Antibiotika

Antibiotika er eit fellesnamn for legemiddel som verkar ved å hemme vekst av eller drepe bakteriar. Antibiotika har ingen effekt på virus, som er årsaka til forkjøling og influensa. Det finst mange forskjellige variantar av antibiotika, eit eksempel er penicillin.

​Visste du at?

 • Antibiotika er blant dei medisinske oppdagingane som i størst grad har bidratt til å betre folkehelsa og auke levealderen.
 • Ikkje alle bakterieinfeksjonar treng å bli behandla med antibiotika.
 • Antibiotikaresistente bakteriar er motstandsdyktige, slik at antibiotikumet ikkje har nokon effekt. Førekomsten av resistente bakteriar aukar når antibiotikaforbruket i eit samfunn aukar.
 • Visse typar antibiotika i kombinasjon med sol kan gi biverknader i form av hudreaksjonar.
 • Allergisk reaksjon er sjeldan, men kan skje.
 • Ein vanleg biverknad ved antibiotikabehandling er mageproblem, for eksempel i form av diaré, grunna ubalanse i den naturlege bakteriefloraen.
 • Enkelte kan ha nytte av mjølkesyrebakteriar for å normalisere tarmfloraen.
 • Kvinner kan oppleve ubalanse i bakteriefloraen i underlivet ved antibiotikabehandling.

 

Riktig bruk

 • Følg alltid doseringa på etiketten.
 • Fullfør alltid kuren sjølv om du er betre. Infeksjonen kan blusse opp igjen dersom du avsluttar for tidleg.
 • Nokre gonger er det restriksjonar knytte til mat. Det er likevel viktigare å hugse å ta medisinane, enn å ta dei saman med mat.
 • Miksturar og dropar skal som regel
  ligge i kjøleskap og bli rista før bruk.
 • Bruk målereiskap ved mikstur eller dropar. Målereiskap får du på apoteket.
 • Svelg tablettar og kapslar heile.
 • Spør på apoteket om tablettane ev. kan delast eller knusast.
 • Lever medisinrestar av antibiotika på apoteket.

 

Dersom du ikkje har noko effekt i løpet av dei 3 første døgna, kan det skuldast at:

 • Det ikkje er ein bakteriell infeksjon.
 • Infeksjonen kan vere forårsaka av bakteriar som det valde antibiotikumet ikkje har effekt på.
 • Antibiotikabehandling aleine ikkje er tilstrekkeleg til å få bukt med infeksjonen.
 • Det har oppstått komplikasjonar til den bakterielle infeksjonen.
 • Antibiotikumet ikkje blir tatt på rett måte.

Dersom du ikkje merkar betring i løpet av dei første dagane, må du ta kontakt med legen din.


Er allmenntilstanden dårleg eller du mistenker alvorleg sjukdom –
ta kontakt med lege. Les pakningsvedlegget nøye ved bruk av legemiddel.

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.