Kvalitet og miljø

  • Kvalitetsstandard

    Sjukehusapoteka Vest legg stor vekt på å drive verksemda i tråd med lov og forskrift. Vi følgjer bransjestandarden for god apotekpraksis som er ein kvalitetsstandard for apoteka si kjerneverksemd.

  • Miljøpolitikk i SAV

    SAV skal vere ein miljøbevisst organisasjon og vi er sertifisert etter den internasjonale miljøstandarden ISO 14001:2004.

  • Helse , miljø og tryggleik (HMT)

    SAV ønskjer eit godt arbeidsmiljø, der du som motivert tilsett kan bruke ressursane dine fullt ut.

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.