Kvalitet og miljø

  • Helse , miljø og tryggleik (HMT)

    SAV ønskjer eit godt arbeidsmiljø, der du som motivert tilsett kan bruke ressursane dine fullt ut.

  • Kvalitetsstandard

    Sjukehusapoteka Vest legg stor vekt på å drive verksemda i tråd med lov og forskrift. Vi følgjer bransjestandarden for god apotekpraksis som er ein kvalitetsstandard for apoteka si kjerneverksemd.

  • Miljøpolitikk i SAV

    SAV skal vere ein miljøbevisst organisasjon og vi er sertifisert etter den internasjonale miljøstandarden ISO 14001:2004.

Fann du det du leita etter?