Føretaksleiinga

Føretaksleiinga

  • Jon Bolstad, administrerande direktør (fom 21.8.17)
  • Ola Rye, økonomidirektør
  • Tonje Folkvang, sjukehusapotekar Stavanger
  • Roy Vermund Rangjord, sjukehusapotekar Bergen
  • Lene Svanberg Jakobsen, sjukehusapotekar Haugesund
  • Gunvor Steine, vikar sjukehusapotekar Førde
  • Christer Bakke Frantzen, fagdirektør
  • Berit Beate Berntsen, HR- og organisasjonssjef
  • Tor Erik Tveit, kst. økonomisjef