Ny strategi for Sjukehusapoteka Vest er vedtatt

SAV sin strategiplan ble vedtatt på styremøte 31. mai 2018. Strategien tegner et bilde av hvordan vi skal møte utviklingstrekkene i helsetjenesten og hvilke områder vi skal satse på. Nå begynner det spennende arbeidet med å utarbeide fagplaner for virksomhetsområdene.

​Bygger på Helse 2035

Strategiplanen til SAV bygger på strategien til Helse Vest, Helse 2035, men vår plan har en planhorisont som strekker seg frem til 2023.
- Vi har valgt å ha en planhorisont på fem år. Dette gjør at tiltaksområdene kan konkretiseres innenfor en oversiktlig tidsperiode. Samtidig legges perspektivene i Helse 2035 til grunn for de mål vi setter og våre ambisjoner, sier adm.dir Jon Bolstad.

Strategiske muligheter

Jon_Bolstad2017_web.jpg

Adm.dir Jon Bolstad

Strategiplanen legger noen rammer for hvordan vi skal møte årene som kommer, med både utfordringer og ikke  mi

nst muligheter. Hvordan kan vi bidra best mulig med farmasøytisk kompetanse i hele pasientforløpet? Hvilke tjenester kan vi etablere som fremmer pasientbehandlingen og avlaster sykehusene? Nye sykehusbygg skal bygges og vi skal ta i bruk ny teknologi og tilrettelegge for trygge arbeidsprosesser. 

Danner grunnlaget for fagplaner og handlingsplaner

Strategiplanen inneholder flere tiltaksområder som gir retning for arbeidet med fagplaner i SAV, et arbeid som starter til høsten.
- Utviklingen av gode fagplaner er et veldig viktig arbeid for SAV. Disse planene vil være en konkretisering av tiltakene i strategien vår. Når fagplanene kommer på plass, vil disse danne grunnlaget for handlingsplaner i alle våre apotek, forteller Bolstad.

Som leverandør av varer og tjenester vil det være viktig å se arbeidet med fagplanene særlig opp mot sykehusene sine forventninger og krav.
- Det er viktig at våre fagplaner er godt forankret i organisasjonen, samtidig som vi må følge nøye med på hva som forventes utenfra, sier Bolstad.

Strategiplan.PNG

Strategiplan 2018-23, Sjukehusapoteka Vest

 
Her kan du lese hele strategiplanen