Jobb og karriere

Vi arbeider for å knyte til oss dei beste fagfolka og vil leggje til rette for at alle tilsette skal trivast og yte sitt beste. Vi skal så langt som råd avspegle mangfaldet i befolkninga.

Våre tilsette er vår viktigaste ressurs. Det er derfor eit personalpolitisk mål å oppnå ein balansert samansetnad når det gjeld kjønn og alder, og å rekruttere kvalifiserte personar med innvandrarbakgrunn.

Sjå våre ledige stillingar på WebCruiter


 


Fann du det du leita etter?