Designelement
 

Jobb 

 Oversikt over aktuelle stillingar

Vil du vere med å skape framtidas sjukehusapotek? Vestlandets største farmasifaglege miljø ønsker deg med på laget!

Vi har ei årleg omsetning på om lag 900 millionar kroner og sterkt aukande aktivitet. Vi er inne i ei spennande utvikling, kor blant anna innføring av elektronisk bestilling, apotekstyrt lager og automatisk plukkautomat vil vere viktige fokusområde.

Kvar dag i Helse Vest er vi om lag 200 tilsette i Sjukehusapoteka Vest som ser til at det blir

  • behandla over 1500 ordrelinjer på legemiddel
  • levert over 3300 pakningar med legemiddel
  • ekspedert over 800 reseptar
  • produsert vel 120 einingar cytostatika
  • gitt farmasøytiske råd ute på sjukehusa av fleire enn 30 farmasøytar

Sjukehusapoteka Vest er ein arbeidsstad der du får gode moglegheiter for både fagleg og personleg utvikling. Det er eit stort mangfald av yrke og jobbar som skal til for å oppfylle visjonen vår om å fremme helse og livskvalitet til befolkninga på Vestlandet. Vi kjem frå alle verdsdelar og mange nasjonar. Vi er alle ulike med forskjellige roller, men vi har eit felles mål om at vi skal vere best mogleg på det vi gjer.

For at vi skal vere til det beste for pasienten, må alle yrkesgrupper arbeide saman: farmasøytar, apotekteknikarar, administrativt personell, reinhaldarar, IKT-folk og andre.

Sjukehusapoteka Vest HF | Møllendalsbakken 9, 5021 Bergen
Org. nr: 983 974 716 | Postmottak | Forsidebilde: Colourbox
Redaktøransvarleg: adm.direktør Jannicke Daae Tønjum