Vurderer mulige bivirkninger av vaksine

Legemiddelverket har mottatt meldinger om blodpropp og blødninger hos yngre etter vaksinering med AstraZeneca-vaksinen. Vaksinen er satt på pause i koronavaksinasjonsprogrammet og vi ber dem som er vaksinert med denne de siste ti dagene være særlig oppmerksomme.

​Felles for pasientene som er meldt er at de har hatt nedsatt antall blodplater i blodet. Det er Legemiddelverkets rolle å følge opp disse mistenkte bivirkninger og foreta nødvendige tiltak.

Legemiddelverket ber personer som er vaksinert med AstraZeneca-vaksinen de siste 14 dagene, og som opplever økt sykdomsfølelse med flere blå flekker (hudblødninger) mer enn tre dager etter vaksinasjon, oppsøke legevakt eller fastlege umiddelbart.

Folkehelseinstituttet har satt AstraZeneca-vaksinen på pause i koronavaksinasjonsprogrammet.

Europeiske legemiddelmyndigheter (EMA) har også iverksatt egne undersøkelser av vaksinen.

Denne saken ble først publisert av Helse Sør-Øst og er derfor på bokmål.