Viktig melding: Sikkerheitsinformasjon frå Webcruiter

Vi har fått melding frå Webcruiter om at enkelte kundar har mottatt SMS frå ein avsendar som gjev seg ut for å vere frå Webcruiter. Me gjer oppmerksam på at Webcruiter ikkje nyttar SMS som kommunikasjonsmetode.

​Om du har motteke ei SMS frå Webcruiter, ikkje klikk på lenkjer i denne. Mistenker du at du har motteke ei SMS frå Webcruiter, ver vennleg å kontakte oss.

Om phishing

Phishing er ei metode der brukaren, t.d. ved å klikke på lenkjer eller vedlegg, blir sende vidare til ei side som kan be om t.d. brukarnamn og passord, og vidare nytte denne informasjonen til å stele konfidensielle opplysningar.

Om du mistenker at du har blitt utsatt for eit slikt forsøk, oppmodar vi til at du endre ditt brukarnamn og passord på Webcruiter så snart som mogeleg. Me oppmodar og til at du tar kontakt med oss, med informasjon om hendinga.

Les meir om phishing på datatilsynet.no