Fag og forsking

Tenester

Farmasøytiske tenester frå oss skal bidra til at pasientane får best mogleg nytte av legemiddelbehandlinga og at forsyning av legemiddel i sjukehusa er trygg og effektiv.

Les meir om våre tenester

Forsking

Vi skal bidra til forsking og utvikling innan legemiddelbruk og legemiddelforsyning både i eige føretak og i samarbeid med sjukehusføretaka.

Les meir om forsking i Sjukehusapoteka Vest

Samhandling

I Sjukehusapoteka Vest handlar samhandling om å sikre god informasjonsoverføring med omsyn til pasienten sin legemiddelbruk og sikre forsyning av legemiddel ved skifte av omsorgsnivå.

Les meir om samhandling

Kvalitet og miljø

KvalitetsstandardMiljøpolitikk i Sjukehusapoteka VestHelse, miljø og tryggleik

Våre forretningsområder

 • Publikumsapotek

  Publikumsapoteket er eit apotekutsal som er ope for alle.

 • Sjukehusekspedisjon

  Sjukehusekspedisjonen står for all legemiddellevering til sjukehusa.

 • Farmasøytiske tenester

  Samarbeider med legar og sjukepleiarar i tverrfaglege lag for å gje pasientar ved sjukehusa best mogleg behandling.

 • Produksjon

  I produksjonsavdelingane tilverkast legemiddel som ikkje er tilgjengeleg på marknaden, eller som har kort haldbarheit og såleis må tilverkast kort tid før bruk.

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.