Hjelpemidlar og medisinsk utstyr

Ved sjukehusapoteka våre får du kjøpt utstyr og hjelpemiddel som hjelper til at du får så god nytte av behandlinga di som mogeleg. Vi hjelper deg gjerne, ta kontakt med sjukehusapoteket ditt!

 • Inkontinens

  Inkontinens er lekkasje av urin eller avføring grunna manglande kontroll over blære eller tarm. Det kan ramma alle, av ulike årsaker.

 • Myggstikk

  Myggen stikk for å suge blod og etterlèt eit stikk som kan hovne opp og klø. Nokre personar får kraftig kløe og hevelse, mens andre nesten ikkje får plager i det heile tatt. Stikka forsvinn vanlegvis av seg sjølv etter få dagar.

 • Røykeslutt

  Røyk inneheld fleire typar giftstoff som har ein negativ effekt på helsa. Tjære og andre kjemikaliar forårsakar skadar på lungene og vil gjere det vanskelegare å puste.

 • Hand- og neglepleiesett

  Nokre pasientar som vert behandla med den type kjemoterapi som du får kan oppleve endringar i neglene og/eller tørr hud i handflatene som biverknad.

 • Kateter

  Kateter blir brukt der urinblæra ikkje klarer å tømma seg eller berre blir tømd delvis. Det finst mange typar kateter tilpassa ulike behov.

 • Reiseapotek

  Eit reiseapotek er ei god investering uansett om du skal reise innanlands eller utanlands, ved sjøen eller i fjellet. Reiseapoteket bør innehalde det du treng for å gi førstehjelp til å behandle små skadar og enkle plager. Det bør tilpassas...

 • Hald orden på medisinane dine

  På sjukehusapoteket har vi ulike hjelpemiddel som du kan nytta for å halde orden på medisinane dine.

 • Stomi

  Stomi er en kunstig åpning der tarm eller urinveier er ført ut gjennom huden ved et kirurgisk inngrep. Hensikten med å føre avføring/urin ut gjennom stomien er å avlaste eller erstatte et sykt organ. 

Fann du det du leita etter?