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-03-29/Sak 01617 Vedlegg 1 Helse 2035 brev om høyring.pdfSak 01617 Vedlegg 1 Helse 2035 brev om høyring.pdfpdf518380
Sak 01617 Vedlegg 2_Helse 2035_høyringsdokument.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-03-29/Sak 01617 Vedlegg 2_Helse 2035_høyringsdokument.pdfSak 01617 Vedlegg 2_Helse 2035_høyringsdokument.pdfpdf6018611
Sak 01617 Vedlegg 3 Helse 2035_høyringsinstansar.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-03-29/Sak 01617 Vedlegg 3 Helse 2035_høyringsinstansar.pdfSak 01617 Vedlegg 3 Helse 2035_høyringsinstansar.pdfpdf77825
Sak 01617 Vedlegg 4_Hesle 2035_ Forslag til høyringsuttale frå Sjukehusapoteka Vest HF.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-03-29/Sak 01617 Vedlegg 4_Hesle 2035_ Forslag til høyringsuttale frå Sjukehusapoteka Vest HF.pdfSak 01617 Vedlegg 4_Hesle 2035_ Forslag til høyringsuttale frå Sjukehusapoteka Vest HF.pdfpdf75786
Sak 01217 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-03-29/Sak 01217 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfSak 01217 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfpdf150924

Styremøte 01.03.2017

Sak 00117 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-03-01/Sak 00117 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfSak 00117 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfpdf151949
Sak 00217 Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF 14.12.2016.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-03-01/Sak 00217 Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF 14.12.2016.pdfSak 00217 Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF 14.12.2016.pdfpdf220062
Sak 00317 O-1 Vedlegg 1 Brev frå arbeidstilsynet om pålegg etter postalt tilsyn.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-03-01/Sak 00317 O-1 Vedlegg 1 Brev frå arbeidstilsynet om pålegg etter postalt tilsyn.pdfSak 00317 O-1 Vedlegg 1 Brev frå arbeidstilsynet om pålegg etter postalt tilsyn.pdfpdf115486
Sak 00317 O-1 Vedlegg 2 Svar til Arbeidstilsynet lukke pålegg.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-03-01/Sak 00317 O-1 Vedlegg 2 Svar til Arbeidstilsynet lukke pålegg.pdfSak 00317 O-1 Vedlegg 2 Svar til Arbeidstilsynet lukke pålegg.pdfpdf384675
Sak 00317 O-1 Vedlegg 3 PRO 011 3M helmaske -bruk oppbevaring kontroll og vedlikehold.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-03-01/Sak 00317 O-1 Vedlegg 3 PRO 011 3M helmaske -bruk oppbevaring kontroll og vedlikehold.pdfSak 00317 O-1 Vedlegg 3 PRO 011 3M helmaske -bruk oppbevaring kontroll og vedlikehold.pdfpdf283641
Sak 00317 O-1 Vedlegg 4 Vedlegg Loggskjema skifet av ABEK 1- filter.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-03-01/Sak 00317 O-1 Vedlegg 4 Vedlegg Loggskjema skifet av ABEK 1- filter.pdfSak 00317 O-1 Vedlegg 4 Vedlegg Loggskjema skifet av ABEK 1- filter.pdfpdf112337
Sak 00317 O-3 Oversikt over aktuelle høyringar per februar 2017.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-03-01/Sak 00317 O-3 Oversikt over aktuelle høyringar per februar 2017.pdfSak 00317 O-3 Oversikt over aktuelle høyringar per februar 2017.pdfpdf139062
Sak 00317 O-4 Vedlegg 1 Notat Kunngjering av val av styremedlemmer valde av og mellom dei tilsette.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-03-01/Sak 00317 O-4 Vedlegg 1 Notat Kunngjering av val av styremedlemmer valde av og mellom dei tilsette.pdfSak 00317 O-4 Vedlegg 1 Notat Kunngjering av val av styremedlemmer valde av og mellom dei tilsette.pdfpdf149756
Sak 00317 O-4 Vedlegg 2 Protokoll frå valstyret i Sjukehusapoteka Vest.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-03-01/Sak 00317 O-4 Vedlegg 2 Protokoll frå valstyret i Sjukehusapoteka Vest.pdfSak 00317 O-4 Vedlegg 2 Protokoll frå valstyret i Sjukehusapoteka Vest.pdfpdf430772
Sak 00317 O-7 Notat arbeid med hovedavtale sjukehusføretak.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-03-01/Sak 00317 O-7 Notat arbeid med hovedavtale sjukehusføretak.pdfSak 00317 O-7 Notat arbeid med hovedavtale sjukehusføretak.pdfpdf128735
Sak 00317 O-9 Notat Styresaker til oppfølging.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-03-01/Sak 00317 O-9 Notat Styresaker til oppfølging.pdfSak 00317 O-9 Notat Styresaker til oppfølging.pdfpdf167978
Sak 00417 Rekruttering av ny administrerande direktør.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-03-01/Sak 00417 Rekruttering av ny administrerande direktør.pdfSak 00417 Rekruttering av ny administrerande direktør.pdfpdf145895
Sak 00517 Styringsdokument 2017 for Sjukehusapoteka Vest HF.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-03-01/Sak 00517 Styringsdokument 2017 for Sjukehusapoteka Vest HF.pdfSak 00517 Styringsdokument 2017 for Sjukehusapoteka Vest HF.pdfpdf160857
Sak 00517 Vedlegg 1_Styringsdokument 2017 Sjukehusapoteka Vest HF_førebels versjon.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-03-01/Sak 00517 Vedlegg 1_Styringsdokument 2017 Sjukehusapoteka Vest HF_førebels versjon.pdfSak 00517 Vedlegg 1_Styringsdokument 2017 Sjukehusapoteka Vest HF_førebels versjon.pdfpdf280057
Sak 00517 Vedlegg 2_Protokoll frå foretaksmøte Helse Vest RHF 10.01.2017.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-03-01/Sak 00517 Vedlegg 2_Protokoll frå foretaksmøte Helse Vest RHF 10.01.2017.pdfSak 00517 Vedlegg 2_Protokoll frå foretaksmøte Helse Vest RHF 10.01.2017.pdfpdf4964903
Sak 00517 Vedlegg 3_Sykehustalen 2017.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-03-01/Sak 00517 Vedlegg 3_Sykehustalen 2017.pdfSak 00517 Vedlegg 3_Sykehustalen 2017.pdfpdf103304
Sak 00617 Risikostyringsmål for Sjukehusapoteka Vest 2017.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-03-01/Sak 00617 Risikostyringsmål for Sjukehusapoteka Vest 2017.pdfSak 00617 Risikostyringsmål for Sjukehusapoteka Vest 2017.pdfpdf149753
Sak 00617 Vedlegg 1_Styresak Helse Vest _Felles risikostyringsmål 2017.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-03-01/Sak 00617 Vedlegg 1_Styresak Helse Vest _Felles risikostyringsmål 2017.pdfSak 00617 Vedlegg 1_Styresak Helse Vest _Felles risikostyringsmål 2017.pdfpdf579741
Sak 00617 Vedlegg 2_Felles risikostyringsmål for 2017_Brev frå Helse Vest 09122016.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-03-01/Sak 00617 Vedlegg 2_Felles risikostyringsmål for 2017_Brev frå Helse Vest 09122016.pdfSak 00617 Vedlegg 2_Felles risikostyringsmål for 2017_Brev frå Helse Vest 09122016.pdfpdf475597
Sak 00717 Høyring rapport frå Kvinslandutvalet.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-03-01/Sak 00717 Høyring rapport frå Kvinslandutvalet.pdfSak 00717 Høyring rapport frå Kvinslandutvalet.pdfpdf171368
Sak 00717 Vedlegg 1_Høyringsuttale frå Sjukehusapoteka Vest HF.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-03-01/Sak 00717 Vedlegg 1_Høyringsuttale frå Sjukehusapoteka Vest HF.pdfSak 00717 Vedlegg 1_Høyringsuttale frå Sjukehusapoteka Vest HF.pdfpdf54039
Sak 00717 Vedlegg 1_Høyringsuttale frå Sjukehusapoteka Vest HF_korrigert etter styremøtet.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-03-01/Sak 00717 Vedlegg 1_Høyringsuttale frå Sjukehusapoteka Vest HF_korrigert etter styremøtet.pdfSak 00717 Vedlegg 1_Høyringsuttale frå Sjukehusapoteka Vest HF_korrigert etter styremøtet.pdfpdf54911
Sak 00817 Vedlegg 1_Årsmelding for FAMU 2016.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-03-01/Sak 00817 Vedlegg 1_Årsmelding for FAMU 2016.pdfSak 00817 Vedlegg 1_Årsmelding for FAMU 2016.pdfpdf148592


 


2016

Styremøte 14.12.2016

Sak 06516 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2016-12-14/Sak 06516 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfSak 06516 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfpdf152430
Sak 06616 Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF 17.11.2016.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2016-12-14/Sak 06616 Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF 17.11.2016.pdfSak 06616 Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF 17.11.2016.pdfpdf190099
Sak 06716 O-3 Oversikt over aktuelle høyringar per november 2016.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2016-12-14/Sak 06716 O-3 Oversikt over aktuelle høyringar per november 2016.pdfSak 06716 O-3 Oversikt over aktuelle høyringar per november 2016.pdfpdf183698
Sak 06816 Årleg melding for Sjukehusapoteka Vest 2016.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2016-12-14/Sak 06816 Årleg melding for Sjukehusapoteka Vest 2016.pdfSak 06816 Årleg melding for Sjukehusapoteka Vest 2016.pdfpdf167337
Sak 06816 Vedlegg 1 Årleg melding 2016 Sjukehusapoteka Vest.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2016-12-14/Sak 06816 Vedlegg 1 Årleg melding 2016 Sjukehusapoteka Vest.pdfSak 06816 Vedlegg 1 Årleg melding 2016 Sjukehusapoteka Vest.pdfpdf333939
Sak 06916 Prosjekt for nye apoteksystem.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2016-12-14/Sak 06916 Prosjekt for nye apoteksystem.pdfSak 06916 Prosjekt for nye apoteksystem.pdfpdf301355

Styremøte 17.11.2017

Sak 06016 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2016-11-17/Sak 06016 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfSak 06016 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfpdf147688
Sak 06116 Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF 04.10.2016.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2016-11-17/Sak 06116 Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF 04.10.2016.pdfSak 06116 Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF 04.10.2016.pdfpdf194080
Sak 06216 Sluttrapport utredning av nasjonalt sjukehusapotekføretak.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2016-11-17/Sak 06216 Sluttrapport utredning av nasjonalt sjukehusapotekføretak.pdfSak 06216 Sluttrapport utredning av nasjonalt sjukehusapotekføretak.pdfpdf197822
Sak 06216 Vedlegg 1 Sluttrapport_Utredning av nasjonalt sykehusapotekforetak_v1.0.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2016-11-17/Sak 06216 Vedlegg 1 Sluttrapport_Utredning av nasjonalt sykehusapotekforetak_v1.0.pdfSak 06216 Vedlegg 1 Sluttrapport_Utredning av nasjonalt sykehusapotekforetak_v1.0.pdfpdf1604734
Sak 06216 Vedlegg 2 Regional forankring av leveranse fra prosjektet_Utredn av nasj sykehusapotekforetak.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2016-11-17/Sak 06216 Vedlegg 2 Regional forankring av leveranse fra prosjektet_Utredn av nasj sykehusapotekforetak.pdfSak 06216 Vedlegg 2 Regional forankring av leveranse fra prosjektet_Utredn av nasj sykehusapotekforetak.pdfpdf43148
Sak 06216 Vedlegg 3 Uttale til Helse Vest RHF i samband med utgreiiing nasjonalt sjukehusapoteføretak.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2016-11-17/Sak 06216 Vedlegg 3 Uttale til Helse Vest RHF i samband med utgreiiing nasjonalt sjukehusapoteføretak.pdfSak 06216 Vedlegg 3 Uttale til Helse Vest RHF i samband med utgreiiing nasjonalt sjukehusapoteføretak.pdfpdf124176
Sak 06316 Revidert årsplan for styret 2017.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2016-11-17/Sak 06316 Revidert årsplan for styret 2017.pdfSak 06316 Revidert årsplan for styret 2017.pdfpdf127621
Sak 06316 Vedlegg 1 Revidert årsplan for styret 2017.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2016-11-17/Sak 06316 Vedlegg 1 Revidert årsplan for styret 2017.pdfSak 06316 Vedlegg 1 Revidert årsplan for styret 2017.pdfpdf102453

Styremøte 09.11.2016

Sak 05616 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2016-11-09/Sak 05616 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfSak 05616 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfpdf147930
Sak 05716 Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF 04.10.2016.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2016-11-09/Sak 05716 Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF 04.10.2016.pdfSak 05716 Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF 04.10.2016.pdfpdf214273
Sak 05816 Sluttrapport utredning av nasjonalt sjukehusapotekføretak.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2016-11-09/Sak 05816 Sluttrapport utredning av nasjonalt sjukehusapotekføretak.pdfSak 05816 Sluttrapport utredning av nasjonalt sjukehusapotekføretak.pdfpdf195038
Sak 05816 Vedlegg 1 Sluttrapport_Utredning av nasjonalt sykehusapotekforetak_v1.0.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2016-11-09/Sak 05816 Vedlegg 1 Sluttrapport_Utredning av nasjonalt sykehusapotekforetak_v1.0.pdfSak 05816 Vedlegg 1 Sluttrapport_Utredning av nasjonalt sykehusapotekforetak_v1.0.pdfpdf1604734
Sak 05816 Vedlegg 2 Regional forankring av leveranse fra prosjektet_Utredning av nasjonalt sykehusapotekforetak.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2016-11-09/Sak 05816 Vedlegg 2 Regional forankring av leveranse fra prosjektet_Utredning av nasjonalt sykehusapotekforetak.pdfSak 05816 Vedlegg 2 Regional forankring av leveranse fra prosjektet_Utredning av nasjonalt sykehusapotekforetak.pdfpdf43148
Sak 05816 Vedlegg 3 Notat om uttale til Helse Vest RHF i samband med utgreiiing nasjonalt sjukehusapoteføretak.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2016-11-09/Sak 05816 Vedlegg 3 Notat om uttale til Helse Vest RHF i samband med utgreiiing nasjonalt sjukehusapoteføretak.pdfSak 05816 Vedlegg 3 Notat om uttale til Helse Vest RHF i samband med utgreiiing nasjonalt sjukehusapoteføretak.pdfpdf133788

Styremøte 04.10.2016

Styremøte 30.08.2016

Styremøte 23.06.2016

Styremøte 11.05.2016

Sak 02516 Revidert årsplan for styret 2016.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2016-05-11/Sak 02516 Revidert årsplan for styret 2016.pdfSak 02516 Revidert årsplan for styret 2016.pdfpdf151943
Sak 02516 Vedlegg 1 - Revidert årsplan 2016.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2016-05-11/Sak 02516 Vedlegg 1 - Revidert årsplan 2016.pdfSak 02516 Vedlegg 1 - Revidert årsplan 2016.pdfpdf41751
Sak 02616 Risikovurdering 1. tertial 2016.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2016-05-11/Sak 02616 Risikovurdering 1. tertial 2016.pdfSak 02616 Risikovurdering 1. tertial 2016.pdfpdf149561
Sak 02616 Vedlegg 1 - Risikomatrise 1. tertial 2016.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2016-05-11/Sak 02616 Vedlegg 1 - Risikomatrise 1. tertial 2016.pdfSak 02616 Vedlegg 1 - Risikomatrise 1. tertial 2016.pdfpdf180567
Sak 02116 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2016-05-11/Sak 02116 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfSak 02116 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfpdf151505
Sak 02216 Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF 13.04.2016.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2016-05-11/Sak 02216 Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF 13.04.2016.pdfSak 02216 Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF 13.04.2016.pdfpdf205987
Sak 02316 AD si orientering SAV.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2016-05-11/Sak 02316 AD si orientering SAV.pdfSak 02316 AD si orientering SAV.pdfpdf116982
Sak 02316 O-3 Oversikt over aktuelle høyringar per april 2016.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2016-05-11/Sak 02316 O-3 Oversikt over aktuelle høyringar per april 2016.pdfSak 02316 O-3 Oversikt over aktuelle høyringar per april 2016.pdfpdf153236
Sak 02416 Årleg gjennomgang av styrande dokument for styret i Sjukehusapoteka Vest.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2016-05-11/Sak 02416 Årleg gjennomgang av styrande dokument for styret i Sjukehusapoteka Vest.pdfSak 02416 Årleg gjennomgang av styrande dokument for styret i Sjukehusapoteka Vest.pdfpdf183450
Sak 02416 Vedlegg 1 - Vedtekter for Sjukehusapoteka Vest HF per 20.02.2014.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2016-05-11/Sak 02416 Vedlegg 1 - Vedtekter for Sjukehusapoteka Vest HF per 20.02.2014.pdfSak 02416 Vedlegg 1 - Vedtekter for Sjukehusapoteka Vest HF per 20.02.2014.pdfpdf341822
Sak 02416 Vedlegg 10 - Retningslinjer_risikostyring_HelseVest.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2016-05-11/Sak 02416 Vedlegg 10 - Retningslinjer_risikostyring_HelseVest.pdfSak 02416 Vedlegg 10 - Retningslinjer_risikostyring_HelseVest.pdfpdf241577
Sak 02416 Vedlegg 2 - Styrearbeid i helseføretak.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2016-05-11/Sak 02416 Vedlegg 2 - Styrearbeid i helseføretak.pdfSak 02416 Vedlegg 2 - Styrearbeid i helseføretak.pdfpdf4136736
Sak 02416 Vedlegg 3 - Nye retningsliner lønn og godtgjørelser til ledende ansatte.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2016-05-11/Sak 02416 Vedlegg 3 - Nye retningsliner lønn og godtgjørelser til ledende ansatte.pdfSak 02416 Vedlegg 3 - Nye retningsliner lønn og godtgjørelser til ledende ansatte.pdfpdf2312903
Sak 02416 Vedlegg 4 - Styreinstruks for Sjukehusapoteka Vest HF.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2016-05-11/Sak 02416 Vedlegg 4 - Styreinstruks for Sjukehusapoteka Vest HF.pdfSak 02416 Vedlegg 4 - Styreinstruks for Sjukehusapoteka Vest HF.pdfpdf56558
Sak 02416 Vedlegg 5 - Instruks for administrerande direktør i Sjukehusapoteka Vest HF.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2016-05-11/Sak 02416 Vedlegg 5 - Instruks for administrerande direktør i Sjukehusapoteka Vest HF.pdfSak 02416 Vedlegg 5 - Instruks for administrerande direktør i Sjukehusapoteka Vest HF.pdfpdf41612
Sak 02416 Vedlegg 6 - Styrande dokument til fullmaktsmatrise.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2016-05-11/Sak 02416 Vedlegg 6 - Styrande dokument til fullmaktsmatrise.pdfSak 02416 Vedlegg 6 - Styrande dokument til fullmaktsmatrise.pdfpdf68095
Sak 02416 Vedlegg 7 - Fullmaktsmatrise.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2016-05-11/Sak 02416 Vedlegg 7 - Fullmaktsmatrise.pdfSak 02416 Vedlegg 7 - Fullmaktsmatrise.pdfpdf32028
Sak 02416 Vedlegg 8 - Etiske retningslinjer for føretaksgruppa Helse Vest.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2016-05-11/Sak 02416 Vedlegg 8 - Etiske retningslinjer for føretaksgruppa Helse Vest.pdfSak 02416 Vedlegg 8 - Etiske retningslinjer for føretaksgruppa Helse Vest.pdfpdf9886873
Sak 02416 Vedlegg 9 - Konsept for internkontroll i Helse Vest.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2016-05-11/Sak 02416 Vedlegg 9 - Konsept for internkontroll i Helse Vest.pdfSak 02416 Vedlegg 9 - Konsept for internkontroll i Helse Vest.pdfpdf801573

Styremøte 13.04.2016

Sak 01116 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2016-04-13/Sak 01116 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfSak 01116 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfpdf152765
Sak 01216 Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF 26.02.2016.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2016-04-13/Sak 01216 Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF 26.02.2016.pdfSak 01216 Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF 26.02.2016.pdfpdf210674
Sak 01316 AD si orientering SAV.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2016-04-13/Sak 01316 AD si orientering SAV.pdfSak 01316 AD si orientering SAV.pdfpdf133460
Sak 01316 O-3 Oversikt over aktuelle høyringar per februar 2016.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2016-04-13/Sak 01316 O-3 Oversikt over aktuelle høyringar per februar 2016.pdfSak 01316 O-3 Oversikt over aktuelle høyringar per februar 2016.pdfpdf153210
Sak 01416 Årsmelding og årsrekneskap for Sjukehusapoteka Vest 2015.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2016-04-13/Sak 01416 Årsmelding og årsrekneskap for Sjukehusapoteka Vest 2015.pdfSak 01416 Årsmelding og årsrekneskap for Sjukehusapoteka Vest 2015.pdfpdf32452
Sak 01416 Vedlegg 1 Årsmelding for Sjukehusapoteka Vest HF 2015.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2016-04-13/Sak 01416 Vedlegg 1 Årsmelding for Sjukehusapoteka Vest HF 2015.pdfSak 01416 Vedlegg 1 Årsmelding for Sjukehusapoteka Vest HF 2015.pdfpdf62073
Sak 01416 Vedlegg 2 Årsrekneskap for Sjukehusapoteka Vest HF 2015.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2016-04-13/Sak 01416 Vedlegg 2 Årsrekneskap for Sjukehusapoteka Vest HF 2015.pdfSak 01416 Vedlegg 2 Årsrekneskap for Sjukehusapoteka Vest HF 2015.pdfpdf317846
Sak 01516 Styringsdokument 2016 for Sjukehusapoteka Vest HF.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2016-04-13/Sak 01516 Styringsdokument 2016 for Sjukehusapoteka Vest HF.pdfSak 01516 Styringsdokument 2016 for Sjukehusapoteka Vest HF.pdfpdf159503
Sak 01516 Vedlegg 1 Styringsdokument 2016 for Sjukehusapoteka Vest HF.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2016-04-13/Sak 01516 Vedlegg 1 Styringsdokument 2016 for Sjukehusapoteka Vest HF.pdfSak 01516 Vedlegg 1 Styringsdokument 2016 for Sjukehusapoteka Vest HF.pdfpdf639756
Sak 01516 Vedlegg 2 Protokoll Foretaksmøte Sjukehusapoteka Vest HF 1 mars 2016.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2016-04-13/Sak 01516 Vedlegg 2 Protokoll Foretaksmøte Sjukehusapoteka Vest HF 1 mars 2016.pdfSak 01516 Vedlegg 2 Protokoll Foretaksmøte Sjukehusapoteka Vest HF 1 mars 2016.pdfpdf91563
Sak 01516 Vedlegg 3 Protokoll foretaksmøte Helse Vest RHF 12.01.2016.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2016-04-13/Sak 01516 Vedlegg 3 Protokoll foretaksmøte Helse Vest RHF 12.01.2016.pdfSak 01516 Vedlegg 3 Protokoll foretaksmøte Helse Vest RHF 12.01.2016.pdfpdf613371
Sak 01516 Vedlegg 4 Helse og omsorgsministerens tale til sjukehusa 12.01.2016.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2016-04-13/Sak 01516 Vedlegg 4 Helse og omsorgsministerens tale til sjukehusa 12.01.2016.pdfSak 01516 Vedlegg 4 Helse og omsorgsministerens tale til sjukehusa 12.01.2016.pdfpdf185756

Styremøte 26.02.2016

Sak 00116 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2016-02-26/Sak 00116 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfSak 00116 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfpdf151423
Sak 00216 Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF 17.12.2015.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2016-02-26/Sak 00216 Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF 17.12.2015.pdfSak 00216 Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF 17.12.2015.pdfpdf222560
Sak 00316 O-3 Oversikt over aktuelle høyringar per 19.02.2016.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2016-02-26/Sak 00316 O-3 Oversikt over aktuelle høyringar per 19.02.2016.pdfSak 00316 O-3 Oversikt over aktuelle høyringar per 19.02.2016.pdfpdf151990
Sak 00416 Forslag Årsrekneskap for Sjukehusapoteka Vest 2015.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2016-02-26/Sak 00416 Forslag Årsrekneskap for Sjukehusapoteka Vest 2015.pdfSak 00416 Forslag Årsrekneskap for Sjukehusapoteka Vest 2015.pdfpdf32693
Sak 00416 Vedlegg 1 Forslag til Årsrekneskap Sjukehusapoteka Vest 2015.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2016-02-26/Sak 00416 Vedlegg 1 Forslag til Årsrekneskap Sjukehusapoteka Vest 2015.pdfSak 00416 Vedlegg 1 Forslag til Årsrekneskap Sjukehusapoteka Vest 2015.pdfpdf310530
Sak 00516 Forslag Årsmelding for Sjukehusapoteka Vest 2015.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2016-02-26/Sak 00516 Forslag Årsmelding for Sjukehusapoteka Vest 2015.pdfSak 00516 Forslag Årsmelding for Sjukehusapoteka Vest 2015.pdfpdf32660
Sak 00516 Vedlegg 1 Årsmelding for Sjukehusapoteka Vest HF 2015.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2016-02-26/Sak 00516 Vedlegg 1 Årsmelding for Sjukehusapoteka Vest HF 2015.pdfSak 00516 Vedlegg 1 Årsmelding for Sjukehusapoteka Vest HF 2015.pdfpdf60667
Sak 00616 Risikostyringsmål for Sjukehusapoteka Vest 2016.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2016-02-26/Sak 00616 Risikostyringsmål for Sjukehusapoteka Vest 2016.pdfSak 00616 Risikostyringsmål for Sjukehusapoteka Vest 2016.pdfpdf148270Er du på jakt etter eldre styredokument? Ta kontakt med Grethe Bjørndal på e-post​

Fann du det du leita etter?