Styremedlemmar

Styret i Sjukehusapoteka Vest består av representantar som er oppnemd av Helse Vest og representantar som er vald av dei tilsette.

Styreleiar


Trude Marit Risnes, styreleiar

Nestleiar

Olav Godtfred Klausen

Styremedlemmar

Arve Varden

Inger Cathrine Bryne

Eivind Hansen

Bente Aae

Ansattevalgte styremedlemmar

Gunvald Andreas Iversen

Marit Jacobsen

Marianne Saugestad

Vararepresentantar

Ragnhild Winum

Celina Brendløkken

Marianne Heggø Hansen

Nina Haakonsen

Siri B. Bjørhovde

 

Gå til styresaker

Fann du det du leita etter?