Antibiotika

Antibiotika er eit fellesnamn for legemiddel som verkar ved å hemme vekst av eller drepe bakteriar. Antibiotika har ingen effekt på virus, som er årsaka til forkjøling og influensa. Det finst mange forskjellige variantar av antibiotika, eit eksempel er penicillin.

​Visste du at?

 • Antibiotika er blant dei medisinske oppdagingane som i størst grad har bidratt til å betre folkehelsa og auke levealderen.
 • Ikkje alle bakterieinfeksjonar treng å bli behandla med antibiotika.
 • Antibiotikaresistente bakteriar er motstandsdyktige, slik at antibiotikumet ikkje har nokon effekt. Førekomsten av resistente bakteriar aukar når antibiotikaforbruket i eit samfunn aukar.
 • Visse typar antibiotika i kombinasjon med sol kan gi biverknader i form av hudreaksjonar.
 • Allergisk reaksjon er sjeldan, men kan skje.
 • Ein vanleg biverknad ved antibiotikabehandling er mageproblem, for eksempel i form av diaré, grunna ubalanse i den naturlege bakteriefloraen.
 • Enkelte kan ha nytte av mjølkesyrebakteriar for å normalisere tarmfloraen.
 • Kvinner kan oppleve ubalanse i bakteriefloraen i underlivet ved antibiotikabehandling.

 

Riktig bruk

 • Følg alltid doseringa på etiketten.
 • Fullfør alltid kuren sjølv om du er betre. Infeksjonen kan blusse opp igjen dersom du avsluttar for tidleg.
 • Nokre gonger er det restriksjonar knytte til mat. Det er likevel viktigare å hugse å ta medisinane, enn å ta dei saman med mat.
 • Miksturar og dropar skal som regel
  ligge i kjøleskap og bli rista før bruk.
 • Bruk målereiskap ved mikstur eller dropar. Målereiskap får du på apoteket.
 • Svelg tablettar og kapslar heile.
 • Spør på apoteket om tablettane ev. kan delast eller knusast.
 • Lever medisinrestar av antibiotika på apoteket.

 

Dersom du ikkje har noko effekt i løpet av dei 3 første døgna, kan det skuldast at:

 • Det ikkje er ein bakteriell infeksjon.
 • Infeksjonen kan vere forårsaka av bakteriar som det valde antibiotikumet ikkje har effekt på.
 • Antibiotikabehandling aleine ikkje er tilstrekkeleg til å få bukt med infeksjonen.
 • Det har oppstått komplikasjonar til den bakterielle infeksjonen.
 • Antibiotikumet ikkje blir tatt på rett måte.

Dersom du ikkje merkar betring i løpet av dei første dagane, må du ta kontakt med legen din.


Er allmenntilstanden dårleg eller du mistenker alvorleg sjukdom –
ta kontakt med lege. Les pakningsvedlegget nøye ved bruk av legemiddel.

Fann du det du leita etter?