Viktig å huske når du skal reisa heim frå sjukehuset

Når du skal reisa heim frå sjukehuset er det nokre ting det kan vera lurt å huske på. Denne hugselista er laga for deg som skal skrivast ut.

Har du fått ei oversikt over alle lækjemidla du framleis skal bruka etter utskriving frå sjukehuset?

  • dosering og doseringstidspunkt

 

Har du fått god informasjon om lækjemidla du skal bruka slik at du føler deg trygg på

  • korleis og kvifor dei skal brukast?
  • dosering og når du skal ta dei?
  • eventuelle varsemdsreglar og biverknader?

    Spør gjerne om skriftleg informasjon!

 

Har du fått med deg dei reseptane du treng?

  • eventuelle søknader for refusjon av lækjemiddelutgifter eller anna?


Er det gjort endringar i legemiddelbehandlinga som du stod på då du blei lagd inn på sjukehuset?


Er det sett i gong ny legemiddelbehandling som du skal fortsetja med?


Er det sett i gong ei legemiddelbehandling som du skal avslutta innan ei bestemt tid?

  • kven skal i så fall fylgje den opp?


Har du legemiddel heime som du ikkje har fått reseptar på no men som du likevel skal fortsetja med?

 

 

* Denne hugselista er henta frå Sjukehusapotekene i Midt-Norge

Fann du det du leita etter?