Ernæring og kosttilskudd

 • Behov for auka næringsinnhald

  Dersom matinntaket er noko redusert, kan det vera tilstrekkeleg å setje til litt ekstra næring. Prinsippet er å auke næringsinnhaldet utan å auke volumet i særleg grad. Dette kan gjerast ved å nytte energirike matvarer, eller ein kan kjøpe...

 • Ernæring ved svelgvanskar

  Når ein har vanskar med å svelge maten (dysfagi) kan ein ha behov for næring med tjukkare konsistens eller andre kosistenstilpassa produkt.

 • Gode råd om næringsdrikkar

  Når matlysta er dårleg, er det ofte lettare å drikke, enn å ete. Ferdiglaga næringsdrikkar er eit godt supplement til maten.

 • Hjartesunne levevanar

  Hjartet er den viktigaste muskelen din. I kvile slår hjartet vanlegvis mellom 60–80 slag i minuttet, og i løpet av ein heil dag har det slått minst 86 000 slag. Hjartet kviler aldri, det jobbar kvart sekund og tar seg aldri ein pust i bakken.

 • Intravenøs ernæring

  Intravenøs ernæring (PN, parenteral ernæring) gjev ein fortrinnsvis til dei som ikkje har fungerande tarm.

 • Kosttilskot

  Vanlegvis får vi det vi treng gjennom maten vi et, men det finst tilfelle når kroppen vår treng kosttilskot. Barn, ungdom, gravide, folk som slankar seg og eldre er eksempel på grupper som kan trenge kosttilskot. Kosttilskot er produkt som...

 • Sondeernæring

  Sondeernæring/enteral ernæring (EN), nyttast av dei som ikkje klarar å ete og drikke nok til å dekke næringsbehova sine.

 • Næringsdrikkar

  Næringsdrikker og andre næringstilskot tilfører kroppen ekstra energi, protein, vitamin og mineral.

 • Ernæring ved sjukdom

  Det er mange pasientar som opplever problem med nedsett matlyst, uønskt vekttap etc. På nettsidene våre kan du lese meir om næringsdrikker, kosttilskott, intravenøs ernæring, hjartesunne levevanar, sondeernæring og mykje meir. Apoteka våre...

Fann du det du leita etter?