Aktuelt

 • 06.09.2017
  Rydd skapet

  Visste du at hvert år så skjer tusenvis av uhell med medisiner i hjemmet? Derfor er det viktig å ha kontroll på egne medisiner for å unngå forveksling, og oppbevare de samlet og utilgjengelig for barn.

 • 30.08.2017
  Sykkel-VM i Bergen 2017

  I perioden 16.-24. september blir Sykkel-VM arrangert i Bergen. Dette kan skape konsekvensar for deg som skal til sjukehuset, enten som pasient, pårørande eller tilsett.

 • 27.06.2017
  Sykehusapotekene forlenger avtalen med Alliance Healthcare Norge AS

  I dag annonseres vedtaket om forlengelse av grossistavtalen med AHN.

 • 23.05.2017
  Jon Bolstad skal leie Sjukehusapoteka

  Jon Bolstad blir ny administrerande direktør i Sjukehusapoteka Vest (SAV). Han har i dag same stilling i Helse Førde.

 • 01.05.2017
  Våre tilbod

  I oktober er det gode tilbod på mange produkt hos oss - opptil 50% på utvalde produkt.

 • 24.03.2017
  Pilotprosjektet har minska feilmedisinering av eldre

  Ein tredel av pasientane på sjukeheim brukar medisinar dei ikkje skulle brukt. Pilotprosjektet i Nordfjord har ført til færre feil, og meir kunnskap hos dei tilsette.

 • 09.03.2017
  Spanande stilling hos Sjukehusapoteket i Førde

  Lyst til å prøve deg som leiar i eit profesjonelt farmasøytisk og medisinsk miljø?

 • 25.11.2016
  Nytt og større apotek i Stavanger

  Torsdag 1. desember opna Sjukehusapoteket i Stavanger eit heilt nytt og større apotek på Stavanger universitetssjukehus!

 • 24.11.2016
  Friskmelding av produksjonsrom på Sjukehusapoteket i Stavanger

  Produksjonsrommet for intravenøse ernæringsløysingar (TPN) opna for normal produksjon frå 22.november.

 • 20.10.2016
  Velkommen til nytt apotek i Bergen

  Den 1.november opna Sjukehusapoteket i Bergen eit heilt nytt og større apotek på Haukeland universitetssjukehus!

 • 18.10.2016
  Snart opnar eit nytt og større apotek i Bergen

  Sjukehusapoteket i Bergen bygger i desse dagane om lokala i apotekutsalet på Haukeland universitetssjukehus. Den 1. november blir det opna eit nytt og større apotekutsal for pasientar, pårørande, tilsette og andre kundar.

 • 03.10.2016
  Vi er gode på service

  I august 2016 gjennomførde Sjukehusapoteka Vest ei brukarundersøking i alle sjukehusapoteka sine. 99 prosent av dei som deltok i undersøkinga svarte at servicen dei fekk var svært bra eller bra då dei besøkte sjukehusapoteket sitt.

 • 28.09.2016
  Vi har fått nye nettsider!

  I dag lanserte vi heilt ferske nettsider for Sjukehusapoteka Vest! Saman med dei andre føretaka i Helse Vest er vi no den tredje helseregionen som får eit nytt nettsted. 

 • 26.09.2016
  Husk å sjekke brysta

  Vi i Sjukehusapoteka Vest retter òg fokuset mot brystkreft i oktober. Brystkreft er den hyppigaste kreftforma hos kvinner og rammer 3000 kvinner kvart år.

 • 05.09.2016
  Gjer det enkelt for pasientane å få medisinen sin

  Sidan lanseringen i april har mange nytta seg av Sjukehusapoteket Vest sin nettbaserte løysning for å bestille klargjering av reseptmedisin.

 • 31.08.2016
  Stengd produksjonsrom ved Sjukehusapoteket i Stavanger

  Sjukehusapoteka Vest har dei siste to månadene hatt utfordringar med vekst av bakteriar i eit laboratorium som blir brukt til produksjon av intravenøse ernæringsløysningar ved Sjukehusapoteket i Stavanger. Det blir jobba målretta for å iden...

 • 24.08.2016
  No slepp du å vente på medisinane dine

  Ved å bestille klargjering slepp du å trekkje kølapp og får du enkelt med deg dei medisinane du treng for vidare behandling.

 • 24.08.2016
  Hugs å rydde i medisinskapet

  Undersøkingar viser at svært mange av oss sjeldan ryddar opp i medisinane våre. Dette kan ha uheldige konsekvensar.