Sondeernæring

Sondeernæring/enteral ernæring (EN), nyttast av dei som ikkje klarar å ete og drikke nok til å dekke næringsbehova sine.

Sondeernæring kan ein gje via ein tynn slange som går inn i nasa og ned til magesekken eller tynntarmen, eller ein kan lage til ein tilførsel på magen (gastrostomi) med eit kateter som går direkte inn i magesekken eller tynntarmen. Mange brukar sondemat i tillegg til å ete sjølve.

Ulike typar sondeernæring

Det er mange ulike typar sondeernæringar på marknaden. Dei viktigaste faktorane som skil dei ulike produkta frå kvarandre, er energitettleik (kcal/ml), om produktet inneheld fiber eller ikkje, samt proteininnhald.

Fleire produsentar lager såkalla «complete»-løysingar i ulike størrelsar, der ein pose skal dekke dagsbehovet for energi, protein, vitamin og mineral.

Utanom dei vanlege standard sondeløysingane, er det i tillegg ei rekkje produkt som er skreddarsydde for ulike diagnosar som Crohns sjukdom, diabetes type 2, nyresvikt, malabsorpsjon, kumelkproteinallergi, kreft, væskerestriksjonar og trykksår.


 

Nyttige lenker

Fann du det du leita etter?