Ernæring ved sjukdom

Det er mange pasientar som opplever problem med nedsett matlyst, uønskt vekttap etc. På nettsidene våre kan du lese meir om næringsdrikker, kosttilskott, intravenøs ernæring, hjartesunne levevanar, sondeernæring og mykje meir. Apoteka våre har eit rikeleg utval av ernæringsprodukt tilpassa ulike behov så ta gjerne turen innom.

Foto: colourbox.com

​Visste du at:

  • Underernæring kan påvisast hos 20-40% av pasientane som blir lagt inn på sjukehus.
  • Underernæring skjer i alle aldrar og alle sjukdomskategoriar. Spesielt utsett er eldre samt pasientar med låg kroppsmasseindeks, infeksjon, kreft, lungesjukdom og blant pasientar som har fleire diagnosar.
  • Ved kreftsjukdom som er komen langt er appetittløyse og vekttap svært vanleg, uavhengig kva kreftdiagnose det gjeld.
  • På grunn av auka mengd slim kan tjuktflytande og feite drikkar opplevast ubehageleg og slimdannande for KOLS-pasientar.
  • Menneske med det alvorlege KOLET sin kan ha omfattande og auka energibehov på grunn av sjukdommen sin.
  • Ved å gi næringsdrikk på slutten av eit måltid, eller før sengetid til dei som treng det, vil den føre til skjerpet appetitt til dei vanlege måltida.
  • Ved å tilsette smaklaust berikningspulver eller væske kan ein lett auke energi-, protein-, mineral-, eller vitamininnhaldet i maten.
  • Du kan få legen din til å søke Helfo om å få refundert utgifter til næringsmiddel til spesielle medisinske formål på blå resept.


Les meir om næringsmiddel på blå resept på helsenorge.no

Les meir om kosthald og ernæring på helsenorge.no

Les meir om kosthald ved kreft på kreftforeningen.no
 

Fann du det du leita etter?