Informasjon til ansatte ved SIS

Organisering av apoteket:

Får å redusere faren for at alle på apoteket blir smittet samtidig er personalet inndelt i "arbeidslag" som skal jobbe separat. I første omgang legges det opp til arbeid annen hver dag. Lederne jobber kontinuerlig med å rekruttere inn flere medarbeidere, slik at vi har litt å gå på dersom mange blir syke. Planen er at vi skal ha en «pool» å hente medarbeidere fra dersom noen av de som er i drift blir syke. Det er ikke mulig å anslå hvor lenge vi skal jobbe på denne måten, dette blir løpende vurdert.

For å sikre at "arbeidslagene" blir tilstrekkelig adskilt er det etablert egne garderober, toalett, matkjøleskap og spiseplasser for hver arbeidslokasjon (CYT/ASL/AFT/ADM, SHE(-ASL), PUB og STERIL). NB: Klærne til ulike medarbeidere må holdes separat i «garderobene».

  • Kun SHE kan bruke vanndispenseren i T-etasjen, PUB har egen vanndispenser – vi andre må ha med vannflasker som legges i dedikert kjøleskap.
  • Spiserommet er kun tilgjengelig for SHE. Det er lagt klar engangskopper, -tallerkener og –bestikk på de dedikerte spiserommene.
  • Kaffe- og te-servering er krevende, men vi tilstreber at renholder gjør klar kaffe til hvert lunsjrom ved lunsjtid.

Tillitsvalgte slutter seg til at vi ikke skal bruke tid på å endre arbeidsplaner i GAT i denne perioden. GAT brukes nå kun for føring av fravær og overtid/merarbeid. Det betyr at arbeidstidene du får opp i MinGAT ikke er gjeldende. Siden de fleste nå jobber annen hver dag må man påregne en lengre arbeidsdag den dagen man er på jobb – man kan ikke gå hjem før alt arbeid er unnagjort. Tid til disposisjon hjemme blir ikke i sin helhet kompensert med arbeidstid på arbeidsdagene.

For å unngå at medarbeidere fra ulike lag møtes på vakt i PRO, eller under lørdagsjobbing, er det gjort følgende justeringer:

  • Avd.leder PRO setter opp en apotektekniker fra et CYT-lag og en apotektekniker fra et STRIL-lag som har vakt sammen med farmasøyt hver uke (dette legges i GAT).
  • Lørdagene på post (AST) blir dekket opp av de som er dedikert til posten – når det er to lag som dekker en post jobber det ene laget mandag, onsdag og fredag, og det andre laget tirsdag, torsdag og lørdag. Uken etter blir det omvendt.
  • Avd.leder SHE justerer lørdagene i SHE slik at ikke medarbeidere fra ulike arbeidslag blandes. Medarbeidere som går ASL inngår ikke i lørdagsrulleringen da disse skal holdes utenfor apoteklokalet.
  • Ta kontakt med din leder dersom du er usikker på hvordan du skal jobbe.

Hovedfokus i denne krisen er å sikre leveranse av varer og tjenester til sykehuset. Modellen som er valgt for drift av apoteket fremover vil gi noen ulikheter i arbeidsbelastning for medarbeiderne. Det henstilles til at man ser forbi dette og har fokus på seg selv og eget bidrag.

Jeg vil benytte anledningen til å takke hver og en for at dere er konstruktive og står på i denne perioden, slik at vi kan gjøre sykehuset trygg på at det får viktige leveranser fra oss også nå.

«Friskhetskarantene»:

Det er viktig at vi gjør hva vi kan for å holde oss friske. Det betyr at du må tenke nøye igjennom hva du foretar deg både på og utenfor arbeid. De som har "fridag" som følge av at vi nå har delt bemanningen i to, har "friskhetskarantene". Det betyr at man må redusere sosial kontakt til et minimum også på fritiden. Husk å holde avstand – helst 2 meter – både på og utenfor jobb.

Smittereduserende tiltak:

Bruk "din egen" penn, ikke la disse ligge rundt til felles bruk.

Hold arbeidsplass og avdeling ryddig – Selv om det er travelt er det veldig viktig at vi i denne situasjonen holder kontorplasser, arbeidsstasjoner og andre overflater ryddige. Ha KUN det du trenger for å gjennomføre arbeidet ved arbeidsstasjonen. Dette for å unngå flere smitteflater, samt for å forenkle nedvask/smittevask dersom dette skulle bli nødvendig. Det er inngått avtale med sykehuset om at deres dedikerte team skal foreta eventuell nedvask hos oss dersom det blir behov.

Arbeidstøy (hvit bukse og blå kittel) må skiftes daglig. Private klær er ikke tillatt, heller ikke hvite langermede trøyer utdelt fra apoteket. Ulljakkene må brukes med forsiktighet/så lite som mulig og vaskes regelmessig hjemme. Blå fleece-jakker er ikke tillatt.

For å holde "arbeidslagene" separert ønsker vi i utgangspunktet ikke at medarbeidere i andre avdelinger går opp i Publikumsapoteket for å kjøpe varer. Ved behov for varer kan man bestille via løsningen på SAV.no: https://sjukehusapoteka-vest.no/rad-og-rettleiing/bestill-klargjering-av-medisinar. Ferdige varer kan sendes ned i T-etasjen med Rørhild og det kan gjøres avtale om betaling med VIPPS.

Håndtering av smittetilfeller hos oss:

Slik smittesituasjonen utvikler seg er det sannsynlig at vi vil kunne få smitte også hos våre medarbeidere. Det er derfor utarbeidet en sjekkliste for støtte til håndtering ved positivt svar på Covid-19. Listen og tilhørende vedlegg er publisert på SAVisa til orientering.

Ferieavvikling:

Helse Vest policy, og policyen til sykehusapotekforetakene i Norge, er at ferie skal avholdes så langt det lar seg gjøre. Bakgrunnen for dette er at vi ikke vet hvor lenge denne situasjonen vil vare, og at vi dermed må unngå å komme i en situasjon til høsten der medarbeidere er utslitt fordi de ikke har hatt ferie, samtidig som det ikke er tilstrekkelig med ressurser tilgjengelig til å få avviklet all restferien. I Samhandlingsmøtet 25.03 støttet de tillitsvalgte og verneombud ved SiS denne tilnærmingen.

Organisering på sykehuset:

Intensivavdelingen tar trinnvis i bruk nye areal for å kunne håndtere et eventuelt økende behov for intensivplasser. Det er avtalt at apoteket skal levere både ASL og AST til alle disse enhetene etterhvert som de etableres.

I tillegg blir en del sykehusposter flyttet for å håndtere COVID-19-pasienter som ikke har behov for intensivbehandling. Dette påvirker ASL-tjenesten vår.

Adgang til sykehuset:

Det er ikke tillatt for ansatte å gå inn hovedinngangen på sykehuset. Personalinngangene må benyttes.

Leveranser til hjemmepasienter:

For å unngå at 3 avdelinger er involvert i leveranse av TPN o.l. til hjemmepasienter må de som jobber på sterilen selv pakke disse varene og frakte dem til PUB nå i en periode fremover. Dersom det er mulig bør isoporkasser dedikeres til bestemte kunder slik at kassene ikke sendes på kryss og tvers blant kundene våre.

Medisinkasser/blåkasser:

Oppdaterte rutiner: Blåkassene leveres på utsiden av apoteket. Vi må se etter synlig skitt på hver kasse før vi tar de inn i apoteket. Skitne kasser må rengjøres med såpe og vann. Tilsvarende ordning benyttes også for isoporkassene til PUB.

Påsken:

Det er behov for å holde apoteket delvis åpent gjennom påsken. Vi vil få ekstraordinær vareleveranse fra AHN langfredag og 2. påskedag. Det legges opp til at SHE og Steril-laben har åpent kl. 07.30-13.00 Skjærtorsdag, Langfredag og 2. Påskedag. For å få levert varer til hjemmepasienter vil det være behov for å bemanne bakresepturen i PUB noen timer de samme dagene. Det ser ikke ut til at det er behov for å ha åpent på CYT annet enn 2. påskedag.

Arbeid i påsken som ikke ligger i arbeidsplan registreres som overtid. 

Informasjon:

Det legges nyhetssaker fortløpende ut på SAVisa – både på SAV-sidene og på siden til SiS. De som har mulighet oppfordres til å følge med på disse sidene. Vi vet at ikke alle medarbeidere i PRO har tilgang til PC i løpet av arbeidsdagen, så viktig informasjon vil bli samlet opp og gitt i form av fysisk infoskriv ved behov til disse arbeidslagene. Det er mye informasjon som kun gjelder PUB – f.eks. slagsrestriksjoner på enkelte varer – denne informasjonen samles i eget infoskriv for arbeidslagene i PUB.

Det er laget en nettside med informasjon for ansatte som ikke ha tilgang intranett hjemmefra. Siden ligger tilgjengelig fra siden «For tilsette» under «Om oss» på sav.no. https://sjukehusapoteka-vest.no/om-oss/koronaviruset-nyttig-informasjon-for-tilsette

Tusen takk for innsatsen! Det blir jobbet knallbra i alle "arbeidslag"!

Dette er en ny og krevende situasjon for alle, og lederne ber om forståelse for at vi må lage veien etterhvert som vi går.

Fann du det du leita etter?