Inhalasjonsrettleiing

Rettleiing i bruk av inhalator er ei teneste til pasientar for at ein skal få best mogeleg effekt av medisninen. Det er pasienten sjølv, legen eller farmasøyt i apoteket som kan ta initiativ til at du får denne tenesta.  

Gratisteneste

Rettleiinga tek mindre enn ti minutter og er gratis.

Kven kan ha nytte av tenesta

  • Nye brukarar
  • Behov for opplæring/rettleiing i bruk av inhalator
  • Har manglande effekt av medisin
  • Treng hjelp til reingjering og oppbevaring av inhalator

Teknikken er viktig

Ein inhalator er eit doseringsverktøy. Ved rett bruk sørgjer inhalatoren for at partiklane kjem heilt ned i lungene der dei skal verke.

Gjennomføring

Alle apoteka våre har avskjerma rom som vi kan bruke til informasjon og opplæring i rett bruk av legemiddel. Du kan be om å få rettleiing i eit stille rom dersom ønskjer det.

Alle sjukehusapoteka våre tilbyr rettleiing i inhalasjonsteknikk. Ta kontakt med ditt sjukehusapotek eller legen din for meir informasjon om tenesta.

Meir informasjon

Rett bruk av inhalatorar


 

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.