Øyrebetennelse

Øyrebetennelse, akutt mellomøyrebetennelse, er ein infeksjon i slimhinna i mellomøyret. Virusinfeksjon er ofte årsaka, men bakteriar kan også gi øyrebetennelse. Når slimhinna i mellomøyret er betent, aukar trykket i mellomøyret. Det er dette som er årsaka til smerter ved øyrebetennelse.

Symptom​

Symptom ved øyrebetennelse kan vere:

 • Smerter i øyret
 • Feber
 • Kjensla av å ha eit lokk for øyret eller høyrselstap
 • Eventuell verk som renn ut av øyret
 • Nedsett allmenntilstand

Visste du at?

 • Små barn og barn inntil skulealder er mest utsette. Dette pga. tronge forhold i mellomøyret og øyretrompeten.
 • Hyppige luftvegsinfeksjonar aukar risikoen for øyrebetennelse.
 • Øyrebetennelse opptrer hyppigast i vintermånadene.
 • Ved øyrekatarr har ein ei væskeoppsamling i mellomøyret.
 • 80 % av alle øyrebetennelsar går over av seg sjølv i løpet av 3 dagar.
 • Barn med øyrebetennelse kan gå i barnehage så lenge dei ikkje har svekka allmenntilstand eller feber over 38 gradar.
 • Det blir sagt at bruk av smokk kan auke risikoen for øyrebetennelse, prøv derfor å avgrense bruken dersom barnet ditt ofte er plaga med øyrebetennelse.

Kva kan du gjere sjølv?

Prøv slimhinneavsvellande nasedropar ved symptom på øyrebetennelse (skal ikkje brukast til barn under 2 år). Smertestillande legemiddel, for eksempel paracetamol eller ibuprofen, kan brukast ved behov.

Ein kan prøve å ligge med hovudet høgt for å minke trykket. Legg for eksempel nokre bøker under beina på senga.

Lege bør kontaktast ved:

 • Nedsett allmenntilstand, feber, og væske som renn ut av øyret
 • Ikkje noko betring etter 2–3 dagar
 • Tilbakevendande øyrebetennelsar

Apoteket anbefaler

Smertestillande

Paracetamol

 • Paracet
 • Pinex

Ibuprofen

 • Ibux
   

Slimhinneavsvellande nasedropar

 • Otrivin Rhinox

Kjelder: www.nhi.no., www.fhi.no, www.felleskatalogen.no.


Er allmenntilstanden dårleg eller du mistenker alvorleg sjukdom –
ta kontakt med lege. Les pakningsvedlegget nøye ved bruk av legemiddel.

Fann du det du leita etter?