Inhalasjonsrettleiing

Rettleiing i bruk av inhalator er ei teneste til pasientar for at ein skal få best mogeleg effekt av medisninen. Det er pasienten sjølv, legen eller farmasøyt i apoteket som kan ta initiativ til at du får denne tenesta.  

Gratisteneste

Rettleiinga tek mindre enn ti minutter og er gratis.

Kven kan ha nytte av tenesta

  • Nye brukarar
  • Behov for opplæring/rettleiing i bruk av inhalator
  • Har manglande effekt av medisin
  • Treng hjelp til reingjering og oppbevaring av inhalator

Teknikken er viktig

Ein inhalator er eit doseringsverktøy. Ved rett bruk sørgjer inhalatoren for at partiklane kjem heilt ned i lungene der dei skal verke.

Gjennomføring

Alle apoteka våre har avskjerma rom som vi kan bruke til informasjon og opplæring i rett bruk av legemiddel. Du kan be om å få rettleiing i eit stille rom dersom ønskjer det.

Alle sjukehusapoteka våre tilbyr rettleiing i inhalasjonsteknikk. Ta kontakt med ditt sjukehusapotek eller legen din for meir informasjon om tenesta.

Meir informasjon

Rett bruk av inhalatorar


 

Fann du det du leita etter?