Styremøter og styredokumenter

Styredokument frå 2014 til 2018 finn du ved å velge frå menyen. Eldre dokument blir oppbevarte hos Sjukehusapoteka Vest HF og blir utlevert på førespurnad til postmottak@sjukehusapoteka-vest.no.Styredokumenter

2019

Styremøte 12.12.2019

Styremøte 01.10.2019

Styremøte 13.06.2019

Styremøte 21.03.2019

2018

Styremøte 12.12.2018

Styremøte 03.10.2018

Styremøte 31.05.2018

Sak 01518 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2018-05-31/Sak 01518 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfSak 01518 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdf
Sak 01618 Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF 22.03.2018.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2018-05-31/Sak 01618 Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF 22.03.2018.pdfSak 01618 Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF 22.03.2018.pdf
Sak 01718 AD si orientering.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2018-05-31/Sak 01718 AD si orientering.pdfSak 01718 AD si orientering.pdf
Sak 01718 AD si orientering O-2 Oversikt over aktuelle høyringar per april 2018.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2018-05-31/Sak 01718 AD si orientering O-2 Oversikt over aktuelle høyringar per april 2018.pdfSak 01718 AD si orientering O-2 Oversikt over aktuelle høyringar per april 2018.pdf
Sak 01718 AD sin orientering O-1 Søknad katapult livsvitenskap.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2018-05-31/Sak 01718 AD sin orientering O-1 Søknad katapult livsvitenskap.pdfSak 01718 AD sin orientering O-1 Søknad katapult livsvitenskap.pdf
Sak 01818 Styrande dokument for styret i Sjukehusapoteka Vest_ årleg gjennomgang.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2018-05-31/Sak 01818 Styrande dokument for styret i Sjukehusapoteka Vest_ årleg gjennomgang.pdfSak 01818 Styrande dokument for styret i Sjukehusapoteka Vest_ årleg gjennomgang.pdf
Sak 01818 Vedlegg 1 - Vedtekter for Sjukehusapoteka Vest HF_til foretaksmøte.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2018-05-31/Sak 01818 Vedlegg 1 - Vedtekter for Sjukehusapoteka Vest HF_til foretaksmøte.pdfSak 01818 Vedlegg 1 - Vedtekter for Sjukehusapoteka Vest HF_til foretaksmøte.pdf
Sak 01818 Vedlegg 10 - Konsept for internkontroll i Helse Vest.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2018-05-31/Sak 01818 Vedlegg 10 - Konsept for internkontroll i Helse Vest.pdfSak 01818 Vedlegg 10 - Konsept for internkontroll i Helse Vest.pdf
Sak 01818 Vedlegg 11 - Retningslinjer_risikostyring_HelseVest.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2018-05-31/Sak 01818 Vedlegg 11 - Retningslinjer_risikostyring_HelseVest.pdfSak 01818 Vedlegg 11 - Retningslinjer_risikostyring_HelseVest.pdf
Sak 01818 Vedlegg 2 - Styrearbeid i helseføretak.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2018-05-31/Sak 01818 Vedlegg 2 - Styrearbeid i helseføretak.pdfSak 01818 Vedlegg 2 - Styrearbeid i helseføretak.pdf
Sak 01818 Vedlegg 3 - Retningsliner lønn og godtgjørelser til ledende ansatte.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2018-05-31/Sak 01818 Vedlegg 3 - Retningsliner lønn og godtgjørelser til ledende ansatte.pdfSak 01818 Vedlegg 3 - Retningsliner lønn og godtgjørelser til ledende ansatte.pdf
Sak 01818 Vedlegg 4 - Styreinstruks Sjukehusapoteka Vest HF.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2018-05-31/Sak 01818 Vedlegg 4 - Styreinstruks Sjukehusapoteka Vest HF.pdfSak 01818 Vedlegg 4 - Styreinstruks Sjukehusapoteka Vest HF.pdf
Sak 01818 Vedlegg 5 - Instruks for administrerande direktør i Sjukehusapoteka Vest HF.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2018-05-31/Sak 01818 Vedlegg 5 - Instruks for administrerande direktør i Sjukehusapoteka Vest HF.pdfSak 01818 Vedlegg 5 - Instruks for administrerande direktør i Sjukehusapoteka Vest HF.pdf
Sak 01818 Vedlegg 6 - SAV Styringsmodell.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2018-05-31/Sak 01818 Vedlegg 6 - SAV Styringsmodell.pdfSak 01818 Vedlegg 6 - SAV Styringsmodell.pdf
Sak 01818 Vedlegg 7 - Styrande dokument til fullmaktsmatrise.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2018-05-31/Sak 01818 Vedlegg 7 - Styrande dokument til fullmaktsmatrise.pdfSak 01818 Vedlegg 7 - Styrande dokument til fullmaktsmatrise.pdf
Sak 01818 Vedlegg 8 - Fullmaktsmatrise.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2018-05-31/Sak 01818 Vedlegg 8 - Fullmaktsmatrise.pdfSak 01818 Vedlegg 8 - Fullmaktsmatrise.pdf
Sak 01818 Vedlegg 9 - Etiske retningslinjer for føretaksgruppa Helse Vest.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2018-05-31/Sak 01818 Vedlegg 9 - Etiske retningslinjer for føretaksgruppa Helse Vest.pdfSak 01818 Vedlegg 9 - Etiske retningslinjer for føretaksgruppa Helse Vest.pdf
Sak 01918 Risikovurdering 1. tertial 2018.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2018-05-31/Sak 01918 Risikovurdering 1. tertial 2018.pdfSak 01918 Risikovurdering 1. tertial 2018.pdf
Sak 01918 Vedlegg 1 - Risikomatrise 1. tertial 2018.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2018-05-31/Sak 01918 Vedlegg 1 - Risikomatrise 1. tertial 2018.pdfSak 01918 Vedlegg 1 - Risikomatrise 1. tertial 2018.pdf
Sak 02018 SAV Strategiplan 2018-23 Vedlegg 2 Strategisk kompetanseplanlegging.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2018-05-31/Sak 02018 SAV Strategiplan 2018-23 Vedlegg 2 Strategisk kompetanseplanlegging.pdfSak 02018 SAV Strategiplan 2018-23 Vedlegg 2 Strategisk kompetanseplanlegging.pdf
Sak 02018 SAV Strategiplan 2018-23 Vedlegg 4 Høyringssvar fra Helse Stavanger.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2018-05-31/Sak 02018 SAV Strategiplan 2018-23 Vedlegg 4 Høyringssvar fra Helse Stavanger.pdfSak 02018 SAV Strategiplan 2018-23 Vedlegg 4 Høyringssvar fra Helse Stavanger.pdf
Sak 02018 SAV Strategiplan 2018-23 Vedlegg 5 Høyringssvar fra Helse Førde.PDFhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2018-05-31/Sak 02018 SAV Strategiplan 2018-23 Vedlegg 5 Høyringssvar fra Helse Førde.PDFSak 02018 SAV Strategiplan 2018-23 Vedlegg 5 Høyringssvar fra Helse Førde.PDF
Sak 02018 Strategiplan SAV 2018-23 Vedlegg 3 Høyringssvar fra Helse Bergen HF.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2018-05-31/Sak 02018 Strategiplan SAV 2018-23 Vedlegg 3 Høyringssvar fra Helse Bergen HF.pdfSak 02018 Strategiplan SAV 2018-23 Vedlegg 3 Høyringssvar fra Helse Bergen HF.pdf
Sak 02018 Strategiplan for Sjukehusapoteka Vest 2018-2023 - styresak.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2018-05-31/Sak 02018 Strategiplan for Sjukehusapoteka Vest 2018-2023 - styresak.pdfSak 02018 Strategiplan for Sjukehusapoteka Vest 2018-2023 - styresak.pdf
Sak 02018 Vedlegg 1 SAV Strategiplan 2018 - 2023.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2018-05-31/Sak 02018 Vedlegg 1 SAV Strategiplan 2018 - 2023.pdfSak 02018 Vedlegg 1 SAV Strategiplan 2018 - 2023.pdf
Sak 02118 Leiinga sin årlege gjennomgang av informasjonsikkerhet i Sjukehusapoteka Vest.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2018-05-31/Sak 02118 Leiinga sin årlege gjennomgang av informasjonsikkerhet i Sjukehusapoteka Vest.pdfSak 02118 Leiinga sin årlege gjennomgang av informasjonsikkerhet i Sjukehusapoteka Vest.pdf
Sak 02218 Informasjonstryggleik i Helse Vest.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2018-05-31/Sak 02218 Informasjonstryggleik i Helse Vest.pdfSak 02218 Informasjonstryggleik i Helse Vest.pdf

Styremøte 22.03.2018

Sak 00118 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2018-03-22/Sak 00118 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfSak 00118 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdf
Sak 00218 Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF 13.12.2017.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2018-03-22/Sak 00218 Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF 13.12.2017.pdfSak 00218 Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF 13.12.2017.pdf
Sak 00318-0 AD si orientering.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2018-03-22/Sak 00318-0 AD si orientering.pdfSak 00318-0 AD si orientering.pdf
Sak 00318-1 AD si orientering O-1 Årsrapport internrevisjon SAV 2017.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2018-03-22/Sak 00318-1 AD si orientering O-1 Årsrapport internrevisjon SAV 2017.pdfSak 00318-1 AD si orientering O-1 Årsrapport internrevisjon SAV 2017.pdf
Sak 00318-2 AD si orientering O-2 Plan internrevisjon SAV 2018.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2018-03-22/Sak 00318-2 AD si orientering O-2 Plan internrevisjon SAV 2018.pdfSak 00318-2 AD si orientering O-2 Plan internrevisjon SAV 2018.pdf
Sak 00318-3 AD si orientering O-3 resultat Forbedring.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2018-03-22/Sak 00318-3 AD si orientering O-3 resultat Forbedring.pdfSak 00318-3 AD si orientering O-3 resultat Forbedring.pdf
Sak 00318-4 AD si orientering O-4 Varsling kritikkverdige forhold.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2018-03-22/Sak 00318-4 AD si orientering O-4 Varsling kritikkverdige forhold.pdfSak 00318-4 AD si orientering O-4 Varsling kritikkverdige forhold.pdf
Sak 00318-5 AD si orientering O-5 Kunderundersøking.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2018-03-22/Sak 00318-5 AD si orientering O-5 Kunderundersøking.pdfSak 00318-5 AD si orientering O-5 Kunderundersøking.pdf
Sak 00318-6 AD si orientering O-6 Oversikt over aktuelle høyringar per februar 2018.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2018-03-22/Sak 00318-6 AD si orientering O-6 Oversikt over aktuelle høyringar per februar 2018.pdfSak 00318-6 AD si orientering O-6 Oversikt over aktuelle høyringar per februar 2018.pdf
Sak 00418-0 Årsrekneskap for Sjukehusapoteka Vest HF 2017.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2018-03-22/Sak 00418-0 Årsrekneskap for Sjukehusapoteka Vest HF 2017.pdfSak 00418-0 Årsrekneskap for Sjukehusapoteka Vest HF 2017.pdf
Sak 00418-1 Vedlegg_Årsrekneskap for Sjukehusapoteka Vest HF 2017.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2018-03-22/Sak 00418-1 Vedlegg_Årsrekneskap for Sjukehusapoteka Vest HF 2017.pdfSak 00418-1 Vedlegg_Årsrekneskap for Sjukehusapoteka Vest HF 2017.pdf
Sak 00518-0 Årsmelding for Sjukehusapoteka Vest HF 2017.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2018-03-22/Sak 00518-0 Årsmelding for Sjukehusapoteka Vest HF 2017.pdfSak 00518-0 Årsmelding for Sjukehusapoteka Vest HF 2017.pdf
Sak 00518-1 Vedlegg_Årsmelding for Sjukehusapoteka Vest HF 2017.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2018-03-22/Sak 00518-1 Vedlegg_Årsmelding for Sjukehusapoteka Vest HF 2017.pdfSak 00518-1 Vedlegg_Årsmelding for Sjukehusapoteka Vest HF 2017.pdf
Sak 00618-0 Styringsdokument 2018.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2018-03-22/Sak 00618-0 Styringsdokument 2018.pdfSak 00618-0 Styringsdokument 2018.pdf
Sak 00618-1 Styringsdokument 2018 Vedlegg 1.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2018-03-22/Sak 00618-1 Styringsdokument 2018 Vedlegg 1.pdfSak 00618-1 Styringsdokument 2018 Vedlegg 1.pdf
Sak 00618-2 Styringsdokument 2018 Vedlegg 2 Oversikt over regionale planar (2018).pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2018-03-22/Sak 00618-2 Styringsdokument 2018 Vedlegg 2 Oversikt over regionale planar (2018).pdfSak 00618-2 Styringsdokument 2018 Vedlegg 2 Oversikt over regionale planar (2018).pdf
Sak 00718-0 Risikostyringsmål 2018.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2018-03-22/Sak 00718-0 Risikostyringsmål 2018.pdfSak 00718-0 Risikostyringsmål 2018.pdf
Sak 00718-1 Vedlegg 1 Risikostyringsmål SAV 2018 Brev fra HV.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2018-03-22/Sak 00718-1 Vedlegg 1 Risikostyringsmål SAV 2018 Brev fra HV.pdfSak 00718-1 Vedlegg 1 Risikostyringsmål SAV 2018 Brev fra HV.pdf
Sak 00718-2 Vedlegg 2 Risikostyringsmål 2017 og 2018.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2018-03-22/Sak 00718-2 Vedlegg 2 Risikostyringsmål 2017 og 2018.pdfSak 00718-2 Vedlegg 2 Risikostyringsmål 2017 og 2018.pdf
Sak 00818-0 Strategiplan for Sjukehusapoteka Vest 2018 - 2023 - høyring.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2018-03-22/Sak 00818-0 Strategiplan for Sjukehusapoteka Vest 2018 - 2023 - høyring.pdfSak 00818-0 Strategiplan for Sjukehusapoteka Vest 2018 - 2023 - høyring.pdf
Sak 00818-1 Vedlegg_Strategiplan for SAV 2018-2023_høyringsutkast.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2018-03-22/Sak 00818-1 Vedlegg_Strategiplan for SAV 2018-2023_høyringsutkast.pdfSak 00818-1 Vedlegg_Strategiplan for SAV 2018-2023_høyringsutkast.pdf
Sak 00918-0 Fagplanar SAV2018.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2018-03-22/Sak 00918-0 Fagplanar SAV2018.pdfSak 00918-0 Fagplanar SAV2018.pdf
Sak 01018-0 Revidert årsplan for styret 2018 saksførelegg.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2018-03-22/Sak 01018-0 Revidert årsplan for styret 2018 saksførelegg.pdfSak 01018-0 Revidert årsplan for styret 2018 saksførelegg.pdf
Sak 01018-1 Revidert årsplan for styret 2018 vedlegg 1.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2018-03-22/Sak 01018-1 Revidert årsplan for styret 2018 vedlegg 1.pdfSak 01018-1 Revidert årsplan for styret 2018 vedlegg 1.pdf
Sak 01118-0 Skriv og meldingar.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2018-03-22/Sak 01118-0 Skriv og meldingar.pdfSak 01118-0 Skriv og meldingar.pdf
Sak 01118-1 Skriv og meldingar Vedlegg 1 Årlig melding 2017 Regionalt brukarutval.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2018-03-22/Sak 01118-1 Skriv og meldingar Vedlegg 1 Årlig melding 2017 Regionalt brukarutval.pdfSak 01118-1 Skriv og meldingar Vedlegg 1 Årlig melding 2017 Regionalt brukarutval.pdf
Sak 01118-2 Skriv og meldingar Vedlegg 2 Artikklel frå Tidskrift DNL.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2018-03-22/Sak 01118-2 Skriv og meldingar Vedlegg 2 Artikklel frå Tidskrift DNL.pdfSak 01118-2 Skriv og meldingar Vedlegg 2 Artikklel frå Tidskrift DNL.pdf
Sak 01118-3 Skriv og meldingar Vedlegg 3 Årsmelding FAMU 2017.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2018-03-22/Sak 01118-3 Skriv og meldingar Vedlegg 3 Årsmelding FAMU 2017.pdfSak 01118-3 Skriv og meldingar Vedlegg 3 Årsmelding FAMU 2017.pdf
Sak 01118-4 Skriv og meldingar Vedlegg 4 Styringsmål AD 2018.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2018-03-22/Sak 01118-4 Skriv og meldingar Vedlegg 4 Styringsmål AD 2018.pdfSak 01118-4 Skriv og meldingar Vedlegg 4 Styringsmål AD 2018.pdf

2017

Styremøte 13.12.2017

Sak 05017 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-12-13/Sak 05017 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfSak 05017 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdf
Sak 05117 Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF 03.10.2017.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-12-13/Sak 05117 Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF 03.10.2017.pdfSak 05117 Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF 03.10.2017.pdf
Sak 05217 AD si orientering.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-12-13/Sak 05217 AD si orientering.pdfSak 05217 AD si orientering.pdf
Sak 05217 O-1 Kundeundersøking i Publikumsavdelingane.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-12-13/Sak 05217 O-1 Kundeundersøking i Publikumsavdelingane.pdfSak 05217 O-1 Kundeundersøking i Publikumsavdelingane.pdf
Sak 05217 O-2 SAV 2035 Nasjonal bemanningsmodell.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-12-13/Sak 05217 O-2 SAV 2035 Nasjonal bemanningsmodell.pdfSak 05217 O-2 SAV 2035 Nasjonal bemanningsmodell.pdf
Sak 05217 O-3 Notat Samarbeidsavtale SAV.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-12-13/Sak 05217 O-3 Notat Samarbeidsavtale SAV.pdfSak 05217 O-3 Notat Samarbeidsavtale SAV.pdf
Sak 05217 O-5 nr 1 Revisjon Ytre miljø.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-12-13/Sak 05217 O-5 nr 1 Revisjon Ytre miljø.pdfSak 05217 O-5 nr 1 Revisjon Ytre miljø.pdf
Sak 05217 O-5 nr 2 Vedlegg Sertifikat SAV resertifisering 2017.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-12-13/Sak 05217 O-5 nr 2 Vedlegg Sertifikat SAV resertifisering 2017.pdfSak 05217 O-5 nr 2 Vedlegg Sertifikat SAV resertifisering 2017.pdf
Sak 05217 O-7 Notat Eindose i Helse Vest.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-12-13/Sak 05217 O-7 Notat Eindose i Helse Vest.pdfSak 05217 O-7 Notat Eindose i Helse Vest.pdf
Sak 05217 O-8 Oversikt over aktuelle høyringar per september 2017.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-12-13/Sak 05217 O-8 Oversikt over aktuelle høyringar per september 2017.pdfSak 05217 O-8 Oversikt over aktuelle høyringar per september 2017.pdf
Sak 05317 Vedlegg _Årleg melding 2017 Sjukehusapoteka Vest.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-12-13/Sak 05317 Vedlegg _Årleg melding 2017 Sjukehusapoteka Vest.pdfSak 05317 Vedlegg _Årleg melding 2017 Sjukehusapoteka Vest.pdf
Sak 05317 Årleg melding for Sjukehusapoteka Vest 2017.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-12-13/Sak 05317 Årleg melding for Sjukehusapoteka Vest 2017.pdfSak 05317 Årleg melding for Sjukehusapoteka Vest 2017.pdf
Sak 05417 Bierverv i Sjukehusapoteka Vest.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-12-13/Sak 05417 Bierverv i Sjukehusapoteka Vest.pdfSak 05417 Bierverv i Sjukehusapoteka Vest.pdf
Sak 05417 Vedlegg 2 SAV reglar om Bierverv.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-12-13/Sak 05417 Vedlegg 2 SAV reglar om Bierverv.pdfSak 05417 Vedlegg 2 SAV reglar om Bierverv.pdf

Styremøte 03.10.2017

Sak 04517 O 4 Klinisk farmasi - Evalueringsrapport Midt-Norge 2013.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-10-03/Sak 04517 O 4 Klinisk farmasi - Evalueringsrapport Midt-Norge 2013.pdfSak 04517 O 4 Klinisk farmasi - Evalueringsrapport Midt-Norge 2013.pdf
Sak 04717 Vedlegg 1 Sluttrapport - Legemiddelforsyning Ullandhaug 2023.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-10-03/Sak 04717 Vedlegg 1 Sluttrapport - Legemiddelforsyning Ullandhaug 2023.pdfSak 04717 Vedlegg 1 Sluttrapport - Legemiddelforsyning Ullandhaug 2023.pdf
Sak 04317 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-10-03/Sak 04317 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfSak 04317 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdf
Sak 04517 AD si orientering.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-10-03/Sak 04517 AD si orientering.pdfSak 04517 AD si orientering.pdf
sak 04517 - O 1a Høyringsfråsegn.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-10-03/sak 04517 - O 1a Høyringsfråsegn.pdfsak 04517 - O 1a Høyringsfråsegn.pdf
Sak 04517 O-1 Oversikt over aktuelle høyringar per september 2017.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-10-03/Sak 04517 O-1 Oversikt over aktuelle høyringar per september 2017.pdfSak 04517 O-1 Oversikt over aktuelle høyringar per september 2017.pdf
Sak 04617 Risikovurdering 2. tertial 2017.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-10-03/Sak 04617 Risikovurdering 2. tertial 2017.pdfSak 04617 Risikovurdering 2. tertial 2017.pdf
Sak 04617 Vedlegg 1 - Risikomatrise 2. tertial 2017.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-10-03/Sak 04617 Vedlegg 1 - Risikomatrise 2. tertial 2017.pdfSak 04617 Vedlegg 1 - Risikomatrise 2. tertial 2017.pdf
Sak 04717 Prinsippavklaring - Legemiddellogistikk.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-10-03/Sak 04717 Prinsippavklaring - Legemiddellogistikk.pdfSak 04717 Prinsippavklaring - Legemiddellogistikk.pdf
Framside styremøte offentleg.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-10-03/Framside styremøte offentleg.pdfFramside styremøte offentleg.pdf
Sak 04417 Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF 13.09.2017.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-10-03/Sak 04417 Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF 13.09.2017.pdfSak 04417 Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF 13.09.2017.pdf

Styremøte 13.09.2017

Sak 03517 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-09-13/Sak 03517 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfSak 03517 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdf
Sak 03717 O-3 Oversikt over aktuelle høyringar per august 2017.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-09-13/Sak 03717 O-3 Oversikt over aktuelle høyringar per august 2017.pdfSak 03717 O-3 Oversikt over aktuelle høyringar per august 2017.pdf
Sak 03717 O-3 Vedlegg 1 Høyringssvar Endring i Arbeidsmiljøforskrtiftene Stoffkartotek.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-09-13/Sak 03717 O-3 Vedlegg 1 Høyringssvar Endring i Arbeidsmiljøforskrtiftene Stoffkartotek.pdfSak 03717 O-3 Vedlegg 1 Høyringssvar Endring i Arbeidsmiljøforskrtiftene Stoffkartotek.pdf
Sak 03717 O-6 Notat Status IKT prosjekt.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-09-13/Sak 03717 O-6 Notat Status IKT prosjekt.pdfSak 03717 O-6 Notat Status IKT prosjekt.pdf
Sak 03917 Årsplan for styret 2018.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-09-13/Sak 03917 Årsplan for styret 2018.pdfSak 03917 Årsplan for styret 2018.pdf
Framside styremøte offentleg.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-09-13/Framside styremøte offentleg.pdfFramside styremøte offentleg.pdf
Sak 03617 Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF 01.06.2017.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-09-13/Sak 03617 Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF 01.06.2017.pdfSak 03617 Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF 01.06.2017.pdf
Sak 03717 O-3 Vedlegg 2 Høyringssvar legemidler med risikominimeringstiltak ved utlevering fra apotek.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-09-13/Sak 03717 O-3 Vedlegg 2 Høyringssvar legemidler med risikominimeringstiltak ved utlevering fra apotek.pdfSak 03717 O-3 Vedlegg 2 Høyringssvar legemidler med risikominimeringstiltak ved utlevering fra apotek.pdf
Sak 03717 O-3 Vedlegg 3 Høyringssvar Endringer i legemiddelforskriften og blåreseptforskriften.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-09-13/Sak 03717 O-3 Vedlegg 3 Høyringssvar Endringer i legemiddelforskriften og blåreseptforskriften.pdfSak 03717 O-3 Vedlegg 3 Høyringssvar Endringer i legemiddelforskriften og blåreseptforskriften.pdf
Sak 03717 O-4 G2015 Prolongering.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-09-13/Sak 03717 O-4 G2015 Prolongering.pdfSak 03717 O-4 G2015 Prolongering.pdf
Sak 03717 O-7 Notat Styresaker til oppfølging.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-09-13/Sak 03717 O-7 Notat Styresaker til oppfølging.pdfSak 03717 O-7 Notat Styresaker til oppfølging.pdf
Sak 03817 Revidert årsplan for styret 2017.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-09-13/Sak 03817 Revidert årsplan for styret 2017.pdfSak 03817 Revidert årsplan for styret 2017.pdf
Sak 03817 Vedlegg 1 Revidert årsplan for styret 2017.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-09-13/Sak 03817 Vedlegg 1 Revidert årsplan for styret 2017.pdfSak 03817 Vedlegg 1 Revidert årsplan for styret 2017.pdf
Sak 03917A Årsplan for styret 2018 Vedlegg 1.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-09-13/Sak 03917A Årsplan for styret 2018 Vedlegg 1.pdfSak 03917A Årsplan for styret 2018 Vedlegg 1.pdf
Sak 04017 Strategisprosess Sjukehusapoteka Vest.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-09-13/Sak 04017 Strategisprosess Sjukehusapoteka Vest.pdfSak 04017 Strategisprosess Sjukehusapoteka Vest.pdf
Sak 04017 Vedlegg 1 Strategiprosess Sjukehusapoteka Vest arbeidsplan.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-09-13/Sak 04017 Vedlegg 1 Strategiprosess Sjukehusapoteka Vest arbeidsplan.pdfSak 04017 Vedlegg 1 Strategiprosess Sjukehusapoteka Vest arbeidsplan.pdf

Styremøte 01.06.2017

Sak 02617 Vedlegg 6 - SAV Styringsmodell.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-06-01/Sak 02617 Vedlegg 6 - SAV Styringsmodell.pdfSak 02617 Vedlegg 6 - SAV Styringsmodell.pdf
Sak 02617 Vedlegg 8 - Fullmaktsmatrise.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-06-01/Sak 02617 Vedlegg 8 - Fullmaktsmatrise.pdfSak 02617 Vedlegg 8 - Fullmaktsmatrise.pdf
Sak 02217 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-06-01/Sak 02217 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfSak 02217 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdf
Sak 02417 Protokoll frå ekstraordinært styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF 22.05.2017.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-06-01/Sak 02417 Protokoll frå ekstraordinært styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF 22.05.2017.pdfSak 02417 Protokoll frå ekstraordinært styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF 22.05.2017.pdf
Sak 02617 Vedlegg 1 - Vedtekter for Sjukehusapoteka Vest HF_til foretaksmøte.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-06-01/Sak 02617 Vedlegg 1 - Vedtekter for Sjukehusapoteka Vest HF_til foretaksmøte.pdfSak 02617 Vedlegg 1 - Vedtekter for Sjukehusapoteka Vest HF_til foretaksmøte.pdf
Sak 02617 Vedlegg 10 - Konsept for internkontroll i Helse Vest.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-06-01/Sak 02617 Vedlegg 10 - Konsept for internkontroll i Helse Vest.pdfSak 02617 Vedlegg 10 - Konsept for internkontroll i Helse Vest.pdf
Sak 02617 Vedlegg 3 - Retningsliner lønn og godtgjørelser til ledende ansatte.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-06-01/Sak 02617 Vedlegg 3 - Retningsliner lønn og godtgjørelser til ledende ansatte.pdfSak 02617 Vedlegg 3 - Retningsliner lønn og godtgjørelser til ledende ansatte.pdf
Sak 02617 Vedlegg 4 - Styreinstruks Sjukehusapoteka Vest HF.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-06-01/Sak 02617 Vedlegg 4 - Styreinstruks Sjukehusapoteka Vest HF.pdfSak 02617 Vedlegg 4 - Styreinstruks Sjukehusapoteka Vest HF.pdf
Sak 02617 Vedlegg 5 - Instruks for administrerande direktør i Sjukehusapoteka Vest HF.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-06-01/Sak 02617 Vedlegg 5 - Instruks for administrerande direktør i Sjukehusapoteka Vest HF.pdfSak 02617 Vedlegg 5 - Instruks for administrerande direktør i Sjukehusapoteka Vest HF.pdf
Sak 02617 Vedlegg 7 - Styrande dokument til fullmaktsmatrise.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-06-01/Sak 02617 Vedlegg 7 - Styrande dokument til fullmaktsmatrise.pdfSak 02617 Vedlegg 7 - Styrande dokument til fullmaktsmatrise.pdf
Sak 02617 Vedlegg 9 - Etiske retningslinjer for føretaksgruppa Helse Vest.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-06-01/Sak 02617 Vedlegg 9 - Etiske retningslinjer for føretaksgruppa Helse Vest.pdfSak 02617 Vedlegg 9 - Etiske retningslinjer for føretaksgruppa Helse Vest.pdf
Sak 02717 Risikovurdering 1. tertial 2017.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-06-01/Sak 02717 Risikovurdering 1. tertial 2017.pdfSak 02717 Risikovurdering 1. tertial 2017.pdf
Sak 02717 Vedlegg 1 - Risikomatrise 1. tertial 2017.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-06-01/Sak 02717 Vedlegg 1 - Risikomatrise 1. tertial 2017.pdfSak 02717 Vedlegg 1 - Risikomatrise 1. tertial 2017.pdf
Sak 02817 SAV sin aktivitet på læring og meistring.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-06-01/Sak 02817 SAV sin aktivitet på læring og meistring.pdfSak 02817 SAV sin aktivitet på læring og meistring.pdf
Sak 02917 Forsking i SAV.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-06-01/Sak 02917 Forsking i SAV.pdfSak 02917 Forsking i SAV.pdf
Sak 03117 Strategisprosess Sjukehusapoteka Vest.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-06-01/Sak 03117 Strategisprosess Sjukehusapoteka Vest.pdfSak 03117 Strategisprosess Sjukehusapoteka Vest.pdf
Sak 03117 Vedlegg 1 SAV Strategiplan 2018-2022 Arbeidsplan.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-06-01/Sak 03117 Vedlegg 1 SAV Strategiplan 2018-2022 Arbeidsplan.pdfSak 03117 Vedlegg 1 SAV Strategiplan 2018-2022 Arbeidsplan.pdf
Sak 02317 Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF 28.03.2017.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-06-01/Sak 02317 Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF 28.03.2017.pdfSak 02317 Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF 28.03.2017.pdf
Sak 02517 O-3 Oversikt over aktuelle høyringar per mai 2017.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-06-01/Sak 02517 O-3 Oversikt over aktuelle høyringar per mai 2017.pdfSak 02517 O-3 Oversikt over aktuelle høyringar per mai 2017.pdf
Sak 02517 O-8 Notat Styresaker til oppfølging.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-06-01/Sak 02517 O-8 Notat Styresaker til oppfølging.pdfSak 02517 O-8 Notat Styresaker til oppfølging.pdf
Sak 02617 Styrande dokument for styret i Sjukehusapoteka Vest_ årleg gjennomgang.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-06-01/Sak 02617 Styrande dokument for styret i Sjukehusapoteka Vest_ årleg gjennomgang.pdfSak 02617 Styrande dokument for styret i Sjukehusapoteka Vest_ årleg gjennomgang.pdf
Sak 02617 Vedlegg 11 - Retningslinjer_risikostyring_HelseVest.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-06-01/Sak 02617 Vedlegg 11 - Retningslinjer_risikostyring_HelseVest.pdfSak 02617 Vedlegg 11 - Retningslinjer_risikostyring_HelseVest.pdf
Sak 02617 Vedlegg 2 - Styrearbeid i helseføretak.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-06-01/Sak 02617 Vedlegg 2 - Styrearbeid i helseføretak.pdfSak 02617 Vedlegg 2 - Styrearbeid i helseføretak.pdf

Styremøte 29.03.2017

Sak 01617 Vedlegg 3 Helse 2035_høyringsinstansar.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-03-29/Sak 01617 Vedlegg 3 Helse 2035_høyringsinstansar.pdfSak 01617 Vedlegg 3 Helse 2035_høyringsinstansar.pdf
Sak 01217 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-03-29/Sak 01217 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfSak 01217 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdf
Sak 01317 Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF 01.03.2017.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-03-29/Sak 01317 Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF 01.03.2017.pdfSak 01317 Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF 01.03.2017.pdf
Sak 01617 Høyringsuttale Helse 2035.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-03-29/Sak 01617 Høyringsuttale Helse 2035.pdfSak 01617 Høyringsuttale Helse 2035.pdf
Sak 01617 Vedlegg 1 Helse 2035 brev om høyring.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-03-29/Sak 01617 Vedlegg 1 Helse 2035 brev om høyring.pdfSak 01617 Vedlegg 1 Helse 2035 brev om høyring.pdf
Sak 01617 Vedlegg 2_Helse 2035_høyringsdokument.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-03-29/Sak 01617 Vedlegg 2_Helse 2035_høyringsdokument.pdfSak 01617 Vedlegg 2_Helse 2035_høyringsdokument.pdf
Sak 01617 Vedlegg 4_Hesle 2035_ Forslag til høyringsuttale frå Sjukehusapoteka Vest HF.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-03-29/Sak 01617 Vedlegg 4_Hesle 2035_ Forslag til høyringsuttale frå Sjukehusapoteka Vest HF.pdfSak 01617 Vedlegg 4_Hesle 2035_ Forslag til høyringsuttale frå Sjukehusapoteka Vest HF.pdf
Sak 01417 O-3 Oversikt over aktuelle høyringar per mars 2017.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-03-29/Sak 01417 O-3 Oversikt over aktuelle høyringar per mars 2017.pdfSak 01417 O-3 Oversikt over aktuelle høyringar per mars 2017.pdf
Sak 01417 O-6 Notat Styresaker til oppfølging.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-03-29/Sak 01417 O-6 Notat Styresaker til oppfølging.pdfSak 01417 O-6 Notat Styresaker til oppfølging.pdf
Sak 01517 Årsmelding og årsrekneskap for Sjukehusapoteka Vest HF 2016.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-03-29/Sak 01517 Årsmelding og årsrekneskap for Sjukehusapoteka Vest HF 2016.pdfSak 01517 Årsmelding og årsrekneskap for Sjukehusapoteka Vest HF 2016.pdf
Sak 01517 Vedlegg 1 Årsmelding for Sjukehusapoteka Vest HF 2016.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-03-29/Sak 01517 Vedlegg 1 Årsmelding for Sjukehusapoteka Vest HF 2016.pdfSak 01517 Vedlegg 1 Årsmelding for Sjukehusapoteka Vest HF 2016.pdf
Sak 01517 Vedlegg 2 Årsrekneskap for Sjukehusapoteka Vest HF 2016.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-03-29/Sak 01517 Vedlegg 2 Årsrekneskap for Sjukehusapoteka Vest HF 2016.pdfSak 01517 Vedlegg 2 Årsrekneskap for Sjukehusapoteka Vest HF 2016.pdf

Styremøte 01.03.2017

Sak 00117 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-03-01/Sak 00117 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfSak 00117 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdf
Sak 00217 Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF 14.12.2016.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-03-01/Sak 00217 Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF 14.12.2016.pdfSak 00217 Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF 14.12.2016.pdf
Sak 00317 O-1 Vedlegg 1 Brev frå arbeidstilsynet om pålegg etter postalt tilsyn.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-03-01/Sak 00317 O-1 Vedlegg 1 Brev frå arbeidstilsynet om pålegg etter postalt tilsyn.pdfSak 00317 O-1 Vedlegg 1 Brev frå arbeidstilsynet om pålegg etter postalt tilsyn.pdf
Sak 00317 O-1 Vedlegg 2 Svar til Arbeidstilsynet lukke pålegg.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-03-01/Sak 00317 O-1 Vedlegg 2 Svar til Arbeidstilsynet lukke pålegg.pdfSak 00317 O-1 Vedlegg 2 Svar til Arbeidstilsynet lukke pålegg.pdf
Sak 00317 O-1 Vedlegg 3 PRO 011 3M helmaske -bruk oppbevaring kontroll og vedlikehold.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-03-01/Sak 00317 O-1 Vedlegg 3 PRO 011 3M helmaske -bruk oppbevaring kontroll og vedlikehold.pdfSak 00317 O-1 Vedlegg 3 PRO 011 3M helmaske -bruk oppbevaring kontroll og vedlikehold.pdf
Sak 00317 O-1 Vedlegg 4 Vedlegg Loggskjema skifet av ABEK 1- filter.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-03-01/Sak 00317 O-1 Vedlegg 4 Vedlegg Loggskjema skifet av ABEK 1- filter.pdfSak 00317 O-1 Vedlegg 4 Vedlegg Loggskjema skifet av ABEK 1- filter.pdf
Sak 00317 O-3 Oversikt over aktuelle høyringar per februar 2017.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-03-01/Sak 00317 O-3 Oversikt over aktuelle høyringar per februar 2017.pdfSak 00317 O-3 Oversikt over aktuelle høyringar per februar 2017.pdf
Sak 00317 O-4 Vedlegg 1 Notat Kunngjering av val av styremedlemmer valde av og mellom dei tilsette.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-03-01/Sak 00317 O-4 Vedlegg 1 Notat Kunngjering av val av styremedlemmer valde av og mellom dei tilsette.pdfSak 00317 O-4 Vedlegg 1 Notat Kunngjering av val av styremedlemmer valde av og mellom dei tilsette.pdf
Sak 00317 O-4 Vedlegg 2 Protokoll frå valstyret i Sjukehusapoteka Vest.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-03-01/Sak 00317 O-4 Vedlegg 2 Protokoll frå valstyret i Sjukehusapoteka Vest.pdfSak 00317 O-4 Vedlegg 2 Protokoll frå valstyret i Sjukehusapoteka Vest.pdf
Sak 00317 O-7 Notat arbeid med hovedavtale sjukehusføretak.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-03-01/Sak 00317 O-7 Notat arbeid med hovedavtale sjukehusføretak.pdfSak 00317 O-7 Notat arbeid med hovedavtale sjukehusføretak.pdf
Sak 00317 O-9 Notat Styresaker til oppfølging.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-03-01/Sak 00317 O-9 Notat Styresaker til oppfølging.pdfSak 00317 O-9 Notat Styresaker til oppfølging.pdf
Sak 00417 Rekruttering av ny administrerande direktør.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-03-01/Sak 00417 Rekruttering av ny administrerande direktør.pdfSak 00417 Rekruttering av ny administrerande direktør.pdf
Sak 00517 Styringsdokument 2017 for Sjukehusapoteka Vest HF.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-03-01/Sak 00517 Styringsdokument 2017 for Sjukehusapoteka Vest HF.pdfSak 00517 Styringsdokument 2017 for Sjukehusapoteka Vest HF.pdf
Sak 00517 Vedlegg 1_Styringsdokument 2017 Sjukehusapoteka Vest HF_førebels versjon.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-03-01/Sak 00517 Vedlegg 1_Styringsdokument 2017 Sjukehusapoteka Vest HF_førebels versjon.pdfSak 00517 Vedlegg 1_Styringsdokument 2017 Sjukehusapoteka Vest HF_førebels versjon.pdf
Sak 00517 Vedlegg 2_Protokoll frå foretaksmøte Helse Vest RHF 10.01.2017.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-03-01/Sak 00517 Vedlegg 2_Protokoll frå foretaksmøte Helse Vest RHF 10.01.2017.pdfSak 00517 Vedlegg 2_Protokoll frå foretaksmøte Helse Vest RHF 10.01.2017.pdf
Sak 00517 Vedlegg 3_Sykehustalen 2017.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-03-01/Sak 00517 Vedlegg 3_Sykehustalen 2017.pdfSak 00517 Vedlegg 3_Sykehustalen 2017.pdf
Sak 00617 Risikostyringsmål for Sjukehusapoteka Vest 2017.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-03-01/Sak 00617 Risikostyringsmål for Sjukehusapoteka Vest 2017.pdfSak 00617 Risikostyringsmål for Sjukehusapoteka Vest 2017.pdf
Sak 00617 Vedlegg 1_Styresak Helse Vest _Felles risikostyringsmål 2017.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-03-01/Sak 00617 Vedlegg 1_Styresak Helse Vest _Felles risikostyringsmål 2017.pdfSak 00617 Vedlegg 1_Styresak Helse Vest _Felles risikostyringsmål 2017.pdf
Sak 00617 Vedlegg 2_Felles risikostyringsmål for 2017_Brev frå Helse Vest 09122016.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-03-01/Sak 00617 Vedlegg 2_Felles risikostyringsmål for 2017_Brev frå Helse Vest 09122016.pdfSak 00617 Vedlegg 2_Felles risikostyringsmål for 2017_Brev frå Helse Vest 09122016.pdf
Sak 00717 Høyring rapport frå Kvinslandutvalet.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-03-01/Sak 00717 Høyring rapport frå Kvinslandutvalet.pdfSak 00717 Høyring rapport frå Kvinslandutvalet.pdf
Sak 00717 Vedlegg 1_Høyringsuttale frå Sjukehusapoteka Vest HF.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-03-01/Sak 00717 Vedlegg 1_Høyringsuttale frå Sjukehusapoteka Vest HF.pdfSak 00717 Vedlegg 1_Høyringsuttale frå Sjukehusapoteka Vest HF.pdf
Sak 00717 Vedlegg 1_Høyringsuttale frå Sjukehusapoteka Vest HF_korrigert etter styremøtet.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-03-01/Sak 00717 Vedlegg 1_Høyringsuttale frå Sjukehusapoteka Vest HF_korrigert etter styremøtet.pdfSak 00717 Vedlegg 1_Høyringsuttale frå Sjukehusapoteka Vest HF_korrigert etter styremøtet.pdf
Sak 00817 Vedlegg 1_Årsmelding for FAMU 2016.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2017-03-01/Sak 00817 Vedlegg 1_Årsmelding for FAMU 2016.pdfSak 00817 Vedlegg 1_Årsmelding for FAMU 2016.pdf2016

Styremøte 14.12.2016

Sak 06516 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2016-12-14/Sak 06516 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfSak 06516 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdf
Sak 06716 O-3 Oversikt over aktuelle høyringar per november 2016.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2016-12-14/Sak 06716 O-3 Oversikt over aktuelle høyringar per november 2016.pdfSak 06716 O-3 Oversikt over aktuelle høyringar per november 2016.pdf
Sak 06616 Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF 17.11.2016.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2016-12-14/Sak 06616 Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF 17.11.2016.pdfSak 06616 Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF 17.11.2016.pdf
Sak 06816 Årleg melding for Sjukehusapoteka Vest 2016.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2016-12-14/Sak 06816 Årleg melding for Sjukehusapoteka Vest 2016.pdfSak 06816 Årleg melding for Sjukehusapoteka Vest 2016.pdf
Sak 06816 Vedlegg 1 Årleg melding 2016 Sjukehusapoteka Vest.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2016-12-14/Sak 06816 Vedlegg 1 Årleg melding 2016 Sjukehusapoteka Vest.pdfSak 06816 Vedlegg 1 Årleg melding 2016 Sjukehusapoteka Vest.pdf
Sak 06916 Prosjekt for nye apoteksystem.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2016-12-14/Sak 06916 Prosjekt for nye apoteksystem.pdfSak 06916 Prosjekt for nye apoteksystem.pdf

Styremøte 17.11.2017

Sak 06016 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2016-11-17/Sak 06016 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfSak 06016 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdf
Sak 06116 Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF 04.10.2016.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2016-11-17/Sak 06116 Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF 04.10.2016.pdfSak 06116 Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF 04.10.2016.pdf
Sak 06216 Sluttrapport utredning av nasjonalt sjukehusapotekføretak.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2016-11-17/Sak 06216 Sluttrapport utredning av nasjonalt sjukehusapotekføretak.pdfSak 06216 Sluttrapport utredning av nasjonalt sjukehusapotekføretak.pdf
Sak 06216 Vedlegg 1 Sluttrapport_Utredning av nasjonalt sykehusapotekforetak_v1.0.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2016-11-17/Sak 06216 Vedlegg 1 Sluttrapport_Utredning av nasjonalt sykehusapotekforetak_v1.0.pdfSak 06216 Vedlegg 1 Sluttrapport_Utredning av nasjonalt sykehusapotekforetak_v1.0.pdf
Sak 06216 Vedlegg 2 Regional forankring av leveranse fra prosjektet_Utredn av nasj sykehusapotekforetak.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2016-11-17/Sak 06216 Vedlegg 2 Regional forankring av leveranse fra prosjektet_Utredn av nasj sykehusapotekforetak.pdfSak 06216 Vedlegg 2 Regional forankring av leveranse fra prosjektet_Utredn av nasj sykehusapotekforetak.pdf
Sak 06216 Vedlegg 3 Uttale til Helse Vest RHF i samband med utgreiiing nasjonalt sjukehusapoteføretak.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2016-11-17/Sak 06216 Vedlegg 3 Uttale til Helse Vest RHF i samband med utgreiiing nasjonalt sjukehusapoteføretak.pdfSak 06216 Vedlegg 3 Uttale til Helse Vest RHF i samband med utgreiiing nasjonalt sjukehusapoteføretak.pdf
Sak 06316 Revidert årsplan for styret 2017.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2016-11-17/Sak 06316 Revidert årsplan for styret 2017.pdfSak 06316 Revidert årsplan for styret 2017.pdf
Sak 06316 Vedlegg 1 Revidert årsplan for styret 2017.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2016-11-17/Sak 06316 Vedlegg 1 Revidert årsplan for styret 2017.pdfSak 06316 Vedlegg 1 Revidert årsplan for styret 2017.pdf

Styremøte 09.11.2016

Sak 05616 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2016-11-09/Sak 05616 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfSak 05616 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdf
Sak 05716 Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF 04.10.2016.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2016-11-09/Sak 05716 Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF 04.10.2016.pdfSak 05716 Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF 04.10.2016.pdf
Sak 05816 Sluttrapport utredning av nasjonalt sjukehusapotekføretak.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2016-11-09/Sak 05816 Sluttrapport utredning av nasjonalt sjukehusapotekføretak.pdfSak 05816 Sluttrapport utredning av nasjonalt sjukehusapotekføretak.pdf
Sak 05816 Vedlegg 1 Sluttrapport_Utredning av nasjonalt sykehusapotekforetak_v1.0.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2016-11-09/Sak 05816 Vedlegg 1 Sluttrapport_Utredning av nasjonalt sykehusapotekforetak_v1.0.pdfSak 05816 Vedlegg 1 Sluttrapport_Utredning av nasjonalt sykehusapotekforetak_v1.0.pdf
Sak 05816 Vedlegg 2 Regional forankring av leveranse fra prosjektet_Utredning av nasjonalt sykehusapotekforetak.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2016-11-09/Sak 05816 Vedlegg 2 Regional forankring av leveranse fra prosjektet_Utredning av nasjonalt sykehusapotekforetak.pdfSak 05816 Vedlegg 2 Regional forankring av leveranse fra prosjektet_Utredning av nasjonalt sykehusapotekforetak.pdf
Sak 05816 Vedlegg 3 Notat om uttale til Helse Vest RHF i samband med utgreiiing nasjonalt sjukehusapoteføretak.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2016-11-09/Sak 05816 Vedlegg 3 Notat om uttale til Helse Vest RHF i samband med utgreiiing nasjonalt sjukehusapoteføretak.pdfSak 05816 Vedlegg 3 Notat om uttale til Helse Vest RHF i samband med utgreiiing nasjonalt sjukehusapoteføretak.pdf

Styremøte 04.10.2016

Sak 04516 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2016-10-04/Sak 04516 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfSak 04516 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdf
Sak 04616 Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF 30.08.2016.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2016-10-04/Sak 04616 Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF 30.08.2016.pdfSak 04616 Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF 30.08.2016.pdf
Sak 04716 AD si orientering SAV.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2016-10-04/Sak 04716 AD si orientering SAV.pdfSak 04716 AD si orientering SAV.pdf
Sak 04716 O-3 Oversikt over aktuelle høyringar per september 2016.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2016-10-04/Sak 04716 O-3 Oversikt over aktuelle høyringar per september 2016.pdfSak 04716 O-3 Oversikt over aktuelle høyringar per september 2016.pdf
Sak 04716 O-3 Vedlegg Høring Forskrift om legemiddelgjennomganger i sykehjem.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2016-10-04/Sak 04716 O-3 Vedlegg Høring Forskrift om legemiddelgjennomganger i sykehjem.pdfSak 04716 O-3 Vedlegg Høring Forskrift om legemiddelgjennomganger i sykehjem.pdf
Sak 04716 O-3 Vedlegg Høring Gjennomføring av EU-forordning nr 536-2014 om klinisk utprøving av legemidler til mennesker.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2016-10-04/Sak 04716 O-3 Vedlegg Høring Gjennomføring av EU-forordning nr 536-2014 om klinisk utprøving av legemidler til mennesker.pdfSak 04716 O-3 Vedlegg Høring Gjennomføring av EU-forordning nr 536-2014 om klinisk utprøving av legemidler til mennesker.pdf
Sak 04816 Oppmemning av valstyre 2017.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2016-10-04/Sak 04816 Oppmemning av valstyre 2017.pdfSak 04816 Oppmemning av valstyre 2017.pdf
Sak 04816 Oppnemning av valstyre 2017 vedlegg.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2016-10-04/Sak 04816 Oppnemning av valstyre 2017 vedlegg.pdfSak 04816 Oppnemning av valstyre 2017 vedlegg.pdf
Sak 04916 Risikovurdering 2. tertial 2016.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2016-10-04/Sak 04916 Risikovurdering 2. tertial 2016.pdfSak 04916 Risikovurdering 2. tertial 2016.pdf
Sak 04916 Vedlegg 1 - Risikomatrise 2. tertial 2016.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2016-10-04/Sak 04916 Vedlegg 1 - Risikomatrise 2. tertial 2016.pdfSak 04916 Vedlegg 1 - Risikomatrise 2. tertial 2016.pdf
Sak 05016 Vedlegg 1 Årsplan for styret 2017.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2016-10-04/Sak 05016 Vedlegg 1 Årsplan for styret 2017.pdfSak 05016 Vedlegg 1 Årsplan for styret 2017.pdf
Sak 05016 Årsplan for styret 2017.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2016-10-04/Sak 05016 Årsplan for styret 2017.pdfSak 05016 Årsplan for styret 2017.pdf
Sak 05116 Brukarundersøking 2016.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2016-10-04/Sak 05116 Brukarundersøking 2016.pdfSak 05116 Brukarundersøking 2016.pdf
Sak 05216 Lukka legemiddelsløyfe og produksjon av eindose.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2016-10-04/Sak 05216 Lukka legemiddelsløyfe og produksjon av eindose.pdfSak 05216 Lukka legemiddelsløyfe og produksjon av eindose.pdf

Styremøte 30.08.2016

Sak 03416 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2016-08-30/Sak 03416 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfSak 03416 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdf
Sak 03516 Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF 23.06.2016.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2016-08-30/Sak 03516 Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF 23.06.2016.pdfSak 03516 Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF 23.06.2016.pdf
Sak 03616 AD si orientering SAV.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2016-08-30/Sak 03616 AD si orientering SAV.pdfSak 03616 AD si orientering SAV.pdf
Sak 03616 O-2 Brev frå Helse Vest om tilleggsdokument tiil oppdragsdokument 2016.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2016-08-30/Sak 03616 O-2 Brev frå Helse Vest om tilleggsdokument tiil oppdragsdokument 2016.pdfSak 03616 O-2 Brev frå Helse Vest om tilleggsdokument tiil oppdragsdokument 2016.pdf
Sak 03616 O-2 Oppdragdokument 2016 _ tilleggsdokument.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2016-08-30/Sak 03616 O-2 Oppdragdokument 2016 _ tilleggsdokument.pdfSak 03616 O-2 Oppdragdokument 2016 _ tilleggsdokument.pdf
Sak 03616 O-3 Oversikt over aktuelle høyringar per juli 2016.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2016-08-30/Sak 03616 O-3 Oversikt over aktuelle høyringar per juli 2016.pdfSak 03616 O-3 Oversikt over aktuelle høyringar per juli 2016.pdf
Sak 03616 O-3 Vedlegg 1 Oversikt over aktuelle høyringar per juli 2016.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2016-08-30/Sak 03616 O-3 Vedlegg 1 Oversikt over aktuelle høyringar per juli 2016.pdfSak 03616 O-3 Vedlegg 1 Oversikt over aktuelle høyringar per juli 2016.pdf
Sak 03816 Budsjettprosess SAV 2017.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2016-08-30/Sak 03816 Budsjettprosess SAV 2017.pdfSak 03816 Budsjettprosess SAV 2017.pdf
Sak 03916 Legemiddelmangel - status og tiltak.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2016-08-30/Sak 03916 Legemiddelmangel - status og tiltak.pdfSak 03916 Legemiddelmangel - status og tiltak.pdf
Sak 04016 Beredskapshendingar i produksjon.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2016-08-30/Sak 04016 Beredskapshendingar i produksjon.pdfSak 04016 Beredskapshendingar i produksjon.pdf
Sak 04016 Vedlegg 1 Rapport frå rotårsaksanalyse.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2016-08-30/Sak 04016 Vedlegg 1 Rapport frå rotårsaksanalyse.pdfSak 04016 Vedlegg 1 Rapport frå rotårsaksanalyse.pdf

Styremøte 23.06.2016

Sak 03016 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2016-06-23/Sak 03016 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfSak 03016 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdf
Sak 03116 Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF 11.05.2016.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2016-06-23/Sak 03116 Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF 11.05.2016.pdfSak 03116 Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF 11.05.2016.pdf
Sak 03216 Utredning organisering av sykehusapotekforetak.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2016-06-23/Sak 03216 Utredning organisering av sykehusapotekforetak.pdfSak 03216 Utredning organisering av sykehusapotekforetak.pdf
Vedlegg Sak 03216 Mandat og fremdriftsriftsplan for prosjekt utredning av nasjonalt sykehusapotekforetak.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2016-06-23/Vedlegg Sak 03216 Mandat og fremdriftsriftsplan for prosjekt utredning av nasjonalt sykehusapotekforetak.pdfVedlegg Sak 03216 Mandat og fremdriftsriftsplan for prosjekt utredning av nasjonalt sykehusapotekforetak.pdf
Vedlegg_Sak 03216 Overordnet fremdriftsplan.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2016-06-23/Vedlegg_Sak 03216 Overordnet fremdriftsplan.pdfVedlegg_Sak 03216 Overordnet fremdriftsplan.pdf
Vedlegg_Sak 03216 Prosjektmandat Utredning nasjonalt sykehusapotekforetak.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2016-06-23/Vedlegg_Sak 03216 Prosjektmandat Utredning nasjonalt sykehusapotekforetak.pdfVedlegg_Sak 03216 Prosjektmandat Utredning nasjonalt sykehusapotekforetak.pdf

Styremøte 11.05.2016

Sak 02416 Vedlegg 7 - Fullmaktsmatrise.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2016-05-11/Sak 02416 Vedlegg 7 - Fullmaktsmatrise.pdfSak 02416 Vedlegg 7 - Fullmaktsmatrise.pdf
Sak 02416 Vedlegg 9 - Konsept for internkontroll i Helse Vest.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2016-05-11/Sak 02416 Vedlegg 9 - Konsept for internkontroll i Helse Vest.pdfSak 02416 Vedlegg 9 - Konsept for internkontroll i Helse Vest.pdf
Sak 02116 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2016-05-11/Sak 02116 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfSak 02116 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdf
Sak 02216 Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF 13.04.2016.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2016-05-11/Sak 02216 Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF 13.04.2016.pdfSak 02216 Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF 13.04.2016.pdf
Sak 02316 AD si orientering SAV.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2016-05-11/Sak 02316 AD si orientering SAV.pdfSak 02316 AD si orientering SAV.pdf
Sak 02416 Vedlegg 1 - Vedtekter for Sjukehusapoteka Vest HF per 20.02.2014.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2016-05-11/Sak 02416 Vedlegg 1 - Vedtekter for Sjukehusapoteka Vest HF per 20.02.2014.pdfSak 02416 Vedlegg 1 - Vedtekter for Sjukehusapoteka Vest HF per 20.02.2014.pdf
Sak 02416 Vedlegg 6 - Styrande dokument til fullmaktsmatrise.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2016-05-11/Sak 02416 Vedlegg 6 - Styrande dokument til fullmaktsmatrise.pdfSak 02416 Vedlegg 6 - Styrande dokument til fullmaktsmatrise.pdf
Sak 02416 Vedlegg 8 - Etiske retningslinjer for føretaksgruppa Helse Vest.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2016-05-11/Sak 02416 Vedlegg 8 - Etiske retningslinjer for føretaksgruppa Helse Vest.pdfSak 02416 Vedlegg 8 - Etiske retningslinjer for føretaksgruppa Helse Vest.pdf
Sak 02516 Revidert årsplan for styret 2016.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2016-05-11/Sak 02516 Revidert årsplan for styret 2016.pdfSak 02516 Revidert årsplan for styret 2016.pdf
Sak 02516 Vedlegg 1 - Revidert årsplan 2016.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2016-05-11/Sak 02516 Vedlegg 1 - Revidert årsplan 2016.pdfSak 02516 Vedlegg 1 - Revidert årsplan 2016.pdf
Sak 02616 Risikovurdering 1. tertial 2016.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2016-05-11/Sak 02616 Risikovurdering 1. tertial 2016.pdfSak 02616 Risikovurdering 1. tertial 2016.pdf
Sak 02616 Vedlegg 1 - Risikomatrise 1. tertial 2016.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2016-05-11/Sak 02616 Vedlegg 1 - Risikomatrise 1. tertial 2016.pdfSak 02616 Vedlegg 1 - Risikomatrise 1. tertial 2016.pdf
Sak 02316 O-3 Oversikt over aktuelle høyringar per april 2016.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2016-05-11/Sak 02316 O-3 Oversikt over aktuelle høyringar per april 2016.pdfSak 02316 O-3 Oversikt over aktuelle høyringar per april 2016.pdf
Sak 02416 Årleg gjennomgang av styrande dokument for styret i Sjukehusapoteka Vest.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2016-05-11/Sak 02416 Årleg gjennomgang av styrande dokument for styret i Sjukehusapoteka Vest.pdfSak 02416 Årleg gjennomgang av styrande dokument for styret i Sjukehusapoteka Vest.pdf
Sak 02416 Vedlegg 10 - Retningslinjer_risikostyring_HelseVest.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2016-05-11/Sak 02416 Vedlegg 10 - Retningslinjer_risikostyring_HelseVest.pdfSak 02416 Vedlegg 10 - Retningslinjer_risikostyring_HelseVest.pdf
Sak 02416 Vedlegg 2 - Styrearbeid i helseføretak.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2016-05-11/Sak 02416 Vedlegg 2 - Styrearbeid i helseføretak.pdfSak 02416 Vedlegg 2 - Styrearbeid i helseføretak.pdf
Sak 02416 Vedlegg 3 - Nye retningsliner lønn og godtgjørelser til ledende ansatte.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2016-05-11/Sak 02416 Vedlegg 3 - Nye retningsliner lønn og godtgjørelser til ledende ansatte.pdfSak 02416 Vedlegg 3 - Nye retningsliner lønn og godtgjørelser til ledende ansatte.pdf
Sak 02416 Vedlegg 4 - Styreinstruks for Sjukehusapoteka Vest HF.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2016-05-11/Sak 02416 Vedlegg 4 - Styreinstruks for Sjukehusapoteka Vest HF.pdfSak 02416 Vedlegg 4 - Styreinstruks for Sjukehusapoteka Vest HF.pdf
Sak 02416 Vedlegg 5 - Instruks for administrerande direktør i Sjukehusapoteka Vest HF.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2016-05-11/Sak 02416 Vedlegg 5 - Instruks for administrerande direktør i Sjukehusapoteka Vest HF.pdfSak 02416 Vedlegg 5 - Instruks for administrerande direktør i Sjukehusapoteka Vest HF.pdf

Styremøte 13.04.2016

Sak 01516 Vedlegg 4 Helse og omsorgsministerens tale til sjukehusa 12.01.2016.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2016-04-13/Sak 01516 Vedlegg 4 Helse og omsorgsministerens tale til sjukehusa 12.01.2016.pdfSak 01516 Vedlegg 4 Helse og omsorgsministerens tale til sjukehusa 12.01.2016.pdf
Sak 01116 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2016-04-13/Sak 01116 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfSak 01116 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdf
Sak 01416 Årsmelding og årsrekneskap for Sjukehusapoteka Vest 2015.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2016-04-13/Sak 01416 Årsmelding og årsrekneskap for Sjukehusapoteka Vest 2015.pdfSak 01416 Årsmelding og årsrekneskap for Sjukehusapoteka Vest 2015.pdf
Sak 01516 Vedlegg 1 Styringsdokument 2016 for Sjukehusapoteka Vest HF.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2016-04-13/Sak 01516 Vedlegg 1 Styringsdokument 2016 for Sjukehusapoteka Vest HF.pdfSak 01516 Vedlegg 1 Styringsdokument 2016 for Sjukehusapoteka Vest HF.pdf
Sak 01516 Vedlegg 2 Protokoll Foretaksmøte Sjukehusapoteka Vest HF 1 mars 2016.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2016-04-13/Sak 01516 Vedlegg 2 Protokoll Foretaksmøte Sjukehusapoteka Vest HF 1 mars 2016.pdfSak 01516 Vedlegg 2 Protokoll Foretaksmøte Sjukehusapoteka Vest HF 1 mars 2016.pdf
Sak 01516 Vedlegg 3 Protokoll foretaksmøte Helse Vest RHF 12.01.2016.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2016-04-13/Sak 01516 Vedlegg 3 Protokoll foretaksmøte Helse Vest RHF 12.01.2016.pdfSak 01516 Vedlegg 3 Protokoll foretaksmøte Helse Vest RHF 12.01.2016.pdf
Sak 01216 Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF 26.02.2016.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2016-04-13/Sak 01216 Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF 26.02.2016.pdfSak 01216 Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF 26.02.2016.pdf
Sak 01316 AD si orientering SAV.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2016-04-13/Sak 01316 AD si orientering SAV.pdfSak 01316 AD si orientering SAV.pdf
Sak 01316 O-3 Oversikt over aktuelle høyringar per februar 2016.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2016-04-13/Sak 01316 O-3 Oversikt over aktuelle høyringar per februar 2016.pdfSak 01316 O-3 Oversikt over aktuelle høyringar per februar 2016.pdf
Sak 01416 Vedlegg 1 Årsmelding for Sjukehusapoteka Vest HF 2015.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2016-04-13/Sak 01416 Vedlegg 1 Årsmelding for Sjukehusapoteka Vest HF 2015.pdfSak 01416 Vedlegg 1 Årsmelding for Sjukehusapoteka Vest HF 2015.pdf
Sak 01416 Vedlegg 2 Årsrekneskap for Sjukehusapoteka Vest HF 2015.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2016-04-13/Sak 01416 Vedlegg 2 Årsrekneskap for Sjukehusapoteka Vest HF 2015.pdfSak 01416 Vedlegg 2 Årsrekneskap for Sjukehusapoteka Vest HF 2015.pdf
Sak 01516 Styringsdokument 2016 for Sjukehusapoteka Vest HF.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2016-04-13/Sak 01516 Styringsdokument 2016 for Sjukehusapoteka Vest HF.pdfSak 01516 Styringsdokument 2016 for Sjukehusapoteka Vest HF.pdf

Styremøte 26.02.2016

Sak 00216 Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF 17.12.2015.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2016-02-26/Sak 00216 Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF 17.12.2015.pdfSak 00216 Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF 17.12.2015.pdf
Sak 00116 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2016-02-26/Sak 00116 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfSak 00116 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdf
Sak 00316 O-3 Oversikt over aktuelle høyringar per 19.02.2016.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2016-02-26/Sak 00316 O-3 Oversikt over aktuelle høyringar per 19.02.2016.pdfSak 00316 O-3 Oversikt over aktuelle høyringar per 19.02.2016.pdf
Sak 00416 Forslag Årsrekneskap for Sjukehusapoteka Vest 2015.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2016-02-26/Sak 00416 Forslag Årsrekneskap for Sjukehusapoteka Vest 2015.pdfSak 00416 Forslag Årsrekneskap for Sjukehusapoteka Vest 2015.pdf
Sak 00416 Vedlegg 1 Forslag til Årsrekneskap Sjukehusapoteka Vest 2015.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2016-02-26/Sak 00416 Vedlegg 1 Forslag til Årsrekneskap Sjukehusapoteka Vest 2015.pdfSak 00416 Vedlegg 1 Forslag til Årsrekneskap Sjukehusapoteka Vest 2015.pdf
Sak 00516 Forslag Årsmelding for Sjukehusapoteka Vest 2015.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2016-02-26/Sak 00516 Forslag Årsmelding for Sjukehusapoteka Vest 2015.pdfSak 00516 Forslag Årsmelding for Sjukehusapoteka Vest 2015.pdf
Sak 00516 Vedlegg 1 Årsmelding for Sjukehusapoteka Vest HF 2015.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2016-02-26/Sak 00516 Vedlegg 1 Årsmelding for Sjukehusapoteka Vest HF 2015.pdfSak 00516 Vedlegg 1 Årsmelding for Sjukehusapoteka Vest HF 2015.pdf
Sak 00616 Risikostyringsmål for Sjukehusapoteka Vest 2016.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2016-02-26/Sak 00616 Risikostyringsmål for Sjukehusapoteka Vest 2016.pdfSak 00616 Risikostyringsmål for Sjukehusapoteka Vest 2016.pdf2015

Styremøte 17.12.2015

Sak 05615 Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF 06.11.2015.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2015-12-17/Sak 05615 Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF 06.11.2015.pdfSak 05615 Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF 06.11.2015.pdf
Sak 05715 O-3 Oversikt over aktuelle høyringar per 10.12.2015.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2015-12-17/Sak 05715 O-3 Oversikt over aktuelle høyringar per 10.12.2015.pdfSak 05715 O-3 Oversikt over aktuelle høyringar per 10.12.2015.pdf
Sak 05715 AD si orientering.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2015-12-17/Sak 05715 AD si orientering.pdfSak 05715 AD si orientering.pdf
Sak 05715 O-3 Vedlegg Høringssvar nettapotek.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2015-12-17/Sak 05715 O-3 Vedlegg Høringssvar nettapotek.pdfSak 05715 O-3 Vedlegg Høringssvar nettapotek.pdf
Sak 05815 Beredskapsplan for Sjukehusapoteka Vest HF 2016-18.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2015-12-17/Sak 05815 Beredskapsplan for Sjukehusapoteka Vest HF 2016-18.pdfSak 05815 Beredskapsplan for Sjukehusapoteka Vest HF 2016-18.pdf
Sak 05815 Vedlegg Beredskapsplan for Sjukehusapoteka Vest HF 2016 - 2018.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2015-12-17/Sak 05815 Vedlegg Beredskapsplan for Sjukehusapoteka Vest HF 2016 - 2018.pdfSak 05815 Vedlegg Beredskapsplan for Sjukehusapoteka Vest HF 2016 - 2018.pdf
Sak 05815 Vedlegg til Beredskapsplan for SAV.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2015-12-17/Sak 05815 Vedlegg til Beredskapsplan for SAV.pdfSak 05815 Vedlegg til Beredskapsplan for SAV.pdf
Sak 05915 Rapport årleg melding for Sjukehusapoteka Vest 2015.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2015-12-17/Sak 05915 Rapport årleg melding for Sjukehusapoteka Vest 2015.pdfSak 05915 Rapport årleg melding for Sjukehusapoteka Vest 2015.pdf
Sak 05915 Vedlegg Rapport årleg melding for Sjukehusapoteka Vest HF 2015.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2015-12-17/Sak 05915 Vedlegg Rapport årleg melding for Sjukehusapoteka Vest HF 2015.pdfSak 05915 Vedlegg Rapport årleg melding for Sjukehusapoteka Vest HF 2015.pdf
Sak 05515 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2015-12-17/Sak 05515 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfSak 05515 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdf

Styremøte 06.11.2015

Sak 04815 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2015-11-06/Sak 04815 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfSak 04815 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdf
Sak 04915 Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF 29.09.2015.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2015-11-06/Sak 04915 Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF 29.09.2015.pdfSak 04915 Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF 29.09.2015.pdf
Sak 05015 AD si orientering.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2015-11-06/Sak 05015 AD si orientering.pdfSak 05015 AD si orientering.pdf
Sak 05015 O-3 Oversikt over aktuelle høyringar per 30.10.2015.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2015-11-06/Sak 05015 O-3 Oversikt over aktuelle høyringar per 30.10.2015.pdfSak 05015 O-3 Oversikt over aktuelle høyringar per 30.10.2015.pdf
Sak 05015 O-5 Brev vedrørende tolking av helseforetakslovens bestemmelser.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2015-11-06/Sak 05015 O-5 Brev vedrørende tolking av helseforetakslovens bestemmelser.pdfSak 05015 O-5 Brev vedrørende tolking av helseforetakslovens bestemmelser.pdf

Styremøte 29.09.2015

Sak 04015 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2015-09-29/Sak 04015 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfSak 04015 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdf
Sak 04215 AD si orientering.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2015-09-29/Sak 04215 AD si orientering.pdfSak 04215 AD si orientering.pdf
Sak 04215 O-3 Oversikt over aktuelle høyringar per 21.09.2015.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2015-09-29/Sak 04215 O-3 Oversikt over aktuelle høyringar per 21.09.2015.pdfSak 04215 O-3 Oversikt over aktuelle høyringar per 21.09.2015.pdf
Sak 04315 Vedlegg 2 - Møtekalender 2016.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2015-09-29/Sak 04315 Vedlegg 2 - Møtekalender 2016.pdfSak 04315 Vedlegg 2 - Møtekalender 2016.pdf
Sak 04115 Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF 27.08.2015.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2015-09-29/Sak 04115 Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF 27.08.2015.pdfSak 04115 Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF 27.08.2015.pdf
Sak 04315 Møteplan og årsplan for styret 2016.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2015-09-29/Sak 04315 Møteplan og årsplan for styret 2016.pdfSak 04315 Møteplan og årsplan for styret 2016.pdf
Sak 04315 Vedlegg 1 - Årsplanplan 2016.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2015-09-29/Sak 04315 Vedlegg 1 - Årsplanplan 2016.pdfSak 04315 Vedlegg 1 - Årsplanplan 2016.pdf
Sak 04415 Status prosjekt verksemdstyring.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2015-09-29/Sak 04415 Status prosjekt verksemdstyring.pdfSak 04415 Status prosjekt verksemdstyring.pdf

Styremøte 27.08.2015

Sak 03415 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2015-08-27/Sak 03415 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfSak 03415 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdf
Sak 03515 Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF 17.06.2015.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2015-08-27/Sak 03515 Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF 17.06.2015.pdfSak 03515 Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF 17.06.2015.pdf
Sak 03615 O-3 Oversikt over aktuelle høyringar per 20.08.2015.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2015-08-27/Sak 03615 O-3 Oversikt over aktuelle høyringar per 20.08.2015.pdfSak 03615 O-3 Oversikt over aktuelle høyringar per 20.08.2015.pdf
Sak 03615 O-3 Vedlegg - Innspill til tiltak fra SAV.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2015-08-27/Sak 03615 O-3 Vedlegg - Innspill til tiltak fra SAV.pdfSak 03615 O-3 Vedlegg - Innspill til tiltak fra SAV.pdf
Sak 03615 AD si orientering.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2015-08-27/Sak 03615 AD si orientering.pdfSak 03615 AD si orientering.pdf
Sak 03615 O-6 Halvårsrapport - Program for pasienttryggleik 2015.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2015-08-27/Sak 03615 O-6 Halvårsrapport - Program for pasienttryggleik 2015.pdfSak 03615 O-6 Halvårsrapport - Program for pasienttryggleik 2015.pdf

Styremøte 17.06.2015

Meld. St. 28 (2014-2015) Legemiddelmeldingen riktig bruk - bedre helse - Kopi.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2015-06-17/Meld. St. 28 (2014-2015) Legemiddelmeldingen riktig bruk - bedre helse - Kopi.pdfMeld. St. 28 (2014-2015) Legemiddelmeldingen riktig bruk - bedre helse - Kopi.pdf
Sak 02815 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2015-06-17/Sak 02815 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfSak 02815 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdf
Sak 03015 O-3 Oversikt over aktuelle høyringar per 09.06.2015.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2015-06-17/Sak 03015 O-3 Oversikt over aktuelle høyringar per 09.06.2015.pdfSak 03015 O-3 Oversikt over aktuelle høyringar per 09.06.2015.pdf
Protokoll frå Føretakmøte i Sjukehusapoteka Vest HF 06.05.2015 - Kopi.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2015-06-17/Protokoll frå Føretakmøte i Sjukehusapoteka Vest HF 06.05.2015 - Kopi.pdfProtokoll frå Føretakmøte i Sjukehusapoteka Vest HF 06.05.2015 - Kopi.pdf
Sak 02915 Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF 13.05.2015.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2015-06-17/Sak 02915 Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF 13.05.2015.pdfSak 02915 Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF 13.05.2015.pdf
Sak 03015 AD si orientering.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2015-06-17/Sak 03015 AD si orientering.pdfSak 03015 AD si orientering.pdf
Sak 03015 O-1 Rapportering tilsynssaker.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2015-06-17/Sak 03015 O-1 Rapportering tilsynssaker.pdfSak 03015 O-1 Rapportering tilsynssaker.pdf

Styremøte 13.05.2015

Sak 02315 Vedlegg 7 - Fullmaktsmatrise.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2015-05-13/Sak 02315 Vedlegg 7 - Fullmaktsmatrise.pdfSak 02315 Vedlegg 7 - Fullmaktsmatrise.pdf
Sak 02015 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2015-05-13/Sak 02015 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfSak 02015 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdf
Sak 02215 O-3 Oversikt over aktuelle høyringar per 06.05.2015 (1).pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2015-05-13/Sak 02215 O-3 Oversikt over aktuelle høyringar per 06.05.2015 (1).pdfSak 02215 O-3 Oversikt over aktuelle høyringar per 06.05.2015 (1).pdf
Sak 02315 Vedlegg 1 - Vedtekter for Sjukehusapoteka Vest HF per 20.02.2014.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2015-05-13/Sak 02315 Vedlegg 1 - Vedtekter for Sjukehusapoteka Vest HF per 20.02.2014.pdfSak 02315 Vedlegg 1 - Vedtekter for Sjukehusapoteka Vest HF per 20.02.2014.pdf
Sak 02315 Vedlegg 4 Styreinstruks for Sjukehusapoteka Vest HF.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2015-05-13/Sak 02315 Vedlegg 4 Styreinstruks for Sjukehusapoteka Vest HF.pdfSak 02315 Vedlegg 4 Styreinstruks for Sjukehusapoteka Vest HF.pdf
Sak 02315 Vedlegg 5 Instruks for administrerande direktør i Sjukehusapoteka Vest HF.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2015-05-13/Sak 02315 Vedlegg 5 Instruks for administrerande direktør i Sjukehusapoteka Vest HF.pdfSak 02315 Vedlegg 5 Instruks for administrerande direktør i Sjukehusapoteka Vest HF.pdf
Sak 02315 Vedlegg 6 - Styrande dokument til fullmaktsmatrise.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2015-05-13/Sak 02315 Vedlegg 6 - Styrande dokument til fullmaktsmatrise.pdfSak 02315 Vedlegg 6 - Styrande dokument til fullmaktsmatrise.pdf
Sak 02315 Vedlegg 8 - Etiske retningslinjer for føretaksgruppa Helse Vest.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2015-05-13/Sak 02315 Vedlegg 8 - Etiske retningslinjer for føretaksgruppa Helse Vest.pdfSak 02315 Vedlegg 8 - Etiske retningslinjer for føretaksgruppa Helse Vest.pdf
Sak 02415 Risikostyring 2015.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2015-05-13/Sak 02415 Risikostyring 2015.pdfSak 02415 Risikostyring 2015.pdf
Sak 02415 Vedlegg 1 - Risikomatrise 2015.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2015-05-13/Sak 02415 Vedlegg 1 - Risikomatrise 2015.pdfSak 02415 Vedlegg 1 - Risikomatrise 2015.pdf
Protokoll fra Foretaksmøte 4. mars 2015_Skriv og meldingar.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2015-05-13/Protokoll fra Foretaksmøte 4. mars 2015_Skriv og meldingar.pdfProtokoll fra Foretaksmøte 4. mars 2015_Skriv og meldingar.pdf
Sak 02115 Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF 25.03.2015.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2015-05-13/Sak 02115 Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF 25.03.2015.pdfSak 02115 Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF 25.03.2015.pdf
Sak 02215 AD si orientering.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2015-05-13/Sak 02215 AD si orientering.pdfSak 02215 AD si orientering.pdf
Sak 02215 O-1 Rapportering tilsynssaker.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2015-05-13/Sak 02215 O-1 Rapportering tilsynssaker.pdfSak 02215 O-1 Rapportering tilsynssaker.pdf
Sak 02315 Årleg gjennomgang av styrande dokument for styret i Sjukehusapoteka Vest.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2015-05-13/Sak 02315 Årleg gjennomgang av styrande dokument for styret i Sjukehusapoteka Vest.pdfSak 02315 Årleg gjennomgang av styrande dokument for styret i Sjukehusapoteka Vest.pdf
Sak 02315 Vedlegg 2 - Styrearbeid i helseføretak.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2015-05-13/Sak 02315 Vedlegg 2 - Styrearbeid i helseføretak.pdfSak 02315 Vedlegg 2 - Styrearbeid i helseføretak.pdf
Sak 02315 Vedlegg 3 -Nye retningsliner lønn og godtgjørelser til ledende ansatte.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2015-05-13/Sak 02315 Vedlegg 3 -Nye retningsliner lønn og godtgjørelser til ledende ansatte.pdfSak 02315 Vedlegg 3 -Nye retningsliner lønn og godtgjørelser til ledende ansatte.pdf

Styremøte 25.03.2015

Sak 01215 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2015-03-25/Sak 01215 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdfSak 01215 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdf
Sak 01415 O-3 Oversikt over aktuelle høyringar per 18.03.2015 (1).pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2015-03-25/Sak 01415 O-3 Oversikt over aktuelle høyringar per 18.03.2015 (1).pdfSak 01415 O-3 Oversikt over aktuelle høyringar per 18.03.2015 (1).pdf
Sak 01415 O-4 Årsmelding for arbeid i FAMU og AMU 2014.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2015-03-25/Sak 01415 O-4 Årsmelding for arbeid i FAMU og AMU 2014.pdfSak 01415 O-4 Årsmelding for arbeid i FAMU og AMU 2014.pdf
Sak 01715 Vedlegg 3 - Helse- og omsorgsministerens tale til sjukehusa 07.01.2015.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2015-03-25/Sak 01715 Vedlegg 3 - Helse- og omsorgsministerens tale til sjukehusa 07.01.2015.pdfSak 01715 Vedlegg 3 - Helse- og omsorgsministerens tale til sjukehusa 07.01.2015.pdf
Sak 01315 Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF 11.02.2015.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2015-03-25/Sak 01315 Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF 11.02.2015.pdfSak 01315 Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF 11.02.2015.pdf
Sak 01415 AD si orientering.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2015-03-25/Sak 01415 AD si orientering.pdfSak 01415 AD si orientering.pdf
Sak 01415 O-1 Rapportering tilsynssaker.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2015-03-25/Sak 01415 O-1 Rapportering tilsynssaker.pdfSak 01415 O-1 Rapportering tilsynssaker.pdf
Sak 01515 Årsmelding og Årsrekneskap for Sjukehusapoteka Vest HF 2014.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2015-03-25/Sak 01515 Årsmelding og Årsrekneskap for Sjukehusapoteka Vest HF 2014.pdfSak 01515 Årsmelding og Årsrekneskap for Sjukehusapoteka Vest HF 2014.pdf
Sak 01515 Vedlegg 1 - Årsmelding for Sjukehusapoteka Vest HF 2014.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2015-03-25/Sak 01515 Vedlegg 1 - Årsmelding for Sjukehusapoteka Vest HF 2014.pdfSak 01515 Vedlegg 1 - Årsmelding for Sjukehusapoteka Vest HF 2014.pdf
Sak 01515 Vedlegg 2 - Årsregnskap for Sjukehusapoteka Vest HF 2014.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2015-03-25/Sak 01515 Vedlegg 2 - Årsregnskap for Sjukehusapoteka Vest HF 2014.pdfSak 01515 Vedlegg 2 - Årsregnskap for Sjukehusapoteka Vest HF 2014.pdf
Sak 01615 Risikostyringsmål for Sjukehusapoteka Vest 2015.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2015-03-25/Sak 01615 Risikostyringsmål for Sjukehusapoteka Vest 2015.pdfSak 01615 Risikostyringsmål for Sjukehusapoteka Vest 2015.pdf
Sak 01715 Styringsdokumen 2015 for Sjukehusapoteka Vest HF.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2015-03-25/Sak 01715 Styringsdokumen 2015 for Sjukehusapoteka Vest HF.pdfSak 01715 Styringsdokumen 2015 for Sjukehusapoteka Vest HF.pdf
Sak 01715 Vedlegg 1 - Styringsdokument 2015 Sjukehusapoteka Vest HF.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2015-03-25/Sak 01715 Vedlegg 1 - Styringsdokument 2015 Sjukehusapoteka Vest HF.pdfSak 01715 Vedlegg 1 - Styringsdokument 2015 Sjukehusapoteka Vest HF.pdf
Sak 01715 Vedlegg 2 - Protokoll frå føretaksmøte Helse Vest RHF 07.01.2015.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2015-03-25/Sak 01715 Vedlegg 2 - Protokoll frå føretaksmøte Helse Vest RHF 07.01.2015.pdfSak 01715 Vedlegg 2 - Protokoll frå føretaksmøte Helse Vest RHF 07.01.2015.pdf

Styremøte 11.02.2015

Sak 0915 Vedlegg 1 - Rapport fra delprosjekt Organisering og kategoristyring av innkjøpsområdet i Helse Vest.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2015-02-11/Sak 0915 Vedlegg 1 - Rapport fra delprosjekt Organisering og kategoristyring av innkjøpsområdet i Helse Vest.pdfSak 0915 Vedlegg 1 - Rapport fra delprosjekt Organisering og kategoristyring av innkjøpsområdet i Helse Vest.pdf
Sak 0315 Administrerande direktør si orientering.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2015-02-11/Sak 0315 Administrerande direktør si orientering.pdfSak 0315 Administrerande direktør si orientering.pdf
Sak 0815 Vedlegg 1 - Rapporteringskalender for SAV 2015.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2015-02-11/Sak 0815 Vedlegg 1 - Rapporteringskalender for SAV 2015.pdfSak 0815 Vedlegg 1 - Rapporteringskalender for SAV 2015.pdf
Sak 0115 Godkjenning av innkalling og dagsorden Styremøte nr. 1 11.02.15.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2015-02-11/Sak 0115 Godkjenning av innkalling og dagsorden Styremøte nr. 1 11.02.15.pdfSak 0115 Godkjenning av innkalling og dagsorden Styremøte nr. 1 11.02.15.pdf
Sak 0215 Godkjenning av protokoll frå styremøte 03.12.2014.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2015-02-11/Sak 0215 Godkjenning av protokoll frå styremøte 03.12.2014.pdfSak 0215 Godkjenning av protokoll frå styremøte 03.12.2014.pdf
Sak 0515 Vedlegg 1 - Forslag Årsrekneskap Sjukehusapoteka Vest HF.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2015-02-11/Sak 0515 Vedlegg 1 - Forslag Årsrekneskap Sjukehusapoteka Vest HF.pdfSak 0515 Vedlegg 1 - Forslag Årsrekneskap Sjukehusapoteka Vest HF.pdf
Sak 0615 Forslag Årsmelding for Sjukehusapoteka Vest 2014.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2015-02-11/Sak 0615 Forslag Årsmelding for Sjukehusapoteka Vest 2014.pdfSak 0615 Forslag Årsmelding for Sjukehusapoteka Vest 2014.pdf
Sak 0615 Vedlegg 1 - Forslag til Årsmelding for Sjukehusapoteka Vest 2014.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2015-02-11/Sak 0615 Vedlegg 1 - Forslag til Årsmelding for Sjukehusapoteka Vest 2014.pdfSak 0615 Vedlegg 1 - Forslag til Årsmelding for Sjukehusapoteka Vest 2014.pdf
Sak 0715 Risikovurdering 3 tertial 2014.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2015-02-11/Sak 0715 Risikovurdering 3 tertial 2014.pdfSak 0715 Risikovurdering 3 tertial 2014.pdf
Sak 0715 Vedlegg 1 - Risikovurdering T3 2014.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2015-02-11/Sak 0715 Vedlegg 1 - Risikovurdering T3 2014.pdfSak 0715 Vedlegg 1 - Risikovurdering T3 2014.pdf
Sak 0815 Prosess for prognose i Sjukehusapoteka Vest.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2015-02-11/Sak 0815 Prosess for prognose i Sjukehusapoteka Vest.pdfSak 0815 Prosess for prognose i Sjukehusapoteka Vest.pdf
Sak 0915 Etablering av Helse Vest Innkjøp HF.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2015-02-11/Sak 0915 Etablering av Helse Vest Innkjøp HF.pdfSak 0915 Etablering av Helse Vest Innkjøp HF.pdf2014

Styremøte 03.12.2014

Sak 6514 Godkjenning av innkalling og dagsorden Styremøte nr. 8 03.12.14.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2014-12-03/Sak 6514 Godkjenning av innkalling og dagsorden Styremøte nr. 8 03.12.14.pdfSak 6514 Godkjenning av innkalling og dagsorden Styremøte nr. 8 03.12.14.pdf
Sak 6714 O-6 Oversikt over aktuelle høyringar per 26.11.2014.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2014-12-03/Sak 6714 O-6 Oversikt over aktuelle høyringar per 26.11.2014.pdfSak 6714 O-6 Oversikt over aktuelle høyringar per 26.11.2014.pdf
Sak 6614 Godkjenning av protokoll frå styremøte 06.11.2014.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2014-12-03/Sak 6614 Godkjenning av protokoll frå styremøte 06.11.2014.pdfSak 6614 Godkjenning av protokoll frå styremøte 06.11.2014.pdf
Sak 6714 Administrerande direktør si orientering.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2014-12-03/Sak 6714 Administrerande direktør si orientering.pdfSak 6714 Administrerande direktør si orientering.pdf
Sak 6714 O-3 Forslag til justert Årsplan 2015 for styret.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2014-12-03/Sak 6714 O-3 Forslag til justert Årsplan 2015 for styret.pdfSak 6714 O-3 Forslag til justert Årsplan 2015 for styret.pdf
Sak 6714 O-5 Oversikt over tilsyn per 25. november 2014.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2014-12-03/Sak 6714 O-5 Oversikt over tilsyn per 25. november 2014.pdfSak 6714 O-5 Oversikt over tilsyn per 25. november 2014.pdf
Sak 6814 Rapport fra verksemda per okt 2014.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2014-12-03/Sak 6814 Rapport fra verksemda per okt 2014.pdfSak 6814 Rapport fra verksemda per okt 2014.pdf
Sak 6914 Årleg melding for Sjukehusapoteka Vest HF 2014.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2014-12-03/Sak 6914 Årleg melding for Sjukehusapoteka Vest HF 2014.pdfSak 6914 Årleg melding for Sjukehusapoteka Vest HF 2014.pdf
Sak 6914 Vedlegg 1 - Årleg melding 2014 for Sjukehusapoteka Vest 2014.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2014-12-03/Sak 6914 Vedlegg 1 - Årleg melding 2014 for Sjukehusapoteka Vest 2014.pdfSak 6914 Vedlegg 1 - Årleg melding 2014 for Sjukehusapoteka Vest 2014.pdf
Sak 7214 Styret si eigenevaluering 2014.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2014-12-03/Sak 7214 Styret si eigenevaluering 2014.pdfSak 7214 Styret si eigenevaluering 2014.pdf
Sak 7313 Vurdering av administrerande direktør og regulering av løn 2014.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2014-12-03/Sak 7313 Vurdering av administrerande direktør og regulering av løn 2014.pdfSak 7313 Vurdering av administrerande direktør og regulering av løn 2014.pdf

Styremøte 06.11.2014

Sak 5814 O-7 Vedlegg 1 - Høyringssvar oppheving av legemiddelforskriftens § 13-12.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2014-11-06/Sak 5814 O-7 Vedlegg 1 - Høyringssvar oppheving av legemiddelforskriftens § 13-12.pdfSak 5814 O-7 Vedlegg 1 - Høyringssvar oppheving av legemiddelforskriftens § 13-12.pdf
Sak 5814 O-7 Vedlegg 2 - Høyringssvar forslag til veiledning knyttet til Legemiddelforskriftens §13-1.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2014-11-06/Sak 5814 O-7 Vedlegg 2 - Høyringssvar forslag til veiledning knyttet til Legemiddelforskriftens §13-1.pdfSak 5814 O-7 Vedlegg 2 - Høyringssvar forslag til veiledning knyttet til Legemiddelforskriftens §13-1.pdf
Sak 6214 Vedlegg 2 - Overordna Fullmaktsmatrise SAV.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2014-11-06/Sak 6214 Vedlegg 2 - Overordna Fullmaktsmatrise SAV.pdfSak 6214 Vedlegg 2 - Overordna Fullmaktsmatrise SAV.pdf
Sak 6214 Vedlegg 3 - Mal Fullmaktsmatrise nivå 2 leiar SAV.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2014-11-06/Sak 6214 Vedlegg 3 - Mal Fullmaktsmatrise nivå 2 leiar SAV.pdfSak 6214 Vedlegg 3 - Mal Fullmaktsmatrise nivå 2 leiar SAV.pdf
Sak 6214 Vedlegg 4 - Mal Fullmaktsmatrise nivå 3 leiar SAV.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2014-11-06/Sak 6214 Vedlegg 4 - Mal Fullmaktsmatrise nivå 3 leiar SAV.pdfSak 6214 Vedlegg 4 - Mal Fullmaktsmatrise nivå 3 leiar SAV.pdf
Sak 5614 Godkjenning av innkalling og dagsorden Styremøte nr. 7 06.11.14.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2014-11-06/Sak 5614 Godkjenning av innkalling og dagsorden Styremøte nr. 7 06.11.14.pdfSak 5614 Godkjenning av innkalling og dagsorden Styremøte nr. 7 06.11.14.pdf
Sak 5814 O-7 Oversikt over aktuelle høyringar per 29.10.2014.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2014-11-06/Sak 5814 O-7 Oversikt over aktuelle høyringar per 29.10.2014.pdfSak 5814 O-7 Oversikt over aktuelle høyringar per 29.10.2014.pdf
Sak 5914 Rapport fra verksemda per september 2014.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2014-11-06/Sak 5914 Rapport fra verksemda per september 2014.pdfSak 5914 Rapport fra verksemda per september 2014.pdf
Sak 6014 Førebels budsjett 2015 for Sjukehusapoteka Vest HF.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2014-11-06/Sak 6014 Førebels budsjett 2015 for Sjukehusapoteka Vest HF.pdfSak 6014 Førebels budsjett 2015 for Sjukehusapoteka Vest HF.pdf
Sak 6114 Risikovurdering 2. tertial 2014.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2014-11-06/Sak 6114 Risikovurdering 2. tertial 2014.pdfSak 6114 Risikovurdering 2. tertial 2014.pdf
Sak 6114 Vedlegg 1 - Risikomatrise T2 2014.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2014-11-06/Sak 6114 Vedlegg 1 - Risikomatrise T2 2014.pdfSak 6114 Vedlegg 1 - Risikomatrise T2 2014.pdf
Sak 6214 Fullmaktsmatrise for Sjukehusapoteka Vest 1.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2014-11-06/Sak 6214 Fullmaktsmatrise for Sjukehusapoteka Vest 1.pdfSak 6214 Fullmaktsmatrise for Sjukehusapoteka Vest 1.pdf
Sak 6214 Vedlegg 1 - Styrande dokument til fullmaktsmatrise SAV.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2014-11-06/Sak 6214 Vedlegg 1 - Styrande dokument til fullmaktsmatrise SAV.pdfSak 6214 Vedlegg 1 - Styrande dokument til fullmaktsmatrise SAV.pdf
Sak 6314 Status fokusområder for AD 2014.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2014-11-06/Sak 6314 Status fokusområder for AD 2014.pdfSak 6314 Status fokusområder for AD 2014.pdf
Sak 5714 Godkjenning av protokoll frå styremøte 10.09.2014.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2014-11-06/Sak 5714 Godkjenning av protokoll frå styremøte 10.09.2014.pdfSak 5714 Godkjenning av protokoll frå styremøte 10.09.2014.pdf
Sak 5814 Administrerande direktør si orientering.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2014-11-06/Sak 5814 Administrerande direktør si orientering.pdfSak 5814 Administrerande direktør si orientering.pdf
Sak 5814 O-6 Oversikt over tilsyn per 30. oktober 2014.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2014-11-06/Sak 5814 O-6 Oversikt over tilsyn per 30. oktober 2014.pdfSak 5814 O-6 Oversikt over tilsyn per 30. oktober 2014.pdf
Sak 5814 O-6 Vedlegg 1 - Rapprt frå tilsyn ved Sjukehusapoteket i Stavanger.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2014-11-06/Sak 5814 O-6 Vedlegg 1 - Rapprt frå tilsyn ved Sjukehusapoteket i Stavanger.pdfSak 5814 O-6 Vedlegg 1 - Rapprt frå tilsyn ved Sjukehusapoteket i Stavanger.pdf

Styremøte 10.09.2014

Sak 4714 Godkjenning av innkalling og dagsorden Styremøte nr. 6 10.09.14.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2014-09-10/Sak 4714 Godkjenning av innkalling og dagsorden Styremøte nr. 6 10.09.14.pdfSak 4714 Godkjenning av innkalling og dagsorden Styremøte nr. 6 10.09.14.pdf
Sak 5014 O-5 Oversikt over tilsyn per 1. september 2014.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2014-09-10/Sak 5014 O-5 Oversikt over tilsyn per 1. september 2014.pdfSak 5014 O-5 Oversikt over tilsyn per 1. september 2014.pdf
Sak 5014 O-6 Oversikt over aktuelle høyringar per 01.09.2014.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2014-09-10/Sak 5014 O-6 Oversikt over aktuelle høyringar per 01.09.2014.pdfSak 5014 O-6 Oversikt over aktuelle høyringar per 01.09.2014.pdf
Sak 5014 O-7 Styresaker til oppfølging per 1. september 2014.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2014-09-10/Sak 5014 O-7 Styresaker til oppfølging per 1. september 2014.pdfSak 5014 O-7 Styresaker til oppfølging per 1. september 2014.pdf
Sak 5314 Vedlegg 2 - Møtekalender 2015.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2014-09-10/Sak 5314 Vedlegg 2 - Møtekalender 2015.pdfSak 5314 Vedlegg 2 - Møtekalender 2015.pdf
Forside styremøte 10.09.2014.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2014-09-10/Forside styremøte 10.09.2014.pdfForside styremøte 10.09.2014.pdf
Sak 4814 Godkjenning av protokoll frå styremøte 10.06.2014.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2014-09-10/Sak 4814 Godkjenning av protokoll frå styremøte 10.06.2014.pdfSak 4814 Godkjenning av protokoll frå styremøte 10.06.2014.pdf
Sak 4914 Godkjenning av protokoll frå ekstraordinært styremøte 14.08.2014.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2014-09-10/Sak 4914 Godkjenning av protokoll frå ekstraordinært styremøte 14.08.2014.pdfSak 4914 Godkjenning av protokoll frå ekstraordinært styremøte 14.08.2014.pdf
Sak 5014 Administrerande direktør si orientering.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2014-09-10/Sak 5014 Administrerande direktør si orientering.pdfSak 5014 Administrerande direktør si orientering.pdf
Sak 5014 O-5-1 Vedlegg Høringssvar - Medisinsk begrunnelse ved forskrivning på godkjenningsfritak.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2014-09-10/Sak 5014 O-5-1 Vedlegg Høringssvar - Medisinsk begrunnelse ved forskrivning på godkjenningsfritak.pdfSak 5014 O-5-1 Vedlegg Høringssvar - Medisinsk begrunnelse ved forskrivning på godkjenningsfritak.pdf
Sak 5114 Rapport fra verksemda per juli 2014.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2014-09-10/Sak 5114 Rapport fra verksemda per juli 2014.pdfSak 5114 Rapport fra verksemda per juli 2014.pdf
Sak 5214 Budsjettprosess 2015.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2014-09-10/Sak 5214 Budsjettprosess 2015.pdfSak 5214 Budsjettprosess 2015.pdf
Sak 5312 Årsplan for styret i Sjukehusapoteka Vest HF 2015.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2014-09-10/Sak 5312 Årsplan for styret i Sjukehusapoteka Vest HF 2015.pdfSak 5312 Årsplan for styret i Sjukehusapoteka Vest HF 2015.pdf
Sak 5314 Vedlegg 1 - Årsplanplan 2015.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2014-09-10/Sak 5314 Vedlegg 1 - Årsplanplan 2015.pdfSak 5314 Vedlegg 1 - Årsplanplan 2015.pdf
Sak 5414 Oppnemning av medlemmer til valstyre i Sjukehusapoteka Vest HF 2014-2015.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2014-09-10/Sak 5414 Oppnemning av medlemmer til valstyre i Sjukehusapoteka Vest HF 2014-2015.pdfSak 5414 Oppnemning av medlemmer til valstyre i Sjukehusapoteka Vest HF 2014-2015.pdf

Styremøte 10.06.2014

Sak 3514 Godkjenning av innkalling og dagsorden Styremøte nr. 4 10.06.14.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2014-06-10/Sak 3514 Godkjenning av innkalling og dagsorden Styremøte nr. 4 10.06.14.pdfSak 3514 Godkjenning av innkalling og dagsorden Styremøte nr. 4 10.06.14.pdf
Sak 3714 Administrerande direktør si orientering.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2014-06-10/Sak 3714 Administrerande direktør si orientering.pdfSak 3714 Administrerande direktør si orientering.pdf
Sak 3714 O-5 Oversikt over tilsyn per 1. juni 2014.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2014-06-10/Sak 3714 O-5 Oversikt over tilsyn per 1. juni 2014.pdfSak 3714 O-5 Oversikt over tilsyn per 1. juni 2014.pdf
Sak 3714 O-6 Oversikt over aktuelle høyringar per 01.06.2014.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2014-06-10/Sak 3714 O-6 Oversikt over aktuelle høyringar per 01.06.2014.pdfSak 3714 O-6 Oversikt over aktuelle høyringar per 01.06.2014.pdf
Sak 3614 Godkjenning av protokoll frå styremøte 08.05.2014.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2014-06-10/Sak 3614 Godkjenning av protokoll frå styremøte 08.05.2014.pdfSak 3614 Godkjenning av protokoll frå styremøte 08.05.2014.pdf
Sak 3814 Rapport fra verksemda per april 2014.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2014-06-10/Sak 3814 Rapport fra verksemda per april 2014.pdfSak 3814 Rapport fra verksemda per april 2014.pdf
Sak 3914 Risikovurdering 1 tertial 2014.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2014-06-10/Sak 3914 Risikovurdering 1 tertial 2014.pdfSak 3914 Risikovurdering 1 tertial 2014.pdf
Sak 3914 Vedlegg 1 - Risikomatrise 2014.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2014-06-10/Sak 3914 Vedlegg 1 - Risikomatrise 2014.pdfSak 3914 Vedlegg 1 - Risikomatrise 2014.pdf
Sak 4014 Kvalitet og tilstand på produksjonslokale ved Sjukehusapoteket i Stavanger.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2014-06-10/Sak 4014 Kvalitet og tilstand på produksjonslokale ved Sjukehusapoteket i Stavanger.pdfSak 4014 Kvalitet og tilstand på produksjonslokale ved Sjukehusapoteket i Stavanger.pdf
Sak 4114 Investering i ombygging av Publikumsekspedisjon ved Sjukehusapoteket i Førde.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2014-06-10/Sak 4114 Investering i ombygging av Publikumsekspedisjon ved Sjukehusapoteket i Førde.pdfSak 4114 Investering i ombygging av Publikumsekspedisjon ved Sjukehusapoteket i Førde.pdf

Styremøte 08.05.2014

Sak 2514 O-6 Styresaker til oppfølging per 28. april 2014.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2014-05-08/Sak 2514 O-6 Styresaker til oppfølging per 28. april 2014.pdfSak 2514 O-6 Styresaker til oppfølging per 28. april 2014.pdf
Sak 2814 Vedlegg 1 - Vedtekter for Sjukehusapoteka Vest HF per 20.02.2014.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2014-05-08/Sak 2814 Vedlegg 1 - Vedtekter for Sjukehusapoteka Vest HF per 20.02.2014.pdfSak 2814 Vedlegg 1 - Vedtekter for Sjukehusapoteka Vest HF per 20.02.2014.pdf
Sak 2814 Vedlegg 4 - Fullmaktsmatrise.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2014-05-08/Sak 2814 Vedlegg 4 - Fullmaktsmatrise.pdfSak 2814 Vedlegg 4 - Fullmaktsmatrise.pdf
Sak 2814 Vedlegg 5 - Rettleiar for styrearbeid i regionale helseføretak.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2014-05-08/Sak 2814 Vedlegg 5 - Rettleiar for styrearbeid i regionale helseføretak.pdfSak 2814 Vedlegg 5 - Rettleiar for styrearbeid i regionale helseføretak.pdf
Forside styremøte 08.05.2014.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2014-05-08/Forside styremøte 08.05.2014.pdfForside styremøte 08.05.2014.pdf
Sak 2314 Godkjenning av innkalling og dagsorden Styremøte nr 3 08 05 14.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2014-05-08/Sak 2314 Godkjenning av innkalling og dagsorden Styremøte nr 3 08 05 14.pdfSak 2314 Godkjenning av innkalling og dagsorden Styremøte nr 3 08 05 14.pdf
Sak 2514 O-1 Sykehusapotekforetakene - felles strategiske områder og mål 2020 v 099 (2).pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2014-05-08/Sak 2514 O-1 Sykehusapotekforetakene - felles strategiske områder og mål 2020 v 099 (2).pdfSak 2514 O-1 Sykehusapotekforetakene - felles strategiske områder og mål 2020 v 099 (2).pdf
Sak 2514 O-4 Oversikt over tilsyn per 27. april 2014.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2014-05-08/Sak 2514 O-4 Oversikt over tilsyn per 27. april 2014.pdfSak 2514 O-4 Oversikt over tilsyn per 27. april 2014.pdf
Sak 2514 O-5-2 Høringssvar - legemiddelhåndteringsforskriften.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2014-05-08/Sak 2514 O-5-2 Høringssvar - legemiddelhåndteringsforskriften.pdfSak 2514 O-5-2 Høringssvar - legemiddelhåndteringsforskriften.pdf
Sak 2514 O-5-3 Høringssvar - sterile legemidler til lagerhold.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2014-05-08/Sak 2514 O-5-3 Høringssvar - sterile legemidler til lagerhold.pdfSak 2514 O-5-3 Høringssvar - sterile legemidler til lagerhold.pdf
Sak 2614 Rapport frå verksemda per mars 2014.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2014-05-08/Sak 2614 Rapport frå verksemda per mars 2014.pdfSak 2614 Rapport frå verksemda per mars 2014.pdf
Sak 2714 Styringsmål for AD 2014.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2014-05-08/Sak 2714 Styringsmål for AD 2014.pdfSak 2714 Styringsmål for AD 2014.pdf
Sak 2814 Årleg gjennomgang av styrande dokument for styret i Sjukehusapoteka Vest Vest HF.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2014-05-08/Sak 2814 Årleg gjennomgang av styrande dokument for styret i Sjukehusapoteka Vest Vest HF.pdfSak 2814 Årleg gjennomgang av styrande dokument for styret i Sjukehusapoteka Vest Vest HF.pdf
Sak 2814 Vedlegg 2 - styreinstruks for Sjukehusapoteka Vest.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2014-05-08/Sak 2814 Vedlegg 2 - styreinstruks for Sjukehusapoteka Vest.pdfSak 2814 Vedlegg 2 - styreinstruks for Sjukehusapoteka Vest.pdf
Sak 2814 Vedlegg 3 - Instruks for administrerande direktør i Sjukehusapoteka Vest.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2014-05-08/Sak 2814 Vedlegg 3 - Instruks for administrerande direktør i Sjukehusapoteka Vest.pdfSak 2814 Vedlegg 3 - Instruks for administrerande direktør i Sjukehusapoteka Vest.pdf
Sak 2814 Vedlegg 6 - Etiske retningslinjer for føretaksgruppa Helse Vest.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2014-05-08/Sak 2814 Vedlegg 6 - Etiske retningslinjer for føretaksgruppa Helse Vest.pdfSak 2814 Vedlegg 6 - Etiske retningslinjer for føretaksgruppa Helse Vest.pdf
Sak 2914 Kvalitet og tilstand på produksjonslokale ved Sjukehusapoteket i Stavanger.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2014-05-08/Sak 2914 Kvalitet og tilstand på produksjonslokale ved Sjukehusapoteket i Stavanger.pdfSak 2914 Kvalitet og tilstand på produksjonslokale ved Sjukehusapoteket i Stavanger.pdf
Sak 3014 Sjukefråvere i Sjukehusapoteka Vest - utvikling, status og tiltak.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2014-05-08/Sak 3014 Sjukefråvere i Sjukehusapoteka Vest - utvikling, status og tiltak.pdfSak 3014 Sjukefråvere i Sjukehusapoteka Vest - utvikling, status og tiltak.pdf
Sak 3114 Overdraging av verksemd innan tele signal audio og video.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2014-05-08/Sak 3114 Overdraging av verksemd innan tele signal audio og video.pdfSak 3114 Overdraging av verksemd innan tele signal audio og video.pdf
Sak 2414 Godkjenning av protokoll frå styremøte 03 04 2014.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2014-05-08/Sak 2414 Godkjenning av protokoll frå styremøte 03 04 2014.pdfSak 2414 Godkjenning av protokoll frå styremøte 03 04 2014.pdf
Sak 2514 Administrerande direktør si orientering.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2014-05-08/Sak 2514 Administrerande direktør si orientering.pdfSak 2514 Administrerande direktør si orientering.pdf
Sak 2514 O-5-1 Oversikt over aktuelle høyringar per 30 04 2014.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2014-05-08/Sak 2514 O-5-1 Oversikt over aktuelle høyringar per 30 04 2014.pdfSak 2514 O-5-1 Oversikt over aktuelle høyringar per 30 04 2014.pdf
Sak 2514 O-5-4 Høringssvar - veileder om bruk av opioider.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2014-05-08/Sak 2514 O-5-4 Høringssvar - veileder om bruk av opioider.pdfSak 2514 O-5-4 Høringssvar - veileder om bruk av opioider.pdf

Styremøte 03.04.2014

Sak 2014 Vedlegg 2 - Fullmaktsmatrise SAV v3.0.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2014-04-03/Sak 2014 Vedlegg 2 - Fullmaktsmatrise SAV v3.0.pdfSak 2014 Vedlegg 2 - Fullmaktsmatrise SAV v3.0.pdf
Sak 1614 Årsmelding for Sjukehusapoteka Vest 2013.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2014-04-03/Sak 1614 Årsmelding for Sjukehusapoteka Vest 2013.pdfSak 1614 Årsmelding for Sjukehusapoteka Vest 2013.pdf
Sak 1214 Administrerande direktør si orientering.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2014-04-03/Sak 1214 Administrerande direktør si orientering.pdfSak 1214 Administrerande direktør si orientering.pdf
Sak 1214 O-4 Vedlegg 2 - Handlingsplan lukking av avvik SiB.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2014-04-03/Sak 1214 O-4 Vedlegg 2 - Handlingsplan lukking av avvik SiB.pdfSak 1214 O-4 Vedlegg 2 - Handlingsplan lukking av avvik SiB.pdf
Sak 1214 O-5 Oversikt over aktuelle høyringar per 27.mars 2014.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2014-04-03/Sak 1214 O-5 Oversikt over aktuelle høyringar per 27.mars 2014.pdfSak 1214 O-5 Oversikt over aktuelle høyringar per 27.mars 2014.pdf
Sak 1214 O-6 Styresaker til oppfølging per 27. mars 2014.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2014-04-03/Sak 1214 O-6 Styresaker til oppfølging per 27. mars 2014.pdfSak 1214 O-6 Styresaker til oppfølging per 27. mars 2014.pdf
Sak 1414 Vedlegg 2 - Revidert møtekalender 2014.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2014-04-03/Sak 1414 Vedlegg 2 - Revidert møtekalender 2014.pdfSak 1414 Vedlegg 2 - Revidert møtekalender 2014.pdf
Sak 1514 Årsrekneskap for Sjukehusapoteka Vest 2013.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2014-04-03/Sak 1514 Årsrekneskap for Sjukehusapoteka Vest 2013.pdfSak 1514 Årsrekneskap for Sjukehusapoteka Vest 2013.pdf
Sak 1014 Godkjenning av innkalling og dagsorden Styremøte nr 2 03.04.14.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2014-04-03/Sak 1014 Godkjenning av innkalling og dagsorden Styremøte nr 2 03.04.14.pdfSak 1014 Godkjenning av innkalling og dagsorden Styremøte nr 2 03.04.14.pdf
Sak 1514 Vedlegg 1 - Årsrekneskap for Sjukehusapoteka Vest 2013.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2014-04-03/Sak 1514 Vedlegg 1 - Årsrekneskap for Sjukehusapoteka Vest 2013.pdfSak 1514 Vedlegg 1 - Årsrekneskap for Sjukehusapoteka Vest 2013.pdf
Sak 1614 Vedlegg 1 - Årsmelding for Sjukehusapoteka Vest 2013.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2014-04-03/Sak 1614 Vedlegg 1 - Årsmelding for Sjukehusapoteka Vest 2013.pdfSak 1614 Vedlegg 1 - Årsmelding for Sjukehusapoteka Vest 2013.pdf
Sak 1714 Styringsdokument 2014 for Sjukehusapoteka Vest HF.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2014-04-03/Sak 1714 Styringsdokument 2014 for Sjukehusapoteka Vest HF.pdfSak 1714 Styringsdokument 2014 for Sjukehusapoteka Vest HF.pdf
Sak 1714 Vedlegg 1 - Vedteke Styringsdokument 2014 for Sjukehusapoteka Vest HF.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2014-04-03/Sak 1714 Vedlegg 1 - Vedteke Styringsdokument 2014 for Sjukehusapoteka Vest HF.pdfSak 1714 Vedlegg 1 - Vedteke Styringsdokument 2014 for Sjukehusapoteka Vest HF.pdf
Sak 1714 Vedlegg 2 - Protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF 7. januar 2014.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2014-04-03/Sak 1714 Vedlegg 2 - Protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF 7. januar 2014.pdfSak 1714 Vedlegg 2 - Protokoll frå føretaksmøte i Helse Vest RHF 7. januar 2014.pdf
Sak 1714 Vedlegg 3 - Helse- og omsorgsministerens tale til sjukehusa 7. januar 2014.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2014-04-03/Sak 1714 Vedlegg 3 - Helse- og omsorgsministerens tale til sjukehusa 7. januar 2014.pdfSak 1714 Vedlegg 3 - Helse- og omsorgsministerens tale til sjukehusa 7. januar 2014.pdf
Sak 1814 Vedlegg 1 - Mål for risikostyring i Helse Vest 2014.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2014-04-03/Sak 1814 Vedlegg 1 - Mål for risikostyring i Helse Vest 2014.pdfSak 1814 Vedlegg 1 - Mål for risikostyring i Helse Vest 2014.pdf
Sak 1814 Vedlegg 2 - Risikomatrise 2014.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2014-04-03/Sak 1814 Vedlegg 2 - Risikomatrise 2014.pdfSak 1814 Vedlegg 2 - Risikomatrise 2014.pdf
Sak 1914 Styringsmål for AD 2014.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2014-04-03/Sak 1914 Styringsmål for AD 2014.pdfSak 1914 Styringsmål for AD 2014.pdf
Sak 2014 Økonomirutinar, internkontroll og fullmaktsstruktur.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2014-04-03/Sak 2014 Økonomirutinar, internkontroll og fullmaktsstruktur.pdfSak 2014 Økonomirutinar, internkontroll og fullmaktsstruktur.pdf
Sak 2014 Vedlegg 1 - Notat SAV Styringsystem og grensesnitt mot Helse Vest Økonomihandbok.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2014-04-03/Sak 2014 Vedlegg 1 - Notat SAV Styringsystem og grensesnitt mot Helse Vest Økonomihandbok.pdfSak 2014 Vedlegg 1 - Notat SAV Styringsystem og grensesnitt mot Helse Vest Økonomihandbok.pdf
Sak 1214 O-4 Vedlegg 1 - Avviksrapport SLV.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2014-04-03/Sak 1214 O-4 Vedlegg 1 - Avviksrapport SLV.pdfSak 1214 O-4 Vedlegg 1 - Avviksrapport SLV.pdf
Sak 1314 Rapport frå verksemda per febuar 2014.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2014-04-03/Sak 1314 Rapport frå verksemda per febuar 2014.pdfSak 1314 Rapport frå verksemda per febuar 2014.pdf
Sak 1414 Revidert møteplan 2014.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2014-04-03/Sak 1414 Revidert møteplan 2014.pdfSak 1414 Revidert møteplan 2014.pdf
Sak 1414 Vedlegg 1 - Revidert møteplan 2014.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2014-04-03/Sak 1414 Vedlegg 1 - Revidert møteplan 2014.pdfSak 1414 Vedlegg 1 - Revidert møteplan 2014.pdf
Forside styremøte 03.04.2014.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2014-04-03/Forside styremøte 03.04.2014.pdfForside styremøte 03.04.2014.pdf
Sak 1114 Godkjenning av protokoll frå styremøte 14.02.2013.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2014-04-03/Sak 1114 Godkjenning av protokoll frå styremøte 14.02.2013.pdfSak 1114 Godkjenning av protokoll frå styremøte 14.02.2013.pdf

Styremøte 14.02.2014

Sak 0114 Godkjenning av innkalling og dagsorden Styremøte nr 1 14.02.14.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2014-02-14/Sak 0114 Godkjenning av innkalling og dagsorden Styremøte nr 1 14.02.14.pdfSak 0114 Godkjenning av innkalling og dagsorden Styremøte nr 1 14.02.14.pdf
Sak 0314 Administrerande direktør si orientering.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2014-02-14/Sak 0314 Administrerande direktør si orientering.pdfSak 0314 Administrerande direktør si orientering.pdf
Sak 0314 O-4 Oversikt over aktuelle høyringar per 6. februar 2014.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2014-02-14/Sak 0314 O-4 Oversikt over aktuelle høyringar per 6. februar 2014.pdfSak 0314 O-4 Oversikt over aktuelle høyringar per 6. februar 2014.pdf
Sak 0314 O-5 Styresaker til oppfølging.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2014-02-14/Sak 0314 O-5 Styresaker til oppfølging.pdfSak 0314 O-5 Styresaker til oppfølging.pdf
Sak 0214 Godkjenning av protokoll frå styremøte 19.12.2013.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2014-02-14/Sak 0214 Godkjenning av protokoll frå styremøte 19.12.2013.pdfSak 0214 Godkjenning av protokoll frå styremøte 19.12.2013.pdf
Sak 0314 O-3 Oversikt over tilsyn per 6. februar 2014.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2014-02-14/Sak 0314 O-3 Oversikt over tilsyn per 6. februar 2014.pdfSak 0314 O-3 Oversikt over tilsyn per 6. februar 2014.pdf
Sak 0314 Vedlegg 1 til O-3.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2014-02-14/Sak 0314 Vedlegg 1 til O-3.pdfSak 0314 Vedlegg 1 til O-3.pdf
Sak 0314 Vedlegg 2 til O-3.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2014-02-14/Sak 0314 Vedlegg 2 til O-3.pdfSak 0314 Vedlegg 2 til O-3.pdf
Sak 0414 Rapport frå verksemda per desember 2013.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/seksjon/styret/Documents/2014-02-14/Sak 0414 Rapport frå verksemda per desember 2013.pdfSak 0414 Rapport frå verksemda per desember 2013.pdf

 

Fann du det du leita etter?