Gi tid

Visste du at å gi litt av tiden din kan bety uendelig mye for andre?

Foto: colourbox.com

Tid er verdifullt!

Ekte oppmerksomhet den fineste gaven man kan få og gi. Derfor er det å gi av tiden sin noe av det fineste man kan gjøre. Den 10. oktober er Verdensdagen for psykisk helse ❤️❤️

  • Gi tid til barnet for at det skal få utvikle seg i eget tempo
  • Gi tid til ungdommen til å selv finne ut hvem hun eller han er eller vil være
  • Gi tid til den nye arbeidstakeren til å bli kjent med bedriftskulturen og lære seg å mestre sine oppgaver
  • Gi tid til den nye i nabolaget som ikke kan de uskrevne reglene
  • Gi tid til hverandre for å vise at vi bryr oss om hverandre
  • Gi tid til å lytte til hverandre og ikke bare haste av gårde når vi spør om hvordan det går
  • GI tid fordi du ønsker å gjøre en forskjell


Les mer på verdensdagen.no