Fag og forsking

Tenester

Farmasøytiske tenester frå oss skal bidra til at pasientane får best mogleg nytte av legemiddelbehandlinga og at forsyning av legemiddel i sjukehusa er trygg og effektiv.

Les meir om våre tenester

Forsking

Vi skal bidra til forsking og utvikling innan legemiddelbruk og legemiddelforsyning både i eige føretak og i samarbeid med sjukehusføretaka.

Les meir om forsking i Sjukehusapoteka Vest

Samhandling

I Sjukehusapoteka Vest handlar samhandling om å sikre god informasjonsoverføring med omsyn til pasienten sin legemiddelbruk og sikre forsyning av legemiddel ved skifte av omsorgsnivå.

Les meir om samhandling

Kvalitet og miljø

KvalitetsstandardMiljøpolitikk i Sjukehusapoteka VestHelse, miljø og tryggleik

Våre forretningsområder

 • Publikumsapotek

  Publikumsapoteket er eit apotekutsal som er ope for alle.

 • Sjukehusekspedisjon

  Sjukehusekspedisjonen står for all legemiddellevering til sjukehusa.

 • Farmasøytiske tenester

  Samarbeider med legar og sjukepleiarar i tverrfaglege lag for å gje pasientar ved sjukehusa best mogleg behandling.

 • Produksjon

  I produksjonsavdelingane tilverkast legemiddel som ikkje er tilgjengeleg på marknaden, eller som har kort haldbarheit og såleis må tilverkast kort tid før bruk.

Fann du det du leita etter?