Alt om resept

Alle typar reseptar kan hentast ut i sjukehusapoteka våre. Pris er avhengig av kva type resept du har fått og kva regler for refusjon som gjeld.

Bestill klargjering av e-resept

Mine resepter på Helsenorge.no


Kvit resept

Medisin på kvit resept blir i dei fleste tilfelle betalt av pasienten sjølv.

Nokre medisinar på kvit resept blir dekt gjennom bidragsordninga. Ta kontakt med ditt lokale sjukehusapotek for meir informasjon.

Meir informasjon om kvit resept og bidragsordninga på helsenorge.no.

Blå resept

Medisinar på blå resept blir skrivne ut til pasientar som har behov for langvarig behandling (over 3 månader). Du får som hovudregel utlevert medisinar for inntil tre månader og betaler eigendel. Ta kontakt med det ditt lokale sjukehusapotek for meir informasjon.

Kjekt å vite om vedtak frå HELFO

Har du fått vedtak frå HELFO? Kvar gong du oppsøker eit nytt apotek må du ta med papirversjonen din for registrering. 

Meir informasjon om blå resept på helsenorge.no.

H-resept 

H-reseptar (Helseføretak-reseptar) er reseptar på medisinar som blir betalt av spesialisthelsetenesta. Om du får medisinar på H-resept slepp du å betale eigendel for desse.

E-Resept

Ein E-resept er ein elektronisk resept frå legen som du får i staden for papirresept. For å få utlevert medisinar på e-resept må du legitimere deg. For å få utlevert medisinar på e-resept må du legitimere deg. 

Sjå e-reseptane dine på helsenorge.no.

Andre refusjonsområde 

Meir informasjon om refusjonsordningane finn du på: 

Hente ut medisin på resept for andre?  

Skal du hente ut medisin på resept for andre må du ha med ferdig utfylt fullmaktsskjema, samt legitimasjon for deg sjølv og den som skal ha medisinen.

Last ned fullmaktsskjema (PDF)

Frikort og eigendel

Ansvaret for frikortordninga ligg hos Helseøkonomiforvaltningen (HELFO). Meir informasjon finn du på www.helfo.no

Kjekt å vite om eigendel: 

  • Eigendelen i 2016 er 2185,- norske kroner
  • Tek du ut medisin, overstig ikkje eigendelen 520,- kroner per utlevering for tre månaders forbruk

Oppdatert medisinliste

Har du liste over medisinane dine? Både apotek og lege må vite kva medisinar du bruker. Be fastlegen din om å skrive ut ei medisinliste for deg og sørg for at du har den med deg.

Sjå Pasientsikkerhetsprogrammet

Fann du det du leita etter?