Føretaksleiinga

Jon Bolstad

Administrerande direktør Jon Bolstad 

Administrerande direktør

Tonje Folkvang

Sjukehusapotekar, Sjukehusapoteket i Stavanger 

Sjukehusapotekar
Sjukehusapoteket i Stavanger

Linda Clementsen

Sjukehusapotekar, Sjukehusapoteket i Haugesund 

Kst. sjukehusapotekar
Sjukehusapoteket i HaugesundLene Svanberg Jakobsen

Sjukehusapotekar, Sjukehusapoteket i Haugesund 

Kst. sjukehusapotekar
Sjukehusapoteket i Bergen

Gunvor Steine Tufte

Sjukehusapotekar, Sjukehusapoteket i Haugesund 

Sjukehusapotekar
Sjukehusapoteket i Førde

Christer Bakke Frantzen

Fagdirektør 

FagdirektørBerit Beate Berntsen

HR og Organisasjonsdirektør 

HR og Organisasjonsdirektør

Ola Rye

Økonomidirektør 

ØkonomidirektørFann du det du leita etter?