Koronaviruset - Nyttig informasjon for tilsette

Takk til alle tilsette for å vere konstruktiv og fleksibel i handtering av Korona, slik at SAV kan oppretthalde leveransar og vi kan redusere risiko for smitte så langt det let seg gjere.

Adgangskontroll på sjukehuset - vis ID-kort

I tråd med nasjonale krav er det innført adgangskontroll i helseinstitusjonar. Tilsette i SAV følgjer lokale retningslinjer om adgangskontroll. Det gjeld og eventuelle krav om å vise ID kort med bilde når du oppheld deg på sjukehusområdet. Ta kontakt med leiaren din om du er i tvil.

Barn under 12 år på skole eller barnehage

Barnehagar og skuler som stenges grunna koronavirus-epidemien, skal likevel ha tilbod til barn av foreldre som mellom anna jobbar i helse- og omsorgstenesta (inkludert apotek).

Barnet må vere under 12 år og begge foreldra må jobbe i samfunnskritisk funksjon.

Alle våre tilsette viktige for å oppretthalde samfunnskritisk funksjon. Vi vil samstundes understreke at stenging av barnehagar og skuler er hjemla i lov om smittevern. Vi oppmodar difor våre tilsette til å prøve å finne alternative løysingar så langt det er mogeleg,

Vi gir ikkje omsorgspermisjon som følge av at skule eller barnehage er stengd grunna Korona.

Bierverv

Utgangspunktet er at tilsette har rett til å ha bierverv i fritida. Denne retten er likevel avgrensa i lov, forskrifter samt arbeidsavtale og retningslinjer.

Forplikting hos biarbeidsgjevar kan til dømes bety at vi får utfordringar med å flytta på personell eller endre av arbeidsplanar. SAV vil vurdere tilbaketrekking av godkjente bierverv ut frå følgande vurdering:

 • ​Bierverv der du er spesielt utsatt for smitte
 • Behov for helsepersonell. SAV har som hovudarbeidsgivar behov for at helsepersonell med bierverv bruker sin kapasitet til å avhjelpe situasjonen i føretaket. 

Heimekontor og Skypemøte

Tilsette som kan jobbe frå heimekontor, bør ta heimekontor nå under Korona-situasjonen. Heimekontor er et veldig godt smittereduserande tiltak. Heimekontor og bestilling av utstyr og smartkort for fjernaksess gjerest av næraste leiar.

Heimekontor - første gangs bruk
Før du kan ta i bruk fjernaksess, må du logge inn på PCen frå jobben med smartkort og pin-kode. Dette er fordi PCen skal kjenne igjen smartkortet ditt når du er utanfor Helse Vest sitt nettverk.
Dette gjeld også om du får reinstallert /ny pc.

Guide til elektronisk møte i Skype

Vi gjer oppmerksam på at det er mogleg å laste ned appen Skype for business på mobiltelefonen slik at du kan gjennomføre møter via mobil. App lastes ned her.

 • Bruker: xxxx@ihelse.net
 • Passord: din kode som du bruker til å logge på jobb-pc.

Har du tekniske problem, ta kontakt med brukarstøtte hos Helse Vest IKT 55 97 65 40.

Ytelse/hastighet når man jobbar på heimekontor
Det er mange fleire enn normalt som nå jobbar på heimekontor. Helse Vest IKT jobbar med å auke kapasiteten slik at dette skal bli betre. Kapasiteten i eiga nettverk heime vil også verke inn på ytelsen.
Helse Vest IKT har sett at spesielt tidlig morgonen så er det mange som bruke løysinga, t.d. til morgonmøter. Dette kan føre til man opplever at video og/eller lyd er dårlig og faller ut av møta.
Det anbefalast derfor at dei som har moglegheit til det, gjennomfører Skype-møter seinare på dagen. Om mogleg også bare bruker lyd og ikkje video. Dette vil bidra til betre kapasitet og meir stabil løysing for alle.

 SMS varsling alle tilsette – Hugs å oppdatera MinGat

Helse Vest vil benytte SMS varsel via GAT ved viktrige me,dinger under pandemien. Fagforeningane og Vernetenesta støtter bruk av SMS-varsel under Koronaberedskap. Du kan lese meir om dialog med tilitsvalde og verneteneste under Korona på denne lenken. 

Det er viktig at alle tilsette står oppført med rett mobilnummer i MinGat sånn at du mottar viktig informasjon.

Karantene og tilsette oppdatert 14.08.20

Oppfølging av nærkontakter, isolering og karantene er virkemidler for å hindre spredning av covid-19. Isolering og karantene gjennomføres på det stedet som egner seg best, fortrinnsvis i eget hjem. Når tiltakene iverksettes et annet sted enn i egen bolig, gjelder de samme prinsippene. 

Alle nærkontakter skal i karantene.

Beslutning om karantene - logg

I SAV er det nivå 2 leder som foretar beslutning om karantene. Kontakt alltid lederen din etter reise og dersom du er nærkontakt. Karantenevurderinger skal loggføres på SAV skjema.

Karantene etter reise oppdatert 12.08.20

Du må selv holde deg oppdatert på til enhver tid gjeldende karantenebestemmelser fra ulike land. Karantene etter fritidsreise som ikke kan håndteres som hjemmekontor tas som ferie, avspasering eller permisjon uten lønn. Vi legger til grunn at du følger nasjonale reiseråd. 

Covid-19 forskriften pålegger fra 13.08 karantene ved innreise til Norge som hovedregel. 

Se denne lenken for gjeldende regler per 12.08.20.

Nærkontakt og karantene per 13.08.20

Alle nærkontakter skal følges opp. Kontakt HRO Direktør(Kvalitetsleder.

Nærkontakter

Med nærkontakter menes personer som har hatt tett kontakt med en person som er bekreftet syk med covid-19, fra 48 timer før vedkommende fikk de første symptomene (for asymptomatiske; fra 48 timer før prøvetaking), og til personen er avisolert.

Alle nærkontakter skal i karantene.

Det kan likevel i noen situasjoner være nyttig å skille mellom "husstandsmedlemmer og tilsvarende nære kontakter", og "andre nærkontakter". Den som er ansvarlig for smitteoppsporingen, avgjør hvilken kategori den enkelte nærkontakt hører hjemme i etter en helhetsvurdering av smitterisiko.

Smitterisikoen påvirkes mest av mengde og grad av fysisk nærhet. I tillegg har det betydning om den smittede hoster eller nyser mye, om man deler på et lite luftvolum innendørs, og om kontakten er i den mest smittsomme perioden tidlig i sykdomsforløpet.

 • Karantenen varer i 10 dager etter siste smitte- eksponering i smittsom periode. Smittsom periode regnes fra 48 timer før symptomdebut (for asymptomatsike 48 timer før prøvetaking for asymptomatiske) til avisolering av karantene
 • For husstandsmedlemmer med vedvarende kontakt med person med bekreftet eller sannsynlig covid-19, varer karantenen i 10 dager etter symptomfrihet hos den/de syke

Unntak for de med gjennomgått sykdom

Karantene og annen oppfølging av nærkontakter gjelder ikke for de med gjennomgått sykdom med påvist covid-19, dokumentert ved godkjent laboratoriemetode (rt-PCR for SARS-CoV-2) siste 6 måneder. Antistoff prøvesvar gir ikke per i dag fritak fra karantene.

Husstandsmedlem eller tilsvarende nær kontakt

 • Bor i samme husstand.
 • Har hatt tilsvarende omfattende eller fysisk nær kontakt som i en husstand (eksempel kan være kjæreste, nærmeste kolleger i kontorfellesskap, samme kohort i barnehage eller skole til og med 4. trinn). 
 • Har pleiet den som er bekreftet smittet eller hatt tilsvarende nær fysisk kontakt, uten å ha brukt anbefalt beskyttelsesutstyr.

Andre nærkontakter

 • Innendørs: mindre enn 2 meters avstand i mer enn 15 minutter sammenhengene med en person som er bekreftet syk med covid-19.
 • Ute: mindre enn 2 meters avstand i mer enn 15 minutter sammenhengende, ansikt til ansikt, med en person som er bekreftet syk med covid-19.
 • Har hatt direkte fysisk kontakt med (for eksempel ved håndhilsing) en som er bekreftet syk med covid-19 (gjelder ikke dersom anbefalt beskyttelsesutstyr er brukt).

Gjennomføring karantene for nærkontakter og personer i innreisekarantene:

 • Du skal være i karantene i 10 dager etter siste eksponering eller etter ankomst til Norge. Les mer om egnet sted for karantene nedenfor.
 • Du kan omgås de du bor sammen med som normalt, men unngå besøk.
 • Du skal ikke gå på skole, jobb, barnehage eller andre aktiviteter utenfor hjemmet.
 • Du skal ikke ta lengre reiser innenlands eller reise utenlands.
 • Du skal ikke ta offentlig transport.
 • Du skal unngå steder hvor det er vanskelig å holde avstand.
 • Du bør som hovedregel ikke oppsøke offentlige steder, slik som butikker og kaféer. Ved mangel på alternativer kan du gå ut for å gjennomføre nødvendige ærend i butikk eller apotek – men sørg for å holde tilstrekkelig avstand (minst 1 meter) til andre og unngå kø.
 • Du kan gå tur ute, men hold minst 1 meter avstand til andre.
 • Vær årvåken på egne symptomer. Dersom du får feber eller luftveissymptomer, skal du isolere deg og la deg teste så snart som mulig.
 • Ved positiv test skal du over i "hjemmeisolering".
 • Under karantenen må du oppholde deg på et egnet sted: 

  • Det vanligste er å gjennomføre karantene i eget hjem. For at et annet oppholdssted skal egne seg, må det være mulig å unngå kontakt med andre enn de du vanligvis bor sammen med.
  • Dette betyr at overnattingssteder der du må omgås andre gjester, ikke er egnet for karantene. Opphold i campingbil, -vogn, telt eller hytte på campingplasser uten eget bad/toalett og kjøkken godtas ikke som adresse for gjennomføring av karantenetiden hvis du må dele fasiliteter med andre personer enn dine nærmeste/reisefølget. Det samme gjelder opphold på adresser hvor du må dele rom/fasiliteter med andre enn de du vanligvis bor sammen med, for eksempel hybelhus og andre boliger med felles bad eller kjøkken.
  • Karantene i andres hjem er ok dersom du og din husstand er eneste gjester.

For meir informasjon frå FHI, les følgjande lenkar:

Munnbind

Det gis ikke anbefaling om bruk av munnbind på kollektivtransporten i vår region, slik smittesituasjonen er nå.​

​– Munnbind er et supplement for å beskytte hverandre når smittesituasjonen er alvorlig og metersregelen er vanskelig å overholde.  

Helsemyndighetene ga fredag 14.08 anbefalinger for bruk av munnbind i Osloregionen. De presiserer at det viktigste og mest effektive tiltaket fortsatt vil være å holde avstand og ha god hoste- og håndhygiene.

Rådet om ikke å anbefale munnbind i vår region er basert på den lokale smittesituasjonen.

- Det ligger i kortene at det kan komme nye lokalt baserte anbefalinger på senere tidspunkt, basert på endringer i den lokale smittesituasjonen, sier adm.direktør Jon Bolstad.

Les merom FHI sine anbefalinger om munnbind på denne lenken.

Opplæringstilbod for tilsette

SAV tilbyr ulike opplæringstiltak innan SHE og PRO-områda. Ha dialog med leder om kva opplæringstilbod som er relevant for deg.

Sjå oversikt over digitale kurs du som tilsett kan gjennomføre heimafrå i Læringsportalen, uavhengig av om du har jobb-pc eller ikkje.

Logg på Kompetanseportalen hjemmefra!
​Nå kan du logge på Kompetanseportalen hjemmefra med din egen PC.

​Når du logger på Kompetanseportalen hjemmefra kan du gjennomføre sjekklister og kurs som vanlig. Det er ikke mulig å åpne dokumenter eller linker til sider på SAVvisa, Dokumentsenteret eller SAvvy når du jobber fra egen PC.

Slik logger du deg på Kompetanseportalen hjemmefra:

 • Bruk linken: https://hv.dossier.no/profile/app/#/login/1/nb-NO
 • Velg glemt passord
 • Skriv inn mobilnummer
 • Nytt engangspassord kommer på SMS og er gyldig i 15 minutter
 • Tast inn engangspassord og du får beskjed om å opprette nytt passord
 • Opprett passord og bekreft dette
 • Nå kan du bruke lenken med ditt brukernavn og valgt passord til pålogging

Du kan også laste ned app'en Dossier Helse fra Appstore/GooglePlay. I app kan du ikke gjennomføre kurs eller åpne dokumenter.

 • Gå til Appstore/GooglePlay på din telefon
 • Last ned Dossier Helse
 • Når du logger inn i app for første gang må du opprette passord som sendes til din SAV e-post

Se brukerveiledning i personalhåndboken Kompetanseportalen. Dersom du har problemer med å logge på, kontakt Helse Vest IKT

HVIKT tjeneste.png

glemt passord IKT.jpg

Avlønning pensjonister under korona

Regjeringen legger til rette for at pensjonert personell i offentlig helsetjeneste enklere kan gå tilbake i jobb i helsevesenet uten å tape pensjon. Dette gjelder både beordring og frivillig arbeid i offentlig helsetjeneste i forbindelse med koronavirus.

Apotek er ikke definert som offentlig helsetjeneste og dette gjelder ikke POA pensjonister. Saken følges opp videre.

Les mer om forskriftsendringen på regjeringen.no

Stortinget har vedtatt endring av kombinasjon av alderspensjon og arbeidsinntekt for den samme gruppen. Lovforslaget fra og med 20. mars til 1. november 2020.

Prøvetaking av tilsette i SAV

Tilsette i SAV er helsepersonell og omfatta av dei til ei kvar tid gjeldande test-prioritering av denne gruppa.
SAV tilsette kan få test utført på legevakt. I noen tilfelle kan sjukehuset tilby test, dette vil leiaren din avklare. Informer leder umiddelbart om du lurer på om du skal bli testa for Korona.

Opdatering 02.06.20:

Andre nærkontakter (enn de beskrevet i avsnittet karantene og tilsette) til en som er bekreftet smittet må ikke lenger i karantene, men skal i stedet kontakte helse- og omsorgstjenesten for testing for smitte på dag tre og dag syv etter kontakten.

Oppdatering pr 25.mai 2020:

  • Folkehelseinstituttet tilrår at det utføres test for sars-CoV2 av alle personer lege mistenker har covid-19. I enkelte situasjoner kan det være aktuelt å teste asymptomatiske. Ved manglende kapasitet bør grupper testes i prioritert rekkefølge: 

   1.  Pasient med behov for innleggelse.
   2. Pasient/beboer i sykehjem eller annen helseinstitusjon.
   3. Ansatt i helsetjenesten med pasientnært arbeid.
   4. Person i risikogruppe, se risikogrupper og deres pårørende
   5. Person som er i karantene pga nærkontakt til et bekreftet tilfelle av covid-19, eller etter reise.
   6. Ansatt, barn eller elev i gjenåpnet barnehage, skole eller skolefritidsordning.
   7. Andre med mistenkt covid-19.
   8. Enkelte grupper av asymptomatiske, se under

   Presisering 02.06.20: 

   Kategori 1-3 bør testes på ved indikasjon. Kategori 6-7 med milde symptomer bør fortrinnsvis se an symptomene hjemme i 2 døgn før test gjennomføres dersom symptomene fortsatt er vedvarende. 

   Dersom testresultatet er negativt, og det fortsatt er sterk klinisk mistanke om covid-19, bør man reteste.

   Dersom testresultatet er positivt, personen ikke er nærkontakt, smittetrykket i samfunnet er lavt og personen er asymptomatisk, bør man reteste. 


Les meir om kriterier for testing på denne lenken.

Reiseråd og hjemkost

Reiseforbudet for helsepersonell vart oppheva 07.05.20. Regjeringa frarådar framleis å reise til utlandet. Vi oppmodar våre tilsette til å følge nasjonale reiseråd, og til å kontakte forsikringselskap før eventuell reise.

SAV handhevar dei til einkvar tid gjeldande krarantenereglanr. Karantene som følge av privat reise vert handtert som ferie, avspasering eller permisjon utan løn. Om du er på reise og ikkje kjem deg heim som følge av stans i transport, har SAV ikkje løne plikt.

Sjå Folkehelseinstituttet sine reiseråd

Helse Vest policy reiser og hjemkomst

Refusjon reiseutgifter fra HELFO

12. mars ble det forbudt for helsepersonell som driver pasientbehandling å dra til utlandet. Formålet var å hindre at pasienter smittes av koronaviruset. Det ble da varslet at helsepersonell vil få dekket tap og utgifter som ikke dekkes av private forsikringsselskaper.

Nå er det fastsatt regler for hvilke utgifter som dekkes og hvor kravet skal sendes.

Hvilke utgifter dekkes?

Helsepersonell som er omfattet av forbudet, har rett til å få dekket utgifter til transport, hotell eller leie av annet oppholdssted. Helsepersonellets ektefelle, partner, samboer og barn vil også få dekket disse utgiftene. Andre typer utgifter dekkes ikke.

Retten til å få dekket utgiftene gjelder kun utenlandsreiser som ikke kan gjennomføres fra 12. mars 2020 og frem til forbudet mot utenlandsreiser for helsepersonell oppheves. Retten gjelder bare reiser som er bestilt før 12. mars 2020. Forbudet gjelder ikke reiser i Norge. Utgifter til reiser innenlands dekkes derfor ikke.

Hva med privat forsikring?

Helsepersonellet skal med rimelige tiltak forsøke å begrense sitt eget tap. Helsepersonell som krever å få dekket utgifter skal fremlegge dokumentasjon på avslag fra privat forsikringsselskap. Alle utgifter som dekkes av privat forsikringsselskap avkortes i utbetalingen.

Hvem skal kravet sendes til?

Helsepersonell som er ansatt i offentlig virksomhet, skal rette krav til arbeidsgiver. Helsepersonell som er selvstendig næringsdrivende eller ansatt i privat virksomhet, skal rette krav om dekning etter til HELFO. Offentlig virksomhet som dekker krav til ansatte arbeidstakere, sender regning til HELFO som yter refusjon for utgiftene til virksomheten.

Krav må fremsettes før 1. desember 2020.

Les forskriften


Større samlingar, møter og konferansar

SAV deltar ikkje på, eller arrangerer, større møter, konferansar eller liknande under koronasituasjonen. Vi deltar heller ikkje i aktivitet i utlandet. 

Eigenmelding i forbindelse med korona

Alle som må være borte frå arbeid på grunn av koronasmitte, eller mistanke om slik sjukdom, har rett til sjukepengar. I perioden 20.03.20-31.05.20 var følgjande gjeldande,  med heimel i forskrift:      

 • Arbeidsgjevarperioden er redusert frå 16 til tre dagar for korona-relatert sjukefråvær.
 • Eigenmeldingsperiode utan krav til sjukemelding utvides til 16 dagar
 • Talet på dagar med sjukt barn dobles
 • Du har rett til å bruke eigenmelding etter 4 uker på jobb (redusert frå 8)

Utvida tilgang til bruk av eigenmeldingar er viktig for at fastlegene og legevaktlegene må bruke kompetansen og arbeidskrafta si på å behandle pasientar, ikkje skrive sjukmeldingar.

Ordning frå 0.07.20:

Kvotene med omsorgspenger ble nullstilt for alle foreldre rett før sommeren. Foreldre har en ny helårskvote til disposisjon fra 1. juli til 31. desember. Dette er gjort fordi smittesituasjonen fremover er utfordrende, og fordi det da er fornuftig å ta høyde for at behovet for fravær vil kunne være høyere enn i et normalår, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen.

Regjeringen følger med på situasjonen og vurderer behovet for tiltak fortløpende.

https://www.nav.no/no/person/innhold-til-person-forside/nyheter/endring-i-antall-omsorgsdager-fra-1.juli-2020

Personalhandboka er oppdatert (kapittel om eigenmelding). Les meir på denne lenka på regjeringen.no

Samhandling med tillitsvalde og verneteneste

Vi samhandler jevnlig med fagforeninger og vernetjeneste under Korona. Her diskuteres ulike tema, for eksempel kontinuitetsplanlegging, forsyning, smittevern-tiltak mm. Apotekere besørger jevnlig dialog med Plasstillitsvalgte og verneombud, med særlig fokus på generelle prinsipp for organisering av arbeidshverdagen. Referat fra møter med HTV/FHVO ligger på SAVisa. Lokale referat ligger på F. Ta kontakt med HRO Direktør, Apoteker eller din tillitsvalgt/verneombud dersom du lurer på noe.

Spekter og Hovedsammenslutningene har

 • forhandlet avtale om utvidet adgang til bruk av overtid udner Korona, Du finner avtalene i Personalhåndboken (under Overenskomster) eller på denne lenken.
 • forhandlet avtale om varslingstider endring arbeidsplan og kompensasjon for håndtering av Korona. Du finner avtalene i Personalhåndboken (under Overenskomster)  deller på denne lenken.

Partene i SAV er ihht samhandlingsmøte 24.03.20 enige om at man inntil vidare ikke gjer endringer i GAT som følge av endra arbeidsmønster. Unntak er overtid og meirtid og deltidstilsette som grunna Korona får auka stillingsprosent. 

Smittevern og organisering av arbeidskvardagen

På jobb og redd for å bli smitta? Korona-viruset er midt i blant oss. Mange er urolige for smitte, også på jobb. Korleis beskyttar vi oss? Kva utstyr skal vi bruke kvar, når og kvifor?

Det er innført en rekke tiltak for å redusere smitte og å sikre drift

Bemanninga er delt opp i arbeidslag, tilpassa det enkelte apotek. Det kan være bruk av heimekontor der det er mogleg,at man jobbar ulike dagar/på ulike tider, eller i ulike rom. Vi har dialog med sjukehusa for å kunne disponere eigne rom t.d. til lunsjavvikling for deler av personalet. Vi jobbar også med smittereduserande tiltak i garderobar. 

Les om risikogrupper og gravide

Vi har også en rekke smittereduserande tiltak i Publikum, t.d. inn- og utspriting av kundar, maks tal på kundar inne samtidig, ingen sjølvplukk i sjølvvalet, og montering av pleksiglas.

Tilsette med symptom på korona skal i karantene som førebyggjande tiltak. Les meir under karantene og tilsette.

Tiltaka er diskutert samhandlingsmøter med tillitsvalde og verneombud. Les meir her.

Takk til alle tilsette for konstruktiv haldning til handtering av Korona, slik at SAV kan oppretthalde leveransar.

Les: En trygg arbeidshverdag - En hilsen fra sykehusapoteker i Bergen
  
Generelle råd for å redusere risiko for smitte
Du kan også gjøre mye sjølve for å redusere risiko for smitte. Det gjelder både hygienetiltak og sosial omgang. Sosial distansering er en måte å redusera og forsinke utbrot av korona. Råda gjeld for befolkninga generelt, de som er i heimekarantene og de sjuke som skal være i isolering. FHI kom med presisering om sosial distansering 16.03.20 og 29.03.20. Les meir om dette her.      

Her kan du lese om SAV sin handtering av påvist smitte hos medarbeidar

Les FHI råd om smitteførebygging på denne lenken

Gravide og korona
Det er foreløpig lite som tyder på at gravide er særlig utsatt for alvorlig koronavirussykdom. Gravide kan ha økt risiko for alvorligere forløp av enkelte virusinfeksjoner hvis de blir smittet, som f.eks. influensa. Vi vet foreløpig ikke om dette også gjelder for sykdommen covid-19, men det er lite som tyder på at gravide er spesielt utsatt for å utvikle alvorlig sykdom med det nye koronaviruset. Råd for å forebygge smitte med det nye koronaviruset hos gravide er de samme som for befolkningen for øvrig, slik som god håndhygiene og begrense kontakt med andre utenom familien.

Gravide kvinner som har kronisk sykdom eller svangerskapskomplikasjoner bør diskutere med egen lege om det er grunn til å utvise ekstra forsiktighet og behov for tilrettelegging på arbeidsplassen. Sykemelding anbefales ikke med mindre det ikke er mulig å tilrettelegge arbeidet.

For helsepersonell som er gravide, er det ut fra et føre-var-prinsipp anbefalt at annet helsepersonell tar prøver av og behandler personer med mulig covid-19-sykdom, så langt det er mulig. Tilrettelegging gjøres i samråd med arbeidsgiver.

Risikogrupper og korona
De fleste som blir smittet av koronavirus vil trolig få milde luftveissymptomer som vil gå over av seg selv, mens noen vil få alvorligere sykdom med blant annet lungebetennelse og pustebesvær. Det er sannsynlig at økt risiko forårsakes av alder, grunnsykdom eller en kombinasjon av begge. Hos yngre personer er med velregulerte grunnsykdommer antas det at risikoen er begrenset.  Les mer om risikogrupper på denne lenken.

Grupper med økt risiko for alvorlig forløp av covid-19 per 16.04.20:

 • Alder over 65 år
 • hjerte- og karsykdom (inkludert høyt blodtrykk)
 • diabetes

For helsepersonell med risikofaktor(er) er det anbefalt tilrettelegging slik at annet helsepersonell uten risikofaktorer tar prøver av og behandler personer med mulig covid-19-sykdom.

Tilrettelegging skal gjøres i samråd med arbeidsgiver. Ved arbeid der pasientnært arbeid og eksponering for covid-19-syke pasienter ikke kan unngås, anbefales omplassering til andre arbeidsoppgaver eller hjemmekontor vurdert ut fra individuell risiko. Sykemelding er ikke anbefalt med mindre omplassering eller tilrettelegging for hjemmekontor ikke er mulig.

SAV følger anbefalingene til FHI
SAV vil så langt det er mulig skjerme medarbeidere som tilhører risikogruppene samt gravide mot eksponering for covid-19 smitte, dvs. arbeide med pasienter med bekreftet eller mistenkt smitte. Arbeidsoppgaver i selvvalg i PUB er del av oppgaver som risikovurderes.

God dialog med leder er viktig, både for smittereduserende tiltak og gjennom jevnlig debrief.
Be gjerne om råd fra BHT eller HRO avdeling.

Leder kan bestille samtalebistand fra BHT.

Du kan også ringe  støttetelefon for tilsette i Helse Bergen, denne er tilgjengelig for oss i SAV gjennom avtale med BHT.

Telefonnummeret er 55972938.
Åpningstid: Hverdager kl: 09-14.
Telefonen bemannes primært av psykologer, eventuelt kan du komme i kontakt med leger/prester.

Trygg arbeidshverdag i SAV
SAV har prioritert å iverksette flere forebyggende tiltak. Du finner dem på plakater i apoteket. Se også denne lenken.

De viktigste tiltakene er å vaske hendene hyppig, holde avstand og at medarbeidere holder seg hjemme ved symptomer. Andre smittereduserende tiltak som også bidrar til å redusere smitterisiko er:
deling i arbeidslag, med minimal kontakt og beredskapsbemanning som er skjermet hjemme.

 • adgangskontroll på sykehuset
 • bruk av arbeidstøy
 • begrensninger på kurs og reiser, regler for lunsjavvikling
 • pleksiglass i reseptur i PUB
 • hyppig renhold av lokaler (inkludert dørhåndtak mm)

Les om smittevern og organisering av hverdagen

Les mer om risikogrupper på FHI
Les mer om gravide på FHI
Helse Bergen - På jobb og redd for å bli smittet?

Om smitte

Har du vært i nærkontakt med personar som har fått påvist covid-19 sjukdom?
For å hindre vidare smittespreiing og avgrensa utbrotet av covid-19 i Norge blir det gjort ei kartlegging av personar (smitteporing) som har vore i kontakt med ein person med bekrefta koronavirussjukdom. Folkehelseinstituttet anbefaler at nærkontaktar reduserer sosial kontakt (heimekarantene).

Korleis kan du bli smitta med koronavirus?

Smittemåten er hovudsakeleg dråpe- og kontaktsmitte som for andre koronavirus, men det er og påvist viruset i avføring (feces). Kunnskap om smittevei er likevel avgrensa sidan dette er et nytt virus. Difor leggjast eigenskaper til koronavirus i nær slekt til grunn for råda.

Inkubasjonstid (tida frå man er smitta til sjukdommen gir symptom) er i følgje WHO regna til å være 5-6 dagar, men den kan variere frå 0-14 dagar.

Det nye koronaviruset fører til luftvegsinfeksjon og kan gje alt frå milde symptom til meir alvorlig sjukdom. Symptoma liknar dei man kan sjå ved forkjøling og influensa. Feber og hoste er de vanlegaste symptoma på infeksjon. Enkelte har starta med sår hals og milde symptom, men de fleste vil få feber og hoste etterkvart. Nokon utviklar lungebetennelse med pustevanskar og/eller hoste, eventuelt med lungeinfiltrater [LØ1] på røntgen. Alvorlig lungesvikt og dødsfall hendar. Informasjon om risikofaktorar for alvorlig sjukdom er foreløpig avgrensa, men alvorlig sjukdom og dødsfall er oftast sett hos eldre og personer med underliggande sjukdomar.

Les meir på denne lenka    

Kva skjer viss du får påvist sjukdommen?
Personar som får påvist koronavirusinfeksjon vil bli isolert heime eller på sjukehus, avhengig av boforhold og sjukdommens alvorlegheitsgrad. Mange vil berre ha milde symptom, men isolering blir gjort for å redusere risikoen for å smitte andre. Du vil bli følgt opp av leiaren din, i samråd med smittevernlege i sjukehuset.

Kva med dei du bur saman med?
Så lenge du er frisk, kan dei som bur i same husstand leve som normalt. Dei er ikkje omfatta av karantene-tiltaka så lenge du er heime og symptomfri.

Les meir om heimekarantene i avsnittet Karantene og tilsette.

Håndtering av påvist smitte hos medarbeider i SAV
Slik smittesituasjonen utvikler seg i Norge er det stor mulighet for at eller flere medarbeidere i SAV vil få påvist smitte med koronaviruset i tiden som kommer. Det er derfor utarbeidet en sjekkliste for støtte til håndtering ved positivt svar på Covid-19. Det vil sikre forsvarlig og hensiktsmessig håndtering ved bekreftet positiv prøve hos en av våre medarbeidere. Blant tiltakene inngår varsling (til AD, HRO Direktør, sykehus og tillitsvalgte/vernetjeneste), karantenevurderinger for kolleger, smittesporing, nedvask mm. Retningslinjen ligger i SAVvy.
Fagforeningene sluttet seg til retningslinjen i samhandlngsmøte 24.03.2020.

Ta kontakt med lederen din dersom du lurer på noe. 

Råd til deg med luftvegsinfeksjon men som ikkje er testa
Sjå informasjon om smitte, mistanke om smitte og ofte stilte spørsmål (Helse Bergen)

Koronaeksponering  på jobb - mulig yrkesskade

All korona eksponering si jobbsammenheng skal registreres som uønsket HMS hendelse i Synergi, både tilfeller som medfører smitte og ikke. Dette håndteres i tråd med prosess og prosedyre for melding av HMS hendelse og registrering av yrkesskade.

Saken registreres i Synergi - bruk uønsket hendelse – HMS – 1.3.12 Korona. Personopplysninger registreres under "pasient- personopplysninger", og ikke i hendelsesforløpet. Leder besørger snarlig melding til NAV og forsikringsselskap. I HMS håndboken finner du egen veileder til hjelp, se kapittel om melding av avvik og personskade.  Sentrale tiltak er smittesporing, karantene og veiledning, herunder samtale med BHT.

Koronasmitte og covid-19 var tidligere ikke omfattet av listen over de sykdommer som kunne godkjennes som yrkessykdom og gi rett til yrkesskadeerstatning. Nå er sykdommen etter endring i Forskrift oppført på listen. De nye reglene vil også gjelde for yrkesskadeforsikringsloven og helsepersonell som smittes av koronaviruset på jobb dekkes etter forskriftsendring av yrkesskadeforsikringen.

Ta gjerne kontakt med HRO avdelingen for bistand.

 


Fann du det du leita etter?