Styremøter og styredokumenter

Styredokument frå 2014 til 2017 finn du ved å velge frå menyen. Eldre dokument blir oppbevarte hos Sjukehusapoteka Vest HF og blir utlevert på førespurnad til postmottak@sjukehusapoteka-vest.no.

Kommende styremøterStyredokumenter


2017

Styremøte 03.10.2017

Sak 04317 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-10-03/Sak 04317 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfSak 04317 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdf
Sak 04517 AD si orientering.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-10-03/Sak 04517 AD si orientering.pdfSak 04517 AD si orientering.pdf
Sak 04517 O 4 Klinisk farmasi - Evalueringsrapport Midt-Norge 2013.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-10-03/Sak 04517 O 4 Klinisk farmasi - Evalueringsrapport Midt-Norge 2013.pdfSak 04517 O 4 Klinisk farmasi - Evalueringsrapport Midt-Norge 2013.pdf
Sak 04717 Vedlegg 1 Sluttrapport - Legemiddelforsyning Ullandhaug 2023.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-10-03/Sak 04717 Vedlegg 1 Sluttrapport - Legemiddelforsyning Ullandhaug 2023.pdfSak 04717 Vedlegg 1 Sluttrapport - Legemiddelforsyning Ullandhaug 2023.pdf
Framside styremøte offentleg.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-10-03/Framside styremøte offentleg.pdfFramside styremøte offentleg.pdf
Sak 04417 Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF 13.09.2017.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-10-03/Sak 04417 Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF 13.09.2017.pdfSak 04417 Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF 13.09.2017.pdf
sak 04517 - O 1a Høyringsfråsegn.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-10-03/sak 04517 - O 1a Høyringsfråsegn.pdfsak 04517 - O 1a Høyringsfråsegn.pdf
Sak 04517 O-1 Oversikt over aktuelle høyringar per september 2017.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-10-03/Sak 04517 O-1 Oversikt over aktuelle høyringar per september 2017.pdfSak 04517 O-1 Oversikt over aktuelle høyringar per september 2017.pdf
Sak 04617 Risikovurdering 2. tertial 2017.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-10-03/Sak 04617 Risikovurdering 2. tertial 2017.pdfSak 04617 Risikovurdering 2. tertial 2017.pdf
Sak 04617 Vedlegg 1 - Risikomatrise 2. tertial 2017.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-10-03/Sak 04617 Vedlegg 1 - Risikomatrise 2. tertial 2017.pdfSak 04617 Vedlegg 1 - Risikomatrise 2. tertial 2017.pdf
Sak 04717 Prinsippavklaring - Legemiddellogistikk.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-10-03/Sak 04717 Prinsippavklaring - Legemiddellogistikk.pdfSak 04717 Prinsippavklaring - Legemiddellogistikk.pdf

Styremøte 13.09.2017

Sak 03517 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-09-13/Sak 03517 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfSak 03517 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdf
Sak 03717 O-3 Oversikt over aktuelle høyringar per august 2017.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-09-13/Sak 03717 O-3 Oversikt over aktuelle høyringar per august 2017.pdfSak 03717 O-3 Oversikt over aktuelle høyringar per august 2017.pdf
Sak 03717 O-3 Vedlegg 1 Høyringssvar Endring i Arbeidsmiljøforskrtiftene Stoffkartotek.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-09-13/Sak 03717 O-3 Vedlegg 1 Høyringssvar Endring i Arbeidsmiljøforskrtiftene Stoffkartotek.pdfSak 03717 O-3 Vedlegg 1 Høyringssvar Endring i Arbeidsmiljøforskrtiftene Stoffkartotek.pdf
Sak 03717 O-6 Notat Status IKT prosjekt.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-09-13/Sak 03717 O-6 Notat Status IKT prosjekt.pdfSak 03717 O-6 Notat Status IKT prosjekt.pdf
Sak 03917 Årsplan for styret 2018.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-09-13/Sak 03917 Årsplan for styret 2018.pdfSak 03917 Årsplan for styret 2018.pdf
Framside styremøte offentleg.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-09-13/Framside styremøte offentleg.pdfFramside styremøte offentleg.pdf
Sak 03617 Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF 01.06.2017.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-09-13/Sak 03617 Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF 01.06.2017.pdfSak 03617 Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF 01.06.2017.pdf
Sak 03717 O-3 Vedlegg 3 Høyringssvar Endringer i legemiddelforskriften og blåreseptforskriften.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-09-13/Sak 03717 O-3 Vedlegg 3 Høyringssvar Endringer i legemiddelforskriften og blåreseptforskriften.pdfSak 03717 O-3 Vedlegg 3 Høyringssvar Endringer i legemiddelforskriften og blåreseptforskriften.pdf
Sak 03717 O-4 G2015 Prolongering.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-09-13/Sak 03717 O-4 G2015 Prolongering.pdfSak 03717 O-4 G2015 Prolongering.pdf
Sak 03717 O-7 Notat Styresaker til oppfølging.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-09-13/Sak 03717 O-7 Notat Styresaker til oppfølging.pdfSak 03717 O-7 Notat Styresaker til oppfølging.pdf
Sak 03817 Revidert årsplan for styret 2017.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-09-13/Sak 03817 Revidert årsplan for styret 2017.pdfSak 03817 Revidert årsplan for styret 2017.pdf
Sak 03817 Vedlegg 1 Revidert årsplan for styret 2017.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-09-13/Sak 03817 Vedlegg 1 Revidert årsplan for styret 2017.pdfSak 03817 Vedlegg 1 Revidert årsplan for styret 2017.pdf
Sak 03917A Årsplan for styret 2018 Vedlegg 1.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-09-13/Sak 03917A Årsplan for styret 2018 Vedlegg 1.pdfSak 03917A Årsplan for styret 2018 Vedlegg 1.pdf
Sak 04017 Strategisprosess Sjukehusapoteka Vest.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-09-13/Sak 04017 Strategisprosess Sjukehusapoteka Vest.pdfSak 04017 Strategisprosess Sjukehusapoteka Vest.pdf
Sak 04017 Vedlegg 1 Strategiprosess Sjukehusapoteka Vest arbeidsplan.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-09-13/Sak 04017 Vedlegg 1 Strategiprosess Sjukehusapoteka Vest arbeidsplan.pdfSak 04017 Vedlegg 1 Strategiprosess Sjukehusapoteka Vest arbeidsplan.pdf
Sak 03717 O-3 Vedlegg 2 Høyringssvar legemidler med risikominimeringstiltak ved utlevering fra apotek.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-09-13/Sak 03717 O-3 Vedlegg 2 Høyringssvar legemidler med risikominimeringstiltak ved utlevering fra apotek.pdfSak 03717 O-3 Vedlegg 2 Høyringssvar legemidler med risikominimeringstiltak ved utlevering fra apotek.pdf

Styremøte 01.06.2017

Sak 02217 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-06-01/Sak 02217 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfSak 02217 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdf
Sak 02417 Protokoll frå ekstraordinært styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF 22.05.2017.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-06-01/Sak 02417 Protokoll frå ekstraordinært styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF 22.05.2017.pdfSak 02417 Protokoll frå ekstraordinært styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF 22.05.2017.pdf
Sak 02617 Vedlegg 1 - Vedtekter for Sjukehusapoteka Vest HF_til foretaksmøte.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-06-01/Sak 02617 Vedlegg 1 - Vedtekter for Sjukehusapoteka Vest HF_til foretaksmøte.pdfSak 02617 Vedlegg 1 - Vedtekter for Sjukehusapoteka Vest HF_til foretaksmøte.pdf
Sak 02617 Vedlegg 10 - Konsept for internkontroll i Helse Vest.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-06-01/Sak 02617 Vedlegg 10 - Konsept for internkontroll i Helse Vest.pdfSak 02617 Vedlegg 10 - Konsept for internkontroll i Helse Vest.pdf
Sak 02617 Vedlegg 6 - SAV Styringsmodell.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-06-01/Sak 02617 Vedlegg 6 - SAV Styringsmodell.pdfSak 02617 Vedlegg 6 - SAV Styringsmodell.pdf
Sak 02617 Vedlegg 8 - Fullmaktsmatrise.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-06-01/Sak 02617 Vedlegg 8 - Fullmaktsmatrise.pdfSak 02617 Vedlegg 8 - Fullmaktsmatrise.pdf
Sak 03017 Vedlegg 1 Notat Helse Bergen VialMate til Akuttmottak.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-06-01/Sak 03017 Vedlegg 1 Notat Helse Bergen VialMate til Akuttmottak.pdfSak 03017 Vedlegg 1 Notat Helse Bergen VialMate til Akuttmottak.pdf
Sak 03017 Vedlegg 2 Presentation Vial-Mate.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-06-01/Sak 03017 Vedlegg 2 Presentation Vial-Mate.pdfSak 03017 Vedlegg 2 Presentation Vial-Mate.pdf
Sak 02317 Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF 28.03.2017.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-06-01/Sak 02317 Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF 28.03.2017.pdfSak 02317 Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF 28.03.2017.pdf
Sak 02517 O-3 Oversikt over aktuelle høyringar per mai 2017.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-06-01/Sak 02517 O-3 Oversikt over aktuelle høyringar per mai 2017.pdfSak 02517 O-3 Oversikt over aktuelle høyringar per mai 2017.pdf
Sak 02517 O-8 Notat Styresaker til oppfølging.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-06-01/Sak 02517 O-8 Notat Styresaker til oppfølging.pdfSak 02517 O-8 Notat Styresaker til oppfølging.pdf
Sak 02617 Styrande dokument for styret i Sjukehusapoteka Vest_ årleg gjennomgang.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-06-01/Sak 02617 Styrande dokument for styret i Sjukehusapoteka Vest_ årleg gjennomgang.pdfSak 02617 Styrande dokument for styret i Sjukehusapoteka Vest_ årleg gjennomgang.pdf
Sak 02617 Vedlegg 11 - Retningslinjer_risikostyring_HelseVest.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-06-01/Sak 02617 Vedlegg 11 - Retningslinjer_risikostyring_HelseVest.pdfSak 02617 Vedlegg 11 - Retningslinjer_risikostyring_HelseVest.pdf
Sak 02617 Vedlegg 2 - Styrearbeid i helseføretak.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-06-01/Sak 02617 Vedlegg 2 - Styrearbeid i helseføretak.pdfSak 02617 Vedlegg 2 - Styrearbeid i helseføretak.pdf
Sak 02617 Vedlegg 3 - Retningsliner lønn og godtgjørelser til ledende ansatte.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-06-01/Sak 02617 Vedlegg 3 - Retningsliner lønn og godtgjørelser til ledende ansatte.pdfSak 02617 Vedlegg 3 - Retningsliner lønn og godtgjørelser til ledende ansatte.pdf
Sak 02617 Vedlegg 4 - Styreinstruks Sjukehusapoteka Vest HF.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-06-01/Sak 02617 Vedlegg 4 - Styreinstruks Sjukehusapoteka Vest HF.pdfSak 02617 Vedlegg 4 - Styreinstruks Sjukehusapoteka Vest HF.pdf
Sak 02617 Vedlegg 5 - Instruks for administrerande direktør i Sjukehusapoteka Vest HF.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-06-01/Sak 02617 Vedlegg 5 - Instruks for administrerande direktør i Sjukehusapoteka Vest HF.pdfSak 02617 Vedlegg 5 - Instruks for administrerande direktør i Sjukehusapoteka Vest HF.pdf
Sak 02617 Vedlegg 7 - Styrande dokument til fullmaktsmatrise.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-06-01/Sak 02617 Vedlegg 7 - Styrande dokument til fullmaktsmatrise.pdfSak 02617 Vedlegg 7 - Styrande dokument til fullmaktsmatrise.pdf
Sak 02617 Vedlegg 9 - Etiske retningslinjer for føretaksgruppa Helse Vest.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-06-01/Sak 02617 Vedlegg 9 - Etiske retningslinjer for føretaksgruppa Helse Vest.pdfSak 02617 Vedlegg 9 - Etiske retningslinjer for føretaksgruppa Helse Vest.pdf
Sak 02717 Risikovurdering 1. tertial 2017.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-06-01/Sak 02717 Risikovurdering 1. tertial 2017.pdfSak 02717 Risikovurdering 1. tertial 2017.pdf
Sak 02717 Vedlegg 1 - Risikomatrise 1. tertial 2017.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-06-01/Sak 02717 Vedlegg 1 - Risikomatrise 1. tertial 2017.pdfSak 02717 Vedlegg 1 - Risikomatrise 1. tertial 2017.pdf
Sak 02817 SAV sin aktivitet på læring og meistring.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-06-01/Sak 02817 SAV sin aktivitet på læring og meistring.pdfSak 02817 SAV sin aktivitet på læring og meistring.pdf
Sak 02917 Forsking i SAV.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-06-01/Sak 02917 Forsking i SAV.pdfSak 02917 Forsking i SAV.pdf
Sak 03017 Oppfølging av sepsistilsyn i HF - Metoder for innføring av Vial Mate i Helse Bergen.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-06-01/Sak 03017 Oppfølging av sepsistilsyn i HF - Metoder for innføring av Vial Mate i Helse Bergen.pdfSak 03017 Oppfølging av sepsistilsyn i HF - Metoder for innføring av Vial Mate i Helse Bergen.pdf
Sak 03117 Vedlegg 1 SAV Strategiplan 2018-2022 Arbeidsplan.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-06-01/Sak 03117 Vedlegg 1 SAV Strategiplan 2018-2022 Arbeidsplan.pdfSak 03117 Vedlegg 1 SAV Strategiplan 2018-2022 Arbeidsplan.pdf
Sak 03117 Strategisprosess Sjukehusapoteka Vest.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-06-01/Sak 03117 Strategisprosess Sjukehusapoteka Vest.pdfSak 03117 Strategisprosess Sjukehusapoteka Vest.pdf

Styremøte 29.03.2017

Sak 01217 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-03-29/Sak 01217 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfSak 01217 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdf
Sak 01317 Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF 01.03.2017.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-03-29/Sak 01317 Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF 01.03.2017.pdfSak 01317 Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF 01.03.2017.pdf
Sak 01617 Vedlegg 3 Helse 2035_høyringsinstansar.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-03-29/Sak 01617 Vedlegg 3 Helse 2035_høyringsinstansar.pdfSak 01617 Vedlegg 3 Helse 2035_høyringsinstansar.pdf
Sak 01417 O-3 Oversikt over aktuelle høyringar per mars 2017.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-03-29/Sak 01417 O-3 Oversikt over aktuelle høyringar per mars 2017.pdfSak 01417 O-3 Oversikt over aktuelle høyringar per mars 2017.pdf
Sak 01417 O-6 Notat Styresaker til oppfølging.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-03-29/Sak 01417 O-6 Notat Styresaker til oppfølging.pdfSak 01417 O-6 Notat Styresaker til oppfølging.pdf
Sak 01517 Årsmelding og årsrekneskap for Sjukehusapoteka Vest HF 2016.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-03-29/Sak 01517 Årsmelding og årsrekneskap for Sjukehusapoteka Vest HF 2016.pdfSak 01517 Årsmelding og årsrekneskap for Sjukehusapoteka Vest HF 2016.pdf
Sak 01517 Vedlegg 1 Årsmelding for Sjukehusapoteka Vest HF 2016.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-03-29/Sak 01517 Vedlegg 1 Årsmelding for Sjukehusapoteka Vest HF 2016.pdfSak 01517 Vedlegg 1 Årsmelding for Sjukehusapoteka Vest HF 2016.pdf
Sak 01517 Vedlegg 2 Årsrekneskap for Sjukehusapoteka Vest HF 2016.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-03-29/Sak 01517 Vedlegg 2 Årsrekneskap for Sjukehusapoteka Vest HF 2016.pdfSak 01517 Vedlegg 2 Årsrekneskap for Sjukehusapoteka Vest HF 2016.pdf
Sak 01617 Vedlegg 2_Helse 2035_høyringsdokument.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-03-29/Sak 01617 Vedlegg 2_Helse 2035_høyringsdokument.pdfSak 01617 Vedlegg 2_Helse 2035_høyringsdokument.pdf
Sak 01617 Vedlegg 4_Hesle 2035_ Forslag til høyringsuttale frå Sjukehusapoteka Vest HF.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-03-29/Sak 01617 Vedlegg 4_Hesle 2035_ Forslag til høyringsuttale frå Sjukehusapoteka Vest HF.pdfSak 01617 Vedlegg 4_Hesle 2035_ Forslag til høyringsuttale frå Sjukehusapoteka Vest HF.pdf
Sak 01617 Høyringsuttale Helse 2035.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-03-29/Sak 01617 Høyringsuttale Helse 2035.pdfSak 01617 Høyringsuttale Helse 2035.pdf
Sak 01617 Vedlegg 1 Helse 2035 brev om høyring.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-03-29/Sak 01617 Vedlegg 1 Helse 2035 brev om høyring.pdfSak 01617 Vedlegg 1 Helse 2035 brev om høyring.pdf

Styremøte 01.03.2017

Sak 00117 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-03-01/Sak 00117 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfSak 00117 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdf
Sak 00217 Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF 14.12.2016.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-03-01/Sak 00217 Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF 14.12.2016.pdfSak 00217 Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF 14.12.2016.pdf
Sak 00317 O-1 Vedlegg 1 Brev frå arbeidstilsynet om pålegg etter postalt tilsyn.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-03-01/Sak 00317 O-1 Vedlegg 1 Brev frå arbeidstilsynet om pålegg etter postalt tilsyn.pdfSak 00317 O-1 Vedlegg 1 Brev frå arbeidstilsynet om pålegg etter postalt tilsyn.pdf
Sak 00317 O-1 Vedlegg 2 Svar til Arbeidstilsynet lukke pålegg.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-03-01/Sak 00317 O-1 Vedlegg 2 Svar til Arbeidstilsynet lukke pålegg.pdfSak 00317 O-1 Vedlegg 2 Svar til Arbeidstilsynet lukke pålegg.pdf
Sak 00317 O-1 Vedlegg 3 PRO 011 3M helmaske -bruk oppbevaring kontroll og vedlikehold.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-03-01/Sak 00317 O-1 Vedlegg 3 PRO 011 3M helmaske -bruk oppbevaring kontroll og vedlikehold.pdfSak 00317 O-1 Vedlegg 3 PRO 011 3M helmaske -bruk oppbevaring kontroll og vedlikehold.pdf
Sak 00317 O-1 Vedlegg 4 Vedlegg Loggskjema skifet av ABEK 1- filter.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-03-01/Sak 00317 O-1 Vedlegg 4 Vedlegg Loggskjema skifet av ABEK 1- filter.pdfSak 00317 O-1 Vedlegg 4 Vedlegg Loggskjema skifet av ABEK 1- filter.pdf
Sak 00317 O-3 Oversikt over aktuelle høyringar per februar 2017.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-03-01/Sak 00317 O-3 Oversikt over aktuelle høyringar per februar 2017.pdfSak 00317 O-3 Oversikt over aktuelle høyringar per februar 2017.pdf
Sak 00317 O-4 Vedlegg 1 Notat Kunngjering av val av styremedlemmer valde av og mellom dei tilsette.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-03-01/Sak 00317 O-4 Vedlegg 1 Notat Kunngjering av val av styremedlemmer valde av og mellom dei tilsette.pdfSak 00317 O-4 Vedlegg 1 Notat Kunngjering av val av styremedlemmer valde av og mellom dei tilsette.pdf
Sak 00317 O-4 Vedlegg 2 Protokoll frå valstyret i Sjukehusapoteka Vest.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-03-01/Sak 00317 O-4 Vedlegg 2 Protokoll frå valstyret i Sjukehusapoteka Vest.pdfSak 00317 O-4 Vedlegg 2 Protokoll frå valstyret i Sjukehusapoteka Vest.pdf
Sak 00317 O-7 Notat arbeid med hovedavtale sjukehusføretak.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-03-01/Sak 00317 O-7 Notat arbeid med hovedavtale sjukehusføretak.pdfSak 00317 O-7 Notat arbeid med hovedavtale sjukehusføretak.pdf
Sak 00317 O-9 Notat Styresaker til oppfølging.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-03-01/Sak 00317 O-9 Notat Styresaker til oppfølging.pdfSak 00317 O-9 Notat Styresaker til oppfølging.pdf
Sak 00417 Rekruttering av ny administrerande direktør.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-03-01/Sak 00417 Rekruttering av ny administrerande direktør.pdfSak 00417 Rekruttering av ny administrerande direktør.pdf
Sak 00517 Styringsdokument 2017 for Sjukehusapoteka Vest HF.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-03-01/Sak 00517 Styringsdokument 2017 for Sjukehusapoteka Vest HF.pdfSak 00517 Styringsdokument 2017 for Sjukehusapoteka Vest HF.pdf
Sak 00517 Vedlegg 1_Styringsdokument 2017 Sjukehusapoteka Vest HF_førebels versjon.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-03-01/Sak 00517 Vedlegg 1_Styringsdokument 2017 Sjukehusapoteka Vest HF_førebels versjon.pdfSak 00517 Vedlegg 1_Styringsdokument 2017 Sjukehusapoteka Vest HF_førebels versjon.pdf
Sak 00517 Vedlegg 2_Protokoll frå foretaksmøte Helse Vest RHF 10.01.2017.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-03-01/Sak 00517 Vedlegg 2_Protokoll frå foretaksmøte Helse Vest RHF 10.01.2017.pdfSak 00517 Vedlegg 2_Protokoll frå foretaksmøte Helse Vest RHF 10.01.2017.pdf
Sak 00517 Vedlegg 3_Sykehustalen 2017.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-03-01/Sak 00517 Vedlegg 3_Sykehustalen 2017.pdfSak 00517 Vedlegg 3_Sykehustalen 2017.pdf
Sak 00617 Risikostyringsmål for Sjukehusapoteka Vest 2017.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-03-01/Sak 00617 Risikostyringsmål for Sjukehusapoteka Vest 2017.pdfSak 00617 Risikostyringsmål for Sjukehusapoteka Vest 2017.pdf
Sak 00617 Vedlegg 1_Styresak Helse Vest _Felles risikostyringsmål 2017.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-03-01/Sak 00617 Vedlegg 1_Styresak Helse Vest _Felles risikostyringsmål 2017.pdfSak 00617 Vedlegg 1_Styresak Helse Vest _Felles risikostyringsmål 2017.pdf
Sak 00617 Vedlegg 2_Felles risikostyringsmål for 2017_Brev frå Helse Vest 09122016.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-03-01/Sak 00617 Vedlegg 2_Felles risikostyringsmål for 2017_Brev frå Helse Vest 09122016.pdfSak 00617 Vedlegg 2_Felles risikostyringsmål for 2017_Brev frå Helse Vest 09122016.pdf
Sak 00717 Høyring rapport frå Kvinslandutvalet.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-03-01/Sak 00717 Høyring rapport frå Kvinslandutvalet.pdfSak 00717 Høyring rapport frå Kvinslandutvalet.pdf
Sak 00717 Vedlegg 1_Høyringsuttale frå Sjukehusapoteka Vest HF.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-03-01/Sak 00717 Vedlegg 1_Høyringsuttale frå Sjukehusapoteka Vest HF.pdfSak 00717 Vedlegg 1_Høyringsuttale frå Sjukehusapoteka Vest HF.pdf
Sak 00717 Vedlegg 1_Høyringsuttale frå Sjukehusapoteka Vest HF_korrigert etter styremøtet.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-03-01/Sak 00717 Vedlegg 1_Høyringsuttale frå Sjukehusapoteka Vest HF_korrigert etter styremøtet.pdfSak 00717 Vedlegg 1_Høyringsuttale frå Sjukehusapoteka Vest HF_korrigert etter styremøtet.pdf
Sak 00817 Vedlegg 1_Årsmelding for FAMU 2016.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-03-01/Sak 00817 Vedlegg 1_Årsmelding for FAMU 2016.pdfSak 00817 Vedlegg 1_Årsmelding for FAMU 2016.pdf2016

Styremøte 14.12.2016

Sak 06516 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2016-12-14/Sak 06516 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfSak 06516 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdf
Sak 06716 O-3 Oversikt over aktuelle høyringar per november 2016.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2016-12-14/Sak 06716 O-3 Oversikt over aktuelle høyringar per november 2016.pdfSak 06716 O-3 Oversikt over aktuelle høyringar per november 2016.pdf
Sak 06816 Årleg melding for Sjukehusapoteka Vest 2016.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2016-12-14/Sak 06816 Årleg melding for Sjukehusapoteka Vest 2016.pdfSak 06816 Årleg melding for Sjukehusapoteka Vest 2016.pdf
Sak 06816 Vedlegg 1 Årleg melding 2016 Sjukehusapoteka Vest.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2016-12-14/Sak 06816 Vedlegg 1 Årleg melding 2016 Sjukehusapoteka Vest.pdfSak 06816 Vedlegg 1 Årleg melding 2016 Sjukehusapoteka Vest.pdf
Sak 06616 Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF 17.11.2016.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2016-12-14/Sak 06616 Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF 17.11.2016.pdfSak 06616 Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF 17.11.2016.pdf
Sak 06916 Prosjekt for nye apoteksystem.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2016-12-14/Sak 06916 Prosjekt for nye apoteksystem.pdfSak 06916 Prosjekt for nye apoteksystem.pdf

Styremøte 17.11.2017

Sak 06016 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2016-11-17/Sak 06016 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfSak 06016 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdf
Sak 06116 Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF 04.10.2016.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2016-11-17/Sak 06116 Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF 04.10.2016.pdfSak 06116 Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF 04.10.2016.pdf
Sak 06216 Sluttrapport utredning av nasjonalt sjukehusapotekføretak.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2016-11-17/Sak 06216 Sluttrapport utredning av nasjonalt sjukehusapotekføretak.pdfSak 06216 Sluttrapport utredning av nasjonalt sjukehusapotekføretak.pdf
Sak 06216 Vedlegg 1 Sluttrapport_Utredning av nasjonalt sykehusapotekforetak_v1.0.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2016-11-17/Sak 06216 Vedlegg 1 Sluttrapport_Utredning av nasjonalt sykehusapotekforetak_v1.0.pdfSak 06216 Vedlegg 1 Sluttrapport_Utredning av nasjonalt sykehusapotekforetak_v1.0.pdf
Sak 06216 Vedlegg 2 Regional forankring av leveranse fra prosjektet_Utredn av nasj sykehusapotekforetak.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2016-11-17/Sak 06216 Vedlegg 2 Regional forankring av leveranse fra prosjektet_Utredn av nasj sykehusapotekforetak.pdfSak 06216 Vedlegg 2 Regional forankring av leveranse fra prosjektet_Utredn av nasj sykehusapotekforetak.pdf
Sak 06216 Vedlegg 3 Uttale til Helse Vest RHF i samband med utgreiiing nasjonalt sjukehusapoteføretak.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2016-11-17/Sak 06216 Vedlegg 3 Uttale til Helse Vest RHF i samband med utgreiiing nasjonalt sjukehusapoteføretak.pdfSak 06216 Vedlegg 3 Uttale til Helse Vest RHF i samband med utgreiiing nasjonalt sjukehusapoteføretak.pdf
Sak 06316 Revidert årsplan for styret 2017.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2016-11-17/Sak 06316 Revidert årsplan for styret 2017.pdfSak 06316 Revidert årsplan for styret 2017.pdf
Sak 06316 Vedlegg 1 Revidert årsplan for styret 2017.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2016-11-17/Sak 06316 Vedlegg 1 Revidert årsplan for styret 2017.pdfSak 06316 Vedlegg 1 Revidert årsplan for styret 2017.pdf

Styremøte 09.11.2016

Sak 05616 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2016-11-09/Sak 05616 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfSak 05616 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdf
Sak 05716 Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF 04.10.2016.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2016-11-09/Sak 05716 Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF 04.10.2016.pdfSak 05716 Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF 04.10.2016.pdf
Sak 05816 Sluttrapport utredning av nasjonalt sjukehusapotekføretak.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2016-11-09/Sak 05816 Sluttrapport utredning av nasjonalt sjukehusapotekføretak.pdfSak 05816 Sluttrapport utredning av nasjonalt sjukehusapotekføretak.pdf
Sak 05816 Vedlegg 1 Sluttrapport_Utredning av nasjonalt sykehusapotekforetak_v1.0.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2016-11-09/Sak 05816 Vedlegg 1 Sluttrapport_Utredning av nasjonalt sykehusapotekforetak_v1.0.pdfSak 05816 Vedlegg 1 Sluttrapport_Utredning av nasjonalt sykehusapotekforetak_v1.0.pdf
Sak 05816 Vedlegg 2 Regional forankring av leveranse fra prosjektet_Utredning av nasjonalt sykehusapotekforetak.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2016-11-09/Sak 05816 Vedlegg 2 Regional forankring av leveranse fra prosjektet_Utredning av nasjonalt sykehusapotekforetak.pdfSak 05816 Vedlegg 2 Regional forankring av leveranse fra prosjektet_Utredning av nasjonalt sykehusapotekforetak.pdf
Sak 05816 Vedlegg 3 Notat om uttale til Helse Vest RHF i samband med utgreiiing nasjonalt sjukehusapoteføretak.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2016-11-09/Sak 05816 Vedlegg 3 Notat om uttale til Helse Vest RHF i samband med utgreiiing nasjonalt sjukehusapoteføretak.pdfSak 05816 Vedlegg 3 Notat om uttale til Helse Vest RHF i samband med utgreiiing nasjonalt sjukehusapoteføretak.pdf

Styremøte 04.10.2016

Sak 04516 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2016-10-04/Sak 04516 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfSak 04516 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdf
Sak 04616 Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF 30.08.2016.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2016-10-04/Sak 04616 Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF 30.08.2016.pdfSak 04616 Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF 30.08.2016.pdf
Sak 04716 AD si orientering SAV.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2016-10-04/Sak 04716 AD si orientering SAV.pdfSak 04716 AD si orientering SAV.pdf
Sak 04716 O-3 Oversikt over aktuelle høyringar per september 2016.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2016-10-04/Sak 04716 O-3 Oversikt over aktuelle høyringar per september 2016.pdfSak 04716 O-3 Oversikt over aktuelle høyringar per september 2016.pdf
Sak 04716 O-3 Vedlegg Høring Forskrift om legemiddelgjennomganger i sykehjem.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2016-10-04/Sak 04716 O-3 Vedlegg Høring Forskrift om legemiddelgjennomganger i sykehjem.pdfSak 04716 O-3 Vedlegg Høring Forskrift om legemiddelgjennomganger i sykehjem.pdf
Sak 04716 O-3 Vedlegg Høring Gjennomføring av EU-forordning nr 536-2014 om klinisk utprøving av legemidler til mennesker.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2016-10-04/Sak 04716 O-3 Vedlegg Høring Gjennomføring av EU-forordning nr 536-2014 om klinisk utprøving av legemidler til mennesker.pdfSak 04716 O-3 Vedlegg Høring Gjennomføring av EU-forordning nr 536-2014 om klinisk utprøving av legemidler til mennesker.pdf
Sak 04816 Oppmemning av valstyre 2017.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2016-10-04/Sak 04816 Oppmemning av valstyre 2017.pdfSak 04816 Oppmemning av valstyre 2017.pdf
Sak 04816 Oppnemning av valstyre 2017 vedlegg.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2016-10-04/Sak 04816 Oppnemning av valstyre 2017 vedlegg.pdfSak 04816 Oppnemning av valstyre 2017 vedlegg.pdf
Sak 04916 Risikovurdering 2. tertial 2016.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2016-10-04/Sak 04916 Risikovurdering 2. tertial 2016.pdfSak 04916 Risikovurdering 2. tertial 2016.pdf
Sak 04916 Vedlegg 1 - Risikomatrise 2. tertial 2016.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2016-10-04/Sak 04916 Vedlegg 1 - Risikomatrise 2. tertial 2016.pdfSak 04916 Vedlegg 1 - Risikomatrise 2. tertial 2016.pdf
Sak 05016 Vedlegg 1 Årsplan for styret 2017.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2016-10-04/Sak 05016 Vedlegg 1 Årsplan for styret 2017.pdfSak 05016 Vedlegg 1 Årsplan for styret 2017.pdf
Sak 05016 Årsplan for styret 2017.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2016-10-04/Sak 05016 Årsplan for styret 2017.pdfSak 05016 Årsplan for styret 2017.pdf
Sak 05116 Brukarundersøking 2016.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2016-10-04/Sak 05116 Brukarundersøking 2016.pdfSak 05116 Brukarundersøking 2016.pdf
Sak 05216 Lukka legemiddelsløyfe og produksjon av eindose.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2016-10-04/Sak 05216 Lukka legemiddelsløyfe og produksjon av eindose.pdfSak 05216 Lukka legemiddelsløyfe og produksjon av eindose.pdf

Styremøte 30.08.2016

Sak 03416 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2016-08-30/Sak 03416 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfSak 03416 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdf
Sak 03516 Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF 23.06.2016.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2016-08-30/Sak 03516 Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF 23.06.2016.pdfSak 03516 Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF 23.06.2016.pdf
Sak 03616 AD si orientering SAV.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2016-08-30/Sak 03616 AD si orientering SAV.pdfSak 03616 AD si orientering SAV.pdf
Sak 03616 O-2 Brev frå Helse Vest om tilleggsdokument tiil oppdragsdokument 2016.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2016-08-30/Sak 03616 O-2 Brev frå Helse Vest om tilleggsdokument tiil oppdragsdokument 2016.pdfSak 03616 O-2 Brev frå Helse Vest om tilleggsdokument tiil oppdragsdokument 2016.pdf
Sak 03616 O-2 Oppdragdokument 2016 _ tilleggsdokument.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2016-08-30/Sak 03616 O-2 Oppdragdokument 2016 _ tilleggsdokument.pdfSak 03616 O-2 Oppdragdokument 2016 _ tilleggsdokument.pdf
Sak 03616 O-3 Oversikt over aktuelle høyringar per juli 2016.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2016-08-30/Sak 03616 O-3 Oversikt over aktuelle høyringar per juli 2016.pdfSak 03616 O-3 Oversikt over aktuelle høyringar per juli 2016.pdf
Sak 03616 O-3 Vedlegg 1 Oversikt over aktuelle høyringar per juli 2016.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2016-08-30/Sak 03616 O-3 Vedlegg 1 Oversikt over aktuelle høyringar per juli 2016.pdfSak 03616 O-3 Vedlegg 1 Oversikt over aktuelle høyringar per juli 2016.pdf
Sak 03816 Budsjettprosess SAV 2017.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2016-08-30/Sak 03816 Budsjettprosess SAV 2017.pdfSak 03816 Budsjettprosess SAV 2017.pdf
Sak 03916 Legemiddelmangel - status og tiltak.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2016-08-30/Sak 03916 Legemiddelmangel - status og tiltak.pdfSak 03916 Legemiddelmangel - status og tiltak.pdf
Sak 04016 Beredskapshendingar i produksjon.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2016-08-30/Sak 04016 Beredskapshendingar i produksjon.pdfSak 04016 Beredskapshendingar i produksjon.pdf
Sak 04016 Vedlegg 1 Rapport frå rotårsaksanalyse.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2016-08-30/Sak 04016 Vedlegg 1 Rapport frå rotårsaksanalyse.pdfSak 04016 Vedlegg 1 Rapport frå rotårsaksanalyse.pdf

Styremøte 23.06.2016

Sak 03016 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2016-06-23/Sak 03016 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfSak 03016 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdf
Sak 03116 Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF 11.05.2016.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2016-06-23/Sak 03116 Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF 11.05.2016.pdfSak 03116 Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF 11.05.2016.pdf
Sak 03216 Utredning organisering av sykehusapotekforetak.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2016-06-23/Sak 03216 Utredning organisering av sykehusapotekforetak.pdfSak 03216 Utredning organisering av sykehusapotekforetak.pdf
Vedlegg Sak 03216 Mandat og fremdriftsriftsplan for prosjekt utredning av nasjonalt sykehusapotekforetak.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2016-06-23/Vedlegg Sak 03216 Mandat og fremdriftsriftsplan for prosjekt utredning av nasjonalt sykehusapotekforetak.pdfVedlegg Sak 03216 Mandat og fremdriftsriftsplan for prosjekt utredning av nasjonalt sykehusapotekforetak.pdf
Vedlegg_Sak 03216 Overordnet fremdriftsplan.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2016-06-23/Vedlegg_Sak 03216 Overordnet fremdriftsplan.pdfVedlegg_Sak 03216 Overordnet fremdriftsplan.pdf
Vedlegg_Sak 03216 Prosjektmandat Utredning nasjonalt sykehusapotekforetak.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2016-06-23/Vedlegg_Sak 03216 Prosjektmandat Utredning nasjonalt sykehusapotekforetak.pdfVedlegg_Sak 03216 Prosjektmandat Utredning nasjonalt sykehusapotekforetak.pdf

Styremøte 11.05.2016

Sak 02416 Vedlegg 7 - Fullmaktsmatrise.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2016-05-11/Sak 02416 Vedlegg 7 - Fullmaktsmatrise.pdfSak 02416 Vedlegg 7 - Fullmaktsmatrise.pdf
Sak 02416 Vedlegg 9 - Konsept for internkontroll i Helse Vest.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2016-05-11/Sak 02416 Vedlegg 9 - Konsept for internkontroll i Helse Vest.pdfSak 02416 Vedlegg 9 - Konsept for internkontroll i Helse Vest.pdf
Sak 02416 Vedlegg 1 - Vedtekter for Sjukehusapoteka Vest HF per 20.02.2014.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2016-05-11/Sak 02416 Vedlegg 1 - Vedtekter for Sjukehusapoteka Vest HF per 20.02.2014.pdfSak 02416 Vedlegg 1 - Vedtekter for Sjukehusapoteka Vest HF per 20.02.2014.pdf
Sak 02216 Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF 13.04.2016.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2016-05-11/Sak 02216 Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF 13.04.2016.pdfSak 02216 Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF 13.04.2016.pdf
Sak 02316 AD si orientering SAV.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2016-05-11/Sak 02316 AD si orientering SAV.pdfSak 02316 AD si orientering SAV.pdf
Sak 02116 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2016-05-11/Sak 02116 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfSak 02116 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdf
Sak 02416 Årleg gjennomgang av styrande dokument for styret i Sjukehusapoteka Vest.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2016-05-11/Sak 02416 Årleg gjennomgang av styrande dokument for styret i Sjukehusapoteka Vest.pdfSak 02416 Årleg gjennomgang av styrande dokument for styret i Sjukehusapoteka Vest.pdf
Sak 02416 Vedlegg 2 - Styrearbeid i helseføretak.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2016-05-11/Sak 02416 Vedlegg 2 - Styrearbeid i helseføretak.pdfSak 02416 Vedlegg 2 - Styrearbeid i helseføretak.pdf
Sak 02416 Vedlegg 3 - Nye retningsliner lønn og godtgjørelser til ledende ansatte.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2016-05-11/Sak 02416 Vedlegg 3 - Nye retningsliner lønn og godtgjørelser til ledende ansatte.pdfSak 02416 Vedlegg 3 - Nye retningsliner lønn og godtgjørelser til ledende ansatte.pdf
Sak 02416 Vedlegg 4 - Styreinstruks for Sjukehusapoteka Vest HF.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2016-05-11/Sak 02416 Vedlegg 4 - Styreinstruks for Sjukehusapoteka Vest HF.pdfSak 02416 Vedlegg 4 - Styreinstruks for Sjukehusapoteka Vest HF.pdf
Sak 02416 Vedlegg 5 - Instruks for administrerande direktør i Sjukehusapoteka Vest HF.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2016-05-11/Sak 02416 Vedlegg 5 - Instruks for administrerande direktør i Sjukehusapoteka Vest HF.pdfSak 02416 Vedlegg 5 - Instruks for administrerande direktør i Sjukehusapoteka Vest HF.pdf
Sak 02416 Vedlegg 6 - Styrande dokument til fullmaktsmatrise.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2016-05-11/Sak 02416 Vedlegg 6 - Styrande dokument til fullmaktsmatrise.pdfSak 02416 Vedlegg 6 - Styrande dokument til fullmaktsmatrise.pdf
Sak 02416 Vedlegg 8 - Etiske retningslinjer for føretaksgruppa Helse Vest.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2016-05-11/Sak 02416 Vedlegg 8 - Etiske retningslinjer for føretaksgruppa Helse Vest.pdfSak 02416 Vedlegg 8 - Etiske retningslinjer for føretaksgruppa Helse Vest.pdf
Sak 02516 Revidert årsplan for styret 2016.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2016-05-11/Sak 02516 Revidert årsplan for styret 2016.pdfSak 02516 Revidert årsplan for styret 2016.pdf
Sak 02516 Vedlegg 1 - Revidert årsplan 2016.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2016-05-11/Sak 02516 Vedlegg 1 - Revidert årsplan 2016.pdfSak 02516 Vedlegg 1 - Revidert årsplan 2016.pdf
Sak 02616 Risikovurdering 1. tertial 2016.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2016-05-11/Sak 02616 Risikovurdering 1. tertial 2016.pdfSak 02616 Risikovurdering 1. tertial 2016.pdf
Sak 02616 Vedlegg 1 - Risikomatrise 1. tertial 2016.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2016-05-11/Sak 02616 Vedlegg 1 - Risikomatrise 1. tertial 2016.pdfSak 02616 Vedlegg 1 - Risikomatrise 1. tertial 2016.pdf
Sak 02316 O-3 Oversikt over aktuelle høyringar per april 2016.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2016-05-11/Sak 02316 O-3 Oversikt over aktuelle høyringar per april 2016.pdfSak 02316 O-3 Oversikt over aktuelle høyringar per april 2016.pdf
Sak 02416 Vedlegg 10 - Retningslinjer_risikostyring_HelseVest.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2016-05-11/Sak 02416 Vedlegg 10 - Retningslinjer_risikostyring_HelseVest.pdfSak 02416 Vedlegg 10 - Retningslinjer_risikostyring_HelseVest.pdf

Styremøte 13.04.2016

Sak 01416 Årsmelding og årsrekneskap for Sjukehusapoteka Vest 2015.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2016-04-13/Sak 01416 Årsmelding og årsrekneskap for Sjukehusapoteka Vest 2015.pdfSak 01416 Årsmelding og årsrekneskap for Sjukehusapoteka Vest 2015.pdf
Sak 01516 Vedlegg 4 Helse og omsorgsministerens tale til sjukehusa 12.01.2016.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2016-04-13/Sak 01516 Vedlegg 4 Helse og omsorgsministerens tale til sjukehusa 12.01.2016.pdfSak 01516 Vedlegg 4 Helse og omsorgsministerens tale til sjukehusa 12.01.2016.pdf
Sak 01116 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2016-04-13/Sak 01116 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfSak 01116 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdf
Sak 01416 Vedlegg 1 Årsmelding for Sjukehusapoteka Vest HF 2015.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2016-04-13/Sak 01416 Vedlegg 1 Årsmelding for Sjukehusapoteka Vest HF 2015.pdfSak 01416 Vedlegg 1 Årsmelding for Sjukehusapoteka Vest HF 2015.pdf
Sak 01416 Vedlegg 2 Årsrekneskap for Sjukehusapoteka Vest HF 2015.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2016-04-13/Sak 01416 Vedlegg 2 Årsrekneskap for Sjukehusapoteka Vest HF 2015.pdfSak 01416 Vedlegg 2 Årsrekneskap for Sjukehusapoteka Vest HF 2015.pdf
Sak 01316 AD si orientering SAV.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2016-04-13/Sak 01316 AD si orientering SAV.pdfSak 01316 AD si orientering SAV.pdf
Sak 01316 O-3 Oversikt over aktuelle høyringar per februar 2016.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2016-04-13/Sak 01316 O-3 Oversikt over aktuelle høyringar per februar 2016.pdfSak 01316 O-3 Oversikt over aktuelle høyringar per februar 2016.pdf
Sak 01516 Styringsdokument 2016 for Sjukehusapoteka Vest HF.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2016-04-13/Sak 01516 Styringsdokument 2016 for Sjukehusapoteka Vest HF.pdfSak 01516 Styringsdokument 2016 for Sjukehusapoteka Vest HF.pdf
Sak 01516 Vedlegg 1 Styringsdokument 2016 for Sjukehusapoteka Vest HF.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2016-04-13/Sak 01516 Vedlegg 1 Styringsdokument 2016 for Sjukehusapoteka Vest HF.pdfSak 01516 Vedlegg 1 Styringsdokument 2016 for Sjukehusapoteka Vest HF.pdf
Sak 01516 Vedlegg 2 Protokoll Foretaksmøte Sjukehusapoteka Vest HF 1 mars 2016.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2016-04-13/Sak 01516 Vedlegg 2 Protokoll Foretaksmøte Sjukehusapoteka Vest HF 1 mars 2016.pdfSak 01516 Vedlegg 2 Protokoll Foretaksmøte Sjukehusapoteka Vest HF 1 mars 2016.pdf
Sak 01516 Vedlegg 3 Protokoll foretaksmøte Helse Vest RHF 12.01.2016.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2016-04-13/Sak 01516 Vedlegg 3 Protokoll foretaksmøte Helse Vest RHF 12.01.2016.pdfSak 01516 Vedlegg 3 Protokoll foretaksmøte Helse Vest RHF 12.01.2016.pdf
Sak 01216 Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF 26.02.2016.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2016-04-13/Sak 01216 Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF 26.02.2016.pdfSak 01216 Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF 26.02.2016.pdf

Styremøte 26.02.2016

Sak 00216 Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF 17.12.2015.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2016-02-26/Sak 00216 Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF 17.12.2015.pdfSak 00216 Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF 17.12.2015.pdf
Sak 00416 Forslag Årsrekneskap for Sjukehusapoteka Vest 2015.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2016-02-26/Sak 00416 Forslag Årsrekneskap for Sjukehusapoteka Vest 2015.pdfSak 00416 Forslag Årsrekneskap for Sjukehusapoteka Vest 2015.pdf
Sak 00416 Vedlegg 1 Forslag til Årsrekneskap Sjukehusapoteka Vest 2015.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2016-02-26/Sak 00416 Vedlegg 1 Forslag til Årsrekneskap Sjukehusapoteka Vest 2015.pdfSak 00416 Vedlegg 1 Forslag til Årsrekneskap Sjukehusapoteka Vest 2015.pdf
Sak 00516 Forslag Årsmelding for Sjukehusapoteka Vest 2015.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2016-02-26/Sak 00516 Forslag Årsmelding for Sjukehusapoteka Vest 2015.pdfSak 00516 Forslag Årsmelding for Sjukehusapoteka Vest 2015.pdf
Sak 00516 Vedlegg 1 Årsmelding for Sjukehusapoteka Vest HF 2015.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2016-02-26/Sak 00516 Vedlegg 1 Årsmelding for Sjukehusapoteka Vest HF 2015.pdfSak 00516 Vedlegg 1 Årsmelding for Sjukehusapoteka Vest HF 2015.pdf
Sak 00116 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2016-02-26/Sak 00116 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfSak 00116 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdf
Sak 00316 O-3 Oversikt over aktuelle høyringar per 19.02.2016.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2016-02-26/Sak 00316 O-3 Oversikt over aktuelle høyringar per 19.02.2016.pdfSak 00316 O-3 Oversikt over aktuelle høyringar per 19.02.2016.pdf
Sak 00616 Risikostyringsmål for Sjukehusapoteka Vest 2016.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2016-02-26/Sak 00616 Risikostyringsmål for Sjukehusapoteka Vest 2016.pdfSak 00616 Risikostyringsmål for Sjukehusapoteka Vest 2016.pdf2015

Styremøte 17.12.2015

Sak 05615 Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF 06.11.2015.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2015-12-17/Sak 05615 Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF 06.11.2015.pdfSak 05615 Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF 06.11.2015.pdf
Sak 05715 O-3 Oversikt over aktuelle høyringar per 10.12.2015.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2015-12-17/Sak 05715 O-3 Oversikt over aktuelle høyringar per 10.12.2015.pdfSak 05715 O-3 Oversikt over aktuelle høyringar per 10.12.2015.pdf
Sak 05915 Rapport årleg melding for Sjukehusapoteka Vest 2015.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2015-12-17/Sak 05915 Rapport årleg melding for Sjukehusapoteka Vest 2015.pdfSak 05915 Rapport årleg melding for Sjukehusapoteka Vest 2015.pdf
Sak 05915 Vedlegg Rapport årleg melding for Sjukehusapoteka Vest HF 2015.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2015-12-17/Sak 05915 Vedlegg Rapport årleg melding for Sjukehusapoteka Vest HF 2015.pdfSak 05915 Vedlegg Rapport årleg melding for Sjukehusapoteka Vest HF 2015.pdf
Sak 05815 Vedlegg Beredskapsplan for Sjukehusapoteka Vest HF 2016 - 2018.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2015-12-17/Sak 05815 Vedlegg Beredskapsplan for Sjukehusapoteka Vest HF 2016 - 2018.pdfSak 05815 Vedlegg Beredskapsplan for Sjukehusapoteka Vest HF 2016 - 2018.pdf
Sak 05815 Vedlegg til Beredskapsplan for SAV.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2015-12-17/Sak 05815 Vedlegg til Beredskapsplan for SAV.pdfSak 05815 Vedlegg til Beredskapsplan for SAV.pdf
Sak 05515 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2015-12-17/Sak 05515 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfSak 05515 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdf
Sak 05715 AD si orientering.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2015-12-17/Sak 05715 AD si orientering.pdfSak 05715 AD si orientering.pdf
Sak 05715 O-3 Vedlegg Høringssvar nettapotek.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2015-12-17/Sak 05715 O-3 Vedlegg Høringssvar nettapotek.pdfSak 05715 O-3 Vedlegg Høringssvar nettapotek.pdf
Sak 05815 Beredskapsplan for Sjukehusapoteka Vest HF 2016-18.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2015-12-17/Sak 05815 Beredskapsplan for Sjukehusapoteka Vest HF 2016-18.pdfSak 05815 Beredskapsplan for Sjukehusapoteka Vest HF 2016-18.pdf

Styremøte 06.11.2015

Sak 04815 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2015-11-06/Sak 04815 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfSak 04815 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdf
Sak 04915 Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF 29.09.2015.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2015-11-06/Sak 04915 Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF 29.09.2015.pdfSak 04915 Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF 29.09.2015.pdf
Sak 05015 AD si orientering.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2015-11-06/Sak 05015 AD si orientering.pdfSak 05015 AD si orientering.pdf
Sak 05015 O-3 Oversikt over aktuelle høyringar per 30.10.2015.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2015-11-06/Sak 05015 O-3 Oversikt over aktuelle høyringar per 30.10.2015.pdfSak 05015 O-3 Oversikt over aktuelle høyringar per 30.10.2015.pdf
Sak 05015 O-5 Brev vedrørende tolking av helseforetakslovens bestemmelser.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2015-11-06/Sak 05015 O-5 Brev vedrørende tolking av helseforetakslovens bestemmelser.pdfSak 05015 O-5 Brev vedrørende tolking av helseforetakslovens bestemmelser.pdf

Styremøte 29.09.2015

Sak 04015 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2015-09-29/Sak 04015 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfSak 04015 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdf
Sak 04215 AD si orientering.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2015-09-29/Sak 04215 AD si orientering.pdfSak 04215 AD si orientering.pdf
Sak 04215 O-3 Oversikt over aktuelle høyringar per 21.09.2015.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2015-09-29/Sak 04215 O-3 Oversikt over aktuelle høyringar per 21.09.2015.pdfSak 04215 O-3 Oversikt over aktuelle høyringar per 21.09.2015.pdf
Sak 04315 Vedlegg 2 - Møtekalender 2016.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2015-09-29/Sak 04315 Vedlegg 2 - Møtekalender 2016.pdfSak 04315 Vedlegg 2 - Møtekalender 2016.pdf
Sak 04315 Vedlegg 1 - Årsplanplan 2016.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2015-09-29/Sak 04315 Vedlegg 1 - Årsplanplan 2016.pdfSak 04315 Vedlegg 1 - Årsplanplan 2016.pdf
Sak 04115 Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF 27.08.2015.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2015-09-29/Sak 04115 Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF 27.08.2015.pdfSak 04115 Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF 27.08.2015.pdf
Sak 04315 Møteplan og årsplan for styret 2016.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2015-09-29/Sak 04315 Møteplan og årsplan for styret 2016.pdfSak 04315 Møteplan og årsplan for styret 2016.pdf
Sak 04415 Status prosjekt verksemdstyring.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2015-09-29/Sak 04415 Status prosjekt verksemdstyring.pdfSak 04415 Status prosjekt verksemdstyring.pdf

Styremøte 27.08.2015

Sak 03415 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2015-08-27/Sak 03415 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfSak 03415 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdf
Sak 03515 Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF 17.06.2015.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2015-08-27/Sak 03515 Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF 17.06.2015.pdfSak 03515 Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF 17.06.2015.pdf
Sak 03615 O-3 Oversikt over aktuelle høyringar per 20.08.2015.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2015-08-27/Sak 03615 O-3 Oversikt over aktuelle høyringar per 20.08.2015.pdfSak 03615 O-3 Oversikt over aktuelle høyringar per 20.08.2015.pdf
Sak 03615 O-3 Vedlegg - Innspill til tiltak fra SAV.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2015-08-27/Sak 03615 O-3 Vedlegg - Innspill til tiltak fra SAV.pdfSak 03615 O-3 Vedlegg - Innspill til tiltak fra SAV.pdf
Sak 03615 AD si orientering.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2015-08-27/Sak 03615 AD si orientering.pdfSak 03615 AD si orientering.pdf
Sak 03615 O-6 Halvårsrapport - Program for pasienttryggleik 2015.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2015-08-27/Sak 03615 O-6 Halvårsrapport - Program for pasienttryggleik 2015.pdfSak 03615 O-6 Halvårsrapport - Program for pasienttryggleik 2015.pdf

Styremøte 17.06.2015

Sak 02815 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2015-06-17/Sak 02815 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfSak 02815 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdf
Sak 03015 O-3 Oversikt over aktuelle høyringar per 09.06.2015.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2015-06-17/Sak 03015 O-3 Oversikt over aktuelle høyringar per 09.06.2015.pdfSak 03015 O-3 Oversikt over aktuelle høyringar per 09.06.2015.pdf
Meld. St. 28 (2014-2015) Legemiddelmeldingen riktig bruk - bedre helse - Kopi.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2015-06-17/Meld. St. 28 (2014-2015) Legemiddelmeldingen riktig bruk - bedre helse - Kopi.pdfMeld. St. 28 (2014-2015) Legemiddelmeldingen riktig bruk - bedre helse - Kopi.pdf
Sak 02915 Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF 13.05.2015.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2015-06-17/Sak 02915 Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF 13.05.2015.pdfSak 02915 Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF 13.05.2015.pdf
Sak 03015 AD si orientering.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2015-06-17/Sak 03015 AD si orientering.pdfSak 03015 AD si orientering.pdf
Sak 03015 O-1 Rapportering tilsynssaker.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2015-06-17/Sak 03015 O-1 Rapportering tilsynssaker.pdfSak 03015 O-1 Rapportering tilsynssaker.pdf
Protokoll frå Føretakmøte i Sjukehusapoteka Vest HF 06.05.2015 - Kopi.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2015-06-17/Protokoll frå Føretakmøte i Sjukehusapoteka Vest HF 06.05.2015 - Kopi.pdfProtokoll frå Føretakmøte i Sjukehusapoteka Vest HF 06.05.2015 - Kopi.pdf

Styremøte 13.05.2015

Sak 02015 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2015-05-13/Sak 02015 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfSak 02015 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdf
Sak 02215 O-3 Oversikt over aktuelle høyringar per 06.05.2015 (1).pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2015-05-13/Sak 02215 O-3 Oversikt over aktuelle høyringar per 06.05.2015 (1).pdfSak 02215 O-3 Oversikt over aktuelle høyringar per 06.05.2015 (1).pdf
Sak 02315 Vedlegg 1 - Vedtekter for Sjukehusapoteka Vest HF per 20.02.2014.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2015-05-13/Sak 02315 Vedlegg 1 - Vedtekter for Sjukehusapoteka Vest HF per 20.02.2014.pdfSak 02315 Vedlegg 1 - Vedtekter for Sjukehusapoteka Vest HF per 20.02.2014.pdf
Sak 02315 Vedlegg 7 - Fullmaktsmatrise.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2015-05-13/Sak 02315 Vedlegg 7 - Fullmaktsmatrise.pdfSak 02315 Vedlegg 7 - Fullmaktsmatrise.pdf
Sak 02315 Årleg gjennomgang av styrande dokument for styret i Sjukehusapoteka Vest.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2015-05-13/Sak 02315 Årleg gjennomgang av styrande dokument for styret i Sjukehusapoteka Vest.pdfSak 02315 Årleg gjennomgang av styrande dokument for styret i Sjukehusapoteka Vest.pdf
Sak 02415 Vedlegg 1 - Risikomatrise 2015.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2015-05-13/Sak 02415 Vedlegg 1 - Risikomatrise 2015.pdfSak 02415 Vedlegg 1 - Risikomatrise 2015.pdf
Protokoll fra Foretaksmøte 4. mars 2015_Skriv og meldingar.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2015-05-13/Protokoll fra Foretaksmøte 4. mars 2015_Skriv og meldingar.pdfProtokoll fra Foretaksmøte 4. mars 2015_Skriv og meldingar.pdf
Sak 02115 Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF 25.03.2015.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2015-05-13/Sak 02115 Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF 25.03.2015.pdfSak 02115 Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF 25.03.2015.pdf
Sak 02215 AD si orientering.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2015-05-13/Sak 02215 AD si orientering.pdfSak 02215 AD si orientering.pdf
Sak 02215 O-1 Rapportering tilsynssaker.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2015-05-13/Sak 02215 O-1 Rapportering tilsynssaker.pdfSak 02215 O-1 Rapportering tilsynssaker.pdf
Sak 02315 Vedlegg 2 - Styrearbeid i helseføretak.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2015-05-13/Sak 02315 Vedlegg 2 - Styrearbeid i helseføretak.pdfSak 02315 Vedlegg 2 - Styrearbeid i helseføretak.pdf
Sak 02315 Vedlegg 3 -Nye retningsliner lønn og godtgjørelser til ledende ansatte.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2015-05-13/Sak 02315 Vedlegg 3 -Nye retningsliner lønn og godtgjørelser til ledende ansatte.pdfSak 02315 Vedlegg 3 -Nye retningsliner lønn og godtgjørelser til ledende ansatte.pdf
Sak 02315 Vedlegg 4 Styreinstruks for Sjukehusapoteka Vest HF.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2015-05-13/Sak 02315 Vedlegg 4 Styreinstruks for Sjukehusapoteka Vest HF.pdfSak 02315 Vedlegg 4 Styreinstruks for Sjukehusapoteka Vest HF.pdf
Sak 02315 Vedlegg 5 Instruks for administrerande direktør i Sjukehusapoteka Vest HF.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2015-05-13/Sak 02315 Vedlegg 5 Instruks for administrerande direktør i Sjukehusapoteka Vest HF.pdfSak 02315 Vedlegg 5 Instruks for administrerande direktør i Sjukehusapoteka Vest HF.pdf
Sak 02315 Vedlegg 6 - Styrande dokument til fullmaktsmatrise.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2015-05-13/Sak 02315 Vedlegg 6 - Styrande dokument til fullmaktsmatrise.pdfSak 02315 Vedlegg 6 - Styrande dokument til fullmaktsmatrise.pdf
Sak 02315 Vedlegg 8 - Etiske retningslinjer for føretaksgruppa Helse Vest.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2015-05-13/Sak 02315 Vedlegg 8 - Etiske retningslinjer for føretaksgruppa Helse Vest.pdfSak 02315 Vedlegg 8 - Etiske retningslinjer for føretaksgruppa Helse Vest.pdf
Sak 02415 Risikostyring 2015.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2015-05-13/Sak 02415 Risikostyring 2015.pdfSak 02415 Risikostyring 2015.pdf

Styremøte 25.03.2015

Sak 01215 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2015-03-25/Sak 01215 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfSak 01215 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdf
Sak 01415 O-3 Oversikt over aktuelle høyringar per 18.03.2015 (1).pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2015-03-25/Sak 01415 O-3 Oversikt over aktuelle høyringar per 18.03.2015 (1).pdfSak 01415 O-3 Oversikt over aktuelle høyringar per 18.03.2015 (1).pdf
Sak 01415 O-4 Årsmelding for arbeid i FAMU og AMU 2014.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2015-03-25/Sak 01415 O-4 Årsmelding for arbeid i FAMU og AMU 2014.pdfSak 01415 O-4 Årsmelding for arbeid i FAMU og AMU 2014.pdf
Sak 01715 Vedlegg 3 - Helse- og omsorgsministerens tale til sjukehusa 07.01.2015.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2015-03-25/Sak 01715 Vedlegg 3 - Helse- og omsorgsministerens tale til sjukehusa 07.01.2015.pdfSak 01715 Vedlegg 3 - Helse- og omsorgsministerens tale til sjukehusa 07.01.2015.pdf
Sak 01515 Årsmelding og Årsrekneskap for Sjukehusapoteka Vest HF 2014.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2015-03-25/Sak 01515 Årsmelding og Årsrekneskap for Sjukehusapoteka Vest HF 2014.pdfSak 01515 Årsmelding og Årsrekneskap for Sjukehusapoteka Vest HF 2014.pdf
Sak 01515 Vedlegg 1 - Årsmelding for Sjukehusapoteka Vest HF 2014.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2015-03-25/Sak 01515 Vedlegg 1 - Årsmelding for Sjukehusapoteka Vest HF 2014.pdfSak 01515 Vedlegg 1 - Årsmelding for Sjukehusapoteka Vest HF 2014.pdf
Sak 01515 Vedlegg 2 - Årsregnskap for Sjukehusapoteka Vest HF 2014.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2015-03-25/Sak 01515 Vedlegg 2 - Årsregnskap for Sjukehusapoteka Vest HF 2014.pdfSak 01515 Vedlegg 2 - Årsregnskap for Sjukehusapoteka Vest HF 2014.pdf
Sak 01315 Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF 11.02.2015.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2015-03-25/Sak 01315 Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF 11.02.2015.pdfSak 01315 Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF 11.02.2015.pdf
Sak 01415 AD si orientering.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2015-03-25/Sak 01415 AD si orientering.pdfSak 01415 AD si orientering.pdf
Sak 01415 O-1 Rapportering tilsynssaker.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2015-03-25/Sak 01415 O-1 Rapportering tilsynssaker.pdfSak 01415 O-1 Rapportering tilsynssaker.pdf
Sak 01615 Risikostyringsmål for Sjukehusapoteka Vest 2015.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2015-03-25/Sak 01615 Risikostyringsmål for Sjukehusapoteka Vest 2015.pdfSak 01615 Risikostyringsmål for Sjukehusapoteka Vest 2015.pdf
Sak 01715 Styringsdokumen 2015 for Sjukehusapoteka Vest HF.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2015-03-25/Sak 01715 Styringsdokumen 2015 for Sjukehusapoteka Vest HF.pdfSak 01715 Styringsdokumen 2015 for Sjukehusapoteka Vest HF.pdf
Sak 01715 Vedlegg 1 - Styringsdokument 2015 Sjukehusapoteka Vest HF.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2015-03-25/Sak 01715 Vedlegg 1 - Styringsdokument 2015 Sjukehusapoteka Vest HF.pdfSak 01715 Vedlegg 1 - Styringsdokument 2015 Sjukehusapoteka Vest HF.pdf
Sak 01715 Vedlegg 2 - Protokoll frå føretaksmøte Helse Vest RHF 07.01.2015.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2015-03-25/Sak 01715 Vedlegg 2 - Protokoll frå føretaksmøte Helse Vest RHF 07.01.2015.pdfSak 01715 Vedlegg 2 - Protokoll frå føretaksmøte Helse Vest RHF 07.01.2015.pdf

Styremøte 11.02.2015

Sak 0915 Vedlegg 1 - Rapport fra delprosjekt Organisering og kategoristyring av innkjøpsområdet i Helse Vest.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2015-02-11/Sak 0915 Vedlegg 1 - Rapport fra delprosjekt Organisering og kategoristyring av innkjøpsområdet i Helse Vest.pdfSak 0915 Vedlegg 1 - Rapport fra delprosjekt Organisering og kategoristyring av innkjøpsområdet i Helse Vest.pdf
Sak 0315 Administrerande direktør si orientering.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2015-02-11/Sak 0315 Administrerande direktør si orientering.pdfSak 0315 Administrerande direktør si orientering.pdf
Sak 0815 Vedlegg 1 - Rapporteringskalender for SAV 2015.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2015-02-11/Sak 0815 Vedlegg 1 - Rapporteringskalender for SAV 2015.pdfSak 0815 Vedlegg 1 - Rapporteringskalender for SAV 2015.pdf
Sak 0515 Vedlegg 1 - Forslag Årsrekneskap Sjukehusapoteka Vest HF.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2015-02-11/Sak 0515 Vedlegg 1 - Forslag Årsrekneskap Sjukehusapoteka Vest HF.pdfSak 0515 Vedlegg 1 - Forslag Årsrekneskap Sjukehusapoteka Vest HF.pdf
Sak 0615 Forslag Årsmelding for Sjukehusapoteka Vest 2014.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2015-02-11/Sak 0615 Forslag Årsmelding for Sjukehusapoteka Vest 2014.pdfSak 0615 Forslag Årsmelding for Sjukehusapoteka Vest 2014.pdf
Sak 0615 Vedlegg 1 - Forslag til Årsmelding for Sjukehusapoteka Vest 2014.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2015-02-11/Sak 0615 Vedlegg 1 - Forslag til Årsmelding for Sjukehusapoteka Vest 2014.pdfSak 0615 Vedlegg 1 - Forslag til Årsmelding for Sjukehusapoteka Vest 2014.pdf
Sak 0915 Etablering av Helse Vest Innkjøp HF.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2015-02-11/Sak 0915 Etablering av Helse Vest Innkjøp HF.pdfSak 0915 Etablering av Helse Vest Innkjøp HF.pdf
Sak 0215 Godkjenning av protokoll frå styremøte 03.12.2014.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2015-02-11/Sak 0215 Godkjenning av protokoll frå styremøte 03.12.2014.pdfSak 0215 Godkjenning av protokoll frå styremøte 03.12.2014.pdf
Sak 0715 Risikovurdering 3 tertial 2014.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2015-02-11/Sak 0715 Risikovurdering 3 tertial 2014.pdfSak 0715 Risikovurdering 3 tertial 2014.pdf
Sak 0715 Vedlegg 1 - Risikovurdering T3 2014.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2015-02-11/Sak 0715 Vedlegg 1 - Risikovurdering T3 2014.pdfSak 0715 Vedlegg 1 - Risikovurdering T3 2014.pdf
Sak 0815 Prosess for prognose i Sjukehusapoteka Vest.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2015-02-11/Sak 0815 Prosess for prognose i Sjukehusapoteka Vest.pdfSak 0815 Prosess for prognose i Sjukehusapoteka Vest.pdf
Sak 0115 Godkjenning av innkalling og dagsorden Styremøte nr. 1 11.02.15.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2015-02-11/Sak 0115 Godkjenning av innkalling og dagsorden Styremøte nr. 1 11.02.15.pdfSak 0115 Godkjenning av innkalling og dagsorden Styremøte nr. 1 11.02.15.pdf2014

Styremøte 03.12.2014

Sak 6714 O-6 Oversikt over aktuelle høyringar per 26.11.2014.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2014-12-03/Sak 6714 O-6 Oversikt over aktuelle høyringar per 26.11.2014.pdfSak 6714 O-6 Oversikt over aktuelle høyringar per 26.11.2014.pdf
Sak 6514 Godkjenning av innkalling og dagsorden Styremøte nr. 8 03.12.14.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2014-12-03/Sak 6514 Godkjenning av innkalling og dagsorden Styremøte nr. 8 03.12.14.pdfSak 6514 Godkjenning av innkalling og dagsorden Styremøte nr. 8 03.12.14.pdf
Sak 6914 Årleg melding for Sjukehusapoteka Vest HF 2014.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2014-12-03/Sak 6914 Årleg melding for Sjukehusapoteka Vest HF 2014.pdfSak 6914 Årleg melding for Sjukehusapoteka Vest HF 2014.pdf
Sak 6914 Vedlegg 1 - Årleg melding 2014 for Sjukehusapoteka Vest 2014.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2014-12-03/Sak 6914 Vedlegg 1 - Årleg melding 2014 for Sjukehusapoteka Vest 2014.pdfSak 6914 Vedlegg 1 - Årleg melding 2014 for Sjukehusapoteka Vest 2014.pdf
Sak 6714 O-3 Forslag til justert Årsplan 2015 for styret.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2014-12-03/Sak 6714 O-3 Forslag til justert Årsplan 2015 for styret.pdfSak 6714 O-3 Forslag til justert Årsplan 2015 for styret.pdf
Sak 7313 Vurdering av administrerande direktør og regulering av løn 2014.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2014-12-03/Sak 7313 Vurdering av administrerande direktør og regulering av løn 2014.pdfSak 7313 Vurdering av administrerande direktør og regulering av løn 2014.pdf
Sak 6814 Rapport fra verksemda per okt 2014.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2014-12-03/Sak 6814 Rapport fra verksemda per okt 2014.pdfSak 6814 Rapport fra verksemda per okt 2014.pdf
Sak 7214 Styret si eigenevaluering 2014.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2014-12-03/Sak 7214 Styret si eigenevaluering 2014.pdfSak 7214 Styret si eigenevaluering 2014.pdf
Sak 6714 O-5 Oversikt over tilsyn per 25. november 2014.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2014-12-03/Sak 6714 O-5 Oversikt over tilsyn per 25. november 2014.pdfSak 6714 O-5 Oversikt over tilsyn per 25. november 2014.pdf
Sak 6714 Administrerande direktør si orientering.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2014-12-03/Sak 6714 Administrerande direktør si orientering.pdfSak 6714 Administrerande direktør si orientering.pdf
Sak 6614 Godkjenning av protokoll frå styremøte 06.11.2014.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2014-12-03/Sak 6614 Godkjenning av protokoll frå styremøte 06.11.2014.pdfSak 6614 Godkjenning av protokoll frå styremøte 06.11.2014.pdf

Styremøte 06.11.2014

Sak 5814 O-7 Oversikt over aktuelle høyringar per 29.10.2014.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2014-11-06/Sak 5814 O-7 Oversikt over aktuelle høyringar per 29.10.2014.pdfSak 5814 O-7 Oversikt over aktuelle høyringar per 29.10.2014.pdf
Sak 5814 O-7 Vedlegg 1 - Høyringssvar oppheving av legemiddelforskriftens § 13-12.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2014-11-06/Sak 5814 O-7 Vedlegg 1 - Høyringssvar oppheving av legemiddelforskriftens § 13-12.pdfSak 5814 O-7 Vedlegg 1 - Høyringssvar oppheving av legemiddelforskriftens § 13-12.pdf
Sak 5814 O-7 Vedlegg 2 - Høyringssvar forslag til veiledning knyttet til Legemiddelforskriftens §13-1.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2014-11-06/Sak 5814 O-7 Vedlegg 2 - Høyringssvar forslag til veiledning knyttet til Legemiddelforskriftens §13-1.pdfSak 5814 O-7 Vedlegg 2 - Høyringssvar forslag til veiledning knyttet til Legemiddelforskriftens §13-1.pdf
Sak 5614 Godkjenning av innkalling og dagsorden Styremøte nr. 7 06.11.14.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2014-11-06/Sak 5614 Godkjenning av innkalling og dagsorden Styremøte nr. 7 06.11.14.pdfSak 5614 Godkjenning av innkalling og dagsorden Styremøte nr. 7 06.11.14.pdf
Sak 6214 Vedlegg 4 - Mal Fullmaktsmatrise nivå 3 leiar SAV.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2014-11-06/Sak 6214 Vedlegg 4 - Mal Fullmaktsmatrise nivå 3 leiar SAV.pdfSak 6214 Vedlegg 4 - Mal Fullmaktsmatrise nivå 3 leiar SAV.pdf
Sak 6214 Vedlegg 2 - Overordna Fullmaktsmatrise SAV.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2014-11-06/Sak 6214 Vedlegg 2 - Overordna Fullmaktsmatrise SAV.pdfSak 6214 Vedlegg 2 - Overordna Fullmaktsmatrise SAV.pdf
Sak 6214 Vedlegg 3 - Mal Fullmaktsmatrise nivå 2 leiar SAV.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2014-11-06/Sak 6214 Vedlegg 3 - Mal Fullmaktsmatrise nivå 2 leiar SAV.pdfSak 6214 Vedlegg 3 - Mal Fullmaktsmatrise nivå 2 leiar SAV.pdf
Sak 5814 Administrerande direktør si orientering.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2014-11-06/Sak 5814 Administrerande direktør si orientering.pdfSak 5814 Administrerande direktør si orientering.pdf
Sak 5814 O-6 Oversikt over tilsyn per 30. oktober 2014.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2014-11-06/Sak 5814 O-6 Oversikt over tilsyn per 30. oktober 2014.pdfSak 5814 O-6 Oversikt over tilsyn per 30. oktober 2014.pdf
Sak 5814 O-6 Vedlegg 1 - Rapprt frå tilsyn ved Sjukehusapoteket i Stavanger.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2014-11-06/Sak 5814 O-6 Vedlegg 1 - Rapprt frå tilsyn ved Sjukehusapoteket i Stavanger.pdfSak 5814 O-6 Vedlegg 1 - Rapprt frå tilsyn ved Sjukehusapoteket i Stavanger.pdf
Sak 5914 Rapport fra verksemda per september 2014.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2014-11-06/Sak 5914 Rapport fra verksemda per september 2014.pdfSak 5914 Rapport fra verksemda per september 2014.pdf
Sak 5714 Godkjenning av protokoll frå styremøte 10.09.2014.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2014-11-06/Sak 5714 Godkjenning av protokoll frå styremøte 10.09.2014.pdfSak 5714 Godkjenning av protokoll frå styremøte 10.09.2014.pdf
Sak 6314 Status fokusområder for AD 2014.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2014-11-06/Sak 6314 Status fokusområder for AD 2014.pdfSak 6314 Status fokusområder for AD 2014.pdf
Sak 6014 Førebels budsjett 2015 for Sjukehusapoteka Vest HF.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2014-11-06/Sak 6014 Førebels budsjett 2015 for Sjukehusapoteka Vest HF.pdfSak 6014 Førebels budsjett 2015 for Sjukehusapoteka Vest HF.pdf
Sak 6114 Risikovurdering 2. tertial 2014.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2014-11-06/Sak 6114 Risikovurdering 2. tertial 2014.pdfSak 6114 Risikovurdering 2. tertial 2014.pdf
Sak 6114 Vedlegg 1 - Risikomatrise T2 2014.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2014-11-06/Sak 6114 Vedlegg 1 - Risikomatrise T2 2014.pdfSak 6114 Vedlegg 1 - Risikomatrise T2 2014.pdf
Sak 6214 Fullmaktsmatrise for Sjukehusapoteka Vest 1.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2014-11-06/Sak 6214 Fullmaktsmatrise for Sjukehusapoteka Vest 1.pdfSak 6214 Fullmaktsmatrise for Sjukehusapoteka Vest 1.pdf
Sak 6214 Vedlegg 1 - Styrande dokument til fullmaktsmatrise SAV.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2014-11-06/Sak 6214 Vedlegg 1 - Styrande dokument til fullmaktsmatrise SAV.pdfSak 6214 Vedlegg 1 - Styrande dokument til fullmaktsmatrise SAV.pdf

Styremøte 10.09.2014

Sak 5014 O-7 Styresaker til oppfølging per 1. september 2014.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2014-09-10/Sak 5014 O-7 Styresaker til oppfølging per 1. september 2014.pdfSak 5014 O-7 Styresaker til oppfølging per 1. september 2014.pdf
Sak 5314 Vedlegg 2 - Møtekalender 2015.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2014-09-10/Sak 5314 Vedlegg 2 - Møtekalender 2015.pdfSak 5314 Vedlegg 2 - Møtekalender 2015.pdf
Sak 5014 O-5 Oversikt over tilsyn per 1. september 2014.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2014-09-10/Sak 5014 O-5 Oversikt over tilsyn per 1. september 2014.pdfSak 5014 O-5 Oversikt over tilsyn per 1. september 2014.pdf
Sak 5014 O-6 Oversikt over aktuelle høyringar per 01.09.2014.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2014-09-10/Sak 5014 O-6 Oversikt over aktuelle høyringar per 01.09.2014.pdfSak 5014 O-6 Oversikt over aktuelle høyringar per 01.09.2014.pdf
Sak 4714 Godkjenning av innkalling og dagsorden Styremøte nr. 6 10.09.14.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2014-09-10/Sak 4714 Godkjenning av innkalling og dagsorden Styremøte nr. 6 10.09.14.pdfSak 4714 Godkjenning av innkalling og dagsorden Styremøte nr. 6 10.09.14.pdf
Sak 5312 Årsplan for styret i Sjukehusapoteka Vest HF 2015.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2014-09-10/Sak 5312 Årsplan for styret i Sjukehusapoteka Vest HF 2015.pdfSak 5312 Årsplan for styret i Sjukehusapoteka Vest HF 2015.pdf
Sak 5314 Vedlegg 1 - Årsplanplan 2015.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2014-09-10/Sak 5314 Vedlegg 1 - Årsplanplan 2015.pdfSak 5314 Vedlegg 1 - Årsplanplan 2015.pdf
Forside styremøte 10.09.2014.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2014-09-10/Forside styremøte 10.09.2014.pdfForside styremøte 10.09.2014.pdf
Sak 5114 Rapport fra verksemda per juli 2014.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2014-09-10/Sak 5114 Rapport fra verksemda per juli 2014.pdfSak 5114 Rapport fra verksemda per juli 2014.pdf
Sak 5214 Budsjettprosess 2015.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2014-09-10/Sak 5214 Budsjettprosess 2015.pdfSak 5214 Budsjettprosess 2015.pdf
Sak 5414 Oppnemning av medlemmer til valstyre i Sjukehusapoteka Vest HF 2014-2015.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2014-09-10/Sak 5414 Oppnemning av medlemmer til valstyre i Sjukehusapoteka Vest HF 2014-2015.pdfSak 5414 Oppnemning av medlemmer til valstyre i Sjukehusapoteka Vest HF 2014-2015.pdf
Sak 4814 Godkjenning av protokoll frå styremøte 10.06.2014.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2014-09-10/Sak 4814 Godkjenning av protokoll frå styremøte 10.06.2014.pdfSak 4814 Godkjenning av protokoll frå styremøte 10.06.2014.pdf
Sak 4914 Godkjenning av protokoll frå ekstraordinært styremøte 14.08.2014.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2014-09-10/Sak 4914 Godkjenning av protokoll frå ekstraordinært styremøte 14.08.2014.pdfSak 4914 Godkjenning av protokoll frå ekstraordinært styremøte 14.08.2014.pdf
Sak 5014 Administrerande direktør si orientering.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2014-09-10/Sak 5014 Administrerande direktør si orientering.pdfSak 5014 Administrerande direktør si orientering.pdf
Sak 5014 O-5-1 Vedlegg Høringssvar - Medisinsk begrunnelse ved forskrivning på godkjenningsfritak.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2014-09-10/Sak 5014 O-5-1 Vedlegg Høringssvar - Medisinsk begrunnelse ved forskrivning på godkjenningsfritak.pdfSak 5014 O-5-1 Vedlegg Høringssvar - Medisinsk begrunnelse ved forskrivning på godkjenningsfritak.pdf

Styremøte 10.06.2014

Sak 3514 Godkjenning av innkalling og dagsorden Styremøte nr. 4 10.06.14.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2014-06-10/Sak 3514 Godkjenning av innkalling og dagsorden Styremøte nr. 4 10.06.14.pdfSak 3514 Godkjenning av innkalling og dagsorden Styremøte nr. 4 10.06.14.pdf
Sak 3714 Administrerande direktør si orientering.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2014-06-10/Sak 3714 Administrerande direktør si orientering.pdfSak 3714 Administrerande direktør si orientering.pdf
Sak 3714 O-5 Oversikt over tilsyn per 1. juni 2014.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2014-06-10/Sak 3714 O-5 Oversikt over tilsyn per 1. juni 2014.pdfSak 3714 O-5 Oversikt over tilsyn per 1. juni 2014.pdf
Sak 3714 O-6 Oversikt over aktuelle høyringar per 01.06.2014.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2014-06-10/Sak 3714 O-6 Oversikt over aktuelle høyringar per 01.06.2014.pdfSak 3714 O-6 Oversikt over aktuelle høyringar per 01.06.2014.pdf
Sak 3614 Godkjenning av protokoll frå styremøte 08.05.2014.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2014-06-10/Sak 3614 Godkjenning av protokoll frå styremøte 08.05.2014.pdfSak 3614 Godkjenning av protokoll frå styremøte 08.05.2014.pdf
Sak 3814 Rapport fra verksemda per april 2014.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2014-06-10/Sak 3814 Rapport fra verksemda per april 2014.pdfSak 3814 Rapport fra verksemda per april 2014.pdf
Sak 3914 Risikovurdering 1 tertial 2014.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2014-06-10/Sak 3914 Risikovurdering 1 tertial 2014.pdfSak 3914 Risikovurdering 1 tertial 2014.pdf
Sak 3914 Vedlegg 1 - Risikomatrise 2014.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2014-06-10/Sak 3914 Vedlegg 1 - Risikomatrise 2014.pdfSak 3914 Vedlegg 1 - Risikomatrise 2014.pdf
Sak 4014 Kvalitet og tilstand på produksjonslokale ved Sjukehusapoteket i Stavanger.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2014-06-10/Sak 4014 Kvalitet og tilstand på produksjonslokale ved Sjukehusapoteket i Stavanger.pdfSak 4014 Kvalitet og tilstand på produksjonslokale ved Sjukehusapoteket i Stavanger.pdf
Sak 4114 Investering i ombygging av Publikumsekspedisjon ved Sjukehusapoteket i Førde.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2014-06-10/Sak 4114 Investering i ombygging av Publikumsekspedisjon ved Sjukehusapoteket i Førde.pdfSak 4114 Investering i ombygging av Publikumsekspedisjon ved Sjukehusapoteket i Førde.pdf

Styremøte 08.05.2014

Sak 2814 Vedlegg 4 - Fullmaktsmatrise.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2014-05-08/Sak 2814 Vedlegg 4 - Fullmaktsmatrise.pdfSak 2814 Vedlegg 4 - Fullmaktsmatrise.pdf
Sak 2814 Vedlegg 5 - Rettleiar for styrearbeid i regionale helseføretak.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2014-05-08/Sak 2814 Vedlegg 5 - Rettleiar for styrearbeid i regionale helseføretak.pdfSak 2814 Vedlegg 5 - Rettleiar for styrearbeid i regionale helseføretak.pdf
Sak 2814 Vedlegg 1 - Vedtekter for Sjukehusapoteka Vest HF per 20.02.2014.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2014-05-08/Sak 2814 Vedlegg 1 - Vedtekter for Sjukehusapoteka Vest HF per 20.02.2014.pdfSak 2814 Vedlegg 1 - Vedtekter for Sjukehusapoteka Vest HF per 20.02.2014.pdf
Sak 2514 O-5-3 Høringssvar - sterile legemidler til lagerhold.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2014-05-08/Sak 2514 O-5-3 Høringssvar - sterile legemidler til lagerhold.pdfSak 2514 O-5-3 Høringssvar - sterile legemidler til lagerhold.pdf
Sak 2514 O-6 Styresaker til oppfølging per 28. april 2014.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2014-05-08/Sak 2514 O-6 Styresaker til oppfølging per 28. april 2014.pdfSak 2514 O-6 Styresaker til oppfølging per 28. april 2014.pdf
Sak 2514 O-4 Oversikt over tilsyn per 27. april 2014.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2014-05-08/Sak 2514 O-4 Oversikt over tilsyn per 27. april 2014.pdfSak 2514 O-4 Oversikt over tilsyn per 27. april 2014.pdf
Sak 2514 O-5-2 Høringssvar - legemiddelhåndteringsforskriften.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2014-05-08/Sak 2514 O-5-2 Høringssvar - legemiddelhåndteringsforskriften.pdfSak 2514 O-5-2 Høringssvar - legemiddelhåndteringsforskriften.pdf
Sak 2514 O-1 Sykehusapotekforetakene - felles strategiske områder og mål 2020 v 099 (2).pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2014-05-08/Sak 2514 O-1 Sykehusapotekforetakene - felles strategiske områder og mål 2020 v 099 (2).pdfSak 2514 O-1 Sykehusapotekforetakene - felles strategiske områder og mål 2020 v 099 (2).pdf
Forside styremøte 08.05.2014.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2014-05-08/Forside styremøte 08.05.2014.pdfForside styremøte 08.05.2014.pdf
Sak 2314 Godkjenning av innkalling og dagsorden Styremøte nr 3 08 05 14.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2014-05-08/Sak 2314 Godkjenning av innkalling og dagsorden Styremøte nr 3 08 05 14.pdfSak 2314 Godkjenning av innkalling og dagsorden Styremøte nr 3 08 05 14.pdf
Sak 2814 Årleg gjennomgang av styrande dokument for styret i Sjukehusapoteka Vest Vest HF.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2014-05-08/Sak 2814 Årleg gjennomgang av styrande dokument for styret i Sjukehusapoteka Vest Vest HF.pdfSak 2814 Årleg gjennomgang av styrande dokument for styret i Sjukehusapoteka Vest Vest HF.pdf
Sak 2814 Vedlegg 3 - Instruks for administrerande direktør i Sjukehusapoteka Vest.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2014-05-08/Sak 2814 Vedlegg 3 - Instruks for administrerande direktør i Sjukehusapoteka Vest.pdfSak 2814 Vedlegg 3 - Instruks for administrerande direktør i Sjukehusapoteka Vest.pdf
Sak 2814 Vedlegg 6 - Etiske retningslinjer for føretaksgruppa Helse Vest.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2014-05-08/Sak 2814 Vedlegg 6 - Etiske retningslinjer for føretaksgruppa Helse Vest.pdfSak 2814 Vedlegg 6 - Etiske retningslinjer for føretaksgruppa Helse Vest.pdf
Sak 2914 Kvalitet og tilstand på produksjonslokale ved Sjukehusapoteket i Stavanger.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2014-05-08/Sak 2914 Kvalitet og tilstand på produksjonslokale ved Sjukehusapoteket i Stavanger.pdfSak 2914 Kvalitet og tilstand på produksjonslokale ved Sjukehusapoteket i Stavanger.pdf
Sak 3014 Sjukefråvere i Sjukehusapoteka Vest - utvikling, status og tiltak.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2014-05-08/Sak 3014 Sjukefråvere i Sjukehusapoteka Vest - utvikling, status og tiltak.pdfSak 3014 Sjukefråvere i Sjukehusapoteka Vest - utvikling, status og tiltak.pdf
Sak 2814 Vedlegg 2 - styreinstruks for Sjukehusapoteka Vest.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2014-05-08/Sak 2814 Vedlegg 2 - styreinstruks for Sjukehusapoteka Vest.pdfSak 2814 Vedlegg 2 - styreinstruks for Sjukehusapoteka Vest.pdf
Sak 2514 O-5-4 Høringssvar - veileder om bruk av opioider.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2014-05-08/Sak 2514 O-5-4 Høringssvar - veileder om bruk av opioider.pdfSak 2514 O-5-4 Høringssvar - veileder om bruk av opioider.pdf
Sak 2614 Rapport frå verksemda per mars 2014.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2014-05-08/Sak 2614 Rapport frå verksemda per mars 2014.pdfSak 2614 Rapport frå verksemda per mars 2014.pdf
Sak 2714 Styringsmål for AD 2014.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2014-05-08/Sak 2714 Styringsmål for AD 2014.pdfSak 2714 Styringsmål for AD 2014.pdf
Sak 2514 O-5-1 Oversikt over aktuelle høyringar per 30 04 2014.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2014-05-08/Sak 2514 O-5-1 Oversikt over aktuelle høyringar per 30 04 2014.pdfSak 2514 O-5-1 Oversikt over aktuelle høyringar per 30 04 2014.pdf
Sak 2414 Godkjenning av protokoll frå styremøte 03 04 2014.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2014-05-08/Sak 2414 Godkjenning av protokoll frå styremøte 03 04 2014.pdfSak 2414 Godkjenning av protokoll frå styremøte 03 04 2014.pdf
Sak 2514 Administrerande direktør si orientering.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2014-05-08/Sak 2514 Administrerande direktør si orientering.pdfSak 2514 Administrerande direktør si orientering.pdf
Sak 3114 Overdraging av verksemd innan tele signal audio og video.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2014-05-08/Sak 3114 Overdraging av verksemd innan tele signal audio og video.pdfSak 3114 Overdraging av verksemd innan tele signal audio og video.pdf

Styremøte 03.04.2014

Sak 1514 Årsrekneskap for Sjukehusapoteka Vest 2013.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2014-04-03/Sak 1514 Årsrekneskap for Sjukehusapoteka Vest 2013.pdfSak 1514 Årsrekneskap for Sjukehusapoteka Vest 2013.pdf
Sak 1614 Årsmelding for Sjukehusapoteka Vest 2013.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2014-04-03/Sak 1614 Årsmelding for Sjukehusapoteka Vest 2013.pdfSak 1614 Årsmelding for Sjukehusapoteka Vest 2013.pdf
Sak 1414 Vedlegg 2 - Revidert møtekalender 2014.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2014-04-03/Sak 1414 Vedlegg 2 - Revidert møtekalender 2014.pdfSak 1414 Vedlegg 2 - Revidert møtekalender 2014.pdf
Sak 1214 O-4 Vedlegg 2 - Handlingsplan lukking av avvik SiB.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2014-04-03/Sak 1214 O-4 Vedlegg 2 - Handlingsplan lukking av avvik SiB.pdfSak 1214 O-4 Vedlegg 2 - Handlingsplan lukking av avvik SiB.pdf
Sak 1214 O-5 Oversikt over aktuelle høyringar per 27.mars 2014.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2014-04-03/Sak 1214 O-5 Oversikt over aktuelle høyringar per 27.mars 2014.pdfSak 1214 O-5 Oversikt over aktuelle høyringar per 27.mars 2014.pdf
Sak 1214 O-6 Styresaker til oppfølging per 27. mars 2014.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2014-04-03/Sak 1214 O-6 Styresaker til oppfølging per 27. mars 2014.pdfSak 1214 O-6 Styresaker til oppfølging per 27. mars 2014.pdf
Sak 1214 Administrerande direktør si orientering.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2014-04-03/Sak 1214 Administrerande direktør si orientering.pdfSak 1214 Administrerande direktør si orientering.pdf
Sak 1014 Godkjenning av innkalling og dagsorden Styremøte nr 2 03.04.14.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2014-04-03/Sak 1014 Godkjenning av innkalling og dagsorden Styremøte nr 2 03.04.14.pdfSak 1014 Godkjenning av innkalling og dagsorden Styremøte nr 2 03.04.14.pdf
Sak 2014 Vedlegg 2 - Fullmaktsmatrise SAV v3.0.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2014-04-03/Sak 2014 Vedlegg 2 - Fullmaktsmatrise SAV v3.0.pdfSak 2014 Vedlegg 2 - Fullmaktsmatrise SAV v3.0.pdf
Sak 2014 Økonomirutinar, internkontroll og fullmaktsstruktur.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2014-04-03/Sak 2014 Økonomirutinar, internkontroll og fullmaktsstruktur.pdfSak 2014 Økonomirutinar, internkontroll og fullmaktsstruktur.pdf
Sak 2014 Vedlegg 1 - Notat SAV Styringsystem og grensesnitt mot Helse Vest Økonomihandbok.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2014-04-03/Sak 2014 Vedlegg 1 - Notat SAV Styringsystem og grensesnitt mot Helse Vest Økonomihandbok.pdfSak 2014 Vedlegg 1 - Notat SAV Styringsystem og grensesnitt mot Helse Vest Økonomihandbok.pdf
Sak 1514 Vedlegg 1 - Årsrekneskap for Sjukehusapoteka Vest 2013.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2014-04-03/Sak 1514 Vedlegg 1 - Årsrekneskap for Sjukehusapoteka Vest 2013.pdfSak 1514 Vedlegg 1 - Årsrekneskap for Sjukehusapoteka Vest 2013.pdf
Sak 1614 Vedlegg 1 - Årsmelding for Sjukehusapoteka Vest 2013.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2014-04-03/Sak 1614 Vedlegg 1 - Årsmelding for Sjukehusapoteka Vest 2013.pdfSak 1614 Vedlegg 1 - Årsmelding for Sjukehusapoteka Vest 2013.pdf
Sak 1714 Vedlegg 3 - Helse- og omsorgsministerens tale til sjukehusa 7. januar 2014.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2014-04-03/Sak 1714 Vedlegg 3 - Helse- og omsorgsministerens tale til sjukehusa 7. januar 2014.pdfSak 1714 Vedlegg 3 - Helse- og omsorgsministerens tale til sjukehusa 7. januar 2014.pdf
Sak 1814 Vedlegg 1 - Mål for risikostyring i Helse Vest 2014.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2014-04-03/Sak 1814 Vedlegg 1 - Mål for risikostyring i Helse Vest 2014.pdfSak 1814 Vedlegg 1 - Mål for risikostyring i Helse Vest 2014.pdf
Sak 1814 Vedlegg 2 - Risikomatrise 2014.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2014-04-03/Sak 1814 Vedlegg 2 - Risikomatrise 2014.pdfSak 1814 Vedlegg 2 - Risikomatrise 2014.pdf
Sak 1914 Styringsmål for AD 2014.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2014-04-03/Sak 1914 Styringsmål for AD 2014.pdfSak 1914 Styringsmål for AD 2014.pdf
Sak 1714 Styringsdokument 2014 for Sjukehusapoteka Vest HF.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2014-04-03/Sak 1714 Styringsdokument 2014 for Sjukehusapoteka Vest HF.pdfSak 1714 Styringsdokument 2014 for Sjukehusapoteka Vest HF.pdf
Sak 1714 Vedlegg 1 - Vedteke Styringsdokument 2014 for Sjukehusapoteka Vest HF.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2014-04-03/Sak 1714 Vedlegg 1 - Vedteke Styringsdokument 2014 for Sjukehusapoteka Vest HF.pdfSak 1714 Vedlegg 1 - Vedteke Styringsdokument 2014 for Sjukehusapoteka Vest HF.pdf
Sak 1714 Vedlegg 2 - Protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF 7. januar 2014.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2014-04-03/Sak 1714 Vedlegg 2 - Protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF 7. januar 2014.pdfSak 1714 Vedlegg 2 - Protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF 7. januar 2014.pdf
Sak 1314 Rapport frå verksemda per febuar 2014.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2014-04-03/Sak 1314 Rapport frå verksemda per febuar 2014.pdfSak 1314 Rapport frå verksemda per febuar 2014.pdf
Sak 1414 Revidert møteplan 2014.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2014-04-03/Sak 1414 Revidert møteplan 2014.pdfSak 1414 Revidert møteplan 2014.pdf
Sak 1414 Vedlegg 1 - Revidert møteplan 2014.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2014-04-03/Sak 1414 Vedlegg 1 - Revidert møteplan 2014.pdfSak 1414 Vedlegg 1 - Revidert møteplan 2014.pdf
Sak 1114 Godkjenning av protokoll frå styremøte 14.02.2013.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2014-04-03/Sak 1114 Godkjenning av protokoll frå styremøte 14.02.2013.pdfSak 1114 Godkjenning av protokoll frå styremøte 14.02.2013.pdf
Sak 1214 O-4 Vedlegg 1 - Avviksrapport SLV.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2014-04-03/Sak 1214 O-4 Vedlegg 1 - Avviksrapport SLV.pdfSak 1214 O-4 Vedlegg 1 - Avviksrapport SLV.pdf
Forside styremøte 03.04.2014.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2014-04-03/Forside styremøte 03.04.2014.pdfForside styremøte 03.04.2014.pdf

Styremøte 14.02.2014

Sak 0314 Administrerande direktør si orientering.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2014-02-14/Sak 0314 Administrerande direktør si orientering.pdfSak 0314 Administrerande direktør si orientering.pdf
Sak 0314 O-4 Oversikt over aktuelle høyringar per 6. februar 2014.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2014-02-14/Sak 0314 O-4 Oversikt over aktuelle høyringar per 6. februar 2014.pdfSak 0314 O-4 Oversikt over aktuelle høyringar per 6. februar 2014.pdf
Sak 0314 O-5 Styresaker til oppfølging.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2014-02-14/Sak 0314 O-5 Styresaker til oppfølging.pdfSak 0314 O-5 Styresaker til oppfølging.pdf
Sak 0114 Godkjenning av innkalling og dagsorden Styremøte nr 1 14.02.14.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2014-02-14/Sak 0114 Godkjenning av innkalling og dagsorden Styremøte nr 1 14.02.14.pdfSak 0114 Godkjenning av innkalling og dagsorden Styremøte nr 1 14.02.14.pdf
Sak 0314 Vedlegg 2 til O-3.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2014-02-14/Sak 0314 Vedlegg 2 til O-3.pdfSak 0314 Vedlegg 2 til O-3.pdf
Sak 0414 Rapport frå verksemda per desember 2013.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2014-02-14/Sak 0414 Rapport frå verksemda per desember 2013.pdfSak 0414 Rapport frå verksemda per desember 2013.pdf
Sak 0314 O-3 Oversikt over tilsyn per 6. februar 2014.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2014-02-14/Sak 0314 O-3 Oversikt over tilsyn per 6. februar 2014.pdfSak 0314 O-3 Oversikt over tilsyn per 6. februar 2014.pdf
Sak 0314 Vedlegg 1 til O-3.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2014-02-14/Sak 0314 Vedlegg 1 til O-3.pdfSak 0314 Vedlegg 1 til O-3.pdf
Sak 0214 Godkjenning av protokoll frå styremøte 19.12.2013.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2014-02-14/Sak 0214 Godkjenning av protokoll frå styremøte 19.12.2013.pdfSak 0214 Godkjenning av protokoll frå styremøte 19.12.2013.pdf