Aktuelt

 • 20.12.2017
  Medisinstart: Gratis legemiddelrettleiing på sjukehusapoteket

  På sjukehusapoteket kan du snart bestille ei ny teneste kalla Medisinstart, eller oppstartsrettleiing. Dette er for deg som skal starte med blodtrykksenkande, blodfortynnande eller koIesterolsenkande medisin. Både lege og pasienten sjølv ka...

 • 18.12.2017
  Opningstider i jula

 • 29.11.2017
  Vi har fornøgde kundar

  I september vart det gjennomført ei kundeundersøkelse i Sjukehusapoteka Vest. Målet var å få tilbakemeldingar om korleis kundane våre opplever arbeidet vårt og kva vi kan bli betre på.

 • 27.10.2017
  Verdens Psoriasisdag 29.oktober

  Besøk vår stand på sykehusapoteket på fredag 27.oktober og få gode råd og veiledning!

 • 06.09.2017
  Rydd skapet

  Visste du at hvert år så skjer tusenvis av uhell med medisiner i hjemmet? Derfor er det viktig å ha kontroll på egne medisiner for å unngå forveksling, og oppbevare de samlet og utilgjengelig for barn.

 • 30.08.2017
  Sykkel-VM i Bergen 2017

  I perioden 16.-24. september blir Sykkel-VM arrangert i Bergen. Dette kan skape konsekvensar for deg som skal til sjukehuset, enten som pasient, pårørande eller tilsett.

 • 27.06.2017
  Sykehusapotekene forlenger avtalen med Alliance Healthcare Norge AS

  I dag annonseres vedtaket om forlengelse av grossistavtalen med AHN.

 • 23.05.2017
  Jon Bolstad skal leie Sjukehusapoteka

  Jon Bolstad blir ny administrerande direktør i Sjukehusapoteka Vest (SAV). Han har i dag same stilling i Helse Førde.

 • 01.05.2017
  Våre tilbod

  I oktober er det gode tilbod på mange produkt hos oss - opptil 50% på utvalde produkt.

 • 24.03.2017
  Pilotprosjektet har minska feilmedisinering av eldre

  Ein tredel av pasientane på sjukeheim brukar medisinar dei ikkje skulle brukt. Pilotprosjektet i Nordfjord har ført til færre feil, og meir kunnskap hos dei tilsette.

 • 09.03.2017
  Spanande stilling hos Sjukehusapoteket i Førde

  Lyst til å prøve deg som leiar i eit profesjonelt farmasøytisk og medisinsk miljø?

 • 25.11.2016
  Nytt og større apotek i Stavanger

  Torsdag 1. desember opna Sjukehusapoteket i Stavanger eit heilt nytt og større apotek på Stavanger universitetssjukehus!

 • 24.11.2016
  Friskmelding av produksjonsrom på Sjukehusapoteket i Stavanger

  Produksjonsrommet for intravenøse ernæringsløysingar (TPN) opna for normal produksjon frå 22.november.

 • 20.10.2016
  Velkommen til nytt apotek i Bergen

  Den 1.november opna Sjukehusapoteket i Bergen eit heilt nytt og større apotek på Haukeland universitetssjukehus!

 • 18.10.2016
  Snart opnar eit nytt og større apotek i Bergen

  Sjukehusapoteket i Bergen bygger i desse dagane om lokala i apotekutsalet på Haukeland universitetssjukehus. Den 1. november blir det opna eit nytt og større apotekutsal for pasientar, pårørande, tilsette og andre kundar.

 • 03.10.2016
  Vi er gode på service

  I august 2016 gjennomførde Sjukehusapoteka Vest ei brukarundersøking i alle sjukehusapoteka sine. 99 prosent av dei som deltok i undersøkinga svarte at servicen dei fekk var svært bra eller bra då dei besøkte sjukehusapoteket sitt.

 • 28.09.2016
  Vi har fått nye nettsider!

  I dag lanserte vi heilt ferske nettsider for Sjukehusapoteka Vest! Saman med dei andre føretaka i Helse Vest er vi no den tredje helseregionen som får eit nytt nettsted. 

 • 26.09.2016
  Husk å sjekke brysta

  Vi i Sjukehusapoteka Vest retter òg fokuset mot brystkreft i oktober. Brystkreft er den hyppigaste kreftforma hos kvinner og rammer 3000 kvinner kvart år.

 • 05.09.2016
  Gjer det enkelt for pasientane å få medisinen sin

  Sidan lanseringen i april har mange nytta seg av Sjukehusapoteket Vest sin nettbaserte løysning for å bestille klargjering av reseptmedisin.

 • 31.08.2016
  Stengd produksjonsrom ved Sjukehusapoteket i Stavanger

  Sjukehusapoteka Vest har dei siste to månadene hatt utfordringar med vekst av bakteriar i eit laboratorium som blir brukt til produksjon av intravenøse ernæringsløysningar ved Sjukehusapoteket i Stavanger. Det blir jobba målretta for å iden...

 • 24.08.2016
  No slepp du å vente på medisinane dine

  Ved å bestille klargjering slepp du å trekkje kølapp og får du enkelt med deg dei medisinane du treng for vidare behandling.

 • 24.08.2016
  Hugs å rydde i medisinskapet

  Undersøkingar viser at svært mange av oss sjeldan ryddar opp i medisinane våre. Dette kan ha uheldige konsekvensar.

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.