For tilsette

Her finn du lenkjer til nettstader det kan vere nyttig å ha tilgang til når du ikkje er på jobb.

Gå til MinGATGå til kompetanseportalenGå til læringsportalen


Om MinGat

MinGAT er ein personleg nettside for deg som er tilsett i SAV. Her finn du  informasjon om arbeidstid (oversikt over vakter og timelister), lønnsslippar og lønns- og trekkoppgåver, reiseslippar (reiserekningane dine) og personopplysingar, til dømes adresse og næraste pårørande.

Du har sjøkv ansvar for at profilen din er oppdatert og inneheld riktig informasjon.