Produksjon av legemidler

Produksjonsrom

Apotekstyrt legemiddeltilberedning (AST)

Tilberedning av legemidler som ikke leveres bruksferdig fra industri eller apotek. Gjennomføres av apotekpersonale på sykehuspost. 

Hensikt: 

Sikre at legemiddelbehandlingen kan gjennomføres som tiltenkt og at spesialkompetanse hos både apotekpersonell og sykepleiere benyttes på best mulig måte. 

Finansiering: 

Årsverk/timer

Tjenestekode: D.9

Kliniske legemiddelutprøvninger

  • Istandgjøring av legemidler til klinisk utprøving som må gjøres i stand umiddelbart før bruk (cytostatika, TPN, smerte-, antibiotika- og insulinpumper, mm)
  • Ommerking av holdbarhet for legemidler til klinisk utprøving

Hensikt: Sikre tilgang til legemidler til klinisk utprøving i- og utenfor sykehus.

Finansiering: I henhold til egne kontrakter for klinisk utprøving

Tilvirkning av legemidler til den enkelte pasient

Tilvirkning av legemidler som skal gjøres i stand rett før administrasjon (cytostatika, TPN, smerte- antibiotika- insulinpumper osv)
Tilvirkning av legemidler som ikke kan skaffes fra industrien
Tilvirkning av legemidler til barn hvor det ikke finnes egnede formuleringer/styrker (eks mikstur, kapsler med barnedose, ernæringsløsninger mm)

Hensikt: Sikre tilgang til legemidler som ikke leveres bruksferdig fra industri. 

Finansiering: Vare + timepris

Tilvirkning av sterile og ikke-sterile legemidler

Tilvirkning av legemidler som ikke kan skaffes fra industrien (eks miksturer, salver, kremer, kapsler med videre)

Hensikt: Sikre tilgang til legemidler som ikke kan skaffes fra legemiddelindustrien.

Finansiering: Følger varen

Fann du det du leita etter?