Sår og sårpleie

  • Brannsår

    Brannsår er ei skade i huda som følge av kontakt med sterk varme, f.eks. frå varmt vatn, ei varmekjelde eller sterk sol. Kjemikaliar eller straum kan også gi brannskade i huda.

  • Småsår, kutt, rifter og skrubbsår

    Sår er skadar i huda som oppstår ved at vi f.eks. stikk, skrapar eller kuttar oss på skarpe ting.

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.