Personvern

Personvernreglene er regler for hvordan en virksomhet, dersom personopplysninger blir samlet inn, blir behandlet, hvordan disse blir sikret, hvem som ev. har tilgang til opplysningene og om de blir utlevert til andre.

Nye personvernregler i 2018 (Datatilsynet)

Personvern

Personvernreglene er regler for korleis ein verksemd, dersom personopplysningar blir samla inn, blir behandla, korleis desse blir sikra, kven som ev. har tilgang til opplysningane og om dei blir utlevert til andre.
Nye personvernregler i 2018

E-post

Du har moglegheit til å kontakte oss via e-post. Når du har sendt en melding vil namn, e-postadresse og innhaldet i meldinga bli lagra. Det er derfor viktig at vert gjeven sensitive opplysningar eller personopplysningar i e-posten, for eksempel fødselsnummer eller helseopplysningar.

Gje tilbakemelding på nettsidene

Du kan gi tilbakemeldingar på nettsidene via skjemaet «Fann du det du leita etter». Skjemaet ligger på et utval av våre nettsider. Tilbakemeldingane blir brukt som innspel til forbetring og utvikling av nettsidene.
Dersom du skriver inn telefonnummer, personnummer eller e-postadresse, blir desse opplysningane automatisk slettet før innsending. Vi som mottar tilbakemeldinga får derfor aldri tilgang til denne typen opplysningar. Vi har på denne måten gjort tiltak som gjør at du ikkje blir identifisert.

Lenker til andre nettstader

Vi lenker til andre organisasjonar og nettsteder. Personvernerklæringa på denne nettstaden omfattar ikkje andre nettstader. Når du besøker andre nettstader, bør du derfor lese disse nettstadenes personvernerklæring, for å få informasjon deira handtering av personopplysningar.

Tenesta Bestilling av klargjering av resept

Ved bestilling av reseptmedisin aksepterer du at Sjukehusapoteka Vest kan hente dine reseptar frå Reseptformidlaren og behandle nødvendige personopplysningar for å kunne gjennomføre bestillinga di. Behandlinga skjer i sjukehusapoteket du vel å bruke og det er bare autoriserte helsepersonell som får tilgang til denne informasjonen. Sjukehusapoteka Vest behandlar opplysningane i samsvar med Normen for informasjonssikkerhet i apotek .

Sjukehusapoteket vidareformidlar ikkje personopplysningar til tredjepart. Sjukehusapoteka Vest er databehandlingsansvarleg for bestillinga.

Lagring av besøksstatistikk

Nettstaden lagrar trafikk/besøksstatistikk. Statistikken viser kor ofte kvart enkelt område av nettstaden blir besøkt. Vi kan ikkje spore din bruk av nettstaden tilbake til deg som enkeltperson.

Eksempel på informasjon som blir lagra er; talet på besøkande på dei ulike sidene, informasjon om kva for ein nettside du var på før du kom inn på vårt nettsted (url-adressa du kom frå), kor lenge du er på nettsida og kva for ein nettleser du bruker. Informasjonen som blir lagra brukast slik at nettsidas tilbod og innhald kan bli betre og vidareutvikla.

Løysninga for besøksstatistikk er basert på Universal Analytics og nettstaden bruker ein funksjon i Universal Analytics for å gjere anonym brukarens IP-adresse slik at denne ikkje vert lagra hos Google eller i helsenorge.no.
Om du likevel ikkje ønsker at nettstaden skal samle inn anonyme data frå deg, så kan du melde deg av denne innsamlinga på følgjande adresse: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en 
Her kan du installere ei teneste på din nettleser, levert av Google Analytics. Tenesta (ein «add-on») kan installerast både på Chrome, Explorer 11,Safari, Firefox og Opera.

Om lagring av ​​søkeord

Vi lagrar informasjon om kva søkeord du bruker når du søker på nettstaden Formålet med dette er å gjere informasjonen vår betre og meir tilrettelagt brukarens behov. Vi kan blant anna finne ut kva søkeord som gir treff og kva søkeresultat du vel. Det er bare søkeorda som blir lagra, og dei kan ikkje bli knytt til andre opplysningar om deg. 
 

Definisjonar:

Personopplysning er ei opplysning eller vurdering som kan bli knytt til deg som enkeltperson, slik som for eksempel namn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, IP-adresse, bilnummer, bildar, fingeravtrykk, irismønster, hovudform (for ansiktsgjenkjenning) og fødselsnummer (både fødselsdato og personnummer).

Opplysningar om åtferdsmønstre er også regna som personopplysningar. Opplysningar om kva du handlar, kva for butikkar du går i, kva for tv-seriar du ser på, kor du beveger deg i løpet av en dag og kva du søkjer etter på nettet er alt saman personopplysningar. Ein av de nyare utfordringane for personvernet er at vi legger igjen så mange digitale spor. Desse opplysningane utnyttes ofte kommersielt utan at du har samtykket til det.

Sensitive/ særlige personopplysningar er opplysningar om rase eller etnisk bakgrunn, eller politisk, filosofisk eller religiøs oppfatning, biometriske data, at en person har vore mistenkt, siktet, tiltalt eller dømt for en straffbar handling, helseforhold, seksuelle forhold eller medlemskap i fagforeining.

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.