Produksjon

I produksjonsavdelingane tilverkar sjukehusapoteka legemiddel som ikkje er tilgjengeleg frå andre leverandørar, eller som har kort haldbarheit og som må tilverkast kort tid før bruk.

 

​Det meste av den medisinen som sjukehusapoteka lagar er spesialtilpassa til kvar pasient. Dette gjeld særleg medisin til barn og kreftpasientar. Produksjon blir gjort av spesialutdanna personell i reinrom og etter lokale prosedyrar som er utarbeidd i samsvar gjeldande regelverk for produksjon av legemiddel.

Sjukehusapoteka har produksjonsverksemd ved alle dei fire apoteka, med leveransar av cytostatikakurar, ernæringsblandingar, antibiotikapumpar, smerteblandingar med meir. Sjukehusapoteket i Bergen har i tillegg ei avdeling som produserer andre typar ikkje-sterile og sterile legemiddel både til eigne kundar, til andre apotek og til grossistar.

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.