Muskelsmerter

Muskelsmerter kan ha mange årsaker, f.eks. fysisk skade i form av slag, forstrekking eller anna overbelasting.

​Psykisk belasting eller stress kan også gi muskelsmerter. Stramming av musklar over tid kan føre til smerter. Virussjukdomar som influensa kan også ofte gi smerter i muskulaturen.

Visste du at?

 • Kroppen har over 600 skjelettmusklar (viljestyrte musklar) som gjer at vi kan stå oppreist og bevege oss.
 • Regelmessig mosjon kan førebygge muskelplager.
 • Gode arbeidsstillingar i kvardagen er viktig for å unngå belastingsskadar.
 • Ved kroniske smerter er det viktig å finne årsaka til smerta, slik at ein kan starte med riktig behandling.
 • Ved muskelspenningar kan det hjelpe med lett massasje som aukar blodgjennomstrøyminga til den smertefulle staden. Bruk gjerne massasjeolje.
 • Nokre kolesterolsenkande legemiddel, som for eksempel statinar, kan gi muskelsmerter. Ta kontakt med lege dersom smertene ikkje gir seg innan eit par dagar, spesielt viss du har feber i tillegg.
 • Tilskot med magnesium kan hjelpe ved lette muskelkrampar.

Kva kan du gjere sjølv?

Finn årsaka til muskelsmertene, og prøv å gjere noko med problemet.

Akutt muskelskade: nedkjøling av skadestaden (minimum 20 minutt), trykkbandasje for å hemme hevelse, ro og legge skadestaden høgt.

Lette til moderate og forbigåande smerter: reseptfrie smertestillande
legemiddel kan brukast.

Lette til moderate smerter og i tilknyting til forstuing eller forstrekking: lokal behandling med smertestillande og betennelsesdempande gel kan brukast.

Apoteket anbefaler

Paracetamol er førstevalet ved behandling av kortvarige lette til moderate smerter.
 

 Andre produkt

Nedkjøling

 • ispose

     
Avlastning

 • støttebandasje

Varmebehandling

 • ThermaCare – for nakke og rygg 

 


 

 

Reseptfrie legemiddel i forbindelse med leddsmerter:

Smertestillande 

Paracetamol

 • Paracet
 • Pinex

Kan fås som:

 • Tablett/kapsel
 • Mikstur
 • Stikkpille
 • Bruse-tablett
 • Granulat/smeltetablett (ta utan vatn)

Smertestillande og betennelsesdempande

Ibuprofen

 • Ibux
 • Ibumetin

Kan fås som:

 • Tablett/kapsel
 • Mikstur


Diklofenak

 • Voltarol

Kan fås som:

 • Tablett/kapsel

Lokale smertestillande og betennelsesdempande

Ibuprofen

 • Ibux gel
 • Ibumetin gel

Kan fås som:

 • Gel


Diklofenak

 • Voltaren Forte

      


 


Kjelder: Apotekforeningen, Norsk Helseinformatikk, Felleskatalogen

Er allmenntilstanden dårleg eller du mistenker alvorleg sjukdom –
ta kontakt med lege. Les pakningsvedlegget nøye ved bruk av legemiddel.

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.