Styremedlemmar

Styret i Sjukehusapoteka Vest består av representantar som er oppnemd av Helse Vest og representantar som er vald av dei tilsette.

Styreleiar


Trude Marit Risnes

Nestleiar

Olav Godtfred Klausen

Styremedlemmar

Arve Varden

Helle Kristine Schøyen

Eivind Hansen

Bente Aae

Ansattevalgte styremedlemmar

Gunvald Andreas Iversen

Ragnhild Winum

Marianne Saugestad

Vararepresentantar

Siri B. Bjørhovde

Marianne Heggø Hansen

Nina Haakonsen

Espen Frøvold

 

Gå til styresaker

Fann du det du leita etter?