Kompetanse

Sjukehusapoteka Vest har vi farmasifagleg kompetanse som hjelper oss på veg til å nå målet om at legemiddel skal brukast rett. I legemiddelmeldinga frå 2016 blei farmasøytane si rolle i å hjelpe til med rett bruk av legemiddel trekt fram. Farmasøytane sin kompetanse er eit viktig bidrag i arbeidet med å minske talet på feil i behandling med legemiddel.

​Apotekar

Dagleg leiar i apoteket. Apotekaren må ha mastegrad i farmasi, ei femårig universitetsutdanning, og 2. års praksis frå apotek.

Autorisert helsepersonell.

Provisorfarmasøyt

Har mastergrad i farmasi. Provisorfarmasøyten har ekspedisjonsrett, dvs. har sjølvstendig rett til å ekspedere legemiddel etter resept og rekvisisjon.

Autorisert helsepersonell.

Reseptarfarmasøyt

Har bachelorgrad i farmasi, dvs. treårig høgskoleutdanning. Også reseptarfarmasøyten har ekspedisjonsrett.

Autorisert helsepersonell.

Apotekteknikar

Har ikkje ekspedisjonsrett, men har likevel viktige oppgåver i samanheng med service- og kundekontakt, informasjon til publikum, varebehandling og kontorarbeid. Apotekteknikarutdanninga er ei utdanning i vidaregåande skole innanfor studieretning for helse- og sosialfag.

Autorisert helsepersonell.

Klinisk farmasøyt

Det er krav til erfaring frå sjukehusfarmasi før ein begynner opplæring i metode og det er opplæringsprogram i metodikk for dei ulike oppgåvene innan tenesteleveransen klinisk farmasi. Nokre kliniske farmasøytar har formell etterutdanning, for eksempel erfaringsbasert Master i klinisk farmasi.

Autorisert helsepersonell.

Farmasøyt i produksjon

Erfaring frå lækjemiddelproduksjon. Autorisert helsepersonell.


Vurderer du ein karriere innanfor farmasi?

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.