Fag og forsking

Tenester

Farmasøytiske tenester frå oss skal bidra til at pasientane får best mogleg nytte av legemiddelbehandlinga og at forsyning av legemiddel i sjukehusa er trygg og effektiv.

Les meir om våre tenester

Tenestekatalog

Forsking

Vi skal bidra til forsking og utvikling innan legemiddelbruk og legemiddelforsyning både i eige føretak og i samarbeid med sjukehusføretaka.

Les meir om forsking i Sjukehusapoteka Vest

Samhandling

I Sjukehusapoteka Vest handlar samhandling om å sikre god informasjonsoverføring med omsyn til pasienten sin legemiddelbruk og sikre forsyning av legemiddel ved skifte av omsorgsnivå.

Les meir om samhandling

Kvalitet og miljø

Kvalitetsstandard Miljøpolitikk i Sjukehusapoteka Vest Helse, miljø og tryggleik

Fann du det du leita etter?