Avgrensingar med omsyn til utlevering av legemidlar

Sjukehusapoteka Vest må følgje Statens legemiddelverk sine reglar for avgrensinga på tre månaders forbruk for legemidler på blå resept.

  • Du får berre utlevert tre månaders normalt forbruk på blåresepten din.
  • Du får berre utlevert tre månaders
    forbruk på acetylsalisylsyre (Albyl-E)
    75 mg på kvit resept.
  • Det må ha gått ca. 3 månader sidan
    sist du henta ut medisin.