Baby og barn

 • Feber hos barn

  Feber er eit viktig ledd i kroppen sitt forsvar mot infeksjonar, og er eit svært vanleg sjukdomsteikn. Feber i seg sjølv er ikkje farleg, men høg feber kan vere ei belasting for kroppen.

 • Gode råd i barseltiden

  Det er mykje ein treng til eit nyfødt barn og mor etter fødselen, og det er eit hav av produkt å velje mellom. Vi har derfor laga ei hugseliste over kva de treng frå apoteket.

 • Barn og ernæring

  Det første året treng barn næringstett mat for god vokster og utvikling. Den første maten er grunnlaget for matvanane seinare i livet.

 • Den femte barnesjukdommen

  Den femte barnesjukdommen er ein infeksjonssjukdom som skuldast eit virus (parvovirus B19). Sjukdommen oppstår oftast hos barn i førskulealder, men personar i alle aldrar kan få sjukdommen.

 • Den fjerde barnesjukdommen

  Den fjerde barnesjukdommener ein infeksjonssjukdom som skuldast eit virus (herpesvirus 6 og/eller 7), og som gir feber og utslett hos små barn.

 • Ernæring når barnet er sjukt

  Ved sjukdom vil barnet ha eit større behov for næringsstoff, samtidig som barnet kan ha ein nedsette appetitt. Det kan da vera nødvendig å auke næringsinnhaldet i maten, utan at den treng å fylle meir i volum.

 • Hoste hos barn

  Hoste er ein beskyttelsesrefleks for luftvegane og kan arte seg som slimhoste eller tørrhoste.

 • Magesjuke hos barn

  Akutt magesjuke er plutseleg laus og hyppig avføring anten aleine eller saman med kvalme, oppkast, magesmerter og eventuell feber. Når barn får akutt magesjuke, skuldast det vanlegvis ein virusinfeksjon i tarmen.

Fann du det du leita etter?