Kvalitetsstandard

Sjukehusapoteka Vest legg stor vekt på å drive verksemda i tråd med lov og forskrift. Vi følgjer bransjestandarden for god apotekpraksis som er ein kvalitetsstandard for apoteka si kjerneverksemd.

God apotekpraksis

God apotekpraksis er apotekbransjen sine krav som hjelper til å sikre varer og tenester av høg kvalitet. Pasienttryggleik og pasientorientering er førande prinsipp i standarden.

God apotekpraksis gjer det mogleg for pasientar/kundar og styresmakter å sjå til at bransjen oppfyller sine eigne krav.

System for styring

Sjukehusapoteka Vest har eit strukturert system for å beskrive og styre
verksemda. Dette gjer oss i stand til å jobbe med kontinuerleg forbetring og hjelper til med å sikre ein einsarta kvalitet på tvers av avdelingar og apotek.


Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.