Råd og rettleiing

Her finn du nyttig informasjon om å medisinbruk og andre gode råd om helse og velvære.

Råd om medisinbruk

For deg som bruker medisinar er det fleire ting som er kjekt å vite for at du skal få best mogeleg utbytte av behandlinga di.

Sjå meir informasjon under råd om medisinbruk

Alt om resept

Det finst fleire typar reseptar og alle desse kan hentast ut hos sjukehusapoteka våre. Kva det kostar å ta ut medisinen som du har fått foreskrive av lege, avheng av kva type resept du har fått.

Les meir om reseptar og korleis du bestillar klargjering på nett

Hjelpemidlar og medisinsk utstyr

Ved sjukehusapoteka våre får du kjøpt utstyr og hjelpemiddel som hjelper til at du får så god nytte av behandlinga di som mogeleg.

Sjå meir om hjelpemidlar og medisinsk utstyr

Helse og velvære

Her finn du gode råd og nyttig informasjon knytta til helse og velvære.

 


Bestill klargjering av e-resept

Råd om medisinbruk

 • P-piller

  P-piller inneheld dei kvinnelege kjønnshormona østrogen/progesteron, eller stoff som etterliknar desse. P-piller blir brukte for å forhindre uønskt svangerskap.

 • Rett bruk av inhalatorar

  Rett bruk av inhalatoren din er viktig for god behandling av astma og KOLS.

 • Viktig å huske når du skal reisa heim frå sjukehuset

  Når du skal reisa heim frå sjukehuset er det nokre ting det kan vera lurt å huske på. Denne hugselista er laga for deg som skal skrivast ut.

 • Medisinar og mat

  Både mat og kosttilskot kan påverke medisinar når dei vert tekne samstundes. Maten kan til dømes gjere at medisinen vert absorbert i mykje mindre grad i kroppen, og at du får dårlegare effekt av medisinen din. I andre tilfelle kan det hende...

Fann du det du leita etter?