Munnbind - kva typar fins?

Det finst både medisinske (to typar) og ikkje-medisinske munnbind (munnbind av tøy).

Munnbind bør være av typen medisinske munnbind, eller munnbind av tøy som tilfredsstiller krava til Standard Norge for munnbind i det offentlige rom (standard.no).

Medisinske munnbind

Medisinsk munnbind av type I

Denne typen munnbind er væskeavvisande og meint for bruk i det offentlige rom. Disse anbefalast vanlegvis til bruk for pasientar eller andre som kan bære på smitte, men er ikkje meint for helsepersonell.

Medisinsk munnbind av type II og IIR

Denne typen omtalast og som kirurgiske munnbind og nyttast av helsepersonell. Desse bør fortrinnsvis være reservert helsetenesta.

Ikkje-medisinske munnbind

Ikkje-medisinske munnbind/munnbind av tøy, er meint til bruk utanfor helsetenesta for eingongs- eller gjenbruk. Dei kan være heimelaga eller fabrikkproduserte, og er laga av tekstilar eller anna materiale. Om du vil bruke munnbind av tøy anbefaler vi typar med dokumentert effekt, med minst 70 % filtrering av partikler.

Korleis setter eg munnbindet riktig på meg?

For at munnbindet skal ha optimal effekt må det sitte riktig. Det må sitte tett rundt munn, nase og hake i heile perioden du nyttar det. Ikkje ha det nedanfor nasen eller på haken. Ikkje flytt det opp og ned.

 1. Korleis ta på medisinsk munnbind
 2. Rengjer henda før du tar på munnbind
 3. Pass på at munnbindet sitt tett inntil ansiktet og godt over nasen
 4. Bruk munnbind klasse I (klasse II skal fortrinnsvis reserverast helsetenesta)
 5. Bruk kvart munnbind bare ein gong
 6. Bytt munnbind om det blir fuktig eller om du tar det av for å ete e.l.
 7. Kast det brukte munnbindet i ein (vanleg) søppelbøtte med ein gong du tar det av
 8. Reingjer henda etter at du har tatt av eller tatt på munnbindet
   

Korleis ta på munnbind av tøy?

 1. Rengjer henda før du tar på munnbind av tøy
 2. Sjå til at tøy-munnbindet sitt tett inntil ansiktet og godt over nasen.
 3. Bytt til reint munnbind om det blir fuktig eller om du tar det av for å ete eller liknande.
 4. Rengjer henda etter at du tar av tøy-munnbindet.
 5. Ta vare på tøy-munnbindet som du har nytta i ei lukka plastpose til du får vaska det.
 6. Vask det på 60 grader mellom kvart gong du nyttar det.

Sjå illustrasjon for riktig bruk av tøy-munnbind på FHI.no

Kjelde: helsenorge.no, fhi.no

 

Fann du det du leita etter?