Kan alle ta influensavaksine i apotek?

I dag er 1,6 millionar nordmenn i risikogruppa. Målet for vaksinasjonsdekning innan denne gruppa er 75 prosent.

​Folkehelseinstituttet anbefaler influensavaksine
spesielt til:

 • Alle frå fylte 65 år
 • Alle som er gravid, etter 12. svangerskapsveke
 • Dei som er gravid i 1. trimester med tilleggsrisiko
 • Dei som bur i omsorgsbustader og sjukeheim
 • Personer med diabetes type 1 og 2, kronisk lungesjukdom, hjarte- og karsjukdom, kronisk nevrologisk sjukdom/skade, nedsette immunforsvar, svært alvorleg fedme eller annan alvorleg og/eller kronisk sjukdom der influensa utgjer ein alvorleg helserisiko
 • I tillegg blir helsepersonell med pasientkontakt anbefalt å vaksinere seg mot sesonginfluensa

Om influensavaksinering i apotek

 • Alle over 12 år, som er i risikogruppa, kan vaksinere seg i apotek
 • Ein treng ikkje henvisning (resept) frå legen, det er farmasøyt med spesiell opplæring som rekvirerer vaksinen
 • Alle vaksinatørar har gjennomførd grundig opplæring
 • Tenesta er basert på felles bransjestandard utarbeida av Apotekforeningen
 • Influensavaksinering i apotek er ikkje omfatta av offentleg finansiering og er ikkje prisregulert
 • Betalinga for rekvirering og administrering vil kunne variere mellom apotek, og også mellom apotekkjedene. Vaksinen i apotek blir ikkje subsidiert av staten, slik den blir hos fastlegen

Slik går vaksinering i apotek føre seg

 • Du vel sjølv når og i kva apotek du vil ta vaksinen
 • På apoteket trekker du kølapp for å sette vaksinen
 • Apotektilsett stiller deg nokre spørsmål og avklarar om du kan ta vaksinen
 • Farmasøyten rekvirerer vaksinen til deg, og dette blir lagra i apoteket sitt datasystem på same måte som ein resept
 • Du og vaksinatøren går til informasjonsromma. Gitte dagens reglar for smittevern blir nytta munnbind når vaksinen blir sett
 • Vaksinatøren setter vaksinen og dokumenterer dette i apoteket sitt datasystem
 • Det vil i etterkant bli sendt ei melding til det nasjonale vaksineregisteret om at du er vaksinert
 • Vent minimum 20 minuttar på apoteket etter vaksinering

Effekten av medisinen aukar dag for dag, og 1-2 veker etter vaksinasjon vil du vere godt beskytta mot influensa.

Fann du det du leita etter?