Hvordan påvirker pandemien mestring og mental helse på kort og lengre sikt?

BRY.DEG2020

2020 vil bli stående som det året der samfunnet vårt ble rammet av Covid-19. Tiltak som mange av oss aldri hadde opplevd har blitt satt i verk for å beskytte oss. Plutselig – fra den ene dagen til den neste - har hele hverdagen blitt forandret.

Brydeg.PNG

BRY.DEG2020

Forskningsmiljø ved Haukeland Universitetssjukehus (HUS) har i samarbeid med UiB tatt initiativ til en undersøkelse med fokus på mestring og mental helse i kjølvannet av korona (BRY.DEG2020).

 

Mer informasjon om undersøkelsen og spørreskjema

 
Alle i UHR-sektoren og foretak i Helse Vest er invitert til deltakelse. Deler av undersøkelsen dekker tema som er særlig relevante for spesialisthelsetjenesten. For å fange opp utvikling over tid skal den gjentas til høsten og når hverdagen har normalisert seg, forhåpentligvis om et års tid. Det vil også samles inn bio-markører fra 15.000 personer når dette ikke medfører smitterisiko. I etterkant utarbeides det rapporter til den enkelte institusjon. Både samahndling og ledermøte i SAV slutter seg til at også SAV bidrar i dette viktige forskningsarbeidet. 

 

Vi håper du vil delta i undersøkelsen!